vrijdag 27 juni 2008

Mijn Boek: Maya Mysterien Ontwaken

Afgelopen woensdagavond kreeg ik een goede ingeving over de voorkant van mijn boek: "Ik maak het Maya-rood, de kleur van het oosten en de kleur van geboorte en wedergeboorte. Ook de geboorte van een nieuw tijdperk. I.p.v. zwart, de kleur van het westen en de dood". Dus zo komt de voorkant van mijn boek er ongeveer uit te zien, ik hoop dat Free Musketeers het ook zo maakt.

Ook vragen mensen me wat de tekening betekent; deze tekening is een belangrijk thema in mijn boek en heeft de volgende betekenis, zoals ik het ook in mijn boek heb gezet:

Hun Hunahpu, de Eerste Vader, wordt herboren vanuit een de bek van een slang, als de maïsgod. Maïs is het voedsel voor de mensen en de grondstof waarmee de mensen werden geschapen. Een slang is een symbool voor reïncarnatie, vernieuwing en voor de vruchtbaarheid van de aarde. In de staart van de slang zit K’awil, hij symboliseert de spirituele kracht in materiële objecten en brengt de levensenergie in de mensen. Hij is ook de kracht van de bliksembijl van de regengoden, waarmee de aarde open wordt gebroken om zo de reïncarnatie van Hun Hunahpu mogelijk te maken. Rood is de kleur van het oosten en staat voor geboorte en wedergeboorte.

Ik ben nu bezig om wat tekstuele foutjes uit mijn tekst te halen en wil de tekst, de foto's van mijn tekeningen en de samenvatting volgende week op CD naar Free Musketeers sturen. Afgelopen week heb ik mijn hele boek geheel gelezen (na er een paar maanden niet meer ingekeken te hebben) en ik ben er zelf wel trots op dat ik zo'n mooi boek heb geschreven.
Inmiddels heb ik 85 emailadressen, dus de lijst is mede dankzij jullie compleet. Iedereen alvast bedankt!

zondag 22 juni 2008

Manifesterende ziel op foto's

21 december 2012

Roland Boer stuurde me een artikel in de Volkskrant van gisteren over 2012. Hierin wordt voornamelijk beschreven dat allerlei mensen al voorzorgsmaatregelen aan het nemen zijn, want ze denken dat de wereld zal vergaan op 21 december 2012, want dan "eindigt immers de Maya kalender". Roland vroeg me om hierover mijn commentaar te schrijven, bij deze:

Veel mensen denken dat de Maya kalender zal eindigen op 21 december 2012 en dat dan ook onze wereld zal eindigen. Men heeft het dan over de heilige Tzolk'in kalender in combinatie met de Lange Telling kalender. Op 20 december 2021 eindigt de 13e baktun cyclus in de Lange Tellingskalender, op deze dag komt daarmee een cyclus van 1.872.000 dagen ten einde en op 21 december 2012 begint een nieuwe cyclus, deze dag wordt ook wel het jaar nul genoemd. Maar op deze dag eindigt de Maya kalender niet, er eindigt een grote cyclus, Zon genoemd en hierna begint er een nieuwe cyclus van 1.872.000 dagen, de Vijfde Zon.
Het is dus wel duidelijk dat we in een bijzondere tijd leven, een tijd waarin veel veranderingen plaats vinden. Als er dingen veranderen, dan worden veel mensen bang omdat ze bang zijn om hun huidige manier van leven te verliezen. De laatste jaren nemen de natuurrampen in kracht toe, dit heeft met de overgang te maken, maar is er ook voor bedoeld om ons bewust te maken. Deze gebeurtenissen zijn geen toeval, het is ook het resultaat van onze onbalans met de natuur. Dit is een tijd waarin het steeds duidelijker begint te worden dat de aarde aan het veranderen is, en daarmee ook wijzelf. Het is ook een tijd waarin het duidelijk wordt dat we niet op deze industriële manier door kunnen blijven gaan. We hebben onszelf namelijk boven de natuur geplaatst en dachten lange tijd dat we met onze technologie best zonder de natuur kunnen, maar de natuur laat ons duidelijk zien dat we onze instelling moeten veranderen.

