donderdag 29 november 2007

De blinde jongen die alles ziet mbv echo locatie

Ben Underwood is blind, zijn ogen zijn verwijderd toen hij 3 jaar was, doordat hij kanker had. Maar hij speelt basketbal, kan fietsen en lijdt het leven van een normaal kind. Hij heeft zelf geleerd om alles dmv echo locatie te 'zien'. Ben maakt een korte geluidsklik die terugkaatsen van objecten. Hij is de enige persoon ter wereld die dmv echo locatie kan zien, zoals een dolfijn.


Gewelddadige uitzetting van lokale bevolking in El Estor - Guatemala

vrijdag 23 november 2007

Wiek Lenssen - The Year Zero


Vanavond heb ik Wiek Lenssen ontmoet, in het Broeinest in Eindhoven. Hij vertelde over zijn film The Year Zero die in 2002 in de bioscoop draaide en over zijn boek de Maya profetieën, het verhaal achter zijn film.

Ik heb veel met hem gepraat vanavond, want er waren maar ongeveer tien mensen. Het was echt leuk om Wiek Lenssen in het echt te ontmoeten, want zijn film had ik in 2002 in de bioscoop gezien en zijn boek heb ik een paar jaar geleden gelezen. De centrale figuur in de film is Zwervende Wolf, een Maya sjamaan, die al meer dan 20 jaar door Amerika heeft gezworven om alle indianen te verenigen. Volgens de Maya's eindigt op 21 december 2012 de Vierde Zon en de volgende dag betreden we de Vijfde Zon, gedurende deze overgang zal de zon drie dagen niet te zien zijn. In de aanloop naar deze overgang zullen er vele natuurrampen zijn, gebieden waar het veel regent kunnen droge gebieden worden en andersom, bepaalde gebieden zullen onder water verdwijnen en andere gebieden zullen opreizen. De nieuwe cyclus van ongeveer 5.200 jaar begint na 21 december 2012, de Vijfde Zon, en zal een periode worden van vrede, harmonie en een verhoogd bewustzijn.
Ik vond het boek van Wiek Lenssen een van de mooiste boeken die ik in mijn leven heb gelezen en heb bewondering voor Wiek. Hij wijdt zijn leven aan inheemse volkeren en zorgt er op die manier voor dat ze meer aandacht krijgen, met name ook over de slechte economische situatie waarin alle inheemse volkeren leven.

Wiek Lenssen heeft na al die jaren niet veel geld verdiend aan de film en wilde vanaf het begin ook dat een deel van de opbrengst ten goede zou komen aan de Maya's, dit is uiteindelijk pas recentelijk gelukt. Maar het trieste aan het hele verhaal is dat geen enkele omroep in Europa de film op TV wil laten zien, alleen in Griekenland is de film op TV geweest. De film en het boek vind ik prachtig, mysterieus en interessant. Je kunt de film op DVD kopen en het boek is ook nog steeds te koop:

http://www.wieklenssenfilm.nl
http://www.wieklenssenfilm.nl/The%20Year%20Zero%20Nederland2.htm

http://www.antenna.nl/bis/bis2004guat/Gua04_yearzero.html

woensdag 14 november 2007

De bovennatuurlijke wereld van de Indianen

De indianen van Noord-Amerika geloven dat alle levensvormen met elkaar verbonden zijn en geloven in een almachtige, alwetende Schepper (de Grote Geest). Dit is een wezen die vele vormen en beide seksen aan kan nemen. De indianen geloven ook in andere bovennatuurlijke entiteiten, inclusief kwade tovenaars en heksen.


