zondag 28 juni 2009

Maya Sjamaan vertelt over 21 december 2012

K'iche' Maya Sjamaan, Rigoberto Itzep Chanchavac vertelt over de voorspelde Maya kalender datum 21 december 2012, en de impact hiervan op moeder aarde en de mensheid.

An Invitation - Global Oneness Project

donderdag 25 juni 2009

Het Verloren Boek van Nostradamus – Ze hebben het allemaal mis!

Vorig weekend zag ik de documentaire “The Lost Book of Nostradamus” op History Channel en had ik daarna ook op mijn blog gezet. Het gaat over een recent ontdekt boek van hoogstwaarschijnlijk Nostradamus en de voorspellingen gaan over deze tijd. Het lijkt dus wel alsof het de bedoeling was dat dit boek pas nu weer teruggevonden werd. Toch gaf me de interpretatie van History Channel me geen voldoening, er moest iets anders achter zitten.

En zo ben ik op Internet gaan zoeken en vond al snel een aantal artikelen van Philip Harris, die volgens mij precies op de bedoelingen en achtergrond van Nostradamus aansluiten. Ook sluiten het precies aan bij mijn wereldvisie, dat ik ook in mijn boek “Maya Mysteriën Ontwaken” heb beschreven. Hieronder volgt een samenvatting van de artikelen van Philip Harris; het is misschien een lang verhaal geworden, maar wel zeer interessant.

History Channel geeft in de documentaire wel een aantal hints over de mystieke betekenis van het boek, maar de zogenaamde “experts”misten de belangrijkste kenmerken bij het interpreteren van de teksten de tekeningen in “De Profetieën” van Nostradamus. De symbolen werden volgens de christelijke ideologieën geïnterpreteerd, terwijl Nostradamus een mysticus was en banden had met diverse geheime genootschappen, het meest duidelijk met de Rozekruisers. Als je het boek in deze context bekijkt, dan komen er nieuwe dimensies naar voren. History Channel noemde wel Tarot symbolen, maar ze misten duidelijk de esoterische kennis ervan. Volgens mij (Philip Harris) heeft de Tarot zijn wortels in beelden de ouder zijn dan het Assyrische Rijk en de symbolen komen in bijna iedere beschaving terug, maar ze zijn slechts door een klein aantal mensen begrepen.

Tegengesteld aan de informatie en de veronderstellingen in de documentaire van History Channel, overtreffen de symbolen van Nostradamus de beelden die Bijbel geleerden als de ondergang en het einde van de wereld zien. Maar ook hier is het belangrijk om te weten dat de term Apocalyps niet het einde van de wereld betekent. Het betekent ‘openbaring, onthullen, kennis onthuld’ en niet de Armageddon of de vernietiging van de fysieke wereld. Het is door de religieuze dogma’s misbruikt om volgelingen bang te maken dat er ooit een wezen zijn schepping zal vernietigen en dat alleen de gelovigen zullen overleven. De Apocalyps van Nostradamus gaat over het ‘einde van de leugens, en niet over het einde der tijden’.

De echte en diepere betekenis van de woorden en symbolen van Nostradamus gaan over spiritueel ontwaken. Zijn profetieën zijn bedoeld om de mensheid naar een nieuw tijdperk te leiden. Hij liet zien dat er zware keuzen gemaakt moeten worden als we onze eigen vernietiging willen voorkomen. Onze keuzen kunnen leiden naar de vernietiging van het milieu, de politiek en de maatschappij, als we onze denkwijze niet veranderen.

Nostradamus voorspelde dus niet het einde van de wereld en ook niet de terugkeer van iemand. Hij gelooft niet in de anti-Christus en vertelt ook niet alles in zijn kwatrijnen; hij onthult zijn mysteriën in symbolen. De kwatrijnen zijn als parabellen die door weinig mensen worden begrepen; de innerlijke waarheden zijn voor de ingewijden. Het Universum spreekt in beelden en symbolen en Nostradamus was een gereedschap van het Universum. Zonder twijfel gebruikte hij de symbolen van de Tarot en zijn echte verhaal ligt in de symbolen besloten en niet in de tekst. Als je echter de christelijke mythe gebruikt om de symbolen te interpreteren, dan blijf je steken in de rommel van onwetendheid.

Het is een klein wonder dat de Kerk duivels en demonen verzon om zo macht te krijgen en te behouden over de massa. Alle verstandige mensen zouden zeker begrijpen dat verhalen over een wraakzuchtige god, gevuld met woede en minachting, weinig bekeerlingen zou opleveren, tenzij ze met eeuwige verdoemenis werden bedreigd als ze niet gehoorzaamden.
De slangen en draken van Nostradamus zijn geen voorstelling van het kwaad. Het is slechts een verzonnen leugen om een leugen te beschermen. Zeker, alles dat de leugen zou onthullen zal als het kwaad beschouwd worden. Voor hen is de “waarheid” onheil, doordat het hun eigen fundament ondermijnt.

Om de innerlijke boodschap van Nostradamus te begrijpen, moet je alle religieuze bijbetekenissen opzij schuiven. Denk niet dat de afbeelding van de paus letterlijk de paus hoeft te zijn. Zie de slang niet als het kwaad, zie het als wijsheid. Pas op om de maansikkel als een symbool van Islam te zien, het wordt vaak als een dubbel teken afgebeeld. Het gaat niet alleen over de innerlijke en verborgen betekenis van de Islam; het gaat ook over de Godin wiens Tarot kaart nummer twee is. Ze is de bron van wijsheid. De vele vrouwelijke figuren in het boek van Nostradamus zijn geen aankondiging voor een vrouwelijke paus, maar de terugkeer van de Godin en al haar wijsheid.