Helaas blijven veel mensen op het punt staan dat ze bang zijn voor het einde van de wereld en allerlei fysieke maatregelen gaan treffen om zichzelf te kunnen redden als het zover is. Ik denk zelf niet dat de wereld zal vergaan, ik ben ervan overtuigd dat we een prachtige tijd tegemoet gaan. Tot aan 21 december 2012 zullen de tegenstellingen wel toenemen en zal er ook meer geweld zijn, dit is door de Maya's voorspeld, net als de huidige klimaatsveranderingen.
We dienen onze ogen en onze harten te openen, zodat we zelf op een hoger bewustzijnsniveau komen, zodat we gaan beseffen dat we allemaal één zijn en dat we allemaal bestaan uit dezelfde soort energie. Pas als we met onvoorwaardelijke liefde met elkaar omgaan, dan pas zullen we in harmonie met de natuur en de wereld om ons heen leven.

Van de klassieke Maya's zijn er weinig voorspellingen over 21 december 2012 overgebleven, de belangrijkste tekst is die op monument zes in Tortuguero, andere teksten gaan alleen over de datum 13.0.0.0.0 4 Hunahpu 3 Kankin, die is het einde van de huidige Vierde Zon.
De tekst van monument zes in Tortuguero is niet niet geheel ontcijferd en een paar hiërogliefen zijn geërodeerd, waardoor ze onleesbaar zijn; de tekst luidt als volgt:
De dertiende baktun cyclus zal eindigen op 4 Ahaw 3 K'anki'in, ?? zal gebeuren. Het zal de afgevaardigde zijn van Bolon Yokte K'u naar de ??.
Blijkbaar voorspellen de klassieke Maya's hier de terugkeer van de Wijze Oude mannen, die hun voorouders in een lang verleden veel kennis en wijze raad gaven. Vanuit een fysiek oogpunt zou je denken dat er een aantal buitenaardse wezens op aarde zullen landen, maar volgens Zwervende Wolf (een Maya sjamaan) zal de kennis van de Voorouders terugkomen in de vorm van verlichtte mensen en ik denk dat dit inderdaad de juiste uitleg van de voorspelling is.

Dus we hoeven niet bang te zijn dat de wereld zal vergaan, we moeten ons juist open stellen voor de veranderingen die gaan komen. De laatste jaren zie ik steeds meer mensen om me heen die met spiritualiteit bezig zijn en zichzelf aan het ontwikkelen zijn. Dit doet me goed en veel anderen ook en ik ben ervan overtuigd dat de gehele wereld naar deze manier van leven zal transformeren.

Meer hierover kun je lezen in mijn boek "Maya Mysteriën Ontwaken" dat over een paar maanden uitkomt.

zaterdag 21 juni 2008

We leven dus echt in een krankzinnige wereld!! - Teken deze petitie!

In 2009 wil men alle natuurlijke producten gaan verbieden waarvan de herkomst onduidelijk is. In Belgie is deze wet al van kracht een daar zijn inmiddels veel natuurlijke producten uit de winkelschappen gehaald. Er staan zelfs boetes op als men deze producten toch nog verkoopt.
Dit is echt te absurt voor woorden!! Let wel: door deze wet zullen er steeds minder natuurlijke levenswaren in de winkel komen te liggen en krijg je steeds meer vervuild voedsel te eten!

Hier enkele stukjes op Internet sites:

Het verbieden van kruiden, vitamines en gezonde gewassen.
De Codex Alimentarius komt er aan.
31 december 2009 is het gedaan

Codex heeft de laatste jaren steeds meer aandacht besteed aan biologisch voedsel, en het wordt steeds duidelijker dat het Codex Comité voor voedseletikettering probeert om internationale normen voor biologisch voedsel te verzwakken om het gebruik mogelijk te maken van stoffen zoals zwaveldioxide, wat bij sommige mensen allergische reacties veroorzaakt; natriumnitriet en natriumnitraat, die mogelijk kankerverwekkend zijn en geïmpliceerd zijn bij hyperactiviteit bij kinderen; en Carrageenan, waarvan is aangetoond dat het geassocieerd is met de vorming van zweren en kankertumoren in het darmkanaal. Erger nog, de Codex Alimentarius Commissie gaf onlangs het startsein voor werkzaamheden in verband met het opnemen van ethyleen in de Codex Richtlijnen voor de productie, de verwerking, de etikettering en de verkoop van biologisch geproduceerd voedsel. Ethyleen wordt gebruikt om fruit en groente kunstmatig te laten rijpen terwijl het vervoerd wordt. De goedkeuring van het gebruik hiervan op biologisch voedsel zou dus een verontrustende stap betekenen in de richting van een door de WTO gedwongen acceptatie van dezelfde dubieuze, onnatuurlijke landbouwpraktijken die reeds voor niet-biologisch voedsel gebruikt worden.

