donderdag 17 januari 2008

De connectie tussen de tsunami van 2004 en 21 december 2012

Ik las net een interessant artikel op de site http://www.jupitersdance.com/, waarin wordt aangetoond dat zware aardbevingen plaatsvinden als er relatief weinig zonnevlekken zijn, en dat Venusovergangen rampen op aarde als gevolg hebben.

Een nieuwe ontdekking in dit artikel is dat de planeten in ons zonnestelsel, de zonnevlekken cyclus aansturen. De grootste planeet, Jupiter, is de hoofdfactor en gecombineerd met de andere planeten ontstaat hieruit een patroon van zonnevlekkenpieken. Alle planeten hebben hun aandeel in deze cyclus, en bij een samenstand van twee planeten wordt de uitstoot van de zon, en dus het aantal zonnevlekken, groter.
Er is ook gebleken dat zonnevlekken cycli heel lange perioden omvatten, doordat het voor de planeten die langzamer om de zon draaien langer duurt voordat ze hun meest krachtige positie weer innemen.
Voorheen ging men ervan uit dat planeten geen invloed hebben op de zonnevlekkencyclus. Interessant is dat de Lange Telling van de Maya's die 5125,257 jaar duurt, na 5125,257 jaar zijn de omloopbanen van Mars, Jupiter, Saturnus en Uranus weer precies gesynchroniseerd. Ook blijkt dat vijf Lange Tellingcycli , een periode van 25.626,83 jaar (er staat een foutje in de tekst), deelbaar is door de zonnevlekkencyclus van 177,925; de uitkomst is precies 144 keer (144,03). Hieruit blijkt maar weer eens de kennis van de Maya's, want ze wisten dat na precies 9.360.000 dagen (25.626,83 jaar) alle planeten weer op hun oorspronkelijke positie terug waren gekeerd (het precessiegetal).

Momenteel zijn er op de aarde grote veranderingen aan de gang: klimaatsveranderingen, de zeespiegel die stijgt en veranderingen in het magnetisch veld. De grootste natuurramp van de laatste jaren is de tsunami van 26 december 2004, waarbij 230.000 mensen overleden.
Eén van de grootste vulkaanuitbarstingen aller tijden was die op 27 augustus 1883 in Krakatoa, en 35.000 mensen vonden de dood. Wat interessant is dat aan beide grote natuurrampen een Venusovergang vooraf ging. Een Venusovergang is het verschijnsel dat vanaf de aarde gezien Venus voor de zon schuift (zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Venusovergang). Venusovergangen vinden steeds in paren plaats, van elkaar gescheiden met een tussenperiode van acht jaar, afwisselend in de maand juni of december. Venusovergangen herhalen zich steeds na 243 jaar. Op 8 juni 2004 was er een Venusovergang, 6,5 maanden later was de tsunami. De laatste Venusovergang hiervoor was op 6 december 1882 en 8,5 maanden later barstte de Krakatoa vulkaan uit.
Na een Venusovergang volgt dus na 8 jaar opnieuw een Venusovergang, doordat ze in paren voorkomen, deze vindt plaats op 6 juni 2012, 6,5 maanden voor de magische datum: 21 december 2012!!

0 comments:

Een reactie posten