vrijdag 27 februari 2009

1,5 miljoen jaar oude menselijke voetafdrukken gevonden

1,5 miljoen jaar geleden liepen er al mensen op deze aarde en ze hadden dezelfde vorm voeten als wij. In het noorden van Kenia zijn namelijk voetafdrukken gevonden en enkele zijn gemaakt door iemand met schoenmaat 41. Dit is het oudste bewijs wat betreft voetanatomie van de moderne mens.
Volgens de onderzoekers behoort de voetafdruk waarschijnlijk toe aan Homo Ergaster een vroege vorm van Homo Erectus.

Bron:
http://naturalplane.blogspot.com/2009/02/15-million-year-old-human-footprints.html

maandag 23 februari 2009

UFO passeert spaceshuttle

Tijdens spaceshuttle vlucht STS-114 op 6 augustus 2005, passeert een UFO de spaceshuttle aan de rechterkant en verdwijnt in de diepte. Even later maakt het object een bocht en draait naar rechts om.

Zie deze video:

Boodschap van het Eeuwige. Uit het boek Kinderen van het Echte Volk.

De volgende boodschap geldt voor alle zielen, overal. Hij is altijd van toepassing geweest, van de tijd van de grotbewoners tot het heden. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. De taak is niet materieel succes; die ligt op het geestelijke vlak.
Dit is een norm waaraan mijn volk in de Outback Nation sinds het begin der tijden heeft vastgehouden. Ze zijn nooit boeren, kooplui of herders geweest. Ze zijn altijd verzamelaars, musici, kunstenaars en dichters geweest; ze leefden in harmonie met de aarde, alle schepselen en elkaar.
Dit is een van hun rituele gezangen:

Eeuwige Eenheid,
Die in stilte tegen ons zingt,
Die ons via elkaar doet leren,
Leid mijn stappen met kracht en wijsheid.
Moge ik op mijn tocht de lessen zien,
Het doel van alle dingen eerbiedigen.
Help mij met respect aan te raken,
Altijd van achter mijn ogen te spreken.
Laat me observeren, niet oordelen.
Moge ik geen kwaad doen en na mijn bezoek
Muziek en schoonheid achterlaten.
Wanneer ik naar het Eeuwige terugkeer,
Moge de cirkel dan gesloten zijn en
De spiraal breder.

Je bent een spiritueel wezen dat hier op aarde een menselijke ervaring heeft. Je hebt zelf besloten te komen. Het was geen toeval dat je bent geboren uit de twee mensen die je biologische ouders zijn. Je was je ervan bewust wie ze waren, onder welke omstandigheden je werd verwekt en welk erfelijk materiaal ze beiden hadden. Je zei: 'Ja!'
Elk stoffelijk ding op aarde komt uit de Ene Goddelijke Bron en alle zijn gemaakt van identieke fragmentjes energie. We zijn één met de hele schepping.

Je bent waarschijnlijk bekend met de tien geboden, of de 'gij zult niet'-wetten. Deze wetten bestaan al tweeduizend jaren. Er hebben ook wetten van 'gij zult' bestaan. Deze zijn nog ouder. Als men zich aan deze regels had gehouden, zou er geen enkele reden voor de tweede serie wetten zijn geweest. Je bent hier uit vrije wil; je hebt het zelf zo bepaald en hebt er lang op gewacht. Je tocht als mens zal tot uiting komen in de vooruitgang die je als Eeuwige Geest boekt.
Hieronder volgen de 'je moet / gij zult'-regels voor alle mensen:

1. Je moet je persoonlijke creativiteit tot uiting laten komen.
Ieder individu ziet de dingen in het licht van zijn eigen omstandigheden en heeft de wereld daarom iets unieks te bieden. Kunst valt onder creativiteit, maar creativiteit is meer, en schilderen, componeren of schrijven is in geen enkel opzicht belangrijker dan de creatieve oplossingen die je bedenkt om iemand in nood te troosten, orde in onenigheid of chaos te scheppen, of een kind een verhaal te vertellen. ...
Het belangrijkste is blijkbaar dat je jezelf in je daden tot uiting laat komen en ernaar streeft dat alles wat je uiting laat komen, iets is waar je trots op kunt zijn.

