woensdag 5 september 2007

Zelfgenezing bewezen

Stuart Hameroff M.D. is professor aan de faculteit van anesthesiologie en psychologie en directeur van het centrum voor bewustzijnstudies aan de Universiteit van Arizona. Hij is een begeleidend anesthesist aan het medische centrum van de Universiteit van Arizona en werkt een aantal dagen in de week in de operatiekamer. Hameroff speelt ook in de documentaire film What the Bleep do we Know!?

In de jaren negentig raakte hij gefascineerd door het menselijke bewustzijn door het boek The Emperor's New Mind van Roger Penrose. Hameroff en Penrose hebben inmiddels samen een model van bewustzijn ontwikkeld, waarin duidelijk wordt gemaakt dat bewustzijn zich niet beperkt tot alleen onze hersenen, maar dat alle cellen in het lichaam een en hetzelfde bewustzijn delen.

In 1985 ontdekte hij in de hersenen van een rat een web van holle draadachtige structuren waar licht doorheen ging. Hij zag dat elektromagnetische straling invloed heeft op deze luchtpulsjes en ook dat deze lichtpulsjes op hun beurt invloed hadden op gebieden buiten de cel. Dit betekende dat het bewustzijn contact maakt met velden buiten het fysieke zichtbare lichaam. Ons bewustzijn ligt dus niet alleen in ons lichaam, maar ook erbuiten! Tijdens je leven maak je dus al contact met een spirituele wereld om je heen.

Inmiddels weten we dat deze draden een derde communicatiesysteem in ons lichaam is, naast de communicatie tussen zenuwen en cellen de communicatie tussen hormonen en cellen, dat alle mogelijke cellen in ons lichaam verbindt. Deze quantumeffecten lijken aan te geven dat het universum holografisch is: elk deel is een afspiegeling van het gehele universum.

Tot de ontdekking van Hameroff begrepen artsen heel weinig over de groei en herstel van een ziekte. Hierna kwamen er meer ontdekkingen en bleek dat elektromagnetische golven de lichtpuljes beinvloeden, waardoor je jezelf kunt genezen, maar ook jezelf ziek kunt maken. Inmiddels hebben onderzoekers aangetoond dat elektromagnetische trillingen genezend werken: een dwarslaesie geneest als de wond nog vers is.

Hameroff toonde in een studie in 2006 aan dat verkeerde elektromagnetische effecten kanker kunnen veroorzaken. UMTS straling, negatieve gedachten en kankerverwekkende stoffen beinvloeden namelijk de lichtpulsjes waardoor uiteindelijk de celdeling verandert en kanker kan ontstaan.


0 comments:

Een reactie posten