Waarom wil Codex biologische normen zo verzwakken? De eenvoudige verklaring is dat biologisch voedsel een hogere prijs opbrengt dan gewoon, niet-biologisch voedsel, en dat de grote producenten van niet-biologisch voedsel een makkelijke gelegenheid zien om op de biologische markt in te breken en nog meer winst te maken. Een diepere verklaring is echter dat biologisch voedsel betere gezondheid bevordert dan niet-biologisch voedsel omdat het meer micronutriënten bevat. Bovendien is biologisch voedsel natuurlijk vrij van pesticiden, residu's van vee-geneesmiddelen en genetisch gemodificeerde organismen. Aangezien goede gezondheid niet in het belang is van de "handel met ziekte", vormt de groeiende vraag naar biologisch voedsel dus een gevaar voor de farmaceutische en chemische industrieën; niet alleen omdat biologisch voedsel goede gezondheid bevordert, maar ook omdat het de behoefte aan pesticiden, vee-geneesmiddelen en genetisch gemodificeerd voedsel – en dus de winst – vermindert.

Bovendien kan biologisch zaad, in tegenstelling tot genetisch gemodificeerd zaad, niet gepatenteerd worden. Aangezien een aantal van de grote spelers in de farmaceutische en chemische industrieën, zoals Bayer en BASF tevens grote spelers zijn in de biotech-industrie, wordt het al te gauw duidelijk dat de stijgende populariteit van niet-patenteerbaar biologisch voedsel een ernstig, groeiend gevaar vormt voor de winst van de "handel met ziekte" van de farmaceutische industrie.

In tegenstelling tot gewoon zaad, kan genetisch gemodificeerd zaad gepatenteerd worden. Dat is in wezen de hoofdreden waarom biotechbedrijven zó gebrand zijn om dergelijk voedsel op wereldmarkten te forceren. De potentiële winst op de lange termijn is namelijk zó enorm, dat het ruimschoots opweegt tegen de markt voor farmaceutische middelen. Aangezien een aantal van de grote spelers in de farmaceutische industrie, zoals Bayer en BASF ook grote spelers in de biotechindustrie zijn, blijkt dus duidelijk dat de farmaceutische industrie bezig is zich wederom als begunstigde te positioneren bij Codex.

Dat betekent dat het voor de farmaceutische industrie dus alleen de moeite waard is om patenteerbare producten te produceren. Daarom vormen de stijgende populariteit van voedselsupplementen, natuurlijke gezondheidspraktijken en zelfs biologisch voedsel een groot gevaar voor de farmaceutische industrie. De financiële belangengroepen achter de Codex Alimentarius Commissie weten dit natuurlijk maar al te goed en zijn momenteel dan ook verwikkeld in een felle strijd om hun monopolie op de gezondheidszorgindustrie te behouden en uit te breiden naar de productie van genetisch gemodificeerd voedsel.

Voer actie en teken deze petitie:
De site waarop handtekeningen actie gevoerd wordt: http://www.eliant.eu/new/lang/en/?p=4

Ze hebben 1 miljoen handtekeningen nodig en ze hebben er nu nog maar iets meer dan 300 000. Klik bovenaan op de Nederlandse vlag dan komt er een Nederlands pop-up scherm waar je kunt tekenen.


Bronnen:
http://www.goodblog.nl/2008/06/natuurproducten.html
http://www.eqgen.nl/gezondheid.html
http://www.jankraak-taichitao.nl/content/website.php?hoofdpagina_id=1184
http://www4nl.dr-rath-foundation.org/extras/codex/codex-whatisit.html

