maandag 26 oktober 2009

Reactie op nieuwsbericht over 2012 (2220)

Vandaag was er een bericht in de media met de sensatie titel "Wereld vergaat pas in 2220". Dit bericht was ook bij het nieuwsbericht op de radio, op teletekst en op veel interpagina's. De bron is een artikel uit het tijdschrift "Natuurwetenschap en Techniek": http://www.natutech.nl/00/nt/nl/47/artikel/26050/Balen:_%272012%27_is_pas_over_twee_eeuwen.html

Zo zie je dat iedereen elkaar napraat en verder geen onderzoek doet, want er staan nogal wat fouten in:
- De Maya's hebben nooit gezegd dat de wereld in 2012 zal vergaan en de film over 2012 die binnenkort in de bioscoop draait is grote onzin;
- De kalender van de Maya's loopt niet in 2012 af; er eindigt een grote cyclus, maar de kalender blijft gewoon doorlopen.

De Telegraaf maakt er helemaal een sensatie van: "Recent onderzoek van archeologen, astronomen en wiskundigen laat echter zien dat die datum helemaal niet klopt. De kalender van de Maya's loopt pas twee eeuwen later af." Het jaartal 2208 komt van één persoon: Andreas Fuls en niet van archeologen, astronomen en wiskundigen; Andreas Fuls kwam een aantal jaren geleden met een andere correlatie, waarbij hij de periode van de Klassieke Maya's, en het einde van de huidige cyclus, ongeveer 200 jaar naar voren schuift.

De oorzaak van het probleem is de vraag: "Met welke datums in onze kalender komen de Maya datums uit de Lange Telling overeen?" De Maya's gebruikten diverse kalenders, waaronder de heilige kalender (Tzolk'in) van 260 dagen en een zonnejaar kalender (Haab) van 365 dagen. Om langere perioden aan te geven, gebruikten ze de Lange Telling. Op het moment dat de Spanjaarden aan het begin van de 16e eeuw Midden-Amerika binnen vielen, werd de Lange Telling niet meer door de Maya volkeren gebruikt. Datums die de Spanjaarden hoorden, waren dus datums uit de Tzolk'in en de Haab kalenders, die maar een periode van 260 en 365 dagen aangeven. Vandaar dat het niet duidelijk was, wat de overeenkomstige Gregoriaanse datums van hierogliefen uit de Klassieke Tijd (tot 800 na Chr.) waren.

De laatste 100 jaar zijn er misschien wel 52 correlaties (omzettingsmethoden) geweest en hiervan zijn er twee overgebleven (en misschien nog een derde): de ene groep ondersteunt de Thompson correlatie, ook wel 584283 correlatie, of GMT, genoemd, en een andere groep ondersteunt de Lounsbury correlatie, ook wel 584285 correlatie genoemd. Beide correlaties verschillen slechts twee dagen van elkaar; de 584283 correlatie valt op 21 december 2012 en de 584285 correlatie op 23 december 2012.

Een aantal weken geleden hoorde ik van Luuk Buursen dat hij 20 jaar onderzoek heeft gedaan naar de omzetting van de Lange Telling en volgens hem valt het einde van deze cyclus op 4/5 mei 2040. Ik heb een aantal datums van hem onderzocht volgens de stand van de sterren, met het programma Starry Nights, en steeds klopte zijn omzetting; ook kloppen al zijn datums wanneer er volgens de oude Maya's zonsverduisteringen zouden zijn geweest, terwijl dit misschien in de helft van de gevallen volgens de andere twee correlaties niet klopt . Hij heeft zijn ontdekking naar Mayanisten gestuurd, maar er is nog geen uitspraak over gedaan.

Het meest overtuigende bewijs is natuurlijk koolstof datering. Ik ken twee dateringen die er zijn gedaan om datums uit de Lange Telling naar onze kalender te herleiden:
  1. 33 houten balken van Tempel IV uit Tikal zijn gedateerd op een gemiddelde datum van 746 na Chr. +/- 34 jaar. Op deze balken stond een datum uit de Lange Telling die volgens de GMT correlatie (584283 correlatie van Thompson) vielen op 741 na Chr. Dit is natuurlijk een nauwkeurige overeenkomst. De correlatie van Luuk Buursen valt rond 750 na Chr. (ik weet niet welke Lange Telling er op de balken stond, dus ik heb de datum volgens Luuk zijn methode niet precies uit kunnen rekenen) en zou ook kunnen kloppen.

