vrijdag 29 augustus 2008

Paspoort in The Matrix film van 1999 die op 11 september 2001 verloopt!

Het paspoort van de Thomas Anderson in de eerste Matrix film die in 1999 uitkwam, dus voordat de Twin Towers op 11 september 2001 instortten, verloopt op 11 september 2001!!

Dit is wel heel toevallig, en het lijkt er sterk op dat er dus meer mensen wisten dat er op 11 september 2001 het een en ander zou gaan gebeuren.

Het is weer bijna voorbij die natte zomer

De meteorologische zomer is bijna voorbij en hij was warmer en natter dan normaal. Ondanks dat kreeg Nederland gemiddeld wel het 'normale' aantal zonuren. Dat heeft het KNMI laten weten.

Hoewel de zomer droog van start ging, in juni viel landelijk gemiddeld 'slechts' 49 millimeter neerslag tegen 71 normaal, waren juli en augustus nat met 111 en 100 millimeter tegen normaal respectievelijk 70 en 60. In juli waren maar vijf dagen helemaal droog, in augustus zelfs maar drie. Op het meetstation in Maastricht was het deze zomer het natst: 355 millimeter neerslag. Gemiddeld over het hele land viel er 260 millimeter neerslag.

De temperaturen lagen wel wat hoger dan normaal, in De Bilt kwam de gemiddelde temperatuur uit op 17,3 tegen 16,6 graden normaal. Het werd in De Bilt echter slechts een keer tropisch warm (maximumtemperatuur 30 graden of hoger), op 2 juli. Normaal telt een zomer drie dagen met dit soort temperaturen. Op die dag werd het in Eelde 34,3 graden, een recordtemperatuur voor deze zomer.

Het aantal zonuren, gemiddeld over het land 600, week dit jaar nauwelijks af van het langjarig gemiddelde: 590. In juni was het zonniger dan normaal (242 uren tegen 192 normaal), in juli werd ons land verwarmd door 203 uur zon, tegen 201 normaal. Augustus was een sombere maand: 155 uur zonneschijn tegen 198 normaal. In de Kooy was het het zonnigst: 960 zonuren. In Arcen was het met 530 uur het donkerst.

Bron ANP

zaterdag 23 augustus 2008

Wordt Wakker! Je Vrijheid is in Gevaar!

Een nieuwe documentaire over de nieuwe wereld order.
Wordt wakker en zie wie onze wereld echt regeren!Zie ook:
http://mikegeubel.blogspot.com/2008/06/de-supergeheime-bilderberggroep.html

Kan de aarde de andere kant op gaan draaien?

Ik heb wel vaker iets gelezen dat de aarde in het verleden de andere kant op is gaan draaien en ook i.v.m. 2012 wordt weleens gezegd dat de aarde de andere kant op zal gaan draaien, waardoor de zon niet meer in het oosten, maar in het westen opkomt; en ook de sterren voor ons de andere kant op gaan draaien.

Ik heb me tot nu toe hier nooit echt in verdiept, doordat er weinig informatie over te vinden is en doordat er nog heel veel over dit onderwerp onbekend is. Is het erg als de aarde de andere kant op gaat draaien? Wanneer is de aarde in het verleden de andere kant op gaan draaien en zit er misschien een bepaalde cyclus in? Waardoor kan de aarde de andere kant op gaan draaien? Als de polen omdraaien, gaat de aarde dan ook de andere kant op draaien? En misschien wel de kern van mijn grote vraag, waardoor draait de aarde eigenlijk om zijn eigen as?

Dankzij atoomklokken is men erachter gekomen dat de aarde niet met een constante snelheid om haar as draait en dat de rotatie langzaam afneemt, met ongeveer 0,0017 seconde per eeuw. Maar door de tsunami in Zuid-Oost Azie ging de aarde ook weer 3 milliseconden sneller draaien.