In tegenstelling tot het populaire geloof, dat fout is, stelt de brandende toren niet het einde van de wereld voor. De toren is het menselijke dogma dat door het spirituele vuur gezuiverd wordt. In religieuze kringen wordt dit vuur vaak als vernietigend afgebeeld; bijvoorbeeld het vuur van de hel en het meer van vuur in Openbaringen. In tegenstelling tot deze foutieve denkwijze, ontstond het Universum vanuit het vuur en zijn zuiverende aard bevrijdt de geest van mentale slavernij. Zelfs Jezus zei dat hij kwam “dopen met vuur”.
De toren in tekening van Nostradamus heeft drie openingen; nummer drie komt in Tarot overal voor en in de tekeningen van Nostradamus. Kaart nummer drie uit de Tarot is de Keizerin, de Godin, ze geeft geboorte aan wijsheid. Ze heeft één voet op een maansikkel en haar kroon is versierd met twaalf sterren. Kaart twaalf is de hangende man, die door zijn denkwijze om te draaien, door de innerlijke wijsheid van het Universum wordt gewekt. Op zijn jas staan twee maansikkels.

Het Rad van Fortuin, het Rad van Ezechiël en het Rad van Nostradamus draaien allemaal om hetzelfde. Het wiel laat zien dat gedachten voorafgaan aan manifestatie. Het wiel spreekt in cycli, rotaties, karma en dat gedachten van vandaag de realiteit van morgen produceren. Het wiel is ook het symbool van complete manifestatie.

Het originele Rad van Fortuin heeft in de hoeken vier symbolen: een mens, een adelaar, een stier en een leeuw. Het midden van het wiel stelt volgens Eliphas Levi “de Eerste Eenheid, waaruit alle bewegingen afkomstig zijn”, voor. De acht spaken van het wiel, het nummer 8, is de mens die vanuit het centrum straalt, en is de bron van wat we zijn. De vier symbolen in de hoeken zijn de naam van God en dat de mens er een voortvloeisel van is en een uitbreiding van God zijn macht.
Volgens de Hermetische Kennis is de slang het licht en zijn vorm doet aan DNA en trillingen denken. De originele Tarot afbeelding bevat ook wolken, om het spirituele draagvlak van alles dat er is te onderschrijven. Als één geheel gaat het wiel over de vele cycli, seizoenen, nacht en dag, leven en dood, oorzaak en gevolg, een tijd om te zaaien en een tijd om te oogsten.

Het Rad van Nostradamus is anders. Zijn rad bevat geen wolken, ziel, zoals in de Tarot. De beelden in de achtergrond zijn beelden van steden, aarde en door de mens gemaakte objecten. Hier laat hij zien dat de mens nog steeds een gevoel van superioriteit heeft en op het materiële vlak is gericht. In dit wiel toont Nostradamus dus een bepaalde tijd. Het gaat niet over 11 september, maar over een tijdperk waarin er moderne steden, ruimtevaartuigen en straalvliegtuigen zijn. De boodschap is voor onze tijd. De beelden geven aan dat we deze periode nog steeds in de cycli van leven en dood gevangen zitten en daardoor nog steeds onderworpen zijn aan de dingen die dat met zich meebrengt. De boodschap gaat ook over het feit dat wat binnen het wiel ligt, onderworpen is aan de krachten die rond het wiel hangen.

In plaats van rechtsboven een adelaar, heeft hij een haan. De haan heeft symbolisch gezien een lange geschiedenis; in veel culturen was het een zonnesymbool, die de overwinning van het licht over de duisternis weergeeft, verlichting. De adelaar is het symbool van de stijgende geest, onze hogere natuur, hogere waarheden, een beweging die voorbij gaat aan de materiële beklemming, naar een nauwere verbinding met de Schepper. Nostradamus geeft hier aan dat we op dit moment in de geschiedenis nog niet op het stijgende niveau van de adelaar zijn beland, maar dat we nog steeds gevangen zitten in goed versus slecht; Christus zal komen en ons redden.

De pauw is in het Christendom een symbool van onsterfelijkheid, maar ook van menselijke ijdelheid. Eén voet van de pauw staat op een zandloper. Hier wordt ons verteld dat de tijd van menselijke ijdelheid en de tijd van het wachten op een soort verlossing in dit tijdperk ten einde zal komen. Dit betekent niet dat er een religieus figuur terug zal komen, maar dat deze overtuiging ten einde is. Door onze ijdelheid denken we immers dat een god de mens boven alles heeft verheven.

Quetzalcoatl, die bij de Maya’s Kukulkan en Gucumatz wordt genoemd, was voor hen geen historisch figuur, maar een symbool die geest en materie verenigde. De quetzal-vogel vertegenwoordigt de geestelijke drang om een vlucht te nemen en zo de grenzen van het menselijke bestaan te overstijgen, en de slang symboliseert het geaard zijn in de fysieke realiteit, volgens de ritmes en de cycli van de natuur.
Nostradamus kende de betekenis van de gevederde slang. Hij wist ook dat de slang wijsheid en hogere vibraties symboliseert. Verder wist hij dat het verhaal van Quetzalcoatl de vernietiging van de beschavingen in Midden-Amerika voorspelde, en een eventuele terugkeer naar waarheid en licht. De man met de hoofdtooi in de tekening is Quetzalcoatl. Let op het kruis op de aubergine. Was het niet de christelijke ijver die de beschavingen in Midden-Amerika vernietigde? Dus hier hebben we twee aanwijzingen naar een terugkeer van iets. Van belang is dat de man met de hoofdtooi de slang vasthoudt. De slang gaat hier omhoog, en zijn kop kijkt naar het westen, symbool voor het einde van de dag, zonsondergang, het einde van wat is geweest.

Het volgende symbool is de feniks (de vogel onderaan) en staat voor wedergeboorte en transformatie. Het gaat door de cycli die representatief zijn voor deze Tarot sleutel. Gelukkig stijgt de feniks. Opnieuw, een zinspeling op verandering en transformatie in onze tijd. Merk ook op dat hij vanaf de bal opstijgt en met minachting naar de kroon kijkt.

De onderste figuur is een prins, of een koning, of een leider, die de Koninklijke kleur paars draagt. Hij heeft zijn kroon verloren en probeert de blauwe bol, de aarde, schoon te maken. Dit is een weergave van de pogingen van de huidige inefficiënte leiders om de planeet van zijn ziekelijkheden te verschonen. De verloren kroon geeft aan dat de pogingen geen effect hebben. Klinkt dit bekend?
Van de ene kant naar de andere kant van de globe, van het ene naar het andere grote probleem; wereldleiders zijn niet in staat geweest en hadden er geen zin in om grote politieke, maatschappelijke en milieu problemen aan te pakken.

