dinsdag 28 december 2010

Spaarlampen zijn een gevaar voor de gezondheid

Spaarlampen zijn een gevaar voor de gezondheid, toch als ze gebroken worden. Dat komt doordat ze te veel kwik bevatten, en 20 keer meer giftige dampen dan is toegestaan binnenskamers. Dat meldt een studie uitgevoerd in opdracht van het Duitse federale agentschap voor milieu. Vooral kleine kinderen en zwangere vrouwen lopen gevaar, aldus de studie.
Het agentschap testte twee 'worst case scenario's': een spaarlamp met twee gram kwik en een met vijf gram. Geen van beide lampen had een beschermlaag en beide werden gebroken terwijl ze warm waren. 

Metingen
Uit metingen bleek dat er ongeveer 7 microgram kwik vrijkwam per kubieke meter lucht. Dat is 20 keer zoveel als de richtlijn van 0,35 microgram. Er werden tot vijf uur na het breken van de lamp metingen uitgevoerd op grondniveau. Wanneer bovenstaande waarden werden gemeten, is niet duidelijk, net zomin als hoe snel het kwik verdeeld raakt.

Ruimte verlaten en verluchten
Zwangere vrouwen wordt aangeraden zo snel mogelijk de ruimte waarin een spaarlamp brak te verlaten. Ook kinderen moeten weggestuurd worden, en aangeraden wordt om in kinderkamers alvast een spaarlamp te gebruiken met extra beschermlaag. 

Tegelijk moet er wel bij gezegd worden dat de kans dat een spaarlamp breekt, bij normaal gebruik enorm klein is.  Breekt zo'n lamp toch, verlucht dan de ruimte en ruim de scherven op met beschermende handschoenen.

Energie besparen
Als gevolg van de pogingen om energie te besparen, zijn gloeilampen verboden en moeten nu spaarlampen worden gebruikt. Ze gebruiken maar 20 procent van de energie van een gewone gloeilamp, en besparen dus zowel geld als energie.

Gevoelige mensen
Niet iedereen is blij met de maatregel. Er wordt geklaagd over het licht, en sommige medische groeperingen beweren dat spaarlampen epileptische aanvallen, migraines en zelfs huiduitslag kunnen veroorzaken. Zij vragen dat 'gevoelige mensen' deze lampen niet moeten gebruiken.

Zover wil het Duitse agentschap echter niet gaan. "De aanwezigheid van kwik is een serieus nadeel aan de spaarlampen. We moeten snel evolueren naar een lamp die kwik minder of niet nodig heeft." Die bestaan nochtans al: hallogeen lampen en LEDs bevatten geen kwik en gebruiken ook minder energie dan de traditionele gloeilamp.  (edp)

Bron: http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/1199446/2010/12/23/Spaarlampen-zijn-een-gevaar-voor-de-gezondheid.dhtml

zondag 12 december 2010

21 december 2012? Ik betwijfel het

21 december 2012 is volgens Maya wetenschappers de datum waarop een nieuwe periode van 5.125,25 jaar begint, maar is dat wel zo?


Inmiddels is er al een tijd een ware hype gaande over 2012 en de één na de ander wil hiervan een graantje meepikken. Veelal gaat het over de meest dramatische voorstellingen, iets dat de Maya’s ontkennen, maar daar wilde ik het eigenlijk niet over hebben.
Maya wetenschappers hebben deze datum (sommigen 2 dagen later op 23 december 2012) geaccepteerd als de datum waarop de 13e Baktun uit de Lange Telling kalender eindigt, maar de methode (GMT) waarmee de Lange Telling kalender wordt omgezet naar onze Gregoriaanse kalender is nooit bewezen! Het is dus nooit bewezen dat 13.0.0.0.0 3 Kankin 4 Ahau op 21 december 2012 valt.