Eigenlijk is mijn vragen een weinig onderzocht terrein en zijn nog veel vragen onbeantwoord. ESA lanceert in 2009-2010 drie SWARM-satellieten die meer duidelijk zullen geven over de kennis van de inwendige structuur van de aarde en het klimaat. Om echt te weten hoe de aarde er van binnen uitziet, zou je een heel diep gat moeten boren, maar dat is momenteel onmogelijk. De huidige theorieen over het binnenste van de aarde, blijven dus niet bewezen.
Deze satellieten zullen de zwaartekracht- en het magnetisch velden van de aarde gaan onderzoeken en bekijken hoe die van in de tijd en van plaats tot plaats varieren. Hierdoor verwacht men meer inzicht te krijgen in de dynamische verschijnselen in de kern van de aarde.

Doordat de aarde ronddraait en het elektrische geleidingsvermogen van het binnenste van onze planeet, onstaat er een enorme dynamo met het aardmagnetisch veld tot gevolg. De magnetische polen zijn in de laatste 40 miljoen jaar ongeveer 70 keer omgedraaid. De laatste keer was ongeveer 780.000 jaar geleden. Maar het is duidelijk dat er veel onbekend is over het binnenste van onze aarde, want het magnetisch veld neemt de laatste tientallen jaren af, maar de aarde gaat maar een verwaarloosbare fractie minder ronddraaien. Volgens de theorieen keert het magnetische veld van de aarde om, als het magnetische veld weg is gevallen en waarschijnlijk gaat de aarde dan ook de andere kant opdraaien. Ook is het onduidelijk wat het magnetische veld van de aarde veroorzaakt.

Een andere theorie is dat de aarde van binnen hol is en dat er in het middelpunt van de aarde een kernreactor is, dat het magnetische veld creeert. Meer achtergrond hierover kun je op mijn blog vinden in de videoclips over de Holle Aarde. De theorie dat de aarde van binnen hol is lijkt op het eerste gezicht een belachelijke theorie, maar het geeft wel antwoord op een aantal vragen die nog steeds niet met de huidige theorieen zijn beantwoord. Zo is het gedrag van het magnetische veld van de aarde raar, maar het is wel in lijn met een nucleaire reactie, want magnetische velden van planeten zijn niet stabiel en ze veranderen veel en klappen zelfs om; dit gedrag komt precies overeen met een normale nucleaire reactie. Dit verband is duidelijk aangegeven door de kernfysicus Herndon. Vervuiling van deze kernreactor kan periodiek tot abrupte veranderingen in het geomagnetische veld en daardoor tot verplaatsing van de polen leiden.

Charles Hapgood beschreef in zijn boek "Earth Shifting Crust" uit 1958 zijn theorie (gebaseerd op een aarde van vast materiaal, dat als de ijskappen op de polen zwaarder worden, de rotatie van de aarde plotseling zal vertragen, waardoor de aardkorst zal doorschuiven. Hierdoor zouden de continenten plotseling ergens anders komen te liggen, waardoor alles op aarde vernietigd wordt. In 1972 schreef Charles Hapgood een vervolg op zijn theorie in "Path of the Pole", waarin hij erkende dat de ijskappen toch niet de destabiliserende invloed op de polen kan kunnen hebben.

De polen zijn in het verleden inderdaad meerdere keren verschoven, en Charles Hapgood denkt dat dit eens in de 20.000 tot 30.000 jaar gebeurt. Jan Lamprecht denkt dat een verschuiving van de polen op gezette tijden optreedt, door het magnetisme in de aarde.

Veel van mijn vragen die ik heb, zijn nog steeds onbeantwoord, dus dit verhaal krijgt zeker een vervolg.

Bronnen:
Mijn boek - Maya Mysterieen Ontwaken. http://www.freemusketeers.nl/index.php/pagina/boeken/aktie/details/boek/1196/maya-mysterien-ontwaken.html
http://www.kennislink.nl/web/show?id=144092
http://www.frontierscience.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=26

Is de Aarde Hol?

woensdag 20 augustus 2008

De Natuurlijke Wereld van de Indianen van Noord-Amerika


"Wij zijn de oorspronkelijke bewoners van het westelijk halfrond, die dit deel van de wereld gedurende vele duizenden jaren hebben bevolkt. Niemand heeft ooit de tijd en de datum vastgesteld van het moment dat we ons hier vestigden. Volgens onze overleveringen dateert onze geschiedenis van het begin der tijden.

