maandag 30 november 2009

WAUW!! UFO Slang boven Mexico

Radioactieve Straling Gelekt in USA

Milieu vervuiling in China

Verbijsterende foto's die de ernstige milieu vervuiling in China laten zien.

Chemicaliën worden gewoon direct de rivieren en de oceanen ingepompt.

Hier kunnen de
regeringleiders zich beter druk om maken, i.p.v. CO2 reductie, want de globale opwarming, als die er al is, is een natuurlijk fenomeen, waar CO2 uitstoot geen tot weinig invloed op heeft.

Hier is de site, met de dieptrieste milieuschade:http://www.chinahush.com/2009/10/21/amazing-pictures-pollution-in-china/

maandag 23 november 2009

Al Gore: CO2 niet grootste veroorzaker van globale opwarming

Al Gore verlaat echter niet zijn steun voor de theorie dat globale opwarming door mensen is veroorzaakt. Hij doet een consessie dat CO2, volgens nieuwe studies, slechts een aandeel 40% in de globale opwarming heeft.

De Chicago Climate Exchange (CCX) heeft directen banden met Al Gore en Maurice Strong, twee personen die nauw betrokken zijn bij de beweging om de theorie dat de globale opwarming door de mens is veroorzaakt, te gebruiken om hun eigen zakken te vullen. De investeringsmaatschappij van Al Gore, Generation Investment Management, die koolstof compensatie mogelijkheden verkoopt, is de grootste aandeelhouder van Chicago Climate Exchange (CCX). Al Gore ziet dus een groot deel van zijn beoogde winst letterlijk voor de zon verdwijnen, want alle maatregelen om de CO2 uitstoot terug te dringen hebben dus volgens de wetenschappers nog maar minder dan de helft van het beoogde effect.

Maar Al Gore laat het er niet bij zitten, want hij zegt nu dat roet en methaan voor het merendeel verantwoordelijk zijn voor de opwarming van aarde. Een mooie mogelijkheid om zo de deur open te zetten voor belasting op de veestapel, vlees, melk, enz, enz, totdat hij weer van gedachten verandert en weer iets anders kan gaat belasten om zo zijn zakken opnieuw te vullen!

Het werd tijd dat men de ware reden inziet: de globale opwarming is een natuurlijk verschijnsel, er zijn hiervoor genoeg historische bewijzen te vinden.
De regeringen kunnen zich beter richten op het verbieden van bestrijdingsmiddelen en het dumpen van chemisch afval, die ons milieu veel meer vergiftigen.

Grote Klimaatsverandering 5200 Jaar Geleden - Einde van de Derde Zon

Lonnie Thompson, professor van geologische wetenschappen, heeft aanwijzingen gevonden dat 5200 jaar geleden het klimaat drastisch veranderde. Lijkt dit de Maya mythe over voorgaande perioden (Zonnen) van ieder 5200 jaar te bevestigen?

Lonnie Thompson heeft over de gehele wereld ijskernen uit gletsers geboord, voornamelijk in de tropen. IJskeren uit de Quelccaya gletser in Peru, de grootste gletser in de tropen, onthulden een groot geheim: 5200 jaar geleden veranderde het klimaat drastisch! Doordat de gletser momenteel aan het smelten is, kwamen er planten tevoorschijn die 5200 jaar onder het ijs hadden gelegen. Dit zijn zachte planten en moeten zijn ontsloten door een zeer grote sneeuwval, een sneeuwval en klimaatsverandering die zeer abrupt begon om deze plant in te pakken zonder het te doden. Dat is verbazingwekkend.

We weten dat die planten gedurende 5200 jaar niet blootgesteld zijn geweest aan de buitenlucht en dat het klimaat toen anders was. Voor die periode stroomde er veel meer warm water langs de kust van Peru.

Ook de IJsman Oetzi, die in de Alpen is gevonden, werd 5200 jaar geleden door het ijs gevangen, en het gebeurde ook plotseling. En ook ijskernen uit de ijsvelden van de Kilimajaro tonen aan dat het klimaat in Afrika 5200 jaar geleden drastisch veranderde: het werd veel droger, de groene Sahara werd een droge woestijn. Antropologen denken dat veel mensen toendertijd hun nomadische levensstijl opgaven en gingen samen wonen in steden.

Ook boomringen van bomen uit Engeland en Ierland tonen aan dat de droogste periode 5200 jaar geleden was.

Lonnie Thompson gelooft dat de gebeurtenis van 5200 jaar geleden is veroorzaakt door een dramatische verandering in zonne-energie die de aarde bereikt. Wetenschappers weten dat de Kleine IJstijd, een globale koele periode tussen 1450 en 1850 na Chr., samen viel met twee perioden van lage zonneactiviteit. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 5200 jaar geleden, de zonne-energie plotsklaps daalde en vervolgens gedurende een korte periode steeg. Thompson gelooft dat deze hoge verandering van zonne-energie een klimaatsverandering activeerde, die hij in al zijn registraties tegenkwam.