Enkele betekenissen van de leeuw zijn duidelijk: kracht, sluw, trots, gulzigheid, macht, instinct en leiderschap. De leeuw is ook het symbool van Christus bewustzijn, de zon en ook hebzucht. De leeuw heeft een haak om de paus zijn nek. Een beeld dat de innerlijke aard van de Kerk zijn dorst naar macht onthuld, met een hoofd en een kroon, maar met het lichaam van een hond, klaar om de personen die het niet verwachten angst aan te jagen. Het Christus symbool, het licht van de leeuw, de zon, probeert het symbool van de religieuze autoriteit te controleren. Dus wie is de man die aan de staart van de leeuw trekt? De aanwijzing vinden we op zijn rug. Daar zien we een “X”, het oorspronkelijke kruis, dat vooraf ging aan het christelijke kruis. De “X” staat symbool voor 2012, als de aarde en ons zonnestelsel de galactische evenaar passeren, het einde, of het begin, of een nieuwe cyclus voor de planeet en alles dat erop leeft. Er wordt gezegd dat “alles dat verborgen is wordt onthuld”.

De huidige golf in spirituele gedachten, georganiseerd door mystieke organisaties, baant de weg naar een grote transformatie. De New Age, Now Age, The Secret, Waking God, en alle andere evenementen en boeken geven een explosie van opnieuw ontstoken ideeën weer, van de echte en goddelijke aard van de mens.
Let op dat de figuur de leeuw niet probeert te stoppen in zijn poging om het dogma klein te krijgen. Hij zoekt naar een manier om de leeuw op zijn juiste plek in de cirkel en tijdscyclus terug te krijgen. De kleur van de slang en de broek van de mysticus is groen, de kleur van liefde en genezing.

Bronnen:

woensdag 24 juni 2009

Gratis Sterrenkaarten

Hou je er net als ik van om 's avonds naar de sterren te kijken?

Om de diverse sterren te kunnen onderscheiden, kun je hier iedere maand een gratis sterrenkaart downloaden: http://www.skymaps.com/index.html

vrijdag 19 juni 2009

Klimaatsveranderingen zijn een natuurlijk proces

Ook volgens Dick Thoenes (zie foto), hij is hoogleraar op de Technische Universiteit in Eindhoven, zijn de klimaatsveranderingen een natuurlijk proces; hij heeft dezelfde mening als ik (zie H3 van mijn boek).

Dit zijn de woorden van Dick:

“Klimaatverandering: legende of werkelijkheid? Het is de grootste en de duurste controverse uit de geschiedenis van de wetenschap. Een omvangrijke bureaucratie geeft reusachtige bedragen uit aan ‘klimaatpolitiek’, ‘ondersteunend’ wetenschappelijk onderzoek en de propaganda daarvan, aan windmolens, emissiehandel en koolstofopslag…. maar het is allemaal weggegooid geld. De aarde is in de tweede helft van de vorige eeuw enkele tienden van graden opgewarmd, maar dat is een gevolg van natuurlijke oorzaken. De mens stoot weliswaar heel wat CO2 uit maar dat heeft geen merkbare invloed op het klimaat.


Plaatselijke klimaatveranderingen, die enkele tientallen of honderden jaren kunnen duren, hebben zich altijd en overal voorgedaan. … Er was in de Middeleeuwen wijnbouw in Engeland en landbouw op Groenland. In de vijftiende eeuw begon de wereld merkbaar af te koelen, met een minimum in de tweede helft van de zeventiende eeuw. … Of de gemiddelde temperatuur van de aarde op dit moment stijgend of dalend is, is niet met zekerheid vast te stellen.


Maar er is nog andere een reden dat de gemeten gemiddelde wereldtemperaturen onnauwkeurig zijn. Soms staan weerstations te dicht bij een bebouwde kom (steden produceren namelijk altijd warmte) en soms staan thermometers boven zand, of boven een stenen- of asfaltoppervlak (in plaats van boven gras). Al deze factoren veroorzaken te hoge gemeten temperaturen. Als deze effecten in de loop van de jaren zijn toegenomen, registreren ze ook een te hoge temperatuurstijging. Dit laatste kan worden veroorzaakt door de groei van de bebouwde kom van steden, waardoor weerstations die vroeger op het platteland lagen nu in een stedelijke agglomeratie liggen. Een andere reden is dat in de laatste tientallen jaren meer dan de helft van de weerstations over de hele wereld is gesloten vanwege bezuinigingen, vooral in afgelegen gebieden, waar de temperaturen altijd iets lager zijn dan in de dichter bevolkte delen van de wereld. Ook hierdoor wordt een stijging veroorzaakt van de berekende gemiddelde temperaturen.


Het zijn overigens niet alleen waterdamp en CO2 die warmte absorberen. Ook andere gasvormige verbindingen die als sporen in de lucht voorkomen, zoals methaan (omstreeks 0,0001 %) en stikstofoxiden (nog weer veel minder) absorberen warmte en dragen daardoor bij aan het broeikaseffect. Als er geen waterdamp en kooldioxide zouden zijn, zou de gemiddelde luchttemperatuur op aarde ongeveer -18 °C zijn, in plaats van +15 °C. Het verschil van ongeveer 33°C noemt men het "natuurlijke broeikaseffect". Het grootste deel van dit broeikaseffect wordt veroorzaakt door waterdamp. Hierdoor is de aarde bewoonbaar. Welk deel wordt veroorzaakt door CO2 is niet met zekerheid bekend. Volgens de berekeningen van Barrett zou het 7 °C zijn. Volgens anderen slechts 2,5 °C en dat CO2 verantwoordelijk is voor 5% van het broeikaseffect.


In 1896 had de Zweedse fysicus Svante Arrhenius de theorie verkondigd dat CO2, evenals waterdamp, bijdraagt aan het “broeikaseffect” en dat een verdubbeling van het CO2-gehalte van de atmosfeer wel eens tot een temperatuurstijging van 5 °C zou kunnen leiden. Hij had deze theorie ontwikkeld om de ijstijden te verklaren. De theorie was echter nooit experimenteel bevestigd. Tijdgenoten van Arrhenius, zoals Ångström, hebben zijn theorie in 1899 al weerlegd. Verder bleek uit later onderzoek dat bij het aflopen van de ijstijden eerst de temperatuur omhoog was gegaan en pas daarna het CO2-gehalte van de atmosfeer. Dat betekende dat CO2 niet de oorzaak van de temperatuurstijging kon zijn geweest (maar misschien wel het gevolg).