De Maya’s gebruikten de Lange Telling tot ongeveer het jaar 1200, daarna schakelden ze over op de Korte Telling. De Chilam Balam boeken en het boek van Diego de Landa, geschreven na de verovering van Midden-Amerika door Spanje, zijn de belangrijkste Korte Tellingsbronnen. Maar de meeste gebeurtenissen vielen binnen een bepaalde Katun periode van 20 jaar en toen de Spanjaarden in de 16e eeuw de Maya kalenders ontdekten, was de Lange Telling kalender al honderden jaren niet meer in gebruik, en in de vergetelheid geraakt.
De Spanjaarden verboden de Maya’s om het hiërogliefenschrift te gebruiken, waarna dat ook snel vergeten was. Aan het einde van de 19e eeuw ontdekten men de oude Klassieke Maya steden, maar er was niemand die het prachtige hiërogliefenschrift nog kon lezen. Het duurde tientallen jaren voordat kalender tekens waren ontcijferd, maar hoe dit met onze kalender in verbinding stonden was een groot raadsel. 
Het ontcijferen van het Maya schrift is een grote en lange strijd geweest (zie hier voor de achtergrond erover), een strijd die nog niet over is, want er zijn nog veel tekens die niet ontcijferd zijn of waarvan de betekenis onbekend is.
Daar komt nog bij dat het niet zeker is of de Maya kalender steeds ononderbroken is geweest; het is onzeker of de Korte Telling één op één in de Lange Telling valt.


Het is dus zoeken naar momenten die te herleiden zijn naar een bepaalde datum, maar ook dat blijkt niet zo eenvoudig. De Dresden Codex (zie foto) is eigenlijk het enige authentieke Maya boek waarin astronomische gegevens staan. Het bevat o.a. tabellen voor zons- en maansverduisteringen en cyclussen van Venus. Iedere tabel bevat één of meerdere basisdatums uit de Lange Telling waarbij vervolgens een bepaald aantal dagen uit de tabel opgeteld dient te worden om zo de volgende astronomische gebeurtenis (b.v. een zonsverduistering) te krijgen.
Nu is het vreemd dat met de GMT methode deze tabellen niet historisch herleid kunnen worden, want met de GMT methode kloppen de zons- en maansverduisteringstabellen niet! Dit is toch vreemd, want we weten dat Maya’s bijna perfecte astronomen waren.
Wat het nog vreemder maakt is dat deze methode toch door Mayanisten is geaccepteerd. Er zijn Mayanisten die zeggen dat de zonsverduisteringstabel in de Dresden Codex wel klopt met de GMT methode, ze rekenen dan wiskundig dat er een zonsverduistering was, maar als je vervolgens op de NASA website kijkt (hier), dan vond er op de betreffende dag geen zonsverduistering plaats.


De grote vader van de GMT correlatie is  J. Eric S. Thompson (zie foto); hij gold tientallen jaren als dé Maya goeroe, waar andere Mayanisten tegenop keken en durfden hem zodoende niet in twijfel te trekken. Zo ontdekte Tatiana Proskouriakoff in 1959 dat een bepaald patroon van datums op stenen monumenten gebeurtenissen van een bepaalde persoon beschreven, maar de “oude school” geleerden onder leiding van Thompson bleven bij het standpunt dat ze te maken hadden met godsdienst, astronomie of profetie. Pas vele jaren later zagen ook de Mayanisten in dat ze gelijk had. 
Zo is ook de fabel dat de Maya’s geloofden dat er 13 hemelen en 9 hellen zijn, afkomstig van Thompson, en bijna iedere documentaire over Maya’s op Discovery Channel of National Geographic herhaald deze fabel steeds opnieuw.


Thompson heeft wel meer foute denkwijzen gemaakt. Is de GMT ook een foute erfenis van Thompson? Als je het aan mij vraagt, dan zeg ik ja. En waarom? Doordat er geen bewijzen zijn, en met name geen astronomische bewijzen.
Ik vind het nog steeds vreemd dat men met grote zekerheid de GMT als waarheid heeft verkondigd, terwijl het nogal onzeker is. Er zijn in de laatste honderd jaar zeer veel andere correlaties geweest, maar geen enkele ervan is bewezen. Dus de Mayanisten hebben gewoon de minst slechte correlatie geaccepteerd … en zo kwam de datum 21 december 2012 in de wereld.