  2. Monsters van afgesloten doodskisten uit de Late Klassieke Tijd (600 - 900 na Chr) uit de oude Maya stad Muklebal Tzul in Belize werden onlangs met koolstof datering gedateerd tussen 600 en 810 na Chr; dit komt overen met de GMT datums voor de Late Klassieke Periode en ook met de methode van Luuk Buursen.
Door deze koolstof methode blijven er volgens mijn opinie drie correlaties over: GMT, 584285 en die van Luuk Buursen. Het einde van de huidige Lange Telling cyclus valt dus op één van de volgende drie datums: 21 december 2012, 23 december 2012 of op 2 november 2040.

vrijdag 23 oktober 2009

Nieuwe Videoclip van Maya Ouder Cirilo Perez Oxlaj

Video is in hoge resolutie, dus je kunt beter eerst op pauze drukken, zodat de film gedownload wordt.

donderdag 22 oktober 2009

Mirador: De Vergeten Maya Stad

Mooi artikel over Mirador, met mooie videoclips: http://inthefield.blogs.cnn.com/2009/10/15/uncovering-a-masterpiece-the-mayans-left-behind/

De vondsten in El Mirador bewijzen dat de Popol Vuh een authentiek Maya boek is, zonder christelijke invloeden van de Spaanse veroveraars. De mytholgie van de Popol Vuh was namelijk al in El Mirador in 300 v Chr. aanwezig, bijna 2000 jaar voordat de Spanjaarden Midden-Amerika veroverden.

Zie ook: http://mikegeubel.blogspot.com/2009/03/maya-fries-ontdekt-in-guatemala.html

Vreemde UFO? Vliegt in Supermarkt

dinsdag 20 oktober 2009

De Maya Vogel Manifestaties Wak en Wok

Een aantal maanden geleden heb ik het nieuwe boek van Karen Bassie-Sweet: “Maya Sacred Geography and the Creator Deities” gekocht en kwam daarin interessante nieuwe informatie tegen over de berichtgevende vogels. Volgens haar komen er in de Popol Vuh twee vogels voor met de namen Wak en Wok (Allen J. Christenson vertaalt Wak en Wok beiden als valk in zijn vertaling van de Popol Vuh van 2007).

Ook de diverse vogels die voorheen als één vogel (Hoofd Vogel Godheid, Principal Bird Deity) werden gezien, worden door Karen als verschillende vogels gezien.Wok
is de berichtgever voor de Hart van de Hemel wezens (Huracan: Kaqulja’ Huracan, Ch’ipi Kaqulja’ en Raxa Kaqulja’) en is een kiekendief valk (Micrastur Semitorquatus, Collared Forest Falcon). Zijn roep eindigt op een geluid dat lijkt op de kreun van een mens, hier kun je het geluid horen dat hij maakt: http://www.naturesongs.com/cffa1.wav.

In de Popol Vuh wordt Wok beschreven als een snelle vogel, die in een moment van de Aarde naar Huracan in de hemel kan vliegen. Een Laat-Klassieke koning in Bonampak heette Yajaw Chan Muwaan, zijn naam betekent letterlijk “de afgezant van de Lucht Valk”. Deze Lucht Valk is zeker een referentie naar Wok. De nauwe verbinding tussen de muwaan vogel en de lucht komt verder terug in de kunst van Yaxchilan (oude Maya stad). Op stèle 4 wordt de muwaan vogel gebruikt als hoofdvariant voor het woord Chan, “lucht / hemel”.

Afbeelding: kiekendiefvalk (Wok).