Dit kan natuurlijk geen toeval meer zijn, want volgens de Maya’s eindigde 5200 jaar geleden de Derde Zon, de voorgaande grote cyclus, en de huidige Vierde Zon, zal in 2012 of 2040 eindigen. De Maya’s noemen de perioden van 5200 jaar Zonnen, en kan niet anders dat deze perioden met een grote cyclus van de zon te maken hebben, een cyclus die de wetenschap nu net aan het ontdekken is.

“Het bewijs is duidelijk dat er een grote klimaatsverandering aan de gang is”, aldus professor Lonnie Thompson.

Bronnen:

Gehackte emails tonen aan dat menselijke oorzaak klimaatsveranderingen sterk overdreven is

Honderden prive emailberichten en documenten van een gehackte server op een Britse universiteit veroorzaken opschudding onder globale opwarming sceptici, die zeggen dat de klimaatwetenschappers samen spannen om de zaak van een menselijke invloed op de klimaatsverandering te overdrijven.

Dit bevestigt mijn vermoeden, en ook de mening van veel wetenschappers, dat de klimaatsveranderingen een natuurlijke oorzaak hebben. Niet alleen op onze planeet vinden er veranderingen plaats, maar in ons gehele zonnestelsel.

Bron: New York Times: http://www.nytimes.com/2009/11/21/science/earth/21climate.html?_r=1&em

zaterdag 21 november 2009

Mediteren maakt je gezonder dan gezond leven

Mediteren, dat dient om tot rust te komen. Dat is het algemeen verspreide idee. Dat klopt ook, maar het doet nog veel meer: door te mediteren halveert het aantal hartaanvallen en beroertes en wordt je leven dus verlengd. Dat toont een longitudinaal Amerikaans onderzoek bij 201 Afro-Amerikanen.

De groep werd willekeurig opgedeeld in twee groepen. Een ervan deed twee keer 20 minuten per dag aan transcendentale meditatie. De andere groep werd aangemoedigd hun levensstijl gezonder te maken, door gezonder te eten en meer te bewegen.

De eerste groep had 47 procent minder hartaanvallen en beroertes dan de tweede groep. Bij de meditatiegroep werd ook een significante daling van bloeddruk en stressniveau vastgesteld. Bovendien hadden ze minder kans om te sterven.

De wetenschappers waren opgetogen over de resultaten en noemen 'meditatie' een nieuwe klasse om hart- en vaatziekten te verminderen.

Bron: Wereldgeheimen.

woensdag 18 november 2009

De Echte Maya Voorspellingen over het Jaar Nul (2012 of 2040)

Er verschijnen steeds meer berichten in de media over 2012, bijna allemaal negatief en over het einde van de wereld. Dit is niet wat de Maya's voorspellen, zij spreken over een nieuw tijdperk van harmonie, een tijd van vrede, maar deze overgang zal niet geruisloos gaan. We zullen gaan beseffen dat we onze Moeder Aarde en onszelf met respect moeten behandelen, een soort van nieuw ontwaken.

Van de Klassieke Maya's is er maar één voorspelling over het Jaar Nul terugvonden, maar de betekenis is niet duidelijk (zie: http://mikegeubel.blogspot.com/2008/02/de-2012-maya-profetie-uit-het-jaar-669.html).

De moderne Maya's hebben generatie op generatie voorspellingen over het Jaar Nul, een nieuw tijdperk, doorgegeven.

Wiek Lenssen liet de voorspellingen, verteld door Maya Oudere Zwervende Wolf (
Alejandro Cirilo Perez Oxlaj), dertiende generatie Quiché Maya priester, kalender bewaarder en hoofd van de Nationale Raad van Maya Ouderen, zien in de film "The Year Zero" in het jaar 2000, opgenomen eind jaren 80:

12.000 jaar geleden ten tijde van de Tweede Zon viel er een gigantisch brokstuk in de Atlantische Oceaan. Daardoor overstroomde de oude stad Tulan.
Onze voorouders verlieten de stad en brachten de Maya-cultuur naar Yucatan, Centraal-Amerika.

In het Jaar Nul komen enorme gebeurtenissen over ons. Het komt er al aan, het is al heel dichtbij.

Toen we hier samen waren, hebben de Ouderen gezegd dat ik de stem van het Volk ben, en mijn weg moet volgen door alle landen.
Sindsdien ben ik begonnen met het spreken over de vervulling van de Tijd, want we zijn nu in de tijd 12 Baktun, 13 Ahau. De tijd waarin de profetieën zich vervullen, en nu kom ik hierover spreken.
Dat iedereen zich mag verheffen. Twintig jaar heb ik door Amerika gereisd, en heb deze woorden gesproken. Maar niemand heeft me begrepen. Maar wat weet nou een Indiaan, een mens zonder studie?