De meeste stammen geloven in de onsterfelijkheid van de menselijke ziel en in een hiernamaals. De ziel is grenzeloos en niet gevangen in het lichaam. De indianen schakelden bovennatuurlijke hulp in om zo de natuurlijke en sociale werelden te kunnen beheersen. Men probeerde krachtige spirituele entiteiten gunstig te stemmen door eigen gebeden of door het brengen van offers van waardevolle voorwerpen (bijvoorbeeld geschenken van bont, tabak of voedsel). Hele gemeenschappen zochten goddelijke hulp voor een succesvolle jacht, een goede oogst of de overwinning in een oorlog. Medicijnmannen beschikten over bovennatuurlijke krachten die ze d.m.v. visioenen aanwendden om zo hun gemeenschap te helpen. Een medicijnman is een bemiddelaar tussen de mensen, de onderwereld en de bovenwereld en gebruikt zijn krachten om mensen te genezen, maar is ook helderziende en kan daardoor ook de toekomst voorspellen. De medicijnman belichaamt de krijger, de heler, de leraar en visionaire oerbeelden, die voor de vier richtingen van het medicijnwiel staan.
Zowel mannen als vrouwen konden na een jarenlange zoektocht naar de eigen ziel medicijnman worden. De indianen geloven dat iemand ziek kan worden of open staat voor een ziekte als de beschermgeest van die persoon weg is of verdwenen is. Het is de taak van de medicijnman om de beschermgeest te zoeken en hem terug te halen, of als de beschermgeest verdwenen is om een andere beschermgeest te halen.


De indianen geloven dat het heelal uit meerdere lagen bestaat: de Aarde is het midden, de onderwereld bevindt zich onder de aarde en de bovennatuurlijke wereld boven de aarde. Sommige stammen geloofden dat deze lagen met elkaar verbonden zijn door de Wereldboom, andere stammen geloofden dat de Spin Vrouw een speciaal web maakte die deze drie werelden met elkaar verbind.


Als een medicijnman op zoekt gaat naar de verloren beschermgeest van een patient, dan gaat hij eerst naar de onderwereld om bekend te raken met de wortels of het verleden van de patient. Hij kan de geest daar vinden, maar als dat niet zo is, dan reist hij naar de bovenwereld, de toekomst, om te zien of de beschermgeest vooruit is gelopen. De medicijnman reist naar de benedenwereld en de bovenwereld via de wereldboom en als hij de beschermgeest gevonden heeft, dan komt hij op dezelfde plek uit de boom terug in de fysieke werekd als waarin hij de boom binnenging. Bij terugkomst blaast hij de beschermgeest in de patient terug. Als de beschermgeest verloren is gegaan, dan gaat de medicijnman op zoek naar een andere beschermgeest. Nadat hij de nieuwe beschermgeest heeft gevonden en hem in de patient heeft geblazen, dan moet de patient gaan dansen en geluiden maken, zodat de nieuwe geest zich thuis voelt en wil blijven. Als de oorzaak van de ziekte een fysieke oorzaak heeft, dan gaat de medicijnman op zoek naar een speciale behandeling die nodig is om de patient te genezen.


De Zeven Grootvaders
De eerste Ouder kreeg zeven kennisvaardigheden van de Zeven Grootvaders:
  • Wijsheid. Hij leerde het gebruik van wijsheid voor zijn volk.
  • Liefde. Hij leerde om zijn broers en zijn zusters lief te hebben en liefde met hen te delen.
  • Respect. Hij leerde iedereen te respecteren, alle mensen en alle andere levende wezens.
  • Moed. Hij leerde om dingen te doen, zelfs in de meest moeilijke tijden.
  • Eerlijkheid. Hij leerde om in elke actie eerlijk te zijn en goede gevoelens in zijn hart te dragen.
  • Bescheidenheid. Hij leerde dat hij gelijk was aan iedereen, niet beter en ook niet minder, gewoon gelijk.
  • Waarheid. Hij leerde waarheidsgetrouw te zijn in alles dat hij deed, door trouw aan zichzelf en alle levende wezens te zijn. Hij sprak altijd de waarheid.
Aan de eerste Ouder werd verteld dat deze zeven vaardigheden samen moest gebruiken, ze kunnen niet op zichzelf gebruikt worden. Als een van deze vaardigheden buiten wordt gesloten, dan staat dat gelijk aan het omarmen van het tegenovergestelde dan waar deze zeven lessen voor staan. Als we niet lief hebben, dan zullen we haten en als we de waarheid niet vertellen, dan zullen we liegen.