Aan het begin der tijden, ten tijde van de schepping dus, kwam ons volk hierheen. Wij hadden geen leraren, geen instructeurs, geen scholen. Wij moesten naar de achter ons liggende schepping kijken. We moesten de natuur bestuderen en haar nadoen. Onze hele beschaving was gebaseerd op het bestuderen van de natuur. Zij onderrichtte ons aan het begin der tijden. Onze religie werd in die periode gevormd. Tot onze leefwijze kwamen we door dat soort studie.

Ook onze regeringen organiseerden wij op grond van de studie van de natuur. We leefden onder een onveranderlijke regering, die ons door onze voorvaderen was overgeleverd. De wetten die we naleefden bleven lang onveranderd. Pas in 1492 begon deze wetgeving van ons voorgeslacht te veranderen.

We leefden onder een regering die duizenden jaren oud is. Die wetten waren uitvoerbaar voor ons. We leefden voorschriften na die we begrepen. Momenteel zijn over het hele land geschiedkundigen, antropologen, bezig met opgravingen om de geschiedenis van het westelijk halfrond te achterhalen. Maar zij hebben geen politiecellen gevonden. Ze hebben geen gevangenissen gevonden. Ze hebben geen psychiatrische inrichtingen gevonden. Hoe konden verschillende volkeren, die zoveel verschillende talen spraken, het stellen zonder deze instituten?

Toen kwam de tijd waarin die regering met die wetgeving tot staan werd gebracht: Vóór 1492 leefden we, en dat leven was waardevol voor ons.
De religie die we toen hadden, werd begrepen door alle oorspronkelijke bewoners van het westelijk halfrond. En toen kwam de tijd dat ons werd verteld dat die religie niet de juiste is. Daarom is zij tot op de dag van vandaag niet door de wereld erkend. We werden gedwongen de erkende religie te accepteren. Velen van ons volk werden gekerstend en lieten de oude religie van hun vaderen los.

We kijken nog steeds naar de natuur en letten op de manier waarop zij haar kleintjes grootbrengt. We zien hoe de eenden, we zien hoe de ganzen nog steeds leven onder dat duizenden jaren oude bestel. De dieren blijven gehoorzamen aan de leiding die hun wed gegeven toen de tijd begon. Alle levende wezens kregen aan het begin der tijden oorspronkelijke leefregels mee op hun weg.

De hele schepping volgt deze leefregels nog steeds op. De vruchtbomen falen nooit. Zij laten nooit na hun vruchten in het daarvoor geëigende seizoen voort te brengen. Ook de dieren maken nooit een fout. Zij leven nog steeds zoals ze werden geschapen. Wat zijn de leefregels van de mens als deel van de schepping? Wij zien de schepping ...leven, de kringloop, een figuur zonder begin en zonder einde."


Philip Deere (Muskogee-Creek), 1977

Uit het boekje: Indiaanse wijsheid. Het huis van dauw. Verzameld door Joseph Bruchac.

zaterdag 16 augustus 2008

maandag 11 augustus 2008

Kijk dit is nu een Chemtrail!


Deze foto heb ik net genomen boven mijn huis. Gezond is dit zeker niet!

Zie ook: http://mikegeubel.blogspot.com/2008/06/chemtrails.html

Erupties op de zon worden veroorzaakt door schommelingen in het magnetisch veld

Tijdelijke en plaatselijke schommelingen in het magnetisch veld van de zon veroorzaken de fameuze erupties op onze ster, zo hebben Duitse wetenschappers voor het eerst kunnen vaststellen. Bij uitbarstingen op de zon komen ongelooflijke massa's energie vrij, aldus onderzoekers van het Max-Planck Instuituut voor Onderzoek van de zon (MPS) in Katlenburg-Lindau. Bij één enkele eruptie was dat op een half uur 100.000 keer meer energie dan een heel jaar lang op aarde wordt verbruikt.