Wij, de Maya's, wijden onze studies aan de astronomie. Met betrekking tot het Jaar Nul zou men kunnen zeggen dat we door de tijd lopen. En daarom zijn we op dit punt niet op hetzelfde punt als het vorig jaar.
We lopen rond de zon... maar niet altijd op dezelfde plaats. We lopen en zo komen we steeds dichterbij, steeds dichterbij.

Het Jaar Nul kondigt een nieuwe tijd aan. We moeten zoeken naar nieuwe manieren om te overleven, voor de periode van de Vijfde Zon.
Het kan zijn dat plekken die nu rijk zijn aan regen, dat die zullen veranderen in heel droge plekken. Het kan zijn dat plaatsen waar nooit sneeuw of ijs is geweest, zoals hier
(in Guatemala), dat daar sneeuw en ijs komt in de nabije toekomst.
Hier...dit alles moet zich veranderen...zoals we ook nieuwe vormen van voedsel moeten zoeken om te overleven. Dat zijn de klimaatsveranderingen die gaan komen, na het Jaar Nul.

De Maya profetieën... toen de blanke man kwam, wisten de Maya's vanuit hun kalender, dat dat het begin zou zijn van een periode van triestheid, van tranen.
(Toen begon de periode van 9 hellen; sinds 1987 is het in Guatemala niet langer verboden rituelen uit te voeren.)

Waarom komt u naar mij? Omdat wij hier wakker zijn bij het meten van de tijd. U heeft de moeite genomen hierheen te komen om deze boodschappen aan anderen door te geven. Dat is ook een vorm van ontwaken.
Velen spreken erover dat we zullen leven in een tijd van harmonie, natuurlijk...maar dat is na het Jaar Nul.
Want vandaag zijn er veel mensen, en ook kerken, die veel dingen zeggen dat er veel goed is over het christendom hier en het christendom daar. Veel mensen zeggen een hele hoop dingen, maar vooral de Evangelico's. Iedere minuut zeggen die wel een keer dat de wereld vergaat. Maar je zult zien wie er de waarheid spreekt en wie niet.

Na het Jaar Nul gaat de mensheid zich verenigen.

Er zal respect zijn voor de aarde en respect voor onszelf. Als we de voorouders respecteren, de bomen, de dieren respecteren. Tenminste, als ze tegen die tijd nog niet allemaal verdwenen zijn. Het zal een tijd zijn van harmonie, of een tijd van leren hoe we in harmonie kunnen zijn met onszelf, met Moeder Aarde en met onze Schepper.

Voor we bij het Jaar Nul komen, zullen er grote en ernstige dingen plaatsvinden. We zullen in gevaar zijn. We weten dat niet veel mensen het zullen overleven. En waarom?
Omdat we geen afweer meer hebben met onze vervuilde omgeving. Dat het tussen de regeringen niet tot overeenstemming komt, dat is iets wat verder zal gaan. Grote ziekten zullen er over ons komen. Zware aardbevingen. Zware overstromingen. Meer geweld. Hongersnood en droogtes zullen de planeet Aarde komen bezoeken. Er zal een dag komen dat we de doden niet langer kunnen begraven, door de grote ziekte die gaat komen.
Er zal een dag komen dat we de kracht van de zon niet meer vol kunnen houden. Niet langer de lucht kunnen ademen, dat het water volledig vervuild zal zijn. We kunnen deze problemen niet meer met dollars oplossen.

Na het Jaar Nul zal een deel van de Aarde onder water verdwenen zijn en andere delen zullen weer oprijzen. Het is een tijd die komen gaat. Maar ik weet niet of Mexico, of de V.S. of Guatemala, onder water zullen verdwijnen. Dat weet ik niet.

De voorspellingen zeggen: "Laat het licht worden, laat de dageraad komen, zodat de mensen kunnen leven in vrede en geluk."
Om deze profetieën te vervullen hebben we ons geopend om te communiceren met de andere volkeren van Amerika. Want de Maya profetieën zijn er niet alleen voor de Maya's. Ze betreffen de gehele planeet.
Het is een soort van nieuw ontwaken. Het is belangrijk dat we begrijpen dat een nieuwe dag op ons wacht.
Een nieuwe hoop, een nieuwe heel andere manier van leven na het Jaar Nul. Opdat de mensen vrede en geluk zullen kennen. Want we zijn nu in een wereld vol van haat, wraak, uitbuiting, racisme en vervuiling. De mensen zullen begrijpen dat we in geluk en vrede kunnen leven. Wanneer we begrijpen dat de Aarde niet van ons is. Ze is alleen van ons tijdens ons bestaan. Wij zijn hier om de Aarde te bewaren, niet om haar te vernietigen.

