vrijdag 13 juni 2008

Antwoord van Free Musketeers

Ik heb net de volgende mail gekregen van Free Musketeers.
Tot nu toe heb ik 73 emailadressen, ik mis er dus nog 7. Het blijkt ook dat mijn boek pas daadwerkelijk wordt uitgegeven als er 15 mensen mijn boek hebben besteld, volgens de respons die ik heb gekregen moet dat wel lukken denk ik. Iedereen tot nu toe bedankt!!

Dit is de mail van Free Musketeers:

Beste Mike,

We hebben je contract ontvangen. Welkom bij onze uitgeverij, welkom bij Free Musketeers.

Voor het communiceren gebruiken wij het e-mailadres: support@freemusketeers.nl
Alle e-mail komt dan rechtstreeks aan op de afdeling Vormgeving & Support. In dit prille stadium schetsen wij je de procedure die tot realisering van je boek leidt.

Planning en productie:

We gaan jouw boek nu in onze planning opnemen. We houden je tussentijds op de hoogte van de stand van zaken, en we zullen bij de start van de daadwerkelijke productie ongetwijfeld contact met je zoeken.

Over enige tijd krijg je een lijst met instructies thuisgestuurd, aan de hand waarvan je je manuscript in een voor ons hanteerbaar format kunt zetten. Dit klinkt ingewikkeld, maar dat is het niet. Het meeste doen we zelf. De schrijver heeft echter de verantwoordelijkheid het manuscript volgens een simpel basisstramien bij ons aan te leveren. We leggen dat goed uit, en het is ook absoluut niet moeilijk.

Zodra we je manuscript in de gewenste vorm hebben ontvangen, kunnen we een definitieve productieplanning maken. Hou er rekening mee dat het hele proces flinke tijd in beslag zal nemen.

Stuur ons niets toe, en verricht ook geen vormgevende werkzaamheden aan je manuscript, zolang je van ons de instructies niet hebt ontvangen. Dat voorkomt dubbel werk.

Het productieproces voorziet in één controleronde. Zodra wij het binnenwerk van je boek in concept klaar hebben, krijg je per e-mail een pagina-proef van ons. Je bent dan in de gelegenheid fouten en onvolkomenheden op te sporen, en die aan ons door te geven. Deze controle is aan regels gebonden; een uitleg daarvan vind je straks in de schrijversinstructies.

De commerciële kant:

In de tussentijd zullen we je verzoeken om de aan jou gevraagde e-mail-adressen naar ons toe te sturen conform de instructies die je later krijgt. Zend ons dus ook nog geen e-mailadressen zolang je die instructies niet hebt ontvangen.

Aan de hand van het boek dat gaandeweg ontstaat, maken we een direct mailing, en die sturen we op het geëigende moment aan de geleverde email-adressen. We verzamelen straks de respons op onze mailing, en zorgen ervoor dat de betalingen verricht worden. In dit stadium kun je - als je dat wilt - ook zelf exemplaren van je boek bestellen.

De druk:

Zodra voldoende boeken zijn besteld geven we de printorder, en wordt je boek een feit. Daarmee nadert het moment dat je 't ook echt in je handen zult hebben. En dat moment is geweldig.

Heb je tussendoor vragen, dan kun je die bij ons kwijt op het volgende e-mail-adres: support@freemusketeers.nl Gebruik s.v.p. niet de telefoon voor je vragen.

Mijn volgende mail zal deze gegevens bevatten: de schrijversinstructies, en instructies hoe je de email-adressen bij ons kunt aanleveren. Ik bereid je er vast op voor dat er tussen de verschillende stappen die we zetten, een flinke tijd kan zitten. In die periodes hoor je niets van ons. Dat betekent niet dat we je manuscript in de loop van de procedure vergeten zouden zijn. Je kunt ervan op aan dat je boek gewoon volgens de planning aan de beurt komt.

Wij kijken uit naar de samenwerking, en naar de realisering van je boek!

Met vriendelijke groeten,
Free Musketeers uitgeverij en producties

0 comments:

Een reactie posten