vrijdag 20 juni 2008

Water gevonden op Mars

Het witte materiaal dat de Amerikaanse planeetverkenner Phoenix heeft aangetroffen vlak onder het oppervlak in het noordpoolgebied van Mars is bevroren water. Op 15 juni werd een geul in de Marsbodem verbreed met behulp van de graafarm van de Marslander. Op de bodem van de geul (Dodo-Goldilocks geheten) werden enkele stukjes hard, wit materiaal gefotografeerd. Op basis van de foto's kon echter niet met zekerheid worden vastgesteld of het om ijs of zout ging. Op nieuwe foto's die op 19 juni zijn gemaakt, zijn de witte brokjes echter niet langer te zien. Blootgesteld aan de ijle dampkring en het schaarse zonlicht op Mars is het materiaal kennelijk gesublimeerd (langzaam maar zeker van vaste vorm direct overgegaan in de dampvorm). Dat betekent dat het inderdaad om (water-)ijs moet gaan. Overigens heeft Phoenix op enkele centimeters diepte in een andere geul ook een laag van hard materiaal aangetroffen, dat zo goed als zeker ook ijs is. Een softwareprobleem waardoor aan boord opgeslagen meetgegevens zijn verloren, is inmiddels opgelost door het uploaden van nieuwe programmatuur.

Bron: http://allesoversterrenkunde.nl/content.shtml?http://allesoversterrenkunde.nl/cgi-bin/scripts/db.cgi?db=nieuws&ww=on&ID=2488&view_records=1

woensdag 18 juni 2008

The Longest Walk 2

Op 11 februari begon de Longest Walk 2, een wandeling vanaf San Fransisco naar Washington DC, waar men op 11 juli zal aankomen. Men loopt om aandacht te vragen voor een schone planeet en dat we op een gezonde manier met onze moeder aarde om moeten gaan:
http://www.longestwalk.org. Helaas is ook hiervan niets in de media te zien.....

dinsdag 17 juni 2008

Voortgang van mijn boek

Ik kreeg net de volgende mail van Free Musketeers:

Beste meneer Geubel,

Bijgaand vindt u de schrijversinstructies. Dit is de eerste echte stap in de richting van de realisering van uw boek!
In deze instructies vindt u alles dat u nodig heeft. Lees eerst goed de inleidende paragrafen door, zodat u weet hoe de procedure verloopt en wat er van u verwacht wordt.

Uiterlijke inleverdatum: 17-07-2008

We hopen dat rond de maand augustus uw boek naar de vormgevingsfase gaat. Dit is een globale planning, en realisering ervan hangt van vrij veel factoren af. U heeft daarvan slechts een gering deel in eigen hand, en wij ook lang niet alles. Houd er daarom rekening mee dat het (aanmerkelijk) later kan worden. Zodra de productiefase aanbreekt, kunnen we een wat definitievere planning maken.
We leggen er de nadruk op – u vindt deze mededeling ook terug in de instructies – dat het vervolmaken van uw manuscript een leuke en ontspannende bezigheid behoort te zijn. Mocht u tot de ontdekking komen dat de tijdsplanning die in de instructies wordt gegeven te krap is, laat ons dat dan weten. We geven u graag wat meer tijd als u die nodig heeft.
Veel succes bij het vervolmaken van uw boek.

Vriendelijke groeten,
Free Musketeers
Afdeling Vormgeving & Support

Onderdrukking van indianen in Amerika

Het verbaast me dat er in de gewone media nooit iets wordt getoond over de onderdrukking van de indianen in Amerika. Hier in Nederland denken we dat dit iets van lang vervlogen tijden is, maar helaas gaat dit tot op de dag van vandaag gewoon door. Zo ook afgelopen zaterdag toen Kahentinetha Horn, uitgeefster van Mohawk Nation News, werd geslagen door speciale troepen op de grens van de VS en Canada, waarbij ze een hartaanval kreeg. Momenteel ligt ze in een ziekenhuis in Canada. Katenies, die samen met haar reisde, werd gevangen genomen en zit nu op een onbekende plaats. Deze twee Mohawk grootmoeders waren dus het slachtoffer van het onderdrukkingsbeleid dat nog steeds voortduurt.

Kahentinetha schrijft artikelen die over soevereiniteit, de mijnbouw op inheems land, corruptie en grensoverschrijdende rechten gaan, en regelmatig is ze zeer kritisch ten aanzien van de acties van de politie en de overheid richting de inheemse bevolking, waardoor ze het doelwit is geworden van de Canadese overheid. Een paar maanden geleden waarschuwde Julian Fantino, de commisaris van de provinciale politie van Ontario, haar om geen voet in Ontario te zetten.

Haar artikelen leggen vaak de nadruk op de situatie dat Canada een bedrijf is dat het Schilpad Eiland plundert. De grond en de middelen behoren tot aan het Ongwehoneh volk en de enorme hoge schuld van Canada aan hen zal ze failliet laten gaan.