De tijd van 12 Baktun, 13 Ahau. Dat is de tijd waarin we ons bevinden. De tijd van de terugkeer van de Wijze Mensen.
Deze boodschappen waarover ik spreek, komen niet van mij. Het zijn de woorden van onze voorouders die ze hebben opgeschreven op hun grote stenen stela's. In hun grote boeken, zoals in de Chilam Balam, zoals in de Popol Vuh en in andere boeken die er bij ons, de Maya's, nog zijn.
Daarin hebben onze Voorouders hun grote kennis achtergelaten. En dat is de terugkeer van onze Voorouders. De terugkeer van de Wijze Mensen. Dat is helemaal niets vreemds. Dat zijn jullie die zich zorgen maken om deze boodschappen de wereld in te brengen. Over wat is, en wat zal zijn.

We zeggen niet dat de wereld vergaat. Er is hoop, als we bereid zijn de natuur te verdedigen. Dan is er hoop op nieuw leven na het Jaar Nul.

In het Jaar Nul gaat deze periode van 5200 jaar eindigen, in 2012. 21 december van dat jaar is de eerste dag van de nieuwe cyclus, Dag Nul. Dan zal de zon niet meer te zien zijn gedurende 76 uren. De zon is verbonden met dit alles. We zullen dan met de Aarde een spiraal binnengaan. Dat zal zijn als een aardbeving, als een tornado. Drie dagen lang zullen we de zon niet meer zien. We moeten die uren door zien te komen. Wanneer we uit de spiraal komen, dan komen we in een nieuwe, pure atmosfeer. En dan begint een nieuwe cyclus van 5200 jaar.

Zwervende Wolf noemt tegen het einde van de film voor de eerste, en de enige keer tijdens de film, de westerse datum 21 december 2012. Gedurende de rest van de film heeft hij het over de periode 12 Baktun 13 Ahau, dat is een periode uit de Lange Telling kalender, de periode waarin we nu leven. 21 december 2012 is een westerse datum en het is nog maar de vraag of het Jaar Nul inderdaad op die datum valt (zie: http://mikegeubel.blogspot.com/2009/11/luuk-buursen-geen-21-december-2012-maar.html). Hierover zal ik later meer schrijven op mijn blog.

Begin 2010 verschijnt er een nieuwe film over Maya Oudere Zwervende Wolf,
Alejandro Cirilo Perez Oxlaj, genaamd "Shift of the Ages", het ware verhaal van de Maya profetieën over het nieuwe tijdperk. Zie de website: http://www.shiftoftheages.com/home

De DVD van de film "The Year Zero" kun je hier bestellen: http://wieklenssenfilm.nl/index.php?page=zero_nl.

Foto's: eigen foto's en van de website van "Shift of the Ages".

Skull and Bones

Kandidaten voor President van Europa zijn alle 3 Bilderbergers

maandag 2 november 2009

Luuk Buursen: geen 21 december 2012 maar 4/5 november 2040!

Begin oktober zag ik op de mailinglijst van Aztlan (een mailinglijst van Mayanisten) een email van Luuk Buursen, waarin hij een andere correlatie dan GMT voorstelt. (Dit is een andere methode om de datums uit de Lange Telling van de Maya's om te zetten naar onze, Gregoriaanse, kalender).

Als je de gehele tekst wilde lezen, diende je een email naar Luuk te sturen. Ik was nogal benieuwd naar zijn theorie en stuurde hem een mailtje. Al snel erna kreeg ik antwoord van Luuk met een document waarin hij zijn correlatiemethode toelicht.

Tijdens het lezen van zijn document bleek dat met de correlatiemethode die de Mayanisten hanteren (584283 correlatie, ook wel GMT genoemd) er op veel datums uit de Dresden Codex Zonsverduisteringtabel geen zonsverduistering was geweest (en ook niet met de 584285 correlatie methode). Dit was een verassing voor mij, want ik dacht dat die materie al lang bekend was en dus zou kloppen. En zo ben ik de materie van Luuk Buursen gaan onderzoeken en ben tot de conclusie gekomen dat zijn correlatie inderdaad de juiste is!

Hier zijn een aantal sterke bewijzen uit het document van Luuk, en zijn datums uit de Zonsverduisteringtabel van de Dresden Codex:
 • 9.16.4.10.8 12 Lamat 1 Muan. Met Luuk zijn berekening viel deze datum op 24/25 november 765 (volgens de GMT correlatie 12 november 755). Op 24 mei 765 was er een zonsverduistering. Deze verduistering was niet zichtbaar in het Maya gebied, maar de Maya's waren er wel van op de hoogte. (De GMT correlatie heeft geen verband met een conjunctie; een conjunctie is een samenstand van hemellichamen).