Met een nieuwe meetmethode zijn de onderzoekers voor het eerst erin geslaagd een verklaring voor het fenomeen te vinden waarbij geladen deeltjes en straling de kosmos worden ingespuwd. Verantwoordelijk voor de erupties in de zogenaamde corona, de buitenste lagen van de atmosfeer van de zon, zijn tijdelijke en plaatselijke schommelingen in het magnetisch veld. Een uitbraak wordt eigenlijk al dagen tevoren aangekondigd. Energie baant zich dagenlang een weg doorheen het magnetisch veld en accumuleert door sterke elektrische stromen. Een deel van die energie wordt dan bij de uitbarsting in bewegingsenergie omgezet en vrijgegeven.

Deze onderzoeksresultaten kunnen volgens Thomas Wiegelmann van het MPS helpen in de toekomst dergelijke uitbraken te voorspellen. Zo'n erupties kunnen satellieten doen uitvallen alsmede de stroomvoorziening op aarde in de war helpen.

Bron: http://www.desterren.net/nieuws/935/schommelingen-in-magnetisch-veld-zorgen-voor-erupties/

De Opwarming is Inderdaad GESTOPT!

zondag 10 augustus 2008

Teken hier de petitie tegen aspartaan

http://www.ipetitions.com/petition/zoetstof/?e

De gevaren van MSG (smaakversterkers, E621, monosodiumglutamaat)

Bekijk de videoclips hieronder maar eens over de gevaren van smaakversterkers, die kankers laten groeien, je hersenen beschadigen en mensen dikker laten worden. Ik heb direct eens naar onze boodschappen gekeken en vond daar twee pakjes van Knorr en Cup-a-Soup, ik heb ze meteen in de vuilnisbak gegooid. Tegenwoordig moet je goed opletten wat je eet, maar ik koop voornamelijk biologisch eten, want dan weet je zeker dat er geen chemische rommel inzit.

Opgravingen van de Moche in Peru

Hier is een mooie website met recente opgravingen van de Moche in de Zana vallei in Peru: http://www.utexas.edu/courses/arh400/lectures/390/ucupe.htm

Colorado Rivier in Gevaar!

Gisteren zijn Seyhan en ik naar het Omniversum in Den Haag geweest en daar de schitterende film Grand Canyon Adventure gezien (hieronder kun je een stukje van de film zien). Maar helaas is ook dit prachtige gebied in gevaar, door de veranderingen op onze aarde en door de manier waarop wij allen met de aarde omgaan. Met name door de gigantische stuwdammen, de Hoover dam en de Glen Canyon dam, en het gulzige watergebruik van de mensen in de regio, droogt de Colorado rivier uit en bereikt zelfs niet eens meer de Golf van Mexico, waar deze grote rivier normaal in uitstroomt. Twee stuwmeren hebben al een groot deel van hun water verloren; in Lake Mead staat het water 31 meter lager dan het oude waterniveau en Lake Powel is meer dan de helft leeg. Dit jaar heerst er in het zuid-oosten van de Verenigde Staten het achtste droge jaar op rij. Binnen 13 jaar kan de Colorado rivier zelfs uitdrogen.

Diverse mensen hebben zich opgeworpen om de problemen omtrent de droogte onder de aandacht te brengen om zo het tij proberen te keren. Zo proberen ze mensen ervan te overtuigen dat ze echt zuiniger met water om moeten springen en dat boeren ook slimmer het water moeten gebruiken om hun land te irrigeren. Mensen hebben het gras in hun tuin vervangen door woestijnachtige planten en op een glofbaan hebben ze het gras vervangen door gravel, dit is tenslotte een woestijn.

De echte reden waardoor het land opdroogt, daar is men het niet over eens, maar de general manager van de Southern Nevada Water Authority zegt dat ze er niet aan twijfelt dat het een menselijke oorzaak heeft. Er zal een dag komen, dat er niet meer genoeg water voor de mensen in het zuid-oosten van de Verenigde Staten is.http://www.omniversum.nl/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7506405.stm
http://employees.oneonta.edu/baumanpr/geosat2/Lake_Powell/Colorado_River_Basin-Lake_Powell.htm

vrijdag 8 augustus 2008

Mooi Spirituele website van Dennis

Hier is een mooie website van Dennis Heemskerk, met name zijn levensverhaal vind ik mooi om te lezen:

http://www.dennisheemskerk.com

donderdag 7 augustus 2008

Zet 14 oktober in je agenda!!