Ik dacht ook dat de GMT de juiste correlatie was, totdat ik vorig jaar Luuk Buursen leerde kennen. Van Luuk leerde ik dat er met de GMT correlatie geen zons- en maansverduisteringen volgen uit de tabellen van de Dresden Codex. Hier verbaasde ik me enorm over. Vele Mayanisten verkondigen de GMT als vaststaand feit, terwijl het in de praktijk niet klopt. Met Luuk zijn correlatie valt er op iedere datum in de Dresden Codex een zons- of maansverduistering, of had er een verduistering plaats kunnen vinden, met de gegevens van NASA. Luuk heeft veelvuldig contact gehad met Mayanisten over zijn correlatie, er is er zelfs één die beweerd dat de gegevens van NASA onbetrouwbaar zijn en dat er wiskundig met de GMT wel zons- en maansverduisteringen zijn geweest. 


Inmiddels is Luuk meer dan een jaar bezig om Mayanisten zover te krijgen om zijn vele astronomische bewijzen voor zijn correlatie nader te onderzoeken, maar ze hebben er geen tijd voor, of geen zin in. Want wie is immers Luuk Buursen? Hij heeft geen academische opleiding en is binnen het Maya wetenschappers wereldje niet bekend.
Toch heeft Luuk voor vele Lange Tellingsdatums bewijzen waarop met zijn correlatie bijzondere astronomische gebeurtenissen plaats vonden. Hij is inmiddels 20 jaar bezig en heeft volgens mij de juiste correlatie ontdekt. 


Luuk wil volgend jaar een eigen website maken en daarop zijn correlatie uitleggen, ik laat het woord dan ook verder over aan Luuk, maar ik wil toch enkele belangrijke punten uit zijn correlatie noemen:

 • De huidige Zon begon met een zonsverduistering op 5/6 november 3160 voor Chr. en eindigt met een zonsverduistering op 4/5 november 2040.

 • Eén Zon duurt precies 5.200 jaar, en geen 5.125,25 jaar zoals volgens de GMT.

 • Luuk zijn correlatie bevat schrikkeldagen, dat in de GMT ontbreekt, terwijl er aanwijzingen zijn dat Maya’s wel schrikkeldagen gebruikten: klik hier.

donderdag 9 december 2010

Wikileak: Infiltratie Nigeriaanse overheid door Shell


De Guardian maakte gisteren bekend dat Shell volgens eigen zeggen mensen op elk relevant ministerie van Nigeria heeft zitten en ”dus toegang heeft tot alles wat er op die ministeries wordt gedaan''. Dit blijkt uit door klokkenluiderssite Wikileaks gelekte documenten. "Dit is het zoveelste bewijs dat Shell in Nigeria vuil spel speelt," aldus Geert Ritsema van Milieudefensie.

Milieudefensie wijst er op dat deze onthullingen haaks staan op de vaak door Shell geuite bewering dat het geen greep heeft op de Nigeriaanse regering en dat het daarom weinig kan doen aan de grootschalige olielekkages en het nodeloos affakkelen van gas. De nieuwe onthullingen rondom Shell in Nigeria staan volgens de milieuorganisatie niet op zichzelf. Het past in een stroom van berichten over massale milieuvervuiling, schending van mensenrechten en corruptie waaraan het bedrijf zich in Nigeria schuldig maakt.

Op 26 januari aanstaande houdt de Tweede Kamer een hoorziting over Shell in Nigeria. Milieudefensie roept de Kamerleden op om Shell tijdens deze hoorzitting stevig aan de tand te voelen over de vele schandalen die zich rond de aanwezigheid van het bedrijf in Nigeria voordoen.