Muwaan is een woord voor valk in Mopan, Ch’olti’ en Ch’orti’ en wordt specifiek gebruikt om in Yucatec Maya en Itza’ Maya de kiekendiefvalk mee te beschrijven. Voorheen dachten Mayanisten dat het muwaan vogel teken een uil was, dit kwam door zijn uiterlijk dat op een uil lijkt, en ook de inheemse bevolking van Veracruz beschouwt de kiekendiefvalk als een soort uil, door zijn grote ogen en zijn voorliefde voor schaduw. In teksten van de Klassieke Periode is het teken dat het woord muwaan weergeeft een valk die een grote vogel doorslikt. De kiekendiefvalk eet voornamelijk vogels, en vaak vogels die groter zijn dan hemzelf. Haviken eten hun prooi niet geheel op, maar trekken er stukken vlees vanaf met hun snavel. Dit alles wijst naar de kiekendiefvalk als muwaan vogel.

De vogel die in de top van de boom op het Tablet van het Kruis in Palenque is afgebeeld, wordt door veel onderzoekers gezien als de Hoofd Vogel Godheid, de vliegende manifestatie van Itzamnaaj. De Itzamnaaj vogel (Wak) draagt altijd het ak’bal (donker) hoofddeksel, en bij deze vogel ontbreekt het ak’bal hoofddeksel en ook de slang die de Itzamnaaj vogel vaak in zijn snavel houdt. De vogel op het Tablet van het Kruis in Palenque heeft een schelp en gevlochten stroken van een doek in zijn snavel. De Hart van de Hemel dondergoden komen sterk overeen met de drie Palenque goden, dus een logische parallel voor de vogel van het Tablet van het Kruis is dat hij de valk Wok is. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat Wok niet alleen de berichtgever van de Hart van de Hemel dondergoden was, maar één van hun manifestaties, en dat de Tablet van het Kruis vogel een manifestatie van het Palenque trio was.

In de Popol Vuh wordt verteld dat Wok specifiek terug keerde naar Huracan Bliksemflits, die Karen Bassie gelijk stelt aan GI. Wok was dus één van de vliegende manifestaties van GI!

Afbeelding: Hun Hunahpu wordt vanuit de bek van een slang herboren als de maisgod.


Karen Bassie concludeert tenslotte dat de drie Hart van de Hemel dondergoden en de vogel Wok allemaal manifestaties van Eén Hunahpu zijn (Hun Hunahpu, de zoon van de scheppende grootouders).

In Palenque heette de drie Hart van de Hemel dondergoden GI, GII en GIII en Wok werd daar Muwaan Mat genoemd. Karen Bassie concludeert ook dat deze wezens allemaal manifestaties van Eén Ixim zijn. Eén Ixim, of Hun Ixim, is de naam voor Hun Hunahpu tijdens de Klassieke Periode. Volgens Karen Bassie is Huracan dus een zoon van de scheppende grootouders; terwijl in de teksten van de Popol Vuh Huracan eerder een samensmelting van de scheppende grootouders lijkt te zijn. Dit leek me eerst vreemd, maar een kind is toch juist een samensmelting van een man en een vrouw! Dus is het niet vreemd dat Huracan in de Popol Vuh overkomt als een samensmelting van de scheppende grootouders.


Doordat Karen Bassie-Sweet heeft ontdekt dat Muwaan de vogel manifestatie is van de Hart van de Hemel wezens (Huracan), kwam er bij mij direct een vraag naar boven. Muwaan wordt namelijk vaak geschreven als muan en ook als moan en die vogel zou de manifestatie van God L zijn. Dus dan zouden Huracan en God L dezelfde wezens zijn. In Karen Bassie-Sweet haar boek en andere bronnen vond ik hier geen antwoord op, dus stuurde ik ’s avonds Karen Bassie-Sweet een email met daarin deze vraag. De volgende ochtend had ze me al een antwoord gegeven (vertaald van het Engels in het Nederlands):

De termen muwaan, moan en muan zijn alleen maar verschillende schrijfwijzen voor hetzelfde woord. In de hiërogliefen teksten, wordt de maand positie die Muan of Muwan heet, afgebeeld door een hiëroglief van een vogel die een andere vogel doorslikt. Eric Thompson heeft deze Muan vogel ten onrechte geïdentificeerd als een uil. Echter, Schele en Grube merkten op dat de muwaan / moan / muan vogel zonder twijfel verwijst naar een havik. Er zijn uilen geïllustreerd in Maya kunst, zoals de uil in de hoofdtooi van God L.