In 1988 werd onder auspiciën van de VN het IPCC opgericht (“Intergovernmental Panel on Climate Change”) dat als opdracht kreeg, om op basis van gepubliceerde resultaten van wetenschappelijk onderzoek, na te gaan wat de invloed was van de mens op het klimaat. Het IPCC moest aan de deelnemende regeringen rapporteren en aanbevelingen doen hoe deze zouden moeten reageren op de effecten van door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Vanaf dat moment werd “Anthropogenic Global Warming” (AGW, door de mens veroorzaakte wereldwijde opwarming) een politiek feit. Vergeten werd dat dit idee in feite niet meer was dan een theoretische mogelijkheid. …

Nieuwe onderzoeksresultaten die de AGW-theorie niet bevestigden waren voor de alarmisten niet meer relevant. AGW werd tot dogma verheven. En waar het geloof begint, houdt de rede op. Op deze manier heeft het broeikasgeloof een brede aanhang gekregen, niet alleen in Nederland, maar vooral ook in de Angelsaksische landen en daarnaast in Scandinavië en in Duitsland.


In dit verband lijkt het toch heel bedenkelijk dat leerlingen van veel scholen aangemoedigd werden om de film van Al Gore te gaan zien. Inmiddels is het in Engeland bij gerechtelijke uitspraak verboden de film aan scholieren te vertonen zonder daarbij de negen meest grove onjuistheden van de film te vermelden. Sindsdien zijn er veel meer dan negen onjuistheden in de film geconstateerd. Overigens hebben ook veel serieuze AGW-aanhangers de film van Gore verworpen omdat deze ook in hun ogen een overtrokken beeld geeft.

Er is een film gemaakt als tegenzet: "The Great Global Warming Swindle”. In deze film komt een aantal hooggekwalificeerde wetenschappers aan het woord, die in rustige, evenwichtige bewoordingen vertellen over wat zij weten van het klimaat. Deze film is in Nederland door de KRO vertoond. Dit heeft echter geleid tot grote verontwaardiging en heftige reacties bij een aantal "politiek correcte" kranten. De inhoud van de film werd echter in die kranten grotendeels doodgezwegen.
..

De afname van het oppervlak van het Noordpoolijs gedurende de laatste jaren is opvallend. Minder algemeen bekend is dat het oppervlak van het Zuidpoolijs in diezelfde tijd belangrijk is toegenomen. Het totale oppervlak van drijvend ijs aan de beide polen is ongeveer gelijk gebleven. De oorzaak van deze "verschuiving" van ijs van de Noordpool naar de Zuidpool is voor zover ik weet niet bekend. Overigens betreft het hier een periodiek verschijnsel. In 1930 was er ongeveer even weinig Noordpoolijs als nu. In 1903-1906 voer de Noor Roald Amundsen door de Noordwest Passage van de Atlantische naar de Stille Oceaan. Het afsmelten van Noordpoolijs wordt overigens niet in de eerste plaats veroorzaakt door warmere lucht, maar door warmer oceaanwater dat onder het poolijs doorstroomt. De veranderingen van hoeveelheden poolijs moeten dus in verband worden gebracht met periodieke veranderingen in de richting van oceaanstromen.

Zowel het inkrimpen van gletsjers als het afsmelten van poolijs zijn dus geen indicaties van "global warming" per se. Het is zelfs aannemelijk dat ze er niets mee te maken hebben.


Daarbij komt dat het naleven van het Kyoto-protocol, zelfs als de broeikastheorie juist zou zijn, geen belangrijke invloed op het klimaat zal kunnen hebben. De meest "optimistische" berekeningen voorspellen een beperking van een eventuele temperatuurstijging van hoogstens enkele tienden van een graad in 50 jaar. "Kyoto" vraagt dus astronomische opofferingen (de EU schat ze voor Europa op € 175 miljard per jaar) zonder dat daar iets wezenlijks tegenover staat.


Verder blijkt uit deze getallen dat van de totale CO2-stromen die de atmosfeer binnenkomen, van natuurlijke en menselijke oorsprong, ongeveer 98% weer door de natuur wordt opgenomen, terwijl er zich 2% in de atmosfeer ophoopt. … Het is verder opmerkelijk dat de toename van het CO2-gehalte van de atmosfeer in de eerste en in de tweede helft van de 20e eeuw ongeveer even groot was, terwijl de menselijke productie van CO2 in de tweede helft van de eeuw veel groter was dan in de eerste helft.


We weten dat kleine regelmatig optredende veranderingen in de aardbaan de oorzaak zijn van de ijstijden. Dit zijn klimaatveranderingen die optreden met een regelmaat van ongeveer 100.000 jaar, waarbij de temperatuur van de aarde zo’n 10 graden op en neer kan gaan. … We weten dus bijvoorbeeld zeker dat er al over 10.000 à 20.000 jaar veel lagere temperaturen zullen heersen dan nu, maar we weten niet hoe warm het volgend jaar zal zijn. …

De Deense fysicus Svensmark heeft daarvoor een interessante theorie ontwikkeld en deze met experimenten bevestigd. Hij ontdekte dat kosmische straling een belangrijke rol speelt bij de vorming van wolken. Als er veel kosmische straling in de atmosfeer doordringt worden vele condensatiekernen gevormd en ontstaan er meer en kleinere druppeltjes. Daardoor ontstaat er een groter wolkendek. Hierdoor bereikt er minder zonnewarmte het aardoppervlak en wordt het op de aarde minder warm, althans boven land. Volgens deze theorie wordt het klimaat door het wolkendek bepaald en niet andersom!