Mysterieuze Blauwe Geest in Tankstation

dinsdag 13 november 2007

De Kosmologie van de Pawnee Indianen

In het begin bestond alleen de Raad van Goden. Ze werden geleid door Tirawahat, het Heelal. Zijn opperhoofd was de uitgestrektheid van de hemel, de sterren, die Tirawa werd genoemd, de Almachtige. Zijn donkere metgezel was zijn vrouw, Atira. Tirawa vertelde de goden waar iedereen tijdens de schepping van de aarde zou worden gestationeerd.
Hij vertelde Sakuru, de Zon, in het oosten te gaan staan om licht en warmte te geven, en Pah, de Maan, in het westen om licht te geven als er duisternis over de Aarde komt. Vervolgens wendde hij zich tot Tcuperekata, Witte Ster Vrouw, en vertelde haar in het oosten te gaan staan, waar ze bekend zou worden als de Moeder van alle dingen. Tirawa zei toen tegen Operikata, Morgenster, dat hij een krijger zou zijn die de mensen naar het westen zou drijven.

Tirawa wendde zich tot Karariwari, de noordster, en een van de belangrijkste sterren, en zei dat hij in het noorden moest staan om het opperhoofd van alle goden in de hemelen te zijn.
Vervolgens sprak hij met de vier goden die gezamenlijk bekend staan als de sterren van de Vier Richtingen. Hen werd door Tirawa meegedeeld om in het noordoosten, het noordwesten, zuidwesten en het zuidoosten te gaan staan en de hemelen omhoog te houden. Ze kregen de macht om te creëren en waren belast met de afgifte van de Medicijnbundels bij de Pawnee.

Toen Tirawa besloot dat het tijd was om de Aarde te vormen, zei hij tegen alle goden, met uitzondering van de Sterren van de Vier Richtingen, om hun posities in te nemen. Hij stuurde de Sterren van de Vier Richtingen naar Witte Ster Vrouw in de vorm van Wolken, Winden, Bliksem en Donder. Zij op haar beurt, plaatste ze tussen haar zelf en haar tuin in. Tirawa was nu klaar om zijn roeispaan te laten vallen, die de Aarde zou worden. De sterren van de Vier Richtingen begonnen te zingen, en riepen de Wolken, de Winden, de Bliksems en de Donders bijeen. Tirawa liet zijn roeispaan in hen vallen. Toen de storm was verdwenen, was er alleen water. De sterren van de Vier Richtingen troffen toen het water met hun oorlogswapens. Toen zij dit deden scheidde het water zich en was de Aarde gevormd.

Nadat de aarde was gevormd, begonnen de sterren van de Vier Richtingen te zingen, waardoor een andere storm werd veroorzaakt. De Bliksem die de Aarde trof bracht leven voort, terwijl de Donder het landschap maakte. De Wind kwam en blies de storm weg. Tirawa beveelde de Sterren van de Vier Richtingen om andere stormen te veroorzaken. De stormen resulteerden in de vestiging van de flora en het zoet maken van de wateren. De definitieve vernietiging van de wereld ligt in de handen van de goden van de Vier Richtingen. Het Westen zal het commando uitvaardigen en het Oosten zal het gehoorzamen. De Sterren zullen op de Aarde vallen en een nieuw ras van mensen worden, en de mensen op de aarde zullen naar de hemel opstijgen en sterren worden.

Morgenster bedacht het idee om met Witte Ster Vrouw te paren, die ook bekend staat als de Avondster, en nakomelingen te produceren die de krachten van beiden hebben. Avondster, weigerde echter de hofmakerij van Morgenster. Ze verzamelde diverse krachten tegen Morgenster, inclusief de Wolf (Sirius), de Poema (Auriga), de Beer (Sagittarius), de Kleine Lynx (Procyon) en de Slang (Scorpius). Alhoewel Avondster hem bleef weigeren, was de macht van Morgenster zo groot dat hij in staat was om met Avondster te paren tegen haar wil in. Hieruit werd een meisje geboren, en de Zon paarde met de Maan waaruit een jongen werd geboren. Het meisje en de jongen werden op de Aarde geplaatst en gaven geboorte aan de Pawnee mensen. Terwijl andere stammen beweren ze afkomstig zijn uit de wildernis, beweren de Pawnee dat ze zijn geboren uit de Sterren.

Vanuit deze paring werd de geest van de mens, Sishu, gecreëerd. Sishu is tijdens het leven verantwoordelijk voor alle daden van de mens. Het bevindt zich in de borst, en verschijnt in het gesproken woord, in de blik van het oog en in de beweging van de spieren. Het is de Sishu die ratelt in de keel van de stervenden in een poging om te ontsnappen. Door deze oorsprong, is de geest van de mens verdeeld in twee delen: de emoties en het intellect. Menselijke geesten kregen hun fysieke vorm door de kracht van Sakuru, de Zon, en Pah, de Maan. De emoties vertegenwoordigen onze fundamentele aard, maar het intellectuele deel van de menselijke geest probeert voortdurend de mens te besturen. Dit conflict in ons maakt de mens onvoorspelbaar en tot veel dingen in staat.

Pawnee: Ster Mensen

De meeste Indianenstammen gebruikten de sterren als tijdsindicatoren voor ceremoniën en hun positie om te reizen, maar slechts een stam werden 'Ster Mensen' genoemd: de Pawnee die in Nebraska leven. Hun oudste tradities beweren dat ze afkomstig zijn uit het zuidwesten van de VS, waar ze contact hadden met de indianen uit Midden- en Zuid-Amerika. De Pawnee kunnen in hun kosmologie door de meer zuidelijke stammen, waaronder de Maya's, zijn beïnvloedt.

De Pawnee verschilden van andere stammen: ze volgden niet de posities van de Zon of de maanstanden, maar de sterren. Tijdens een trek van de vlakten naar het noorden had Gesloten Man een visioen waarin hij de Pawnee als kinderen van de sterrengoden zag. Hierdoor begonnen de Pawnee hun huizen op een nieuwe manier te bouwen. De oude huizen waren rechthoekig, maar de nieuwe werden rond met een koepelvormig dak, een imitatie van de koepel van de nachtelijke hemel.
Ze bouwden hun huizen ook om zo de plaatsen van de belangrijke sterren aan de hemel weer te geven. Vier palen hielden het centrum van het huis omhoog, die wit, geel, rood en zwart waren geschilderd. Deze vier polen stonden voor de vier richtingssterren: wit is Sirius, geel is Capella, rood is Antares en zwart is Vega. Tijdens de langste nacht van het jaar, vlak voor de dageraad, zijn deze vier sterren net boven de horizon licht schijnend in de vier richtingen te zien.

Naast Polaris, de Poolster, vormen drie sterren een boog, die de Medicijnman, zijn vrouw en de boodschapmens weergeven. Pawnee opperhoofden gebruikten het rookgat in hun huis om naar een bepaalde sterrengroep te kijken die bekend staat als de Raad van de Opperhoofden (Corona Borealis) die bij de dageraad passeert. Sterren geven de cyclus van wedergeboorte en vernieuwing aan. Festivals werden 's nachts gehouden, omdat dan de sterren zichtbaar waren. Zaaiceremonies werden rond middernacht gehouden als de zeven sterren van de Chaka (de vrouw) of Pleiaden precies boven hun hoofd stonden.
De belangrijkste sterren werden de Zwemmende Eenden genoemd. Dat zijn de twee heldere sterren in de staart van het sterrenbeeld Schorpioen: Lambda Scorpii en Upsilon Scorpii. Als ze zichtbaar zijn tijdens de ochtendschemering aan de zuidoostelijke hemel, dan wisten de Pawnee's dat het tijd was om te beginnen met de plechtigheden van de lente, zodra de eerste rollende donder van het voorjaar te horen was.

De Melkweg is de route van vertrokken geesten. Net boven de Melkweg is een plek zonder sterren, dit is de plek waar de geesten van de doden terugkeren. De Melkweg is verdeeld in twee delen: een voor hen die gestorven zijn door een natuurlijke oorzaak en de andere helft is voor de mensen die te vroeg zijn gestorven. De sterren in het oosten zijn mannelijke sterren, de grootste onder hen is een rode ster: de Morgenster. Sterren in het westen zijn vrouwelijk, en de belangrijkste is een heldere witte ster: de Avondster. De Morgenster is de planeet Mars, en de Avondster is de planeet Venus.
De verschijning van de Wolf Ster (Sirius) staat voor de Wolf vanuit de geestenwereld komt en gaat, zijn baan loopt over het heldere witte spoor van de Melkweg en wordt ook wel de Wolfweg genoemd.

Ieder dorp had zijn eigen mythe waarin wordt vertelt dat de stichter door een ster of door een groep sterren werd geschapen. Vervolgens stuurde Avondster de donder om de oprichter een heilige bundel te geven, die zijn macht vertegenwoordigd en diende als krachtbron waar de mensen zich zouden kunnen wenden voor geluk en hulp voor hun zoektocht naar voedsel en voor hun sociale behoeften. De Medicijnbundel werd hiervoor altijd aan de westwand van het huis opgehangen. Avondster heeft andere spirituele krachten gezonden om de mensen te helpen: de dierlijke geesten die Nahurac worden genoemd en de krachten van de aarde. Ook werden mensen over hun ware aard onderwezen in dromen en in visioenen.

De inhoud van de Medicijnbundel bevatte spullen om een altaar te maken, waar rituelen omheen werden gehouden, en heilige voorwerpen die waren verzameld als gevolg van dromen en visies die de eigenaar van de bundel had gehad. De Medicijnbundels bevatten ook sterrenkaarten die waren gemaakt aan de hand van vele jaren van waarnemingen en werden tijdens plechtigheden gebruikt. Als het hoofd van een dorp stierf, dan werd zijn bundel en zijn hoofdmanschap doorgegeven aan zijn zoon.

maandag 5 november 2007

Alvaro Colom nieuwe president van Guatemala

Alvaro Colom wordt de nieuwe president van Guatemala, volgens de voorlopige uitslagen kreeg hij 53 procent van de stemmen en is van de politieke partij de Nationale Eenheid van de Hoop (UNE). Hij heeft beloofd om de strijd aan te binden met de armoede in dit prachtige land: hij wil banen scheppen, het rechtssysteem hervormen en sociale programma's opzetten voor de armen die meer dan de helft van de 13 miljoen inwoners uitmaken. Tijdens de burgeroorlog (1960 - 1996) zette hij zich in voor mensen die naar de afgelegen hooglanden waren gevlucht en hij is ook tot Maya priester gewijd. Meer dan de helft van de bevolking moet rond zien te komen van 1,38 euro per dag.

Is er dan eindelijk hoop voor de Maya's in Guatemala, waarvan het grootste deel in armoede leeft? Zullen dan eindelijk de misdaders van de burgeroorlog opgepakt worden (de meesten zijn zeer rijke en hooggeplaatste figuren in Guatemala zelf)?

Laten we hopen dat dit nu eindelijk zal gaan gebeuren en dat met name de Maya's de mogelijkheid krijgen om een beter bestaan op te kunnen bouwen in dit prachtige land.