zaterdag 21 juni 2008

We leven dus echt in een krankzinnige wereld!! - Teken deze petitie!

In 2009 wil men alle natuurlijke producten gaan verbieden waarvan de herkomst onduidelijk is. In Belgie is deze wet al van kracht een daar zijn inmiddels veel natuurlijke producten uit de winkelschappen gehaald. Er staan zelfs boetes op als men deze producten toch nog verkoopt.
Dit is echt te absurt voor woorden!! Let wel: door deze wet zullen er steeds minder natuurlijke levenswaren in de winkel komen te liggen en krijg je steeds meer vervuild voedsel te eten!

Hier enkele stukjes op Internet sites:

Het verbieden van kruiden, vitamines en gezonde gewassen.
De Codex Alimentarius komt er aan.
31 december 2009 is het gedaan

Codex heeft de laatste jaren steeds meer aandacht besteed aan biologisch voedsel, en het wordt steeds duidelijker dat het Codex Comité voor voedseletikettering probeert om internationale normen voor biologisch voedsel te verzwakken om het gebruik mogelijk te maken van stoffen zoals zwaveldioxide, wat bij sommige mensen allergische reacties veroorzaakt; natriumnitriet en natriumnitraat, die mogelijk kankerverwekkend zijn en geïmpliceerd zijn bij hyperactiviteit bij kinderen; en Carrageenan, waarvan is aangetoond dat het geassocieerd is met de vorming van zweren en kankertumoren in het darmkanaal. Erger nog, de Codex Alimentarius Commissie gaf onlangs het startsein voor werkzaamheden in verband met het opnemen van ethyleen in de Codex Richtlijnen voor de productie, de verwerking, de etikettering en de verkoop van biologisch geproduceerd voedsel. Ethyleen wordt gebruikt om fruit en groente kunstmatig te laten rijpen terwijl het vervoerd wordt. De goedkeuring van het gebruik hiervan op biologisch voedsel zou dus een verontrustende stap betekenen in de richting van een door de WTO gedwongen acceptatie van dezelfde dubieuze, onnatuurlijke landbouwpraktijken die reeds voor niet-biologisch voedsel gebruikt worden.

Waarom wil Codex biologische normen zo verzwakken? De eenvoudige verklaring is dat biologisch voedsel een hogere prijs opbrengt dan gewoon, niet-biologisch voedsel, en dat de grote producenten van niet-biologisch voedsel een makkelijke gelegenheid zien om op de biologische markt in te breken en nog meer winst te maken. Een diepere verklaring is echter dat biologisch voedsel betere gezondheid bevordert dan niet-biologisch voedsel omdat het meer micronutriënten bevat. Bovendien is biologisch voedsel natuurlijk vrij van pesticiden, residu's van vee-geneesmiddelen en genetisch gemodificeerde organismen. Aangezien goede gezondheid niet in het belang is van de "handel met ziekte", vormt de groeiende vraag naar biologisch voedsel dus een gevaar voor de farmaceutische en chemische industrieën; niet alleen omdat biologisch voedsel goede gezondheid bevordert, maar ook omdat het de behoefte aan pesticiden, vee-geneesmiddelen en genetisch gemodificeerd voedsel – en dus de winst – vermindert.

Bovendien kan biologisch zaad, in tegenstelling tot genetisch gemodificeerd zaad, niet gepatenteerd worden. Aangezien een aantal van de grote spelers in de farmaceutische en chemische industrieën, zoals Bayer en BASF tevens grote spelers zijn in de biotech-industrie, wordt het al te gauw duidelijk dat de stijgende populariteit van niet-patenteerbaar biologisch voedsel een ernstig, groeiend gevaar vormt voor de winst van de "handel met ziekte" van de farmaceutische industrie.

In tegenstelling tot gewoon zaad, kan genetisch gemodificeerd zaad gepatenteerd worden. Dat is in wezen de hoofdreden waarom biotechbedrijven zó gebrand zijn om dergelijk voedsel op wereldmarkten te forceren. De potentiële winst op de lange termijn is namelijk zó enorm, dat het ruimschoots opweegt tegen de markt voor farmaceutische middelen. Aangezien een aantal van de grote spelers in de farmaceutische industrie, zoals Bayer en BASF ook grote spelers in de biotechindustrie zijn, blijkt dus duidelijk dat de farmaceutische industrie bezig is zich wederom als begunstigde te positioneren bij Codex.

Dat betekent dat het voor de farmaceutische industrie dus alleen de moeite waard is om patenteerbare producten te produceren. Daarom vormen de stijgende populariteit van voedselsupplementen, natuurlijke gezondheidspraktijken en zelfs biologisch voedsel een groot gevaar voor de farmaceutische industrie. De financiële belangengroepen achter de Codex Alimentarius Commissie weten dit natuurlijk maar al te goed en zijn momenteel dan ook verwikkeld in een felle strijd om hun monopolie op de gezondheidszorgindustrie te behouden en uit te breiden naar de productie van genetisch gemodificeerd voedsel.

Voer actie en teken deze petitie:
De site waarop handtekeningen actie gevoerd wordt: http://www.eliant.eu/new/lang/en/?p=4

Ze hebben 1 miljoen handtekeningen nodig en ze hebben er nu nog maar iets meer dan 300 000. Klik bovenaan op de Nederlandse vlag dan komt er een Nederlands pop-up scherm waar je kunt tekenen.


Bronnen:
http://www.goodblog.nl/2008/06/natuurproducten.html
http://www.eqgen.nl/gezondheid.html
http://www.jankraak-taichitao.nl/content/website.php?hoofdpagina_id=1184
http://www4nl.dr-rath-foundation.org/extras/codex/codex-whatisit.html

0 comments:

Een reactie posten