 • 9.16.4.11.3 1 Akbal 16 Muan. Volgens Luuk was dit 8/9 juni 765; op deze datum was er een maansverduistering en was zichtbaar in het Maya gebied. (De GMT correlatie is 27 november 755, en heeft geen verband met een conjunctie).

 • 9.16.4.11.18 3 Etz'nab 11 Pax. Luuk: 23/24 juni 765; een paar uur voor 23 juni, op 22 juni om 22:17 uur was er een conjuctie tussen de zon en de maan. Deze conjunctie was niet zichtbaar in het Maya gebied, maar ze waren er wel van op de hoogte. (De GMT correlatie is 12 december 755, en heeft geen verband met een conjunctie).

 • 9.16.5.1.5 7 Chicchan. Luuk: 17/18 november 765; op 17 november was er een zonsverduistering die zichtbaar was in het Maya gebied. (GMT: 7 mei 756 heeft geen verband met een conjunctie).

 • 9.16.5.10.2 2 Ik. Luuk: 13/14 mei 766; op 13 mei was er een zonsverduistering; deze was niet zichtbaar in het Maya gebied. (GMT: 31 oktober 756 heeft geen verband met een conjunctie).

 • 9.16.5.17.10 7 Oc. Luuk: 8/9 oktober 766; op 8 oktober was er een conjunctie tussen de zon en de maan. (GMT: 28 maart 757 heeft geen verband met een conjunctie).

 • 9.16.9.7.10 2 Oc. Luuk: 8/9 oktober 766; op 8 oktober was er een conjuncite tussen de maan en de zon. (GMT:28 maart 757 heeft geen verband met een conjunctie).

 • 9.16.9.7.10 12 Oc. Luuk: 1/2 maart 770; op 2 maart was er een zonsverduistering, deze was niet zichtbaar in het Maya gebied. (GMT: 19 augustus 760 heeft geen verband met een conjunctie).
En zo volgen er nog meer datums uit de zonsverduisteringstabel, waarbij met Luuk zijn correlatie wel een conjuctie was en met de GMT methode geen. Wat is hier aan de hand, dacht ik, want ik was echt verbaasd om te zien dat er met de GMT correlatie helemaal geen zonsverduisteringen waren!

Ik was benieuwd naar de achtergrond van Luuk zijn correlatie, en ben het met het document van Luuk uit gaan zoeken.

De meest belangrijke periode die Maya astronomen gebruikten was een periode van 260 jaar. Ze noemden deze periode "May" (zie Palenque Palace Tablet, hieroglief G14; vertaling MAY-yi-ji).

De eerste K'atun van een May is gelijk aan 7303 dagen (= 368 dagen + 6935 dagen; volgens GMT is dit 7200 dagen); de daarop volgende 12 K'atun zijn gelijk aan 12 x 7305 dagen ( = 87.660 dagen). 1 May duurt dus: 7303 + 12 x 7305 = 94.963 dagen.

Ik vond het raar dat volgens Luuk een K'atun 7303 of 7305 dagen had, want de "Lange Telling" geeft toch precies het aantal die sinds het begin van de cyclus zijn verstreken? In een Lange Telling is een K'atun namelijk 7200 dagen.
Maar wat blijkt, de Maya's gebruikten volgens Luuk Buursen ook "dagen buiten de telling" in hun "Lange Telling"; dit zijn zogenaamde schrikkeldagen en die niet terug komen in de kalender en worden Uayeb dagen genoemd.

1 May, een periode van 260 jaar, duurt 13 K'atun. Tijdens 260 jaar zijn er dus 3 + 12 x 5 = 63 dagen die niet in de kalender voorkomen; 63 zogenaamde schrikkeldagen. Deze schrikkeldagen worden niet in de GMT correlatie gebruikt.
De 1e t/m de 14e May duurden ieder 94.963 dagen, de 15e May duurde 94.963 dagen, de 16e May 94.951 dagen, de 17e May 94.966 dagen, en de 18e, 19e en 20e May 94.965 dagen.

Het verschil zit hem in de schrikkeldagen, die niet in de Lange Telling kalender zijn opgenomen. Luuk Buursen heeft me met zijn bewijzen overtuigd dat zijn correlatie de juiste is!