Zo heeft de zonneactiviteit op indirecte wijze invloed op het klimaat: meer zonneactiviteit resulteert in hogere temperaturen. Kleine temperatuurschommelingen in de afgelopen eeuwen, alsmede de temperatuurstijging tussen 1979 en 1998, konden inderdaad in verband worden gebracht met wisselingen in de zonneactiviteit. Tijdens het midden van de Kleine IJstijd (ongeveer 1650-1700) waren er opvallend weinig zonnevlekken.


Helaas is het niet zo dat we op basis van de theorie van Svensmark klimaatveranderingen kunnen voorspellen. Dat komt omdat wij het grillige gedrag van de zon nog onvoldoende doorgronden. Vermoedelijk is het zo chaotisch dat het nooit voorspelbaar zal zijn. Er zijn echter astronomen die toch voor de komende jaren een lagere zonneactiviteit verwachten. Dit kan betekenen dat de aarde de komende jaren merkbaar zou kunnen afkoelen.


Velen hadden verwacht dat de temperatuur van de aarde in de tweede helft van de twintigste eeuw aanmerkelijk zou stijgen, door het sterk groeiende gebruik van fossiele brandstoffen. Het bleek dat het CO2-gehalte van de atmosfeer in die tijd aanmerkelijk was toegenomen en er bestond een theorie dat hierdoor de temperatuur belangrijk zou moeten stijgen. Dit is niet gebeurd. Soms wordt er op gewezen dat de gemiddelde temperatuur in de twintigste eeuw met 0,6 graad is gestegen, maar het grootste deel van deze stijging vond al plaats vóór 1940, dus voordat de menselijke CO2-productie sterk begon toe te nemen. Die temperatuurstijging was dus nog een deel van een natuurlijke fluctuatie.

Alles bij elkaar blijkt dat er bij het doorgronden van klimaatveranderingen veel meer komt kijken dan vroeger werd gedacht. De broeikastheorie die een direct verband legt tussen het CO2-gehalte van de atmosfeer en de temperatuur blijkt veel te simplistisch. Het klimaat zit veel ingewikkelder in elkaar. De verticale energie-transportprocessen die bijdragen aan de afvoer van ingestraalde zonne-energie naar het heelal, zorgen tezamen voor een sterke stabilisering van de temperaturen in de atmosfeer.

De kleine temperatuurschommelingen die de laatste eeuwen zijn waargenomen, zijn kennelijk het indirecte gevolg van wisselingen in de zonneactiviteit.

Het gevolg van de nieuwere inzichten is dat het niet waarschijnlijk is dat de uitstoot van CO2 door de mens een belangrijke invloed heeft op het wereldklimaat, ook niet als deze uitstoot in de toekomst nog sterk zou toenemen.

Zie het complete artikel, bestaande uit 10 hoofdstukken: http://www.klimatosoof.nl/Thoenes.

The Great Global Warming Swindle:

donderdag 18 juni 2009

Help mee om biologisch voedsel belastingvrij te maken

De Rijksoverheid stelt dat in 2010 in haar bedrijfsrestaurants minimaal 40% aan biologische producten moeten worden gebruikt, maar zolang biologisch voedsel duurder blijft dan niet biologisch voedsel zal dat niet zo snel gebeuren.

Middels deze handtekeningenlijst willen wij heel concreet aan de overheid vragen de consument, die wil investeren in biologische consumptie, tegemoet te komen door voor de komende twee jaar alle eko gecertificeerde voedingsmiddelen BTW vrij te maken. (BTW bedraagt nu op voedingswaren 6%). Als tijdelijk de BTW op Eko eten wordt afgeschaft, zal de vraag daarnaar toenemen.

Teken hier de petitie: http://www.bio-btw-vrij.nl/tekenen.php

woensdag 17 juni 2009

De Eerste Astronomen waren Prehistorische Grotbewoners

Chantal Jègues-Wolkiewiez (zie foto), een onafhankelijke astronoom en etnoloog, heeft 20 jaar onderzoek gedaan naar de astronomische betekenis van grotschilderingen. Volgens haar studie keken “primitieve” mensen lange nachten naar de hemel, en registreerden ze hun ontdekkingen op de wanden van grotten en op dierlijke beenderen. Dankzij hun onderzoek konden ze de tijd meten en zich aan veranderende weersomstandigheden aanpassen.
Haar conclusies zijn verbluffend: prehistorische mensen kozen hun grotten volgens de oriëntatie op de zon, ze maakten meetinstrumenten zoals een maankalender, en hun muurschilderingen werden de eerste sterrenkaarten. De muurschilderingen in de Lascaux grot zijn reeds 17.000 jaar oud.

De schilderijen van dieren op het plafond in de Grote Hal van de Stieren komen in de juiste volgorde overeen met sterrenbeelden uit de Dierenriem. Chantal toonde aan dat alle sterrenbeelden, behalve Waterman en een deel van Vissen, met behulp van dieren uit die tijd zijn afgebeeld. Deze schilderijen bevatten ook vaste sterren en de punten van de zonnewendes. Ze gelooft dat de schilders opmerkelijke waarnemers van de hemel waren.

Chantal en een collega bestudeerden de tekeningen zorgvuldig en ze deden metingen met een astronomisch kompas en namen aan dat de stralen van de ondergaande zon bepaalde tekeningen tijdens de zomerzonnewende verlichtten. Ze controleerde haar theorie tijdens de zomerzonnewende van 21 juni 1999 en zag dat de ondergaande zon gedurende 15 minuten door de ingang scheen en het schilderij van de Rode Stier op de achterwand van de Zaal van de Stieren verlichtte. Een gebeurtenis die zich één keer per jaar voordoet. Tijdens de prehistorie bereikte het sterrenbeeld Stier zijn hoogste punt tijdens de zomerzonnewende.

Foto: Lascaux grot, grot tekeningen in de Hal van de Stieren.

Ze onderzocht 130 grotten in het zuiden van Frankrijk, waaruit bleek dat ze allemaal op belangrijke punten van de zon zijn georiënteerd: zonsopgang en zonsondergang tijdens de zomer- en winterzonnewende en de lente- en de herfstequinoxen. Ze toonde ook aan dat er een relatie is tussen de manier waarop sommige dieren zijn geschilderd en het seizoen waarin de zon de grot verlicht: zomer voor dieren afgebeeld met een zomervacht en winter voor dieren met een wintervacht.

