donderdag 24 april 2008

Mijn boek wordt uitgegeven!!!

Waar een wil is, is een weg!

Vanmiddag werd ik gebeld door de uitgeverij Free Musketeers dat ze mijn boek uit willen geven. YES!!
Maar ik wacht ook nog op antwoord van een andere uitgeverij, Ankh-Hermes, die toch veel bekender is en waarvan altijd blaadjes met nieuwe boeken bij boekhandels liggen, dus wil ik eerst hun antwoord, dat voor eind mei komt, afwachten. Dit heb ik ook tegen Free Musketeers gezegd, maar ik krijg van hun alvast een contract thuis gestuurd voor het geval Ankh-Hermes niet doorgaat. Ik kreeg ook een mail van Free Musketeers die als volgt eindigt:
"We gaan de komende periode gezamenlijk werken om een professioneel boek te maken met als hoogtepunt het in ontvangst nemen van het eerste exemplaar van het eigen boek."

Mijn boek gaat dus echt uitgegeven worden, maar voordat Free Musketeers het wil gaan drukken moeten er minimaal 15 mensen zijn die mijn boek willen kopen, dus als je benieuwd bent naar mijn boek, stuur me dan een email: mike.geubel@gmail.com.

Mijn boek gaat voornamelijk over het Maya geloof, spiritualiteit en de veranderingen van deze tijd. Over de Maya's zijn al een aantal boeken geschreven, maar ik vind ze niet duidelijk en vaak ben ik fouten tegengekomen. Ook is het zo dat de Nederlandse boeken over de Maya kalender allemaal op de kalender van Jose Arguelles zijn gebaseerd, maar dat is geen Maya kalender. Hij gebruikt wel de namen van de daggezichten van de Maya kalender, maar verder is het zijn eigen brouwsel. Daarom gaat er een apart hoofdstuk in mijn boek over de Maya kalenders, die volledig zijn gebaseerd op de kennis die er nog van deze kalenders over is.

Er wordt ook vaak geschreven dat de Maya's in veel goden geloven, maar het blijkt dat ze geloven in één God en één Godin en de andere wezens die als goden zijn vertaald zijn voornamelijk hemellichamen of bepaalde fasen van hemellichamen, bijvoorbeeld Hun Hunahpu is Venus als Morgenster. De Maya's zijn een heel spiritueel volk en daardoor ben ik ook zo in hun geloof geïnteresseerd. Voor ons als westerlingen is hun geloof moeilijk te begrijpen, doordat we rationeel worden opgevoed, maar zodra je in gaat zien dat de spirituele wereld overal om ons heen is en je op je eigen intuïtie gaat vertrouwen, zul je het geloof van de indianen echt gaan voelen, dat een universeel geloof is.

De laatste jaren zijn er ook veel boeken over 2012 verschenen, maar de meeste ervan creëereen alleen maar angst. Dat is niet wat de Maya's hebben voorspeld, want volgens hen leven we momenteel in een overgang naar een nieuwe tijd, een tijd van ontwaken. En dat is ook wat ik overal om me heen zie. 21-12-2012 is dus niet het einde van de wereld, maar het begin van een prachtig tijdperk.

Ben je net als ik geïnteresseerd in het geloof van de Maya's, dat grotendeels overeenkomt met het geloof van alle indianen in Amerika en geloven van zeer oude volkeren over de gehele wereld en ben je ook bezig met spiritualiteit en belangrijke levensvragen als "Waar kom ik vandaan?" en "Waar ga ik na mijn dood naartoe?", dan zal mijn boek je zeker aanspreken.
Ik zou graag willen horen of je benieuwd bent naar mijn boek.


Groeten,
Mike

zaterdag 19 april 2008

Oudste Tempel ter Wereld in Turkije

De oudste tempel ter wereld staat in Turkije, en is maar liefst 11.000 jaar oud. Klaus Schmidt ontdekte deze tempel in Zuidoost-Anatolie in 1994: "Toen ik daar liep wist ik dat het geen natuurlijke heuvel kon zijn. Göbekli Tepe (letterlijk 'heuvel met een buikje') was geen berg maar een door mensen gemaakte verhoging." Sinds 1995 werkt Schmidt samen met Turkse collega's aan de opgraving, de tempel bestaat uit 240 pilaren van ieder ongeveer 4 meter hoog in cirkels met een doorsnede van wel dertig meter. Deze stenen kringen zijn van ongeveer 9.000 voor Chr. en de tempel werd rond 8.000 voor Chr. verlaten. In deze kringen staan enorme beeldhouwwerken van kalksteen versierd met afbeeldingen van stieren, slangen, wilde ezels, vossen, gazellen, leeuwen en duizendpoten. Tot nu toe is slechts vijf procent opgegraven.Bronnen:
http://archeonet.nl/index.php?itemid=9092
http://www.lswn.it/en/archaeology/news/gobekli_tepe

Gobekli Tepe

zaterdag 12 april 2008

Chupacabras actief in Mexico?