In zijn document staat de methode om de datums om te zetten, en gaat als volgt:

Voorbeeld met de Maya Lange Telling datum 9.12.2.0.16 5 K’in 14 Yaxk’in, een Maya
Lange Telling datum voor 9.15.0.0.0 4 Ahau 13 Yax :

9.12.2.0.16 5 K’in 14 Yaxk’in =
9.2.0.0.0 = 14 x 94963 dagen = 1.329.482 days
0.10.0.0.0 = 3 Uayeb-dagen + 7300 dagen (= 7200 dagen + 20 x 5 Uayeb-dagen) + 9 x 5 Uayeb-dagen + 9 x 7300 dagen = 73.048 dagen
0.0.2.0.0 = 5 Uayeb-dagen + 2 x 360 dagen + 2 x 5 Uayeb-dagen = 735 dagen
0.0.0.0.0 = 0 x 20 dagen =0 dagen
0.0.0.0.16 = 16 x 1 dag = 16 dagen
totaal: 1.403.281 dagen

Voorbeeld met de Maya Lange Telling datum 9.16.4.10.8 12 Lamat 1 Muan, een Maya Lange Telling datum na 9.15.0.0.0 4 Ahau 13 Yax :
9.16.4.10.8 12 Lamat 1 Muan =
9.15.0.0.0 = 15 x 94963 dagen – 12 dagen = 1.424.433 dagen
0.1.0.0.0 = 5 Uayeb-dagen + 7200 dagen +20 x 5 Uayeb-dagen = 7.305 dagen
0.0.4.0.0 = 5 Uayeb-dagen + 4 x 360 dagen + 4 x 5 Uayeb-dagen = 1.465 dagen
0.0.0.10.0 = 10 x 20 dagen = 20 dagen
0.0.0.0.8 = 8x 1 dag = 8 dagen
totaal: 1.433.411 dagen

In het document van Luuk Buursen staat dus wel uitgelegt hoe je het aantal dagen kan uitrekenen die sinds het begin van deze cyclus uit de Lange Telling zijn verstreken, maar niet hoe je dit nu omzet naar de datum in onze kalender. Luuk vertelde me in een email dat hij dit m.b.v. het sterrenprogramma SkyMap Pro 10 en de Juliaanse kalender omzet, maar ik heb een ander sterrenprogramma (Starry Nights) en kon geen manier vinden om het daarmee om te zetten.

Dus ben ik met Luuk zijn document aan de slag gegaan en kwam op een handmatige methode, waarbij je bij de vroege datums 567204 Juliaanse dagen bij het aantal dagen optelt, er rond 9.9.9.16.0 er 567206 dagen bij optelt en rond 9.11.10.16.17 567207 dagen.
Bijvoorbeeld de eerste berekening van hierboven geeft 1.403.281 dagen + 567207 dagen = 1.970.488. Dit is de Juliaanse dag en geef je in op deze website: http://www.diagnosis2012.co.uk/conv.htm, waarna de Gregoriaanse datum eruit rolt: 29 november 682.

En zo kwam ik zelf nog twee interessante ontdekkingen tegen, die met de correlatie van Luuk Buursen wel kloppen:
Beiden komen uit het boek Star Gods of the Mayas van Susan Milbrath:
 1. Blz 137: "Een andere skelet achtige god is ook met een maansikkel verbonden op Quirigua Monument 4 (Stèle D).
  Here Kelley identificeert een maan symbool dat een skeletachtig gezicht omlijst als het symbool voor een maansverduistering, maar het kan ook de maan voorstellen die in een conjunctie verdwijnt. De datum op Monument 4 (9.16.15.0.0; 2/13/766) komt niet eens in de buurt van een dag van een maansverduistering, maar is één dag voor de nieuwe maan"

  Met de correlatie van Luuk kom ik uit op 30 okt 775. Op 29 okt 775 was er een zonsverduistering!

 2. Blz 64: "Een ritueel met een staf waaraan een wimpel hangt en een vuur evenement zijn beiden verbonden met datums die rond de zomerzonnewende vallen, in Yaxchilan. Nicolai Grube interpreteert deze scenes als een dans die door een heerser wordt uitgevoerd in een oorlogskostuum." De bijbehorende datum is 9.15.9.17.16; volgens de GMT correlatie is dit 24 juni 741.
  Oorlog en vuur zijn beiden verbonden met het droge seizoen, de periode vanaf eind oktober tot begin mei.

  Met de correlatie van Luuk kom ik uit op 22 oktober 750, en dat is het begin van het droge seizoen!

Ik ben ervan overtuigd dat de correlatie van Luuk Buursen de juiste is om datums van de Lange Telling om te zetten naar onze Gregoriaanse datum!

Het gevolg hiervan is, is dat de datum 13.0.0.0.0 4 Ahau 3 Kank'in niet op 21 december 2012 valt, maar op 4/5 november 2040!! Ook deze datum valt op een zonsverduistering. Dus geen 2012, maar 2040; het lijkt moeilijk te geloven, maar toch heeft het er alle schijn van dat het de juiste datum is. Op deze datum komt de zon niet meer bij het kruispunt van de ecliptica en de galactische evenaar bij Boogschutter en Schorpioen op, wel op 11 november, 6 dagen later...