Helaas noemde Thompson deze uilen muan vogels. Helaas hebben veel andere Mayanisten deze fout herhaald en verwijzen naar de uil in de hoofdtooi van God L als een muan vogel. Zelfs Karl Taube heeft herhaaldelijk deze fout in zijn publicaties gemaakt. In hetzelfde verband verwijst David Stuart naar krokodillen die in Maya kunst zijn geïllustreerd als alligators. Er zijn geen alligators in het Maya-gebied.

Momenteel ben ik een boek aan het schrijven over Maya vogels, en ik hoop dat het een aantal van deze issues zal verduidelijken.”

Dit was een helder antwoord en verklaart ook direct de onduidelijkheid.
De vogel van God L is dus geen muan of muwaan of moan vogel, maar een uil. Huracan is dus wel degelijk een ander wezen dan God L.Afbeelding: lachende valk (Wak).

Wak
is de berichtgever van de scheppende grootouders Itzamna (Xpiyacoc) en Ix Chel (Xmucane) en is een lachende valk (Herpetotheres Cachinnans, Laughing Falcon). Hier kun je het geluid horen dat hij maakt: http://www.naturesongs.com/lafa3.wav. De lachende valk wordt zo genoemd door de twee geluiden die hij maakt: een “wa-ko” geluid en een “ha-ha-ha” geluid, dat op lachen lijkt. Hij komt vaker in open gebieden voor dan in bossen.


Een lachende valk eet bijna alleen maar slangen, die hij dood en vervolgens in een boom opeet. De kunst om giftige slangen te kunnen doden moet door de Maya’s zijn gezien als een aanwijzing van enorme spirituele kracht. De roep van de lachende valk wordt door de Maya’s gezien als de komst van regen.

Wak is de berichtgever van de scheppende grootvader Itzamnaaj (Itzamna) en wordt vaak de Itzamnaaj vogel genoemd. De lachende valk wordt gezien als een genezer en hij kan slangenbeten genezen. Itzamnaaj was de eerste genezer. Genezers beginnen hun carrière meestal door eerst hun familieleden te genezen. In de Joloniel mythe geneest de lachende valk de eerste vrouw die katoen spint, en Ix Chel, de vrouw van Itzamnaaj, was de eerste vrouw die katoen spinde. De lachende valk zit het liefst in boomtoppen in open gebieden; vanaf deze boomtop roept hij om regen. Itzamnaaj was de eerste sjamaan, en één van de hoofdtaken van sjamanen is het bidden voor regen. Dit bewijs geeft aan dat de Itzamnaaj vogel was gebaseerd op de lachende valk.


Hiermee vallen een aantal puzzelstukjes in elkaar:
De valk die in de Popol Vuh voorkomt, is niet één valk, maar zijn twee verschillende valken: Wak, de lachende valk, is de berichtgever van de scheppende grootouders en Wok, de kiekendief valk, is de berichtgever van de Hart van de Hemel wezens (Huracan). Allen J. Christenson vertaalt Wak en Wok beiden als valk in zijn vertaling van de Popol Vuh van 2007, maar als je naar de letterlijke vertaling kijkt, dan staat er de ene keer Wok (voor de berichtgever van Huracan) en de andere keer Wak (voor de berichtgever van de scheppende grootouders). De vertalingen van de Popol Vuh door Allen J. Christenson kun je hier downloaden: http://www.mesoweb.com/publications/Christenson/index.html.

Huracan is dus een manifestatie van Hun Hunahpu; Huracan en Hun Hunahpu zijn dus beiden dezelfde wezens en Huracan is een letterlijke samensmelting van de Itzamnaaj en Chak Chel: hij is hun zoon (net als Hun Hunahpu hun zoon is).

Nog een belangrijke ontdekking van Karen Bassie-Sweet is dat Hun Hunahpu gelijk is aan GI. Net als Karen ben ik ook hiervan overtuigd en heb ik in boek Maya Mysterien Ontwaken beschreven; dit in tegenstelling tot wat Linda Schele dacht; zij dacht dat GI gelijk is aan Hunahpu, de zoon van Hun Hunahpu.

Bronnen:
• Karen Bassie-Sweet: Maya Sacred Geography and the Creator Deities, eind 2008.
• Contact met Karen Bassie-Sweet.
• Foto Kiekendiefvalk (Wok): http://www.flickr.com/photos/luizlage/526242306/.