Terwijl Stephen Harper, de premier van Canada, publieke verontschuldingen maakte richting de inheemsen voor de misdaden op de scholen, maakten hij ook al voorbereidingen om het leger naar 6 naties te sturen. Afgelopen zaterdag haaldde de grenspolitie iedere auto met een indiaan erin naar de kant, waaronder ook Kahentinetha en Katenies. Had men een val opgezet om de twee Mohawk grootmoeders op te pakken? Men vermoedt dat als Kahentinetha geen hartaanval had gekregen ze op een geheime locatie zou zijn gedood .

Direct na dit incident verzamelden veel Mohawk en medestanders zich in Akwesasne, de thuisbasis van de Mohawk. De politie die Kahentinetha en Katenies aanviel, willen dat ze instemmen dat ze Canadees zijn, of anders zullen ze hen doden en iedereen die de kolonisatie van de indianen bestrijdt.


Dit incident staat echter niet op zichzelf. De laatste tijd zijn er meer van dit soort incidenten geweest. Zo werden vorige week een aantal mensen opgepakt die meelopen met de Longest Walk, een protestmars van de west naar de oostkust van Amerika, met als doel dat de oorspronkelijke bewoners van Amerika meer rechten krijgen.

Als de Canadezen er zo'n spijt van hebben wat ze de oorspronkelijke inwoners van het land allemaal aan hebben gedaan, waarom gebeurt dit dan nog steeds? Waarom blijft het stil als Mohawk ouderen en grootmoeders op deze manier worden aangevallen?


vrijdag 13 juni 2008

Gratis spiritueel tijdschrift

Eigentijds magazine is een nieuw spiritueel tijdschrift, en het is helemaal gratis!

Meld je hier aan en ontvang het tijdschrift gratis in de bus:
http://www.eigentijdsmagazine.nl/abonneren

Antwoord van Free Musketeers

Ik heb net de volgende mail gekregen van Free Musketeers.
Tot nu toe heb ik 73 emailadressen, ik mis er dus nog 7. Het blijkt ook dat mijn boek pas daadwerkelijk wordt uitgegeven als er 15 mensen mijn boek hebben besteld, volgens de respons die ik heb gekregen moet dat wel lukken denk ik. Iedereen tot nu toe bedankt!!

Dit is de mail van Free Musketeers:

Beste Mike,

We hebben je contract ontvangen. Welkom bij onze uitgeverij, welkom bij Free Musketeers.

Voor het communiceren gebruiken wij het e-mailadres: support@freemusketeers.nl
Alle e-mail komt dan rechtstreeks aan op de afdeling Vormgeving & Support. In dit prille stadium schetsen wij je de procedure die tot realisering van je boek leidt.

Planning en productie:

We gaan jouw boek nu in onze planning opnemen. We houden je tussentijds op de hoogte van de stand van zaken, en we zullen bij de start van de daadwerkelijke productie ongetwijfeld contact met je zoeken.

Over enige tijd krijg je een lijst met instructies thuisgestuurd, aan de hand waarvan je je manuscript in een voor ons hanteerbaar format kunt zetten. Dit klinkt ingewikkeld, maar dat is het niet. Het meeste doen we zelf. De schrijver heeft echter de verantwoordelijkheid het manuscript volgens een simpel basisstramien bij ons aan te leveren. We leggen dat goed uit, en het is ook absoluut niet moeilijk.

Zodra we je manuscript in de gewenste vorm hebben ontvangen, kunnen we een definitieve productieplanning maken. Hou er rekening mee dat het hele proces flinke tijd in beslag zal nemen.

Stuur ons niets toe, en verricht ook geen vormgevende werkzaamheden aan je manuscript, zolang je van ons de instructies niet hebt ontvangen. Dat voorkomt dubbel werk.

Het productieproces voorziet in één controleronde. Zodra wij het binnenwerk van je boek in concept klaar hebben, krijg je per e-mail een pagina-proef van ons. Je bent dan in de gelegenheid fouten en onvolkomenheden op te sporen, en die aan ons door te geven. Deze controle is aan regels gebonden; een uitleg daarvan vind je straks in de schrijversinstructies.

De commerciële kant:

In de tussentijd zullen we je verzoeken om de aan jou gevraagde e-mail-adressen naar ons toe te sturen conform de instructies die je later krijgt. Zend ons dus ook nog geen e-mailadressen zolang je die instructies niet hebt ontvangen.