Een bot uit de “Abri Blanchard” in Dordogne met 69 gegraveerde tekens bleek 32.000 jaar oud te zijn. De inkepingen gaven de positie van de maan aan tijdens het Paleoliticum (de periode voor de laatste IJstijd); de 69 inkepingen komen overeen met de baan van de maan gedurende 69 dagen.

De ontdekkingen van Chantal Jègues-Wolkiewiez zijn heel belangrijk, want tot nu toe dacht men dat de sterrenkunde 6.000 jaar geleden door de Babyloniërs werd ontdekt.

Bronnen:

vrijdag 12 juni 2009

De Chacana van Ventarrón

Ventarrón, een 4.000 jaar oude ceremoniële plaats met spectaculaire oude muurschilderingen (de oudste in Peru), heeft een ander prachtig geheim prijs gegeven. Dankzij het werk van de archeoloog Ignacio Alva Meneses, de zoon van Walter Alva die het graf van de Heer van Sipan ontdekte, zijn er een aantal kamers ontdekt in de vorm van het oude Andes kruis: de Chacana.

De Chacana:
Door velen wordt dit als een Inca symbool beschouwd, maar het is door de Inca’s overgenomen, net zoals de Quechua taal en de vallei van Cusco. Het chacana kruis is veel ouder. De chacana ruimte in de tempel die nu is opgegraven is bijvoorbeeld al 4.000 jaar oud.
Chacana’s werden ook bij de Chavins, die 3.000 jaar geleden in Peru leefden, gebruikt. Ook bij de Moche cultuur en in hun kunst werd dit kruis zo’n 1.000 jaar geleden gebruikt.

Maar de oudste voorbeelden van Chakanas zijn gevonden in Caral, en zijn bijna 5000 jaar oud.
Maar dit is de eerste dat er een Chacana kruis is gevonden dat deel uitmaakt van de oude architectuur.
“We denken zelfs dat dit het eerste centrum van beschaving in Amerika was, want er is in Caral niet zo’n rijke artistieke expressie als hier. Ventarrón heeft een grote verscheidenheid aan symbolen en iconografie.”, aldus Ignacio Alva.

Het team kwam al eerder in het nieuws met de vondst van de zeer goed bewaarde twee meter hoge muurschilderingen van de tempel. Samen met de nieuwe vondst van het chacana kruis, vermoedt men dat de wetenschappelijke waarde van Ventarrón groter is dan Caral.
Het team doet nu verder onderzoek naar het ceremoniële centrum bovenop de piramide. Net als bij Caral lijkt het erop dat deze mensen een vuur cultus hadden. Bovenop de tempel brandde er een vlam, waarschijnlijk continu, en had een soort religieuze betekenis.

Bron: http://enperublog.com/2009/06/08/ancient-temple-wall-discovered-shaped-like-andean-chakana/

dinsdag 9 juni 2009

Het Heiligbeen: Deuropening naar de Andere Wereld

In Midden-Amerika wordt het heiligbeen, samen met de botten die eromheen liggen als heilig beschouwd. Het woord “heiligbeen” (sacrum in het Engels) komt rechtstreeks uit het Latijn: os sacrum, dat “heilig been” betekent. Het is lang een mysterie geweest waarom het heiligbeen het “heilige been” wordt genoemd. Het heiligbeen is het bot dat nodig is voor reïncarnatie en was de “amandel”of luz van de Hebreeën en de abj van de Arabieren; maar de oorspronkelijke naam komt van de oude Egyptenaren.

Afbeelding 1: Hun Hunahpu, de Eerste Vader, wordt vanuit de bek van een slang herboren als de maisgod.

De Maya’s in Yucatan noemen het heiligbeen k’ul, dat heilig en gewijd betekent; het Tojolabal Maya woord voor heiligbeen is s-bah h-wawtik en betekent letterlijk “heilig beeld, heilig zelf”.
Xun-xun in Cholti Maya betekent “stuitbeen” en in het Chontal Maya (dat dicht bij Cholti Maya ligt), betekent xun “drievoet, de Drie Stenen van het Hart”.
Chak betekent in Tzotzil Maya “romp, onder, onderkant” en ook “rood”. De kleur rood wordt geassocieerd met vuur, warmte en met bloed, de levenskracht, en reïncarnatie. Rood is de kleur van het oosten, want in het oosten wordt de zon iedere dag opnieuw geboren. Al sinds de vroegste tijden gebruikten Maya’s rood pigment om skeletten en offers mee te beschilderen, want rood was het symbool van reïncarnatie.
De drie hartstenen van de schepping staan aan de hemel in het sterrenbeeld Orion en het brandt als een kosmische vlam, dat zichtbaar is als de Orionnevel of M42. Deze hartstenen behoren bij de oorspronkelijke schepping en ze blijven hun werk van transformatie uitvoeren.

Afbeelding 2: Zeven-God-Plaats embleem met de "Kan Kruis" poort.


Het heiligbeen wordt door de Maya’s ook wel gezien als een omgekeerde schedel en is direct verbonden aan schepping, geboorte en voortplanting, terwijl de schedel is gerelateerd aan dood, vernietiging en verval. Als het lichaam als een microkosmos wordt beschouwd, dan is zijn vorm een afbeelding van andere kosmische niveaus. Het lichaam heeft twee uiteinden die de doorgang tussen het binnenste en de buitenkant regelen, en bij deze twee uiteinden bevinden zich poorten: de mond aan de ene kant en de anus en de plasbuis aan de andere kant (en bij vrouwen is er ook een ingang naar het geboortekanaal).

Beenderen, en met name de schedel, het heiligbeen en de slangachtige wervelkolom die beiden verbindt, bevatten de kern van ieder individu en zijn geladen met symbolische krachten; ze functioneren als de kiem van het leven. Ze zijn met elkaar verbonden door lichamelijke energieën of substanties, zoals bloed, sperma, ziel, geest, genade, enz. Buiten het lichaam kunnen kristallen eveneens krachten bundelen, vooral als ze geactiveerd worden. In het landschap bundelen grotten, waterbronnen en toppen van bergen eveneens krachten.

Het "Zeven-God-Plaats" embleem bevat als hoofdteken een “Kan kruis”, dat je kan zien als een kosmische poort.
Afbeelding 3: Negen-God-Plaats embleem.