• Foto Lachende Valk (Wak): http://www.backyardnature.net/yucatan/laughing.htm.
• Foto van Hun Hunahpu, dit is de voorkant van mijn boek.

woensdag 14 oktober 2009

Verkoop van mijn boek Maya Mysteriën OntwakenSinds mijn artikel over mijn boek in Frontier Magazine van september j.l. is verschenen, gaat het een stuk beter met de verkoop van mijn boek. Dit jaar zijn er tot nu toe 27 en vorig jaar 23 exemplaren, dus in totaal 50, van verkocht.

Dit komt ook doordat mijn boek nu ook in de boekwinkel van Frontier in Amsterdam te koop is: http://www.frontierbookshop.nl/whois_nl.html.

Mijn artikel in Frontier Magazine is maar liefst 8 pagina's lang, en is hetzelfde artikel dat in twee delen op de website Grenswetenschap.nl verscheen:
http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?grens=2404
http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?grens=2412

Mijn boek is nu dus te koop bij FreeMusketeers, bol.com en de boekwinkel Frontier in Amsterdam.

zondag 11 oktober 2009

Shift of the Ages

Twee stukjes uit de nieuwe documentaire Shift of Ages. Deze film deelt de Maya Kosmovisie en Profetie via de wijsheid en de leer van grootvader Cirilo Perez Oxlaj, ook bekend als Zwervende Wolf, Grootouder van de levende Maya's.

Trailer van Shift of the Ages:


Website: http://www.shiftoftheages.com/home

woensdag 7 oktober 2009

Galactische Kruizen en 2012

Een aantal maanden geleden heb ik een artikel geschreven over de drie Hartstenen van de Maya's (http://mikegeubel.blogspot.com/2009/07/de-drie-hartstenen-van-de-mayas.html. Dit artikel heb ik geschreven na aanleiding van het zeer interessante artikel van Jan Wicherink over de Grote Galactische Kruizen. Mijn gevoel zei me dat Jan Wicherink zijn verhaal klopt, maar ik miste de details die het overtuigend maken. John Major Jenkins heeft een soortgelijke theorie, maar Mayanisten ondersteunen zijn theorie niet. Hierdoor heb ik tijdens mijn onderzoek naar de betekenis van de drie hartstenen expres het werk van John Major Jenkins er buiten gelaten.

Toch sluit mijn conclusie perfect aan op het werk van Jan Wicherink en John Major Jenkins, terwijl ik dus gebruik heb gemaakt van publicaties van Mayanisten en afbeeldingen van de Maya's zelf:

De Eerste Hartsteen is verbonden met de spirituele wereld, de plek waar we na ons overlijden naar toegaan, dit ligt op het zuidelijke kruispunt bij de sterrenbeelden Schorpioen en Boogschutter, waar de ecliptica de Melkweg elkaar kruisen.
De Derde Hartsteen symboliseert onze fysieke wereld, het leven hier op aarde en ligt bij het noordelijke kruispunt van de Melkweg en het sterrenbeeld Orion (Schildpad).

--

Op 21 december 2012 staat de zon op de kruising van ecliptica en galactische equator, de zon staat dan op de eerste Hartsteen. Dit is echter niet uniek voor 2012 alleen omdat het op iedere winterzonnewende (21 december) tussen 1987-2017 gebeurt.

Jan Wicherink heeft het volgende over de Galactische Kruisen ontdekt:
De Grote Galactische Conjunctie is het samenvallen van het zodiak kruis of Aard Kruis (equinox en solstitium as) met het vaste kruis. Het vaste kruis wordt het Galactische Kruis genoemd en vormt de intersectie tussen de ecliptica en de Melkweg en de as hier loodrecht op. Wanneer dit kruis geprojecteerd wordt op de zodiak waarbij het Galactische Kruis op het Aard Kruis gelegd wordt dan ontstaat er een achtpuntig kruis. Het Aard Kruis draait rond in een cyclus van 26.000 jaar (precessie cyclus) en het Galactische Kruis staat vast. Slechts vier maal tijdens 1 precessie cyclus vallen de twee kruisen samen en deze momenten worden de Grote Galactische Conjuncties genoemd (Sergey Smelyakov) en komen overeen met de vier Galactische Uitlijningen (John Major Jenkins) wanneer de zon uitlijnt met de Melkweg op equinoxen en solstitia.