Vier schapen in een kleine ranch in Pustunich, Mexico, zijn volgens de lokale bevolking gedood door Chupacabras. Sommige mensen zeggen dat ze harige dieren van bijna 2 meter lang hebben zien staan in de holst van de nacht. De eigenaar van de ranch heeft zelfs besloten om geen dieren meer te houden om te voorkomen dat hij deze vreemde entiteiten aantrekt.

"De dieren vertonen geen tekenen dat ze zijn gemarteld, maar hebben wel twee diepe gaten in hun nek. Er was niet eens bloed op de grond gemorst. Op de eerste dag had het wezen drie schapen gedood en zichzelf gevuld met bloed, maar op de volgende dag was ook het laatste schaap dood. Dat was mijn laatste schaap, en het wezen kwam 's nachts terug om het te doden."

"Ik vertelde het aan de politie en een dierenarts kwam om het dier te onderzoeken. Ze zei dat de gaatjes zijn gemaakt door lange gebogen hoektanden."

Mrs. Couoh zegt dat het dier dat haar schapen doodde moet vliegen, want ze zag bloed spetters op verschillende plekken. "Misschien zijn het de Chupacabras, want mijn buren hebben 's nachts kreten van vreemde dieren gehoord, en ze gezien. Ik woon hier al 47 jaar en ik heb nog nooit dieren gezien of er over gehoord die op zo'n manier zijn gedood."

Ligia Couoh zegt dat verschillende families 's nachts een vreemd wezen hebben gezien van 2 meter lang en ze zeggen dat het eruit ziet als een beer. Andere inwoners zeggen dat het bloed van eenden en kalkoenen ook op is gezogen.

woensdag 9 april 2008

Maya steden Uxmal, Kabah, Sayil en Labna

Hier is een site met foto's en tekeningen van de oude Maya steden Uxmal, Kabah, Sayil en Labna:

http://academic.reed.edu/uxmal/

zaterdag 5 april 2008

Je bent wat je eet!

In een boekje (Als de dokter het niet meer weet) bij de boekhandel kwam ik een interessant artikel tegen over voeding:

De kwaliteit van een product wordt in grote mate bepaald door de kwaliteit van de grond. In de reguliere landbouw is de grond uitgeput, waardoor sommige niet meer of on onvoldoende mate worden opgenomen door de planten. Bovendien kent dergelijke grond een geringe bio-diversiteit. Onderzoek heeft ondertussen aangetoond dat producten op biologische grond veel rijker zijn aan allerlei stoffen:
 • Duitsland: biologische broccoli bevat 2 tot 6 maal zoveel glucorafanin. Glucorafanin wordt in het lichaam omgezet in sulforafaan, aan deze stof wordt een beschermende werking tegen kanker toegeschreven.
 • Schotland: soep van biologische groenten bevat 6 keer zoveel salicylzuur dan soep van gangbaar geteelde groenten. Aan salicylzuur wordt een beschermende werking tegen hart- en vaatziekten toegeschreven. Dit is o.a. aangetoond bij de gunstige werking van aspirine op hart- en vaatziekten; salcylzuur is de belangrijkste component van aspirine.
 • In Denemarken werd een voedingsexperiment met mensen uitgevoerd. In een wisselproef werden de effecten van 100% biologische producten in het dagmenu vergeleken met 100% gangbare producten. De onderzoekers concludeerden dat door een verschil in groeiomstandigheden bij groeten en fruit het gehalte van 5 flavonoiden (anti-oxidanten) bij de biologische producten hoger was. Dit hogere gehalte in de producten leidde tot een hogere opname ervan in het lichaam wat werd vastgesteld door metingen in de urine van de proefpersonen.
 • Een literatuuroverzicht van 41 studies concludeert dat biologisch geteelde gewassen wezenlijk meer vitamine C, ijzer, magnesium en fosfor bevatten dan gangbare geteelde gewassen (groeten, fruit en granen).
 • Een andere literatuurstudie vond hogere polyfenolengehalten dan gangbaar fruit. Ook in maïs werden hogere fenolengehalten aangetoond. Deze fenolen zijn anti-oxydanten die een rol kunnen spelen bij de vermindering van de kans op hartziekten en kanker.
De alternatieve gezondheidszorg kent een uitgesproken voorkeur voor levensmiddelen afkomstig uit de biologische land- en tuinbouw, de zogenaamde natuurvoeding. Dit wordt gekeurd door de controle-organisatie Skal. Zij verlenen het EKO-keurmerk en garanderen daarmee de kwaliteit. De Skal normen omschrijven waar de productiewijze aan moet voldoen om het EKO-keurmerk te verdienen:
 1. Geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken.
 2. Geen kunstmatige toevoegingen bij de verwerking.
 3. Genetisch gemodificeerde ingrediënten zijn niet toegestaan.
 4. De grond mag zelfs gedurende enige jaren vooraf niet behandeld zijn geweest met kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen.
 5. Het vee kan op biologische bedrijven buiten lopen.
 6. Het vee krijgt biologisch geteeld voer zonder toevoegingen.
Er wordt ook wel eens gesproken over energetische kwaliteit. Nu is deze niet natuurkundig aan te tonen, maar wel is m.b.v. spiertesten en vega-testen aan te tonen dat het ene product een gunstigere uitwerking op het lichaam heeft dan het andere. Sommige mensen hebben een sterk ontwikkeld vermogen om dergelijke verschillen gewaar te worden. Bovendien is het opvallend dat juist de mensen die heel gevoelig zijn voor zogenaamde energieën, een uitgesproken voorkeur hebben voor natuurvoeding. Normaal geproduceerde producten ervaren zij als leeg en soms gewoon als ballast. Voor hen is voeding blijkbaar meer dan alleen de chemie. Sommige therapeuten en natuurgeneeskundigen maken op basis van hun eigen gevoeligheid hun eigen kruidenmengsels. Producten van remedies en aromatische oliën letten in het bijzonder op dit energetische aspect.

In dit verband is het verschijnsel van de bio-fotonen zeer interessant. We bevinden ons in een zee van fotonen, dit zijn pakketjes golfenergie. Overal waar een elektromagnetische wisselwerking plaats vindt, gebeurt dit middels fotonen. Dus zowel de gevaarlijke gammastralen, als het gewone daglicht bestaat uit fotonen. Het is gebleken dat levende cellen licht uitzenden, bio-fotonen en doen dat over een breed spectrum. De intensiteit is echter dermate gering, dat ze alleen met zogenaamde foto-multipliers te detecteren zijn. Volgens de standaard wetenschap zijn bio-fotonen echter een afvalproduct van de chemische processen in de cellen, maar prof A.F. Popp (en met hem vele anderen) ontdekte het volgende:
 1. Gezonde cellen stoten minder fotonen uit dan zieke cellen.
 2. De samenwerking van de uitgezonden fotonen is veel groter bij gezonde cellen, dan bij zieke.
 3. Stervende cellen stoten in het begin veel fotonen uit en daarna zwakt het sterk af, een soort leegloop.
 4. Cellen zonder DNA stoten geen fotonen uit.
De conclusie was snel getrokken: blijkbaar hebben cellen een voorraad aan bio-fotonen en dat zit in ons DNA. Zodra we ziek worden, lopen deze reservoirs leeg en vermindert de samenwerking van de uitgestootte fotonen. Overigens had men al ongeveer 80 jaar geleden ontdekt dat cellen met elkaar communiceren door middel van licht. Levende cellen bleken zowel zenders, als ontvangers van licht te zijn.
Prof. Popp toonde ook aan dat de cellen van biologische producten veel gezonder zijn en vertonen een grotere harmonie dan cellen van producten die met kunstmest en bestrijdingsmiddelen zijn opgegroeid.

We krijgen via ons voedsel dus niet alleen de chemische bestanddelen naar binnen, maar ook een zekere hoeveelheid bio-fotonen en natuurlijke producten hebben daar een grotere voorraad van en ze vertonen een grotere samenhang. Aangezien onze cellen met elkaar communiceren d.m.v. fotonen, zou natuurvoeding een wezenlijke versterking voor de interne communicatie tussen de cellen onderling kunnen zijn. Bij kanker blijken de cellen een zeer chaotisch spectrum uit te zenden, terwijl bijvoorbeeld bij MS patiënten het spectrum extreem samenhangend is. Helaas vindt in deze richting nauwelijks onderzoek plaats.