Het "Negen-God-Plaats" embleem bevat een hiëroglief dat Brain Stross interpreteert als het heiligbeen, beiden kunnen dus als kosmische poorten worden gezien. De poort die bij het cijfer zeven hoort is verbonden met de (bovenste) schedel en de poort van het cijfer negen is verbonden met het heiligbeen (de onderste schedel). Bij beiden emblemen komt er maïs uit de toppen van de poorten en ze zijn met elkaar door een wervelkolom verbonden. Op beide emblemen staat een slangachtig wezen met een lange bovenlip en het kan zijn dat dit wezen een symbool is voor de wervelkolom. De twee emblemen geven waarschijnlijk de uiteinden van de wervelkolom aan.

De ‘twee schedels die zijn verbonden met de ruggengraat’, heeft een belangrijke overeenkomst in de dubbelkoppige slangenstaaf, dat voor de Maya koningen een belangrijke staf en het symbool van leiderschap was.

Het heiligbeen is dus verbonden met reïncarnatie en voor reïncarnatie is een kosmische poort of een deuropening nodig naar de andere wereld. Deze poorten kunnen door speciale rituelen geopend worden, zodat men met de bovennatuurlijke wereld kan communiceren. De volkeren in Midden-Amerika beeldden ze af als monden, grotten en als bekken van slangen. Sjamanen vertellen dat ze tijdens hun reis naar de andere wereld door een enorme slang worden ingeslikt en er vervolgens aan de andere kant weer uitkomen, zoals een vorm van wedergeboorte. De Melkweg wordt soms als een slang gezien die de zielen van overledenen opslikt, net zoals het de zielen van de sjamanen doorslikt.

Bron: The Mesoamerican Sacrum Bone: Doorway to the Otherworld, door Brian Stross. The University of Texas at Austin. http://research.famsi.org/aztlan/uploads/papers/stross-sacrum.pdf

KBDI Denver zendt documentaire 9/11 Press for Truth uit

De Amerikaanse TV zender KBDI Denver zendt de documentaire 9/11 Press for Truth uit, dit is de eerste keer dat deze documentaire op de Amerikaanse TV verschijnt.

Hier is een fragment waarin de documentaire besproken wordt op de televisiezender KBDI:


Hier is de volledige documentaire:
http://mikegeubel.blogspot.com/2008/09/911-press-for-truth.html

maandag 8 juni 2009

zaterdag 6 juni 2009

Andes Kosmologie

Het wereldbeeld van de volkeren in de Andes in Zuid-Amerika, waaronder ook de Inca’s, was gebaseerd op het principe van dualiteit en wisselwerking. De wereld werd gezien als dat het balanceert tussen een aantal tweevoudige, tegengestelde, krachten. Tegengestelde krachten die begrippen bevatten zoals hoger versus lager, licht versus donker, nat versus droog, heet versus koud, mannelijk versus vrouwelijk, en zo verder, vulden elkaar aan, boden een evenwicht waarin leven kan bestaan. Veranderingen in de fysieke wereld waren het resultaat van een onevenwichtige relatie tussen de krachten. Positieve veranderingen konden via de spirituele wereld bereikt worden, zoals het geven van offers aan een wezen; zodat het betreffende wezen zijn krachten zou gebruiken in het voordeel van de persoon die de offers brengt. Ook negatieve veranderingen konden opgeheven en het evenwicht hersteld worden via de betreffende bovennatuurlijke wezens.

Het doel van de godsdienst in de Andes was om de basis verdelingen van de kosmos te schetsen en ze met elkaar in harmonie te laten blijven via wederzijdse uitwisseling. Deze waarden zijn uitgedrukt in een kosmologisch model in de hoofdtempel van de zon, de Coricancha, in Cusco (zie mijn eerdere blog: De Kosmische Tekening uit de Andes van Pachacuti Yamqui Salcamay).

Volgens de Inca kosmologie bestaat de wereld uit drie delen:
  • Hanaq Pacha, “de wereld boven”, dit is de spirituele wereld, de hemel, waarin de goden verblijven. De Condor is het totemdier van de spirituele wereld. Hij is de berichtgever tussen onze fysieke wereld en de spirituele wereld, hij is de Ziel van de Andes en staat voor vrede. De condor is een symbool voor de eigenschap om te “zien”; vooruitzien en spirituele wijsheid zijn hiermee verbonden. Veel mensen verbinden het oog van God, dat alles ziet, aan de condor. Bovendien verwijst het vermogen om te vliegen ook naar overstijgen.
    De condor is verbonden met de top van ons hoofd, de plek van zicht en perceptie en, volgens de Q’ero sjamanen, de plek waar de ziel het lichaam kan binnengaan en verlaten en kan communiceren met de goden.
  • Kay Pacha, “deze wereld”, dit is de actuele fysieke wereld waarin we leven, het hier en nu. De Jaguar of de katachtigen, met zijn ongelooflijke gevoeligheid voor geluid en beweging, evenwicht en kracht, belichaamt de fysieke wereld die we kennen. De jaguar struint de aarde met ongelooflijke flexibiliteit af en kan bijna onmiddellijk bewegen. Jaguar is beperkt tot de midden wereld, net als in werkelijkheid de katachtige voornamelijk op de grond leven, en om die reden niet alleen de aarde die we kennen representeren, maar een plek in de tijd noch in de toekomst of verleden. De jaguar is verbonden met ons hart, onze instincten, onze intuïtie. Met andere woorden, de manier waarop ons lichaam kan voelen, waarnemen en reageren, onafhankelijk van het verstand.
  • Uqhu Pacha, “de innerlijke wereld”, de onderwereld, de diepte van ons wezen. De Slang is het totemdier van de innerlijke wereld, het symbool van wijsheid. Zielen gaan hier na hun dood naar toe om zich op hun volgende wedergeboorte voor te bereiden. Onder de grond is ook de plek waar de dode bladeren ontbinden en nieuwe zaden tot leven komen. De wereld van de doden is op deze manier ook de wereld van geboorte. Dit doorlopend proces van dood en wedergeboorte verbindt de Slang aan Pacha Mama of Moeder Aarde. De menselijke buik of het centrum is verbonden met het domein van de slang.
Deze dierlijke symbolen komen in elke vorm voor en er kunnen verschillende interpretaties voor hun symbolische waarden zijn, maar deze symbolen zijn in de Andes gedurende duizenden jaren hetzelfde gebleven. Het is belangrijk om te begrijpen dat deze drie werelden niet overeenkomen met het Christelijke idee van Hemel, Aarde en Hel. Bijvoorbeeld het negatieve beeld dat met de slang wordt geassocieerd, wordt niet gedeeld door de volkeren in de Andes.