In de huidige tijd waarin we leven doet zich weer een Grote Galactische Conjunctie voor na grofweg 6500 jaar tussen de jaren 1987-2017. Deze gebeurtenis valt samen met het eindigen van 1 Lange Telling van de Maya kalender op de winterzonnewende dag (21 december) in 2012.

Ook de oude Egyptenaren en de volkeren in Mesopotamie waren op de hoogte van deze galactische kruisen en deze kennis is ook in de tarot verwerkt (zie dit artikel van Jan Wicherink: http://argusoog.punt.nl/?id=391833&r=1&tbl_archief=1&), maar ook de kerk en de vrijmetselaars zijn van deze kennis op de hoogte.

Bronnen:

dinsdag 6 oktober 2009

De Wijsheid van de Maya Profetie over Dag Nul (2012)

Het Weten van het Maya Ouder hoofd Don Alexandro Cirilo Perez Oxlaj, verteld door Maria Teresa Valenzuela:

"Er is een plek in de schaduw, verborgen voor het gemiddelde menselijke begrip. Tijdens het tijdspad komen we de geheimen van de schepping tegen: geschriften, hierogliefen, rotstekeningen, steles, piramides, astronomie, astrologie, architectuur, numerologie, natuurgeneeskunde en de lange telling van 5200 jaar, dat één cyclus van de zon is.

In deze wereld is er een grondige kennis, het is in ons leven, we worden geleid door de sterren en zijn verbonden met Moeder Natuur. De profetieën worden vervuld. Ze zeggen dat de trouwe wachters, wijze bedienden, bewaarders van de grote tradities terug zullen keren. Als je slaapt-ontwaakt, kijk naar boven en je zult vinden wat er over je geschreven is.

Op dezelfde manier dat je bloed hebt dat door je aderen stroomt, heeft Moeder Aarde dat ook. Het is onze drank. Het is onze voeding, het heilige water dat we drinken. De technologische vooruitgang wordt door de grote meerderheid bewonderd. De zwarte wolk is op een hoge snelheid aan het groeien, het is wat ons leven gaat nemen. Mannen, vrouwen en kinderen zijn ziek; dieren en planten met plagen.

De tijd van de 13 Baktun en 13 Ahaw is als de profetieën zijn vervuld. Als we naar boven kijken, zijn er drie sterren aan de hemel. Als we naar beneden kijken zullen we drie broers hand in hand vinden, gegraveerd in rotstekeningen. Als we onder de grond kijken zullen we drie waterstromen vinden. Ze zijn allemaal symbolen dat we broers en zussen zijn.

Morgen is voor onze kinderen. En het water op onze Moeder Aarde is voor alle toekomstige generaties. Het is voor het leven van alle levende wezens - mensen, dieren, planten. We zijn allemaal kinderen van Moeder Aarde.

Ik vraag u mensen, vernietig alsjeblieft niet de toekomst van onze Moeder Aarde. Laten we geen slechte kinderen van onze Moeder zijn. We zijn kinderen van de tijd, kinderen van het licht. We zijn allemaal pelgrims in de tijd.

Nogmaals, als u slaapt, wordt wakker! Begin te lopen. Kijk boven je. Kijk naar wat er voor je geschreven is. Je zult de sterren zien boven je. Zij zijn degenen die ons leiden. Zij zijn degenen die ons leiden naar ons individuele lot.

Waar er rotstekeningen zijn, ziet u drie wezens hand in hand. Vanuit de zuidelijke, de noorderlijke, de oostelijke en de westelijke richtingen, zijn we allemaal broers en zussen hand in hand.

We zijn bloemen van Moeder Aarde, van verschillende kleuren, talen en gevoelens. Maar we zijn allemaal hetzelfde. Onze Vader, de Schepper is Eén; slechts Eén. En slechts één is belast met de hemel. Hij is hetzelfde hart van de aarde, het hart van de wind, het hart van het water, en het hart van het vuur. Deze vier elementen voeden ieder van ons. Ze zijn wat ons in leven houdt hier op deze planeet.