Het begin van onze huidige cyclus, de Vierde Zon, begon op 13.0.0.0.0 (0.0.0.0.0) 4 Ahau 8 Kumku en viel volgens de GMT correlatie op 11 augustus 3113 v.Chr; volgens de correlatie van Luuk viel het op 5/6 november 3160 v.Chr en was er een oppositie tussen de zon en de maan, en een conjunctie tussen Jupiter en de maan.

Ik zie met mijn sterrenprogramma Starry Nights, dat de zon toen opkwam bij het Zwarte Gat, het kruispunt van de ecliptica en de galactische evenaar bij de sterrenbeeld Schorpioen en Boogschutter!!!

Rufus Saati

Film van Wiek Lenssen:


RUFUS SAATI THE SPIRITS HAVE GONE
Every tree here in the jungle is related to our ancestors. When all of that disappeares, then the basis of life in Asmat has gone too. And then I wont have a basis myself anymore...(Rufus Sisumur Saati)


These are the words of a remarkable Papuan artist, who is living in the vast jungle of West Papua. His daily struggle to maintain the nature and culture of the Asmat rainforest is depicted in this documentary:

RUFUS SAATI, THE SPIRITS HAVE GONE

RUFUS is an Asmat Papuan and a sculptural artist. Out of the trees in the jungle he shapes his statues of wood, following ancient Asmat traditions. But his works also contain important messages for the future: the importance of maintaining the delicate balance in nature, and of maintaining the meaningful values of the Asmat culture. As an artist, these are the ideas he wants to pass on to next generations.

RUFUS SISUMUR SAATI: from an Asmat point of view , life is a circel, instead of a line. During the Feast of the Spirits the spirit of the deceased SAATI enters the body of Rufus Sisumur. Only a few decades ago Saati was one of the most notorious headhunters of the big Pomatsj river. Rufus tribe believes Saati has returned to Asmat, embodied by Rufus Sisumur. In the same way Saati once lead the people in their wars, Rufus is leading his people in the battle against the destruction of the rainforest: against the commercial lumbering in the area.


Link to website: www.wieklenssenfilm.nl

zondag 1 november 2009

Europa

Voorbereiding op de terugkeer naar de Aarde. Uit het boek Reis der Zielen van Michael Newton


Michael Newton: Is het bijna tijd om de zielenwereld te verlaten voor een nieuw leven?

C: Ja ... ik ben bijna klaar.

MN: Nadat je de plaats van levensselectie hebt verlaten, had je zielengeest toen een beslissing genomen met wie je zou zijn en de mensen die je gaat ontmoeten op Aarde?

C: Ja, alles begint voor mij samen te vallen.

MN: Wat als je nu bedenkingen zou hebben over een tijdsbestek of een bepaald menselijk lichaam? Zou je jezelf terug kunnen trekken?

C: (zucht) Ja, en dat heb ik al eerder gedaan - dat hebben wij allemaal - tenminste de mensen die ik ken. Meestal is het intrigrerend te denken over het opnieuw op de Aarde leven.

MN: Maar wat als je weerstand zou bieden vlak voordat je zou moeten incarneren?

C: Het is niet zo ... streng. Ik zou altijd de mogelijkheden bespreken ... mijn zorgen voor een nieuw leven met mijn mentor en compagnons voordat wij toestemmen. De mentoren weten wanneer wij dralen, maar ik heb mijn besluit genomen.

MN: Daar ben ik blij om. Vertel me eens, als je eenmaal bereid bent om terug te gaan naar de Aarde, gebeurt er dan nog iets anders wat belangrijk is voor jou in de zielenwereld?

C: Ik moet naar de herkenningsklas.

MN: Wat is dit voor plaats voor jou?

C: Het is een observatiebijeenkomst ... met mijn compagnons ... zodat ik ze later kan herkennen.

MN: Wanneer ik met mijn vingers knip ga je direct naar deze klas. Ben je klaar?

C: Ja.

MN: (knip mijn vingers) Vertel me wat je doet.

C: Ik ... zweef naar binnen ... samen met de anderen ... om naar de spreker te luisteren.

MN: Ik wil je graag begeleiden, maar jij zult mijn ogen moeten zijn - is dat goed?

C: Natuurlijk, maar we moeten wel een beetje opschieten.

MN: Hoe ziet deze plaats er voor je uit?

C: Mmm ... een cirkelvormige aula met een verhoogd podium in het midden - dat is waar de sprekers zijn.

MN: Zullen we naar binnen zweven en op stoelen gaan zitten?

C: (schudt het hoofd) Waarom zouden we stoelen nodig hebben?

MN: Vroeg ik me gewoon af. Hoeveel zielen zijn er nu om ons heen?

C: O ... ongeveer tien tot vijftien ... mensen die me na zullen staan in het volgende leven.

MN: Dat zijn alle zielen die je kunt zien?

C: Nee, je vroeg hoeveel er om mij heen stonden. Er zijn anderen ... verder weg in groepen ... om hun sprekers te horen.