2. Wees je bewust van je verantwoordelijkheden.
Je bent een gast op deze planeet, en als zodanig wordt je geacht die in dezelfde toestand of beter achter te laten. ... Je bent verantwoordelijk voor beloften die je doet, overeenkomsten die je aangaat en voor de gevolgen van al je daden. Mensen zijn Eeuwige Wezens, hoewel de dood een einde maakt aan de stoffelijke uitingsvorm.

3. Voor je geboorte heb je ermee ingestemd anderen te helpen.
Anderen van dienst zijn betekent hulp geven, kennis met hen delen en een positieve bijdrage aan iemands leven leveren. Alle mensen worden geboren met het recht om met respect en waardigheid te worden behandeld. ...

4. Wordt emotioneel volwassen.
Wanneer je ouder wordt en begint te begrijpen wat het is om mens te zijn, moet je streven naar groei en je emoties onder controle proberen te krijgen en selecteren. Zoals een beroemd iemand eens zei: 'Je bent net zo gelukkig als je van jezelf mag zijn.' ... Maar eerlijkheid is de sleutel. De waarheid over wie je bent, waarom je hier bent en hoe het met je gaat, kun je niet zoeken, tenzij je uitsluitend de waarheid spreekt. Altijd.

5. Zorg voor vermaak.
Ja, tot onze aardse taak behoort ook zorgen voor afleiding en de aandacht van anderen en onszelf op andere dingen richten. Het bieden van vermaak is een doelbewuste bezigheid; het is bedoeld om de vermoeiden op te vrolijken, de gefrusteerden te kalmeren, de ziekten te troosten, en als uitlaatklep voor je creativiteit.

6. Wees de rentmeester van je energie.
De mens kan geen energie scheppen, noch vernietigen. We kunnen hem alleen gebruiken, veranderen en herordenen. ... Elk woord, elke daad, elke gedachte waarop je je richt, draagt energie met zich mee. Alles in onze wereld, het zichtbare en het onzichtbare, is een stukje van dit spul dat energie wordt genoemd. ... Wijd je met hart en ziel aan de andere 'gij zult'- taken en snijd alle banden met het slachtofferschap door.

7. Geniet naar hartelust van muziek.
Muziek beïnvloedt de hele mensheid, en de energie van muziek kan in feite een helende uitwerking hebben op het lichaam en de planeet. Luisteren naar rustige muziek in een tempo dat aansluit bij de menselijke hartslag, kan een sterke positieve invloed op de zenuwen en geestelijke toestand van een mens hebben. Iedereen is muzikaal en wordt erdoor beïnvloedt.

8. Streef naar wijsheid.
Wijsheid is iets heel anders dan kennis. Kennis is geleerdheid die uit allerlei bronnen kan worden gehaald: boeken, scholen, de media en ervaring. Je IQ is gebaseerd op kennis. Iemand kan heel intelligent zijn, maar geen greintje wijsheid bezitten. Wijsheid is de manier waarop iemand kennis toepast. Het is het weloverwogen, zorgvuldige besluit om op een bepaalde manier te handelen, of helemaal niet te handelen, gelet op het welzijn van alle betrokkenen.
Het getuigt van wijsheid wanneer je het doel van alle dingen eerbiedigt en doet wat in het hoogste belang van alle leven overal is.

9. Breng jezelf discipline bij.
Zelfdiscipline kan je helpen je lichaam gezond te houden. ... Luister naar je hart; het zal je vertellen wanneer iets genoeg is. Leer het verschil tussen horen wat je hoofd zegt en luisteren naar de boodschap van je hart. De inhoud van je hoofd is een product van de maatschappij. De inhoud van je hart komt uit het eeuwige.

