dinsdag 17 juni 2008

Voortgang van mijn boek

Ik kreeg net de volgende mail van Free Musketeers:

Beste meneer Geubel,

Bijgaand vindt u de schrijversinstructies. Dit is de eerste echte stap in de richting van de realisering van uw boek!
In deze instructies vindt u alles dat u nodig heeft. Lees eerst goed de inleidende paragrafen door, zodat u weet hoe de procedure verloopt en wat er van u verwacht wordt.

Uiterlijke inleverdatum: 17-07-2008

We hopen dat rond de maand augustus uw boek naar de vormgevingsfase gaat. Dit is een globale planning, en realisering ervan hangt van vrij veel factoren af. U heeft daarvan slechts een gering deel in eigen hand, en wij ook lang niet alles. Houd er daarom rekening mee dat het (aanmerkelijk) later kan worden. Zodra de productiefase aanbreekt, kunnen we een wat definitievere planning maken.
We leggen er de nadruk op – u vindt deze mededeling ook terug in de instructies – dat het vervolmaken van uw manuscript een leuke en ontspannende bezigheid behoort te zijn. Mocht u tot de ontdekking komen dat de tijdsplanning die in de instructies wordt gegeven te krap is, laat ons dat dan weten. We geven u graag wat meer tijd als u die nodig heeft.
Veel succes bij het vervolmaken van uw boek.

Vriendelijke groeten,
Free Musketeers
Afdeling Vormgeving & Support

0 comments:

Een reactie posten