Aan de hand van het boek dat gaandeweg ontstaat, maken we een direct mailing, en die sturen we op het geëigende moment aan de geleverde email-adressen. We verzamelen straks de respons op onze mailing, en zorgen ervoor dat de betalingen verricht worden. In dit stadium kun je - als je dat wilt - ook zelf exemplaren van je boek bestellen.

De druk:

Zodra voldoende boeken zijn besteld geven we de printorder, en wordt je boek een feit. Daarmee nadert het moment dat je 't ook echt in je handen zult hebben. En dat moment is geweldig.

Heb je tussendoor vragen, dan kun je die bij ons kwijt op het volgende e-mail-adres: support@freemusketeers.nl Gebruik s.v.p. niet de telefoon voor je vragen.

Mijn volgende mail zal deze gegevens bevatten: de schrijversinstructies, en instructies hoe je de email-adressen bij ons kunt aanleveren. Ik bereid je er vast op voor dat er tussen de verschillende stappen die we zetten, een flinke tijd kan zitten. In die periodes hoor je niets van ons. Dat betekent niet dat we je manuscript in de loop van de procedure vergeten zouden zijn. Je kunt ervan op aan dat je boek gewoon volgens de planning aan de beurt komt.

Wij kijken uit naar de samenwerking, en naar de realisering van je boek!

Met vriendelijke groeten,
Free Musketeers uitgeverij en producties

donderdag 12 juni 2008

Azteeks paleis ontdekt in Mexico CIty

De resten van een paleis, dat waarschijnlijk door Moctezuma, de laatste leider van de Azteken, werd gebruikt is ontdekt in Mexico City.
Zie de video hier: http://news.nationalgeographic.com/news/2008/06/080611-ruins-video-ap.html

woensdag 11 juni 2008

De Supergeheime Bilderberggroep

Bilderberg is een supergeheime meeting van de meest machtige mensen in de wereld. Afgelopen zondag was de laatste dag van de jaarlijkse meeting, die dit jaar werd gehouden in de V.S. Jan Peter Balkenende, onze premier, koningin Beatrix en prins Willem Alexander waren ook aanwezig, maar wat er werd besproken wordt niet bekend gemaakt.

De SP wil een antwoord van Jan Peter Balkenende, zie de video van Den Haag Vandaag:

Hierin wordt gezegd dat men iedere twee jaar bij elkaar komt, maar ze komen ieder jaar bij elkaar, want vorig jaar waren ze rond deze tijd in Istanbul.

In 2003 maakte de BBC gearchiveerde documenten van Bilderberg publiek die bevestigden dat de EU, met zijn eigen markt, de monetaire unie, en de Euro het idee van de Bilderberg was. Hier is de MP3 van de BBC: http://www.propagandamatrix.com/bbc_radio_4_bilderberg.mp3.

Ondanks dat er afgelopen weekend zoveel hoofden van de globale financiele wereld bij elkaar kwamen, waarbij ook David Rockefeller, Henry Kissinger, de secretaris generaal van de NATO, CEO's van 's werelds grootste bedrijven en politici uit de V.S. en Europa, spreekt de gewone media hier geen woord over!

Zie hier een lijst met de personen die aanwezig waren:

Koelt de aarde af?

De zon heeft een zonnevlekkencyclus van 11 jaar en tijdens een rustige periode zijn er weinig zonnevlekken, waardoor het op de aarde afkoelt. Maar momenteel zijn de zonnevlekken compleet verdwenen. Zonne fysici staan voor een raadsel en weten niet waardoor dit komt en wat dat kan betekenen voor onze toekomst.

Perioden van inactiviteit zijn normaal voor de zon, maar de huidige rustige periode duurt nu al veel langer dan normaal en wetenschappers beginnen zich toch een beetje zorgen te maken.
Dana Longcope, een zonne-fysicus, zei dat de zon meestal functioneert volgens een 11-jarige-cyclus met een maximale activiteit in het midden van de cyclus. De laatste cyclus bereikte zijn hoogtepunt in 2001 en men denkt dat die nu eindigt nu. De volgende cyclus is pas begonnen en zal naar verwachting zijn hoogtepunt rond 2012 bereiken. Maar tot nu toe gebeurt er niets.