Het Kruis van de Andes, Chakana, staat met zijn gebalanceerde vier gelijke armen voor Creatie, het symboliseert de Wereld Boom, de Boom van Leven. De cirkel in het centrum, de Allerhoogste Cirkel, stelt de Grote Leegte voor waar de Schepper het bestaande opnieuw schikte en leven gaf aan alle manifestaties; het is de cirkel van het leven. De drie niveaus symboliseren de drie werelden: de lagere wereld, deze wereld en de boven wereld, de slang, de jaguar en de condor. De Chakana symboliseert de vereniging van de verschillende werelden en bevat ook de vier richtingen (noord, oost, zuid en west) en de vier elementen (lucht, water, vuur en aarde. Veel gebouwen, tempels en heiligdommen in de Andes bevatten afbeeldingen van de Chakana.

Het sociale basisprincipe dat het Inca Rijk beheerste was Ayni, de Wet van Wederkerigheid dat de uitwisseling van hulp, ondersteuning, dienstbaarheid en samenwerking tussen familieleden en buren bevorderde. Dit principe bestaat binnen de gemeenschappen in de Andes nog steeds. De Heilige Traditie van de Andes is een diepzinnige levensfilosofie, met respect voor de natuur en de mens. Het hart is het centrum van ieder wezen en de meesters zeggen dat de sleutel in het hart ligt.

De relatie tussen de levenden en de doden is één van de moeilijkste eigenschappen van de volkeren uit de Andes om te begrijpen. In hun wereldbeeld hebben de doden een enorme invloed op de levenden. De levenden bewaken, voeden en zorgen voor de mummies en voor belangrijke dode voorouders. Als tegengift zorgen de voorouders op alle mogelijke manieren voor de levenden, vooral voor het land en water, dat nodig is om in leven te blijven.
Het gebruik van mummificatie is oud en wijdverbreid in de Andes. Mummies uit de Andes verschillen met mummies uit andere delen van de wereld; het was namelijk niet hun bedoeling om het lichaam te bewaren, maar om ervoor te zorgen dat de overledene nog in de maatschappij kon functioneren. Alleen belangrijke voorouders werden gemummificeerd; de meerderheid werd gewoon begraven, of hun lichaam werd gedroogd en in een grot of in een huis gelegd.

Men gelooft dat de overledene een brug kunnen vormen tussen deze en de spirituele wereld en met beide werelden kunnen communiceren. Ze werden daardoor voor alle belangrijke beslissingen geraadpleegd en konden raad geven over huwelijken, ziekten en hun oorzaken, en hoe met het heden en de toekomst om te gaan. De meest belangrijke functie van de overledene was om in de spirituele wereld in te grijpen, zodat er voldoende water zou zijn. Men gelooft dat droge mummies water aantrekken, maar als er niet goed voor ze werd gezorgd, dan konden ze wraak nemen door niet meer met de bovennatuurlijke wereld samen te werken, waardoor er rampen konden ontstaan.

Bronnen:

donderdag 4 juni 2009

Ineenstorting klassieke Maya cultuur - Eerste bewijs dat uitputting van natuurlijke bronnen de oorzaak is.

Jaguar Tempel in Tikal

Het “Journal of Archaelogical Science” publiceerde een artikel waarin men aantoont dat tijdens de laatste decennia voordat Tikal in de 9e eeuw werd verlaten, de bouwers overschakelden naar kwalitatief minder hout. Deze verschuiving is het sterkste bewijs tot nu toe, dat de Maya beschaving instortte doordat de natuurlijke middelen opraakten en niet door ziekte of oorlog.
Onderzoekers onder leiding van David Lentz, van de universiteit van Cincinnati in Ohio, namen monsters van houten balken uit alle zes de grote tempels en paleizen in Tikal. In de eerste drie tempels, die voor 741 na Chr. zijn gebouwd, werden alleen rechte grote stammen van de sapodilla boom gebruikt. De sapodilla boom levert bijzonder sterk hout, dat toch gemakkelijk te bewerken is.

Maar na die datum werden de lange sapodilla stammen bijna niet meer gebruikt; het hout van de campêche boom werd hierna gebruikt. Dit is een kleinere, knobbelige, boom, die bijna onmogelijk te bewerken is. “Het is zeker een minderwaardig materiaal”, zegt Lentz, die redeneert dat de tempelbouwers dit hout alleen zouden accepteren als de geschikte sapodilla bomen uitgeput waren.

Eerdere studies van stuifmeel afzettingen suggereerden dat ontbossing en bodemerosie toenamen toen de Maya-beschaving zijn ineenstorting naderde. Maar het hout uit de tempels van Tikal zijn de eerste bewijzen dat ecologische overexploitatie direct de Maya cultuur trof.

Bronnen:

woensdag 3 juni 2009

Proces tegen Shell wegens martelingen in Nigeria

Shell haalt al tientallen jaren olie uit de grond in Nigeria, met veel mileuvervuiling en desastreuze gevolgen voor de lokale bevolking. Shell verdient veel met de olie, maar de lokale bevolking blijft arm en wordt onderdrukt. De lokale bevolking, de Ogoni, kwam begin jaren 90 in opstand tegen Shell onder leiding van de inmiddels geëxecuteerde Ogoni dichter Ken Saro Wiwa. Deze protesten werden hardhandig neergeslagen.

Deze korte film laat de geweldloze beweging voor mensenrechten en ecologische rechtvaardigheid zien en ook hoe ver Shell gaat om dit te stoppen. Afgelopen maandag zou de rechtzitting tegen Shell beginnen, maar de zitting is om onduidelijke redenen uitgesteld.