10. Observeer zonder te oordelen.
Alle mensen zijn spirituele zielen. ... We werden spiritueel volmaakt geschapen en zijn dat nog steeds, maar door onze gave geloven we het tegendeel en gedragen we ons anders. We staan onszelf toe onszelf en anderen als minder dan volmaakt te zien en gunnen onszelf het avontuur om minder te zijn dan ons potentiele vreedzame ik ... Observeren is gekoppeld aan begrip. ... Elke dag kunnen we onze volmaaktheid dichter benaderen, en als gevolg daarvan zal de wereld een goddelijkere plaats worden. Uiteindelijk zullen we zien hoe een mooie gouden cirkel zich sluit.


-- Einde citaat --

Nadat ik dit boek had uitgelezen heb ik op Internet gezocht naar informatie over de schrijfster. Er is blijkbaar nogal wat ophef geweest over haar boeken, en met name over haar vorige boek 'Australie op blote voeten', ook vanuit de Aboriginal gemeenschap. Op deze pagina (http://www.seizethemagic.com/lol/05worldinfo/05abowom.html) is een interview met Loraine Mafi Williams (een Aboriginal vrouw) te lezen, waarin de fouten uit het andere boek ('Australie op blote voeten' van Marlo Morgan) duidelijk naar voren komen. Ze heeft veel geld met haar boeken verdiend, en alles voor zichzelf gehouden, terwijl ze zegt dat ze de Aboriginals een warm hart toedraagt. Blijkbaar zijn beide verhalen fictief, maar de tekst hierboven vind ik toch mooi en bevat universele levenslessen, hetzelfde gevoel komt naar voren in het interview met Loraine Mafi Williams. Ik denk dan ook dat de Aboriginals zich wel in bovenstaande tekst kunnen vinden.

Bronnen:

zondag 22 februari 2009

We kunnen nog veel leren van de wijsheid van Aboriginals

Momenteel ben ik een prachtig boek aan het lezen, over een aboriginal-tweeling die na hun geboorte wreed van hun moeder en elkaar werden gescheiden. Dit gebeurde tientallen jaren geleden bij veel aboriginals in Australie, met als doel om hun cultuur te vernietigen.


Hier is een interessant en mooi stukje uit het boek "Kinderen van het Echte Volk" door Marlo Morgan:

'Aboriginals zijn kinderen van de natuur. De aarde is onze moeder en we doen niets wat haar zou schaden of oneerbiedig zou zijn. We zijn verwant aan de hemel, de sterren, de zon en de maan. We zijn verwant aan alle vormen van leven - de dieren, vogels en planten zijn gezegend dat ze hier in het paradijs zijn geboren. Duizenden jaren was het echt een paradijs. Alle mensen overal ter wereld verblijven graag op een plaats in de buurt van een bergketen, waar een rivier hoog uit de bergen als een luie dikke slang naar beneden stroomt en kleine zijriviertjes in vruchtbare voedt, totdat hij bij een kust met goudwit zand uitmondt in een zee met indrukwekkende krullende blauwe golven. Dat is wat ons volk aan elk kust van dit land had en wat de Europeanen, komend uit een koud, vochtig, somber oord, voor Sydney, Brisbane, Adelaide en hun andere steden wilden.

We werden van ons land gezet, maar de aboriginals zijn geen gewelddadig volk. Het ligt niet in onze aard om krijgshaftig te zijn, om wraak te nemen. We denken niet in termen van oog-om-oog, integendeel zelfs. In onze geschiedenis zit veel minder fysieke agressie dan bij welk ander ras ook. Als iemand een sociaal onaanvaardbare daad of een gewelddaad pleegde, werd dat afgehandeld middels een methode die "bot richten" wordt genoemd. De schuldige partij maakte zichzelf ziek en stierf soms aan een psychologische aandoening die hijzelf had veroorzaakt door zijn gevoelens van schaamte of spijt. We hebben nooit een gevangenis, een guillotine of een vuurpeloton gehad, nooit mensen in de rol van politieagent zelfs. Toen werd ons zo'n tachtig jaar geleden het recht op zelfbestuur ontzegd door buitenlanders die een regering vormden die nooit een poging deed om voorzieningen voor ons te treffen. Er was geen verdrag. In feite stond er in de documenten waarop de hele Australische wetgeving is gebaseerd heel duidelijk dat het continent onbewoond was. Een miljoen mensen bestonden ineens niet meer. Omdat we zo'n vreedzaam volk waren, werd de cultuur relatief snel vernietigd.