MN: Zijn de tien of vijftien zielen om je heen van jouw clustergroep?

C: Sommige.

MN: Is deze bijeenkomst vergelijkbaar met die aan de poort waar je een paar mensen ontmoette direct na je vorige leven?

C: O nee, die was veel rustiger ... met alleen mijn familie.

MN: Waarom was de ontmoeting bij thuiskomst rustiger dan waar je nu bent?

C: Ik was nog steeds verdwaasd vanwege het verlies van mijn lichaam. Hier, zijn veel conversaties en bewegingen ... verwachting ... onze energie is vol. Luister, we moeten snel verder, ik moet horen wat de sprekers te zeggen hebben.

MN: Zijn deze sprekers je leraargidsen?

C: Nee, zij moedigen ons aan.

MN: Zijn dat zielen die gespecialiseerd zijn in dit soort dingen?

C: Ja, zij geven ons de signalen door te komen met geniale ideeen.

MN: Goed, laten we dichter naar de aanwijzers gaan terwijl je mij vertelt wat er gebeurt.

C: We vormen een cirkel om het podium. De aanwijzer zweeft heen en weer in het midden - wijst met een vinger naar ieder van ons en zegt dat we goed moeten luisteren. Ik moet dit doen?

MN: (ik praat zachter) Ik begrijp dat en ik wil niet dat je iets mist, maar vertel mij wat je bedoelt met tekens.

C: De aanwijzer is aan ons toegewezen zodat we zullen weten waar we naar moeten zoeken in ons nieuwe leven. De tekens worden nu geplaatst in onze geest om onze herinneringen te trainen voor later als mens.

MN: Wat voor soort tekens?

C: Vlaggen - markeerpunten op het pad van het leven.

MN: Kun je specifieker zijn?

C: De wegwijzer duwt ons in een bepaalde richting op bepaalde momenten in het leven wanneer er iets belangrijks zou moeten gebeuren ... en we moeten deze signalen dan ook kennen om de anderen te herkennen.

MN: En deze les vindt plaats voor zielen voor elk nieuw leven?

C: Natuurlijk. We moeten ons de kleine dingen herinneren.

MN: Maar heb je niet al een vooruitblik gehad op de details van je volgende leven in de plaats van levensselectie?

C: Dat klopt, maar niet de kleine details. Daarbij, ik wist toen niet wie met mij samen zouden gaan werken. Deze les is de laatste samenvatting ... ons allemaal samenbrengend.

MN: Voor diegenen van jullie die een impact op elkanders leven zullen hebben?

C: Dat klopt. Het is voornamelijk een voorbereidingsles omdat we elkaar eerst niet zullen herkennen op Aarde.

MN: Zie je jouw belangrijkste zielsverwant?

C: (blozend) ... Ze is hier ... en daar zijn andere mensen waarmee ik wordt geacht in contact te komen ... of ze zullen op een of andere manier contact met mij leggen ... de anderen hebben ook hun tekens nodig.

...

C: Dat is waarom we allemaal samen zijn gebracht. Er zullen tijden in mijn leven zijn dat deze mensen zullen verschijnen. Ik moet proberen ... sommige acties te onthouden ... die ze doen ... de manier hoe ze eruit zien ... bewegen ... praten.

MN: En elk zal voor jou een herinnering activeren?

C: Ja, en ik ga er zeker een paar missen. De signalen worden geacht direct een reactie in ons geheugen op te roepen en ons te vertellen; "O mooi, jij bent hier nu." Binnenin ons ... kunnen we tegen onszelf zeggen, "het is tijd om te werken aan de volgende fase." Het mogen misschien onbelangrijke kleine dingetjes lijken, maar de vlaggen zijn keerpunten in ons leven."

MN: Wat als mensen deze markeringen missen omdat, zoals jij zei, je vergeet wat de aanwijzer je vertelde. Of, wat als je ervoor kiest om je pad te negeren en een andere weg inslaat?

C: (pauze) We hebben andere keuzes - ze zullen wellicht niet net zo goed zijn - je kunt eigenwijs zijn, maar ... (stop)

MN: Maar wat?

C: (met overtuiging) Na deze klas zullen we normaal gesproken de belangrijke signalen niet vergeten.

MN: Waarom geven onze gidsen niet gewoon de antwoorden die we nodig hebben op Aarde? Waarom al dat gedoe met signalen die jij je moet herinneren?

C: Om dezelfde reden dat we naar de Aarde gaan zonder alles van te voren te weten. Onze zielskracht groeit met wat we ontdekken. Soms gaan onze lessen erg snel ... meestal niet. Het interessanste deel van de weg zijn de keerpunten en het is het beste om die signalen in onze geest niet te negeren.

Zie ook: http://www.lifebetweenlivestherapie.nl/