Een ruimteschip van de Galactische Federatie van Licht zal op 14 oktober 2008 minimaal 3 uur lang aan de lucht verschijnen!

Aan leiders, gouverneurs, politici en alle mensen van de Aarde...
Wij wensen dat het begrepen zal worden, dat op de 14e dag van jullie maand oktober in het jaar 2008 een groot ruimteschip zichtbaar zal zijn. Het zal in het zuiden van jullie halfrond zijn en het zal over vele staten vliegen.

Wij geven u de naam van Alabama. Er is besloten dat we minimaal 3 uur in jullie atmosfeer zullen blijven. Gedurende deze tijd zal er veel commotie op jullie planeet zijn. Jullie hoogste autoriteiten zullen de atmosfeer rond ons schip binnendringen. Dit veiligheidsveld is nodig voor ons, want er zal een 'farce' plaatsvinden door hen in jullie wereld die zullen proberen te ontkennen dat wij in LIEFDE komen. Jullie media en jullie regeringen zullen ons proberen te verhullen, maar dit zal mislukken. Uw media zal geen andere keus hebben dan een beeld te schetsen van de waarheid, doordat het voor iedereen zichtbaar zal worden. Jullie wereld heeft te lang onder een wolk geleefd, waar de meeste van jullie onbewust van zijn. Als jullie de waarheid zouden weten dat voor jullie verborgen is, dan zouden jullie vol afschuw en ongeloof zijn.

Het is tijd voor jullie zielen om te zijn wie jullie zijn. De sluier zal verwijderd worden.

Wees vreugdevol. Het is er de tijd voor. Je zal hiervan weten, doordat je hart het zal aanvaarden als de ware reden van ons bezoek. Om jullie een begrip te geven van liefde.

Deze informatie is "gechanneld" door Blossom Goodchild en ik hoop echt dat dit gaat gebeuren op 14 oktober! Ik ben benieuwd. Hieronder is de bijbehorende videoclip:Bronnen:
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread378708/pg1
http://www.blossomgoodchild.com/

zondag 3 augustus 2008

Prachtige hereniging met een leeuw!

Zeer grote ontdekking op Mars!

President Bush is door de NASA ingelicht over een ontdekking die NASA op Mars heeft gedaan, en het gaat niet over het water dat recent op Mars is ontdekt. Het komt niet vaak voor dat de NASA de president inlicht, dus het moet wel een heel grote ontdekking zijn. De uiteindelijke bekendmaking komt waarschijnlijk half augustus of ergens in september, maar krijgen wij dan wel de echte ontdekking te zien?

Heeft men soms levende wezens ontdekt?

In januari verscheen immers deze foto, waarop een lopend wezen op Mars is te zien: http://mikegeubel.blogspot.com/2008/01/een-lopende-vrouw-op-mars.html.

Bronnen:
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread377713/pg1
http://www.aviationweek.com/aw/generic/story.jsp?id=news/WH08018.xml&headline=White%20House%20Briefed%20On%20Potential%20For%20Mars%20Life&channel=space

Recente UFO? crash in Nevada - USA

zaterdag 2 augustus 2008

Maand juli kouder dan gemiddelde tussen 1997 en 2008


In de afbeelding hier links zie je het weer in Eindhoven over de maand juli van Gerrit Goosen (http://www.ganymedes.com). In de media, en ook Gerrit zelf, roept iedereen dat het steeds warmer wordt, maar ik ben van mening dat het dit jaar minder warm is als voorgaande jaren. Dit blijkt ook uit de gegevens van Gerrit Goosen, maar hij zelf zegt: "Het weer wordt alsmaar warmer en binnenkort zal ik de Eindhovense klimaatverandering hier eens publiceren. Het is in Eindhoven een tikkeltje anders dan in De Bilt maar ook hier gaan we geleidelijk aan naar een Zuid-Frans klimaat."
Als je kijkt naar de gemiddelde temperatuur overdag, dan was de maand juli kouder dan over de periode van 1997 - 2008.