Een greep uit eerdere berichtgeving rond de activiteiten van Shell in Nigeria:
In augustus veroordeelt een Nigeriaanse rechtbank Shell tot het betalen van 16.7 miljard Naira (ongeveer 100 miljoen dollar) omdat het bedrijf heeft verzuimd een grote olielekkage in het dorp Ejama Ebubu op te ruimen. Voor meer informatie: http://www.unpo.org/article/11398

In september wordt bekend dat de Dow Jones Duurzaamheid Index Shell uit de index heeft verwijderd vanwege het falende milieu- en mensenrechtenbeleid van het bedrijf in Nigeria. http://www.milieudefensie.nl/actueel/pers/berichten/dow-jones-index-deelt-kritiek-milieudefensie-op-shell
In oktober komt het nieuws naar buiten dat Shell in Nigeria en Kazachstan via een tussenpersoon mogelijk betrokken is bij het omkopen van douanepersoneel. De zaak wordt onderzocht door de waakhond van de Amerikaanse effectenbeurs. http://nos.nl/artikel/194223-shell-betrokken-bij-omkooppraktijken.html

donderdag 25 november 2010

Een Bijzondere Begrafenis

Als we de religie van de Amerikaanse Indianenstammen nader bestuderen, constateren we een opmerkelijke afwezigheid van angst voor de dood. Grafheuvels wijzen erop dat men geloofde dat het leven na de dood een voortzetting was van het leven zoals men het al had ervaren.
Expatriate Cemetery, San Miguel de Allende, Mexico, 2005


Persoonlijke bezittingen, gereedschappen en wapens die tot het familiebezit behoorden, kookgerei en vaak ook voedsel werden naast het lichaam gelegd, zodat het zou worden meegenomen naar het volgende leven. Men nam niet aan dat de ziel rekenschap zou moeten afleggen voor fouten en nalatigheid ten aanzien van een van te voren bepaalde ethische norm. Daarvoor was alles al gezegd tijdens het leven van de betrokkene. 


Sommige stammen beschouwden de overgang naar het volgende leven als een min of meer mechanisch proces, dat iedereen te wachten stond, een natuurlijke, kosmische aangelegenheid die alles en iedereen aanging. ...


Enkele decennia geleden woonde ik een begrafenis bij op een christelijk kerkhof in Mission, Zuid Dakota. Toen het lichaam zich in het graf bevond en de rouwenden eromheen stonden, kwam er een oude vrouw naar voren en legde een sinaasappel op het graf.  De priester die de dienst had geleid snelde toe en nam de sinaasappel weg, met de woorden: 


"Wanneer denkt u dat de overledene deze sinaasappel zal komen opeten?" Eén van de Sioux Indianen die erbij stond zei: "Als de ziel terugkomt om aan de bloemen te ruiken." Niemand zei daarna meer iets.


Vine Deloria Jr. (Oglala Sioux), 1973Uit: Indiaanse wijsheid. Het huis van dauw. Verzameld door Joseph Bruchac.


Foto: http://www.pbase.com/pnd1/festivals&page=2

woensdag 24 november 2010

Wie ben je werkelijk?

"Je hele leven lang denk je dat je je lichaam bent, 

soms denk je dat je je verstand bent, 

op het moment dat je dood gaat kom je erachter Wie je werkelijk bent."


Uit Gesprekken met God door Neale Donald Walsch.

maandag 22 november 2010

Prehistorische tekeningen gevonden van buitenaardse wezens

Prehistoric UFO and ET images found in remote cave in India
Diep verborgen in de dichte jungle van India, hebben antropologen samen met lokale mensen, een bijzondere ontdekking gedaan: grottekeningen die buitenaardse wezens, een vliegende schotel en een wormgat afbeelden.


De afbeeldingen werden gevonden in het district Hoshangabad in de deelstaat Madhya Pradesh slechts 70 kilometer van het plaatselijke administratieve centrum van Raisen. 


Op een zeer duidelijke tekening is een figuur te zien die misschien een buitenaards wezen in een ruimtepak is, samen met een klassieke vliegende schotel. Aan de achterzijde van de vliegende schotel is een krachtveld of een spoor getekend.