In het verleden is er vastgesteld dat de zon een keer 50 jaar geen zonnevlekken vertoonde. Deze periode viel samen met een kleine ijstijd op aarde, die duurde van 1650 tot 1700. Toeval? Sommige wetenschappers zeggen van wel, maar veel wetenschappers maken zich zorgen dat het geen toeval was. Geophysicist Phil Chapman, zegt dat ook uit foto's van het VS Solar Heliospheric Observatory blijken dat er momenteel geen vlekken op de zon zijn. Hij merkte ook op dat de wereld tussen januari vorig jaar en januari van dit jaar, met ongeveer 0.7 graden Celsius is afgekoeld. "Dit is de snelste temperatuurdaling sinds we instrumenten hebben."
Het zou dus kunnen dat de aarde afkoelt, in plaats van dat het opwarmt, dan momenteel iedereen denkt. Een andere zonnewetenschapper, Oleg Sorokhtin, een collega van de Russische Academie van Natuurwetenschappen is er echter zeker van dat dit een indicatie is voor de komende koele periode. Sorokhtin is van mening dat een gebrek aan zonnevlekken wijst op een komende afkoelende periode op basis van bepaalde historische trends. Sterker nog, hij noemt synthetische klimaatverandering "een druppel in de oceaan", vergeleken met de felle en plotselinge kou die mogelijk veroorzaakt wordt door de niet-actieve zonnefasen.

zondag 8 juni 2008

Uitgeven van mijn boek

Het gaat aardig goed, met het opstellen van de lijst met emailadressen met mogelijk geinteresseerden voor mijn boek. Momenteel heb ik 65 adressen, ik heb er dus nog 15 nodig.

Ook vragen sommigen van jullie me hoeveel het boek gaat kosten, maar dat weet ik nog niet, de prijs wordt namelijk door de uitgever vastgesteld. Morgen stuur ik het contract naar Free Musketeers en dan wordt alles in gang gezet. Als ik meer weet, dan zal ik jullie op de hoogte houden op mijn blog.

Iedereen alvast bedankt voor de vele leuke reacties!

Live TV manipulatie

Gratis ebook van nieuwe doktoren en wetenschappers

Het boek bevat de inzichten van een aantal nieuwe artsen en wetenschappers. Deze nieuwe artsen en wetenschappers zijn Nobelprijswinnaars en/of toonaangevende onderzoekers op bekende universiteiten.
Wat deze nieuwe doktoren met elkaar verbindt, is dat ze geen genoegen meer nemen met de huidige stand van zaken. AIDS, kanker, hart- en vaatziekten, reuma, stress, enz, zijn voor hen niet meer dan tijdelijke probleemgevallen. Net zoals vroeger voor de pest, pokken, TBC, tyfes en mazelen medicijnen werden ontdekt zullen ook de moderne ziekten eens opgelost worden.

Na de wisseling van het millennium is er een nieuwe generatie artsen en wetenschappers opgestaan die zeggen dat:
  • Vele vormen van kanker vandaag te genezen zijn met natuurlijke producten en therapieën.
  • Hart- en vaatziekten tot het verleden behoren wanneer je kleine aanpassingen in je levensstijl aanbrengt.
  • Reumatische pijnen voorkomen en/of opgelost kunnen worden zonder bijwerkingen.
  • Virussen, bacteriën, parasieten en schimmels geen kans zouden krijgen wanneer uw immuunsysteem optimaal zou functioneren.
  • Huidziekten genezen kunnen worden met een ontdekking uit Australië.
  • Stress, overspannenheid en depressie alleen met een combinatie therapie behandeld kunnen worden.
  • Lichamelijke genezing alleen, niet tot de definitieve genezing van uw gezondheidsprobleem kan leiden. Etc. etc.
De Nieuwe Dokters combineren reguliere, alternatieve en complementaire producten en therapieën om tot een zo optimaal mogelijk resultaat te komen voor de patiënt.
Waarom hoor je niets van deze medische doorbraken?
Veel doorbraken zijn gebaseerd op natuurproducten, natuurproducten zijn niet te patenteren en valt er dus weinig geld aan te verdienen. Hierdoor heeft de farmaceutische industrie er geen belang bij om deze te gaan fabriceren en promoten. Monopolie posities en alleenrecht op fabricage voor 30 jaar of meer bestaan immers niet in de natuur. Het gevolg is dat de farmaceutische industrie zich nagenoeg volledig concentreert op chemische producten die wel te patenteren zijn. Verbazingwekkend is echter dat de meeste medicijnen gebaseerd zijn op natuurproducten maar dan wel met weglating van een of twee moleculen waardoor het weer patenteerbaar wordt...
Download hier het ebook: http://denieuwedokters.nl/947025874356/Boek_De_Nieuwe_Dokters_Versie_11.0_Corr1.pdf

zaterdag 7 juni 2008

Antwoord van Ankh-Hermes

Ik kreeg net mijn manuscript van Ankh-Hermes terug met hun volgende antwoord:

Geachte Mike Geubel,

Het spijt me dat u enige tijd op antwoord heeft moeten wachten. Het is altijd een 'gevecht' met de tijd in verband met de enorme hoeveelheid manuscripten die wij moeten doornemen.
We hebben uw manuscript met veel belangstelling bekeken. Uw manuscript is zeer verzorgd en goed geschreven. Het is op zich erg waardevol en beslist waard om te worden uitgegeven, maar wij zitten een beetje met het probleem dat we al veel boeken hierover hebben uitgegeven. Onlangs hebben we nog van Kees Visser 'De Tzolkin openbaart je potentieel' uitgegeven en di najaar geven we van hem 'Tzolkin Dagboek' uit. Ook geven wij dit najaar een ander boek uit over de middenamerikaanse godenwereld.
U zult zeker weer andere en unieke informatie hierover hebben, maar wij zijn op dit moment toch van mening dat we voorlopig genoeg boeken over het onderwerp hebben en we vragen ons af of de markt groot genoeg is voor nog een boek over de Maya's en aanverwante zaken.

Er komen bij ons gemiddeld vijf manuscripten per dag binnen. Daarom moeten en kunnen wij heel selectief te werk gaan en selecteren wij die boeken die het beste op dit moment in ons fonds passen en waarvan wij goede verwachtingen op de Nederlandse markt hebben.

Het spijt me erg u te moeten teleurstellen. Ik wens u veel succes toe met het vinden van een geschikte bestemming van uw werk (Uitgeverij Frontier?) en ik dank u voor het feit dat u aan ons hebt gedacht. Het manuscript stuur ik u bijgaand retour.

Met vriendelijke groeten,
Uitgeverij Ankh-Hermes bv

Ik vind het heel jammer dat Ankh-Hermes mijn boek niet wil uitgeven, maar ik had al een aanbieding van Free Musketeers die het wel uit wil geven. Het contract heb ik al een maand in de kast liggen. Mijn doel is dat mijn boek wordt uitgegeven en dat ik zoveel mogelijk mensen ermee kan bereiken, want ik ben ervan overtuigd dat het een schitterend boek is. Het is ook een mooi boek voor je persoonlijke ontwikkeling.

In het contract van Free Musketeers staat dat ik een lijst aan moet leveren met 80 email adressen van particuliere personen; deze adressen dienen een reele kans te bieden op afzet van de uitgave. Dus ik vraag jullie allen, als jullie iemand weten die mogelijk interesse in mijn boek heeft, stuur me dan AUB zijn of haar email adres. Hier staat in het kort waar mijn boek over gaat: http://mikegeubel.blogspot.com/2008/03/mijn-boek-is-klaar.html.


dinsdag 3 juni 2008

Is HAARP de oorzaak van de aardbeving in China en de cycloon in Myanmar?

Er zijn aanwijzingen dat het HAARP project de oorzaak van de cycloon in Myanmar en de aardbeving in China is!
Zie deze video:

maandag 2 juni 2008

Reeds 40.000 jaar geleden leefden er mensen in Amerika

Reeds 40.000 jaar geleden liepen er mensen rond in centraal-Mexico, er zijn namelijk menselijke voetafdrukken gevonden in vulkanische as in het Valsequillo Bassin die 40.000 jaar oud zijn. Door deze vondst blijkt dat Amerika al veel eerder bewoond was dan tot nu toe is bevestigd. Laser-scans van de voetafdrukken bewijzen dat het voetafdrukken van mensen zijn. Eerdere vondsten van menselijke resten elders in de regio konden niet nauwkeurig worden gedateerd, omdat ze in lagen van gemengde grind werden gevonden die waarschijnlijk materialen van verschillende leeftijden bevatten. Danzij deze nieuwe vondst staat het onomstotelijk vast dat er reeds 40.000 jaar geleden mensen in Amerika leefden.