Onze vredelievendheid komt voor een groot deel voort uit de manier waarop we onze kinderen grootbrengen, denk ik. Er zijn geen ongewenste kinderen. We gebruiken al eeuwen een plant die zwangerschappen voorkomt. Zowel mannen als vrouwen kauwen erop. Ons geplande ouderschap was heel anders omdat de ongeboren ziel het voor het zeggen had. Als de geest de leerschool van de menselijke ervaring wilde binnentreden, maakte hij die wens kenbaar. Onze hele gemeenschap wachtte op de komst van de geest. Alle andere kinderen werden zijn broers en zusters; alle vrouwen waren als een tweede moeder en alle mannen als een tweede vader. Kinderen kwamen nooit aandacht of liefde tekort. Ieder kind werd aangemoedigd en gekoesterd. Kinderen werden gezoogd totdat ze drie of vier jaar oud waren, en het genot van het zogen werd door verscheidene vrouwen met elkaar gedeeld.

Zie je, we weten dat alle baby's, ongeacht hun geslacht, met veel talenten worden geboren. Alle mesen worden geboren met de gave om zoveel prachtige dingen in het leven te doen dat we zelden lang genoeg leven om het allemaal te proberen. Iedereen is zanger, danser, kunstenaar, heler, leraar, leider, clown, verhalenverteller en wat al niet meer. Misschien geloven we dat niet, misschien vinden we het nite allemaal even interessant, maar dat doet aan de gave niets af. Het betekent alleen dat we dat deel van onszelf niet erkennen of eerbiedigen. Ik denk dat rassenvooroordelen daarom zo moeilijk te begrijpen waren voor aboriginals. Wij vinden de ene mens niet meer waard dan de andere. In onze clans en stammen doen leden wat ze graag doen, niet omdat het de meeste indruk maakt of vanwege een speciale beloning. Iedereen draagt bij wat hij wil bijdragen en iedereen krijgt een welgemeend dankjewel. Iedereen heeft dus het gevoel dat hij wordt geaccepteerd en waardevol is en geeft anderen hetzelfde gevoel. Zelfs ons zogenaamde leiderschap is in principe vrijwillig en rouleert vaak. Onze oudsten zijn gerespecteerde oudere burgers die door hun grote ervaring wijzer zijn.

Besef wel dat ik nu generaliseer. Er waren honderden stammen en er waren verschillen in hun manier van leven, zoals overal bij groepen. Ik weet niet uit welke stam mijn ouders en grootouders kwamen. Jij en ik zijn een generatie van gestolen kinderen, weggehaald bij de geboorte. '

'Persoonlijk,' hernam Benala, 'zag ik pas echt wat het verschil was tussen de twee maatschappijen, de stad van de mutanten en onze vluchtelingenwereld hier in de woestijn, toen ik mijn rol als een Eeuwige Geest die een menselijke ervaring heeft en het verschil tussen oordelen en observeren begreep. Tijdens mijn jeugd in de stad is me geleerd alles te beoordelen: mensen te beoordelen naar hun uiterlijk, bezittingen te beoordelen naar hun waarde, de dag te beoordelen naar het weer, gezondheid te beoordelen naar de mate of afwezigheid van pijn. De wereld is vol ervaren oordelaars die het nooit volledig eens kunnen zijn. In zijn belangrijkste opvattingen, de opvattingen die zijn daden bepalen, staat ieder mens uiteindelijk alleen, zelfs ten opzichte van zijn eigen partner, familie en vrienden.
Hier in de woestijn heb ik geleerd te observeren. Oordelen betekent beslissen of iets goed of slecht is, of meer goed dan slecht. Als je oordeelt, krijg je automatisch met de andere kant van de medaille te maken. Je moet ook vergevensgezind worden en leren vergeven. Als je oordeelt, breng je uiteindelijk evenveel tijd door met vergeven. Als je dat niet tijdens je leven doet, zul je het op een ander moment doen.