Ook is er iets afgebeeld dat op een wormgat lijkt, dit is misschien een verklaring hoe de buitenaardse wezens de aarde konden bereiken. 


Lokale archeloog Wassim Khan heeft de afbeeldingen zelf gezien en zegt dat ze abnormaal zijn, vergeleken met andere afbeeldingen in het gebied. Daardoor gelooft hij dat ze wezens van een andere planeet kunnen zijn en reeds sinds prehistorische tijden contact met mensen hebben.
Bron: Archeology Daily News

maandag 15 november 2010

Klimaatscenario's waardeloos

De klimaatscenario's van het KNMI, waarop Rijkswaterstaat, dijkenbouwers en milieuambtenaren hun beleid baseren, blijken van nul en generlei waarde.
  Foto: MOUW, RICHARD
  Marcel CrokFoto: Rob de Jong
  Die alarmerende conclusie komt uit het vandaag te verschijnen boek 'De staat van het klimaat - een verkoelende blik op een verhit debat' van wetenschapsjournalist Marcel Crok. De Nederlander sprak jarenlang met talloze wetenschappers over de hele wereld en trof onder hen veel meer twijfel en discussie aan over aardse opwarming door CO2-uitstoot, dan het VN-klimaatpanel IPCC ons wil doen geloven.
  "Ze laten zich zand in de ogen strooien", zegt Crok over alle politici, ambtenaren en natuurbeschermers die op basis van de KNMI-scenario's denken dat het met de temperatuur in Nederland maar één kant op kan: omhoog. Zo zou de kans op Elfstedentochten volgens het KNMI in deze eeuw drastisch afnemen.
  Crok: "De modellen die het KNMI gebruikt, zijn gebaseerd op de aanname dat CO2 de dominante factor is en de rest er niet toe doet. Maar dat is juist erg onzeker (dit schrijf ik al jaren op mijn blog). De scenario's geven een vals gevoel van zekerheid. Dan kun je wel een computer laten draaien naar het jaar 2050, maar waar slaat dat op?"
  De Amerikaanse onderzoeker Roger Pielke sr stelt in het boek dat veel meer naar lokale omstandigheden, zoals veranderend landgebruik en luchtvervuiling, moet worden gekeken als verklaringen voor klimaataanpassingen. Hij toonde aan dat de recente opwarming in Florida bijvoorbeeld tenminste deels is te verklaren door het droogleggen van moerassen.
  Overigens heeft de Britse Royal Society, de Engelse collega's van het KNMI, eerder dit jaar al ruiterlijk toegegeven dat voorspellingen voor regionale klimaatverandering eigenlijk onmogelijk te maken zijn. Daarvoor is ons begrip van het klimaat te beperkt, net als de capaciteit van de huidige computermodellen.

  zondag 14 november 2010

  maandag 8 november 2010

  Spiritual Reality: Near Death Experiences

  Mayans converted wetlands to farmland

  The sophistication of the civilization's agricultural systems rivalled their pyramids.


  Maya canalsMaya irrigation canals at "Birds of Paradise" site in northwest Belize.S. Luzzadder-Beach
  The ancient Maya civilization is widely recognized for its awe-inspiring pyramids, sophisticated mathematics and advanced written language. But research is revealing that the complexity of Maya agricultural systems is likely to have rivalled that of their architecture and intellect.
  Using new techniques and extensive excavations, researchers have found that the Maya coped with tough environmental conditions by developing ingenious methods to grow crops in wetland areas. "The work shows that this intensive agriculture is more complicated and on a par with these other areas of intellectual development," says Timothy Beach, a physical geographer at Georgetown University in Washington DC, who presented his findings on Wednesday at the Geological Society of America (GSA) meeting in Denver, Colorado.
  The Maya civilization, considered one of the most advanced ancient societies, lived in sprawling and densely populated pockets from the Yucatán Peninsula in southeastern Mexico to Honduras in Central America. The civilization arose before 1000 BC and reached its height from about 400 BC to 900 AD.
  The Maya's home was a tough environment replete with recurring droughts and rising sea levels, and the land that they farmed was rough, rocky terrain interixed with vast swamps, or wetlands. So one of historians' biggest questions about the Maya civilization is how they managed to feed their huge populations.