Wees niet bang wanneer het einde van 13 Baktun / 13 Ahaw komt en we Dag Nul betreden. De Maya's noemen het de Lange Telling. Nul is het einde van één cyclus van de Zon. Eén cyclus van de Zon is 5200 jaar. Wanneer Dag Nul komt, zal Moeder Aarde donker worden. Het is een verandering van bewustzijn. In deze tijden, hoor je door velen die niet Maya zijn, dat de tijd 2012 zal zijn, maar wij Maya's weten eigenlijk niet eens wanneer Dag Nul zal komen, het zou 2011, 2012, 2013 kunnen zijn. We weten het gewoon niet. De Maya's verloren de telling meer dan 500 jaar geleden. Toen de invasie kwam met de Spanjaarden, doodden ze onze wijze oudsten, moeders en vaders, grote leraren, en veel mensen. Zij verzamelden onze boeken met al onze gegevens op een plaats en ze werden door Diego de Landa verbrand. Een periode daarna was de tijd bevroren. Een nieuwe kalender, de Gregoriaanse kalender werd toen rond 1600, 1700 ingevoerd. De Maya kalender is heel anders, dus wij Maya's kunnen jullie niet verzekeren dat Dag Nul in 2012 plaats zal vinden. Maar er is niets te vrezen, want dit is niet het einde van de wereld. Er zijn veel boeken geschreven over de Maya profetie waarmee grote angst in de wereld is gecreëerd .

Als die dag komt, zal Moeder Aarde gedurende enkele uren donker worden. We verliezen de zon. Maar opnieuw, het kan 24 uur, 48 uur of 60 uur duren. Nogmaals, we weten niet zeker hoe lang Moeder Aarde donker zal zijn, maar het zal gebeuren. De elektromagnetische frequenties zullen veel sterker worden gevoeld. We zullen alle elektriciteit verliezen. Veel mensen zullen in shock zijn. Veel mensen zullen sterven aan hartaanvallen. Mensen die in de illusie van materialistische gehechtheid / consumeren hebben geleefd zullen lijden of sterven.

Wij, de Astro Maya, besteden momenteel veel aandacht aan de centrale magnetische as die het centrum van de Melkweg is. We hebben dit in onze observatie centra bestudeerd. De wetenschappers noemen dit het Zwarte Gat. Op Dag Nul, zal de aarde de centrale magnetische as betreden - opnieuw we weten niet hoe lang de aarde op deze plaats zal blijven en wanneer het zal gebeuren.

We naderen het einde van 5200 jaar, dat is het einde van één cyclus van de Zon, en we gaan naar een verandering van een nieuwe Zon. We weten niet of dezelfde zon weer zal verrijzen, er een nieuwe zon zal verschijnen, of dat de zon in een andere richting zal verschijnen. Het einde van deze 5200 cyclus is eerder gebeurd en het is niets nieuws voor de Maya's. We zijn in de vijfde vernieuwing van een nieuwe Zon. Voor ons, de Maya's, wij zeggen "dank aan de schepper" want het is een tijd van groot geluk en grote verandering op deze aarde. Tijdens de periode van duisternis, zullen wij de Maya's ons herinneren wie we werkelijk zijn en we zullen ceremonies uitvoeren, onze muziek spelen, trommelen, en bidden om de nieuwe verandering te brengen. We zullen bidden dat de schoonheid van de dag weer te zien zal zijn. Wij zullen wachten dat onze zon aan de andere kant van de Moeder Aarde op zal komen. Alle mensen over de gehele wereld zouden hetzelfde moeten doen. Als je mediteert, mediteer die dag. Als je naar de kerk gaat, ga naar je kerk en bid die dag. Bid in uw eigen taal.

Vergeet niet, we zijn allemaal kinderen van de Schepper. Bid tot de schepper op die dagen om ons niet in het donker te verlaten. Bid: Grootmoeder van het Licht, Grootmoeder van de Zon, Grootmoeder van Liefde, heb medelijden met ons, verlaat ons niet, laat ons niet alleen."

Bron: http://www.atencionsanmiguel.org/archives/colu_well_2008_jan_18_eng.html