Observeren is een volslagen ander mentaal standpunt, waarbij de stap van vergeven niet nodig is. Je erkent dat alle mensen Eeuwige Zielen zijn, dat alle mensen op reis zijn in de leerschool van de menselijke ervaring en dat alle zielen van de Schepper de gave van de vrije wil en vrije keuzemogelijkheden hebben gekregen. Met andere woorden: mensen die anders zijn dan jij, zijn niet verkeerd. Ze maken alleen andere spirituele keuzen.
Ons lichaam heeft vijf zintuigen die met elke centimeter van ons in verbinding staan, zodat je kunt observeren met je ogen, of je neus of met een van je andere zintuigen. Ieder van ons moet beslissen wat voor hem of haar goed is en bijdraagt aan een geslaagde reis. Daarnaast moeten we anderen die ons pad kruisen helpen. In plaats van het moderne waardesysteem te veroordelen zou onze stam bijvoorbeeld zeggen dat we eraan ruiken en dat de geur er een is die wij liever verwerpen.

vrijdag 20 februari 2009

Atlantis gevonden dankzij Google Ocean?

Op een kleine 1.000 kilometer voor de kust van Noord-West Afrika is op de zeebodem een netwerk van rechte lijnen ontdekt. Deze rechthoek is ongeveer even groot als Wales en is gevonden dankzij Google Ocean. Het ziet er inderdaad niet als iets natuurlijks uit, maar lijkt door mensen te zijn gemaakt.

Je kunt dit zelf bekijken door in Google Earth (versie 5.0) de volgende coordinaten in te geven: 31 15'15 ,53 N 24 15'30 ,53 W

Dit raster ligt op een locatie dat Atlantis zou kunnen zijn. Plato beschreef het eiland "groter dan Libië en klein-Azië bij elkaar" en aan de voorkant van de Zuilen van Hercules - de Straat van Gibraltar. Hij zei dat Atlantis een land was met een fabelachtige rijkdom en een geavanceerde beschaving, en dat de natuurlijke schoonheid verwoest werd door aardbevingen en overstromingen 9000 jaar eerder.


Bekijk ook deze video:

zondag 15 februari 2009

Return of the Ancestors

Zon en Volle Maan

Hunahpu en Xbalanque, de jonge Heldentweeling van de Maya's; Hunahpu als symbool voor de zon en Xbalanque voor de volle maan.

Een tweeling ... de zon en de volle maan ... een tweeling.

Alleen de volle maan wordt door de Maya's gezien als mannelijk, alle andere maanfasen zijn vrouwelijk.

Pas na het lezen van het boek "Star Gods of the Maya" geschreven door Susan Milbrath en de volle maan die vorige week in het westen tijdens zonsopgang zichtbaar was, drong het pas echt tot me door waarom de volle maan door de Maya's als een tweeling van de zon wordt gezien.
Het zonnelicht dat op de maan weerkaatst geeft namelijk alleen een volle maan als de maan recht tegenover de zon aan de hemel staat, dus als de maan recht tegenover de zon staat, dan is het volle maan.

Vandaar de tweeling. Als je werking van de hemellichamen beter leert kennen, dan begin je de betekenis van oude mythologieen echt te voelen en te begrijpen. Een tweeling aan de hemel: de opkomende zon in het oosten en de ondergaande volle maan in het westen. En de ondergaande zon in het westen en de opkomende volle maan in het oosten. Prachtig.