  Ancient avocados

  It has long been suspected that the Maya relied heavily on agriculture. In the 1970s, researchers began characterizing the remains of elaborate irrigation canals found in wetland areas. But it has not been clear how widespread these canals were or whether the use of wetlands for farming was an important part of the Maya agricultural system.
  At the GSA meeting, Beach presented the results of two decades' work aimed at answering these questions1,2. During that time, he and his wife, Sheryl Luzzadder-Beach, a physical geographer specializing in water quality from George Mason University in Fairfax, Virginia, and their colleagues, have performed more than 60 excavations to study and map the different earth layers, or strata, in field sites in northern Belize.
  “Usually in archaeology there's an elite focus on the majestic cities that we can wonder at. But the burning question is always how did they feed these populations.”
  Working in low-lying wetlands, which are difficult to access and navigate, the team dug trenches some 3 metres deep and 10–20 metres long to study soil and water chemistry. They performed carbon-isotope analyses on soil layers and studied fossilized plant materials to work out how the land was used.
  The soil layers revealed signs of rising water tables and the remnants of flood deposits. Fossilized plant remains at these sites show that the Maya were growing crops such as avocados, grass species and maize. Their research suggests that the Maya built canals between wetlands to divert water and create new farmland, says Beach.
  As the Maya mucked out the ditches, they would have tossed the soil onto the adjacent land, creating elevated fields which would kept the root systems of their crops above the waterlogged soil, while allowing access to the irrigation water. Beach says that surveys carried out using Google Earth and remote sensing techniques suggest that this wetland system was probably around 100 kilometres across.

  Archaeological elitism

  Although about 40% of the Yucatán Peninsula is swamp today, the idea that the Maya farmed wetland areas extensively has been controversial among archaeologists. But the new work is "very suggestive that the Maya were modifying these swamps intensively to make a living", says Vernon Scarborough, an anthropological archaeologist at the University of Cincinnati in Ohio, who was not involved with the research. "It's hard to project across the entirety of every swamp area because there are so many of them. But it's certainly intriguing."
  Stephen Houston, an expert on Maya civilization at Brown University in Providence, Rhode Island, who recently began collaborating with Beach, says that because so much archaeological work on the Maya civilization has focused on its architecture and written records, relatively little attention has been given to understanding its agriculture. "Usually in archaeology there's an elite focus on the majestic cities that we can wonder at," says Houston. "But the burning question is always how did they feed these populations."
  Beach's arduous excavations have filled "a crucial gap", he adds. "They've confirmed that many of these swamplands in that area were being used for that kind of intensive agriculture and large-scale manipulations of the landscape."
  One of the reasons some scholars dismissed the idea that wetlands were fundamentally important to the Maya is that they are often far from famous sites such as Tikal and Chichen Itza. But there must have been dense populations living in rural areas near wetlands, far from the glitzy urban centres, says Beach.
  "It's a very thoughtful, clever way of utilizing the environment," says Scarborough. "When a Westerner goes into a wetland today, they see nothing but trouble. It's difficult to tame, capture and modify. But in the past they were considered real breadbaskets in many parts of the world." 

  vrijdag 5 november 2010

  UFO's boven Leiden

  Deze week kreeg ik van een anoniem persoon een email met daarin een aantal foto's van UFO's boven Leiden.


  Ik heb de foto's goed bekeken, want op het eerste gezicht komen ze onwerkelijk over, en ook onderzocht met het programma JPEGsnoop, maar daaruit blijkt niet dat ze zijn bewerkt met Photoshop.
  Ook de anonieme bron beweert dat hij de foto's niet heeft bewerkt en heeft ze ook op zijn camera staan.


  Goed, het verhaal van de anonieme bron:


  "In juli heb ik een paar UFO's gezien. Op zondag 4 juli,het was toen ongeveer 14:00 zag ik de eerste. Ik was hierdoor heel erg geschokt en heb verschillende mensen in mijn omgeving gevraagd,maar ik was de enige die deze had gezien. In de dagen daarna heb ik nog meerdere keren dezelfde UFO's in de verte gezien. Om bewijs te kunnen hebben,omdat mijn verhalen niet geloofd werden,hebik daarna steeds mijn camera meegenomen. Op zaterdag 17 juli heb ik een paar foto's kunnen nemen van deze UFO's. Dit was midden op de dag. Rond een uur of 1. Later op die dag heb ik nog meer foto's kunnen nemen. Dit was in de omgeving van Leiden. Drie dagen later, op dinsdag heb ik 's avonds ook nog foto's kunnen maken toen ik er een zag boven de A12. Het was toen al donker. Dit heb ik in mijn agenda opgeschreven als bewijs.


  De UFO's lijken op de foto's erg groot, maar in het echt leken ze heel “licht”. Er ging ook geen soort van “zware energie” vanuit. In het echt zagen ze er wel groot uit maar voelden ze “klein” De foto's zijn dus niet helemaal zoals het in het echt “voelde” Ze verplaatsten zich snel door de lucht, maar als je je ogen erop focust dan leken ze langzamer te gaan. Een onwerkelijke beleving!!! Ik heb geen lampen of iets gezien, zoals meestal in de films. Toch leek het alsof er intelligentie in zat.Het voelde dat iemand of iets daarin op ons keek. Elke keer na zeg maar 10 minuten gingen ze weg. Ze maakten geen geluid of gezoem maar je voelde wel trillingen. Het ging heel snel.


  Door bekenden werd ik niet meer serieus genomen en omdat ik dit belangrijk vond ben ik direct met mijn foto's naar de overheid gegaan. De politie hier wilde er niets mee doen. Daarna heb ik de foto's lang voormezelf gehouden,omdat ze dachten dat ik een grapje maakte en ik mocht geen aangifte doen.


  Daarna heb ik een mail geschreven naar het ministerie van binnenlandse zaken. Iemand zei dat. Ik heb hen gevraagd naar de foto's te kijken als bewijs voor buitenaards leven. Eerst kreeg ik steeds maar geen antwoord maar op een gegeven moment (dit was in september) kreeg in zo'n gewone brief dat ze mijn “verzoek” in behandeling hadden genomen. Daarna heb ik niets meer van ze gehoord. Eind september heb ik gebeld,waar mijn antwoord bleef. Toen zei deze regeringsambtenaar dat er niets mee gedaan werd, maar dat ik NIET naar de media moest gaan!!! Op mijn vraag waarom niet gaf hij als antwoord dat ik dan voor gek verklaard zou worden door het publiek!!


  Nu weet ik niet veel van buitenaards leven en ik had nog nooit UFO's gezien. Maar ik kreeg het idee dat het geheim moest blijven en dat ik daarover niet zou mogen praten en ik durf nu niet met mijn naam naar buiten te komen. Ik denk dat de overheid niet wil dat de mensen dit weten. Ik geloof niet dat deze UFO’s van het leger zijn. Of het moet echt een heel groot geheim zijn dat buitenlandse legers ons bespioneren,maar dat geloof ik nooit. Ik snap niet waarom het geheim moet blijven als het buitenaards leven is,want dat is toch groot nieuws??!?! Weten jullie of meer mensen deze gezien hebben? Dat moet toch wel?? Durven deze mensen ook niet naar de media toe te gaan??


  Nu heb ik lang getwijfeld over wat ik zou moeten doen. Zoals ik zei heb ik me nooit eerder met buitenaardse dingen bezig gehouden. Ik ken dan ook niet de plekken waar ik heen moet met de informatie. Het kan toch niet zo zijn dat niemand het mag weten???"


  Nu heb ik besloten jullie te mailen. Mijn naam en plaats hou ik voormezelf, omdat ik ook nog normaal naar school en mijn werk moet en niet uitgelachen wil worden en omdat ik niet hoop dat de overheid me in de gaten houd.


  Ik heb nog een paar meer foto’s,als jullie deze ook willen"

  dinsdag 28 september 2010

  Aliens Deactivating Nuclear Weapons

  Aliens are concerned that  humans kill eachother with nuclear weapons, so they deactivate them!   maandag 13 september 2010

  UFO voor het raam?

  Een vreemde foto in Google Streetview van het huis van mijn vriend Klaas aan de straat Zuideinde (op de hoek met de straat Westeinde) in St.-Jacobiparochie. Er staat een vreemd wezen voor het raam, en volgens mij is het een gray (grijze).


  Hieronder staat die foto die ik van Google Streetview heb gekopieerd, met twee vergrotingen en dit is de link om direct naar de foto in Google Streetview te gaan: http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=nl&geocode=&q=St.-Jacobiparochie,+Het+Bildt,+Nederland&sll=51.482415,5.502026&sspn=0.009942,0.01929&ie=UTF8&hq=&hnear=Sint+Jacobiparochie,+Het+Bildt,+Friesland,+Nederland&layer=c&cbll=53.272368,5.603574&panoid=I135DN-jcMW_9CI28uUYsg&cbp=12,140.25,,1,1.86&ll=53.272457,5.603556&spn=0.001193,0.002411&z=19

  woensdag 8 september 2010

  Pim van Lommel - Universeel Bewustzijn

  Het bewustzijn is geen product van de functie van de hersenen. Het is primair aanwezig in het universum en de hele materiële wereld komt eruit voort, zegt cardioloog Pim van Lommel.


  ‘De wetenschap heeft grote moeite om nieuwe ideeën te accepteren. Een mooi voorbeeld is de behandeling van maagzweren. Daar werden dertig jaar lang maagoperaties voor uitgevoerd. Toen kwamen er op een gegeven moment twee Australische artsen die zeiden: een maagzweer wordt veroorzaakt door een bacterie.


  Die artsen werden toen uitgelachen en belachelijk gemaakt. En het duurde vervolgens nog vijftien jaar voordat maagoperaties waren afgelopen en mensen werden behandeld met antibiotica, en de Australiërs de Nobelprijs kregen. Dus je ziet dat nieuwe ideeën en concepten binnen de wetenschap vaak moeilijk geaccepteerd worden.

  Iets vergelijkbaars is aan het hand met het bewustzijn. Dat kan in mijn ogen geen product zijn van de functie van de hersenen. Uit mijn onderzoek naar bijna-dood ervaringen blijkt dat het bewustzijn en het functioneren van onze hersenen niet altijd samenvallen. Ik denk daarom dat de hersenen geen producerende, maar een faciliterende functie hebben voor het ervaren van bewustzijn. Dat is op zich geen nieuw idee: het is een eeuw geleden ook al naar voren gebracht door onder meer de psycholoog William James. Maar nieuw onderzoek maakt het idee steeds aannemelijker.

  Op zijn kop
  Het is ook een erg belangrijk idee. Ons hele wereldbeeld verandert erdoor. Het zou namelijk kunnen betekenen dat bewustzijn primair in het universum aanwezig is en dat alles wordt gevormd vanuit bewustzijn. Het hele universum, de hele materiële wereld is dus eerder een gevolg van bewustzijn dan de oorsprong ervan. Dat zet alles op zijn kop, het is een volstrekt ander concept.


  Dat verklaart ook een deel van de weerstand. Veel onderzoek is gebaseerd op het zoeken naar een materiële basis voor het bewustzijn. Maar de realiteit is dat er tot nu toe alleen maar verbanden en neurale correlaties zijn ontdekt. Nergens staat vast wat precies de oorzaak is. Bovendien is veel modern wetenschappelijke onderzoek naar het bewustzijn gebaseerd op afbeeldingstechnieken (bijvoorbeeld MRI-scans, red.). Daarmee kun je alleen maar