zaterdag 5 april 2008

Je bent wat je eet!

In een boekje (Als de dokter het niet meer weet) bij de boekhandel kwam ik een interessant artikel tegen over voeding:

De kwaliteit van een product wordt in grote mate bepaald door de kwaliteit van de grond. In de reguliere landbouw is de grond uitgeput, waardoor sommige niet meer of on onvoldoende mate worden opgenomen door de planten. Bovendien kent dergelijke grond een geringe bio-diversiteit. Onderzoek heeft ondertussen aangetoond dat producten op biologische grond veel rijker zijn aan allerlei stoffen:
 • Duitsland: biologische broccoli bevat 2 tot 6 maal zoveel glucorafanin. Glucorafanin wordt in het lichaam omgezet in sulforafaan, aan deze stof wordt een beschermende werking tegen kanker toegeschreven.
 • Schotland: soep van biologische groenten bevat 6 keer zoveel salicylzuur dan soep van gangbaar geteelde groenten. Aan salicylzuur wordt een beschermende werking tegen hart- en vaatziekten toegeschreven. Dit is o.a. aangetoond bij de gunstige werking van aspirine op hart- en vaatziekten; salcylzuur is de belangrijkste component van aspirine.
 • In Denemarken werd een voedingsexperiment met mensen uitgevoerd. In een wisselproef werden de effecten van 100% biologische producten in het dagmenu vergeleken met 100% gangbare producten. De onderzoekers concludeerden dat door een verschil in groeiomstandigheden bij groeten en fruit het gehalte van 5 flavonoiden (anti-oxidanten) bij de biologische producten hoger was. Dit hogere gehalte in de producten leidde tot een hogere opname ervan in het lichaam wat werd vastgesteld door metingen in de urine van de proefpersonen.
 • Een literatuuroverzicht van 41 studies concludeert dat biologisch geteelde gewassen wezenlijk meer vitamine C, ijzer, magnesium en fosfor bevatten dan gangbare geteelde gewassen (groeten, fruit en granen).
 • Een andere literatuurstudie vond hogere polyfenolengehalten dan gangbaar fruit. Ook in maïs werden hogere fenolengehalten aangetoond. Deze fenolen zijn anti-oxydanten die een rol kunnen spelen bij de vermindering van de kans op hartziekten en kanker.
De alternatieve gezondheidszorg kent een uitgesproken voorkeur voor levensmiddelen afkomstig uit de biologische land- en tuinbouw, de zogenaamde natuurvoeding. Dit wordt gekeurd door de controle-organisatie Skal. Zij verlenen het EKO-keurmerk en garanderen daarmee de kwaliteit. De Skal normen omschrijven waar de productiewijze aan moet voldoen om het EKO-keurmerk te verdienen:
 1. Geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken.
 2. Geen kunstmatige toevoegingen bij de verwerking.
 3. Genetisch gemodificeerde ingrediënten zijn niet toegestaan.
 4. De grond mag zelfs gedurende enige jaren vooraf niet behandeld zijn geweest met kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen.
 5. Het vee kan op biologische bedrijven buiten lopen.
 6. Het vee krijgt biologisch geteeld voer zonder toevoegingen.
Er wordt ook wel eens gesproken over energetische kwaliteit. Nu is deze niet natuurkundig aan te tonen, maar wel is m.b.v. spiertesten en vega-testen aan te tonen dat het ene product een gunstigere uitwerking op het lichaam heeft dan het andere. Sommige mensen hebben een sterk ontwikkeld vermogen om dergelijke verschillen gewaar te worden. Bovendien is het opvallend dat juist de mensen die heel gevoelig zijn voor zogenaamde energieën, een uitgesproken voorkeur hebben voor natuurvoeding. Normaal geproduceerde producten ervaren zij als leeg en soms gewoon als ballast. Voor hen is voeding blijkbaar meer dan alleen de chemie. Sommige therapeuten en natuurgeneeskundigen maken op basis van hun eigen gevoeligheid hun eigen kruidenmengsels. Producten van remedies en aromatische oliën letten in het bijzonder op dit energetische aspect.

In dit verband is het verschijnsel van de bio-fotonen zeer interessant. We bevinden ons in een zee van fotonen, dit zijn pakketjes golfenergie. Overal waar een elektromagnetische wisselwerking plaats vindt, gebeurt dit middels fotonen. Dus zowel de gevaarlijke gammastralen, als het gewone daglicht bestaat uit fotonen. Het is gebleken dat levende cellen licht uitzenden, bio-fotonen en doen dat over een breed spectrum. De intensiteit is echter dermate gering, dat ze alleen met zogenaamde foto-multipliers te detecteren zijn. Volgens de standaard wetenschap zijn bio-fotonen echter een afvalproduct van de chemische processen in de cellen, maar prof A.F. Popp (en met hem vele anderen) ontdekte het volgende:
 1. Gezonde cellen stoten minder fotonen uit dan zieke cellen.
 2. De samenwerking van de uitgezonden fotonen is veel groter bij gezonde cellen, dan bij zieke.
 3. Stervende cellen stoten in het begin veel fotonen uit en daarna zwakt het sterk af, een soort leegloop.
 4. Cellen zonder DNA stoten geen fotonen uit.
De conclusie was snel getrokken: blijkbaar hebben cellen een voorraad aan bio-fotonen en dat zit in ons DNA. Zodra we ziek worden, lopen deze reservoirs leeg en vermindert de samenwerking van de uitgestootte fotonen. Overigens had men al ongeveer 80 jaar geleden ontdekt dat cellen met elkaar communiceren door middel van licht. Levende cellen bleken zowel zenders, als ontvangers van licht te zijn.
Prof. Popp toonde ook aan dat de cellen van biologische producten veel gezonder zijn en vertonen een grotere harmonie dan cellen van producten die met kunstmest en bestrijdingsmiddelen zijn opgegroeid.

We krijgen via ons voedsel dus niet alleen de chemische bestanddelen naar binnen, maar ook een zekere hoeveelheid bio-fotonen en natuurlijke producten hebben daar een grotere voorraad van en ze vertonen een grotere samenhang. Aangezien onze cellen met elkaar communiceren d.m.v. fotonen, zou natuurvoeding een wezenlijke versterking voor de interne communicatie tussen de cellen onderling kunnen zijn. Bij kanker blijken de cellen een zeer chaotisch spectrum uit te zenden, terwijl bijvoorbeeld bij MS patiënten het spectrum extreem samenhangend is. Helaas vindt in deze richting nauwelijks onderzoek plaats.

0 comments:

Een reactie posten