De link hieronder is een prachtige afbeelding van de volle maan en de opkomende zon in één panorama foto van 180 graden (naar rechts browsen):
http://apod.nasa.gov/apod/ap081122.html

dinsdag 10 februari 2009

Orgaandonatie

Afgelopen week is mijn tante overleden en haar man en kinderen hadden besloten om al haar organen af te staan voor orgaandonatie (uiteindelijk konden ze alleen haar hoornvlies gebruiken). Hierdoor kwam bij ons ook de discussie naar boven en ik zei dat ik het niet zou doen, doordat ik diverse verhalen heb gelezen dat op één of andere manier de overleden persoon of zijn/haar ziel met het orgaan verbonden blijft.

Maar is dat bij alle organen of alleen als het hart wordt getransplanteerd? Voor zover ik weet alleen bij het hart, dus als ik overlijd wil ik best al mijn organen afstaan, behalve mijn hart.

Op de blog wanttoknow.nl las ik vanochtend hier een interessant artikel over: Het hart heeft een geheugen! (http://www.wanttoknow.nl/overige/het-hart-heeft-een-geheugen/). Enkele interessante stukjes hieruit:

Verhaal 1
Glenda verloor haar echtgenoot David bij een auto-ongeluk. Zij stelt de organen van David ter beschikking voor transplantatie. Enkele jaren later ontmoet zij - in het kader van een onderzoek van de Amerikaanse psycho-neuro-immunoloog Paul Pearsall - de Spaanssprekende jonge man die het hart van haar overleden echtgenoot heeft ontvangen.
Geëmotioneerd vraagt Glenda of zij haar hand op de borst van de man mag leggen. ‘Ik hou van je, David, alles is copacetic’, zegt zij. De ook aanwezige moeder van de jonge man kijkt verschrikt op. Zij zegt: ‘Dat woord gebruikt mijn zoon tegenwoordig ook. Voor zijn harttransplantatie zei hij het nooit. Ik ken het woord niet, het bestaat niet in het Spaans. Maar het was het eerste wat hij zei na de operatie.’
En er blijkt nog meer veranderd in de jonge man. Hij was een vegetariër en zeer bewust van zijn gezondheid; tegenwoordig verlangt hij naar vlees en vet voedsel. Hij hield van heavymetalmuziek; tegenwoordig draait hij alleen nog rock-and-roll uit de jaren vijftig. Glenda vertelt dat haar man een vleesliefhebber was en dat hij speelde in een rock-and-rollband.
Verhaal 2:
Een meisje van acht krijgt het hart van een meisje van tien dat werd vermoord. Het meisje komt terecht bij een psychiater, omdat zij wordt geplaagd door nachtmerries over de moordenaar van haar donor. Zij zegt dat zij de man kent. Na een aantal sessies besluit de psychiater de politie te waarschuwen en op aanwijzingen van het meisje wordt de moordenaar opgespoord. De man wordt veroordeeld met het bewijs dat het meisje levert: tijd, wapen, plaats, de kleren die hij droeg, wat het meisje dat hij had vermoord tegen hem had gezegd… Alles wat het meisje vertelde, bleek juist.
Verhaal 3:
Maar wat moeten we nu denken van het gedocumenteerde verhaal van een achtjarig joods jongetje dat omkomt bij een auto-ongeluk? Zijn dood betekent de redding van een driejarig Arabisch meisje met een ernstige hartafwijking. Zodra het meisje Reem is ontwaakt uit de narcose na de operatie, vraagt zij haar moeder om een joods snoepje waarvan zij de naam niet kon kennen.

Paul Pearsall heeft hier een boek over geschreven: Geheugen van het Hart (http://www.bol.com/nl/p/boeken/geheugen-van-het-hart/666856340/index.html). Dit lijkt me reuze interessant en ga ik binnenkort kopen.