dinsdag 13 november 2007

De Kosmologie van de Pawnee Indianen

In het begin bestond alleen de Raad van Goden. Ze werden geleid door Tirawahat, het Heelal. Zijn opperhoofd was de uitgestrektheid van de hemel, de sterren, die Tirawa werd genoemd, de Almachtige. Zijn donkere metgezel was zijn vrouw, Atira. Tirawa vertelde de goden waar iedereen tijdens de schepping van de aarde zou worden gestationeerd.
Hij vertelde Sakuru, de Zon, in het oosten te gaan staan om licht en warmte te geven, en Pah, de Maan, in het westen om licht te geven als er duisternis over de Aarde komt. Vervolgens wendde hij zich tot Tcuperekata, Witte Ster Vrouw, en vertelde haar in het oosten te gaan staan, waar ze bekend zou worden als de Moeder van alle dingen. Tirawa zei toen tegen Operikata, Morgenster, dat hij een krijger zou zijn die de mensen naar het westen zou drijven.

Tirawa wendde zich tot Karariwari, de noordster, en een van de belangrijkste sterren, en zei dat hij in het noorden moest staan om het opperhoofd van alle goden in de hemelen te zijn.
Vervolgens sprak hij met de vier goden die gezamenlijk bekend staan als de sterren van de Vier Richtingen. Hen werd door Tirawa meegedeeld om in het noordoosten, het noordwesten, zuidwesten en het zuidoosten te gaan staan en de hemelen omhoog te houden. Ze kregen de macht om te creëren en waren belast met de afgifte van de Medicijnbundels bij de Pawnee.

Toen Tirawa besloot dat het tijd was om de Aarde te vormen, zei hij tegen alle goden, met uitzondering van de Sterren van de Vier Richtingen, om hun posities in te nemen. Hij stuurde de Sterren van de Vier Richtingen naar Witte Ster Vrouw in de vorm van Wolken, Winden, Bliksem en Donder. Zij op haar beurt, plaatste ze tussen haar zelf en haar tuin in. Tirawa was nu klaar om zijn roeispaan te laten vallen, die de Aarde zou worden. De sterren van de Vier Richtingen begonnen te zingen, en riepen de Wolken, de Winden, de Bliksems en de Donders bijeen. Tirawa liet zijn roeispaan in hen vallen. Toen de storm was verdwenen, was er alleen water. De sterren van de Vier Richtingen troffen toen het water met hun oorlogswapens. Toen zij dit deden scheidde het water zich en was de Aarde gevormd.

Nadat de aarde was gevormd, begonnen de sterren van de Vier Richtingen te zingen, waardoor een andere storm werd veroorzaakt. De Bliksem die de Aarde trof bracht leven voort, terwijl de Donder het landschap maakte. De Wind kwam en blies de storm weg. Tirawa beveelde de Sterren van de Vier Richtingen om andere stormen te veroorzaken. De stormen resulteerden in de vestiging van de flora en het zoet maken van de wateren. De definitieve vernietiging van de wereld ligt in de handen van de goden van de Vier Richtingen. Het Westen zal het commando uitvaardigen en het Oosten zal het gehoorzamen. De Sterren zullen op de Aarde vallen en een nieuw ras van mensen worden, en de mensen op de aarde zullen naar de hemel opstijgen en sterren worden.

Morgenster bedacht het idee om met Witte Ster Vrouw te paren, die ook bekend staat als de Avondster, en nakomelingen te produceren die de krachten van beiden hebben. Avondster, weigerde echter de hofmakerij van Morgenster. Ze verzamelde diverse krachten tegen Morgenster, inclusief de Wolf (Sirius), de Poema (Auriga), de Beer (Sagittarius), de Kleine Lynx (Procyon) en de Slang (Scorpius). Alhoewel Avondster hem bleef weigeren, was de macht van Morgenster zo groot dat hij in staat was om met Avondster te paren tegen haar wil in. Hieruit werd een meisje geboren, en de Zon paarde met de Maan waaruit een jongen werd geboren. Het meisje en de jongen werden op de Aarde geplaatst en gaven geboorte aan de Pawnee mensen. Terwijl andere stammen beweren ze afkomstig zijn uit de wildernis, beweren de Pawnee dat ze zijn geboren uit de Sterren.

Vanuit deze paring werd de geest van de mens, Sishu, gecreëerd. Sishu is tijdens het leven verantwoordelijk voor alle daden van de mens. Het bevindt zich in de borst, en verschijnt in het gesproken woord, in de blik van het oog en in de beweging van de spieren. Het is de Sishu die ratelt in de keel van de stervenden in een poging om te ontsnappen. Door deze oorsprong, is de geest van de mens verdeeld in twee delen: de emoties en het intellect. Menselijke geesten kregen hun fysieke vorm door de kracht van Sakuru, de Zon, en Pah, de Maan. De emoties vertegenwoordigen onze fundamentele aard, maar het intellectuele deel van de menselijke geest probeert voortdurend de mens te besturen. Dit conflict in ons maakt de mens onvoorspelbaar en tot veel dingen in staat.

0 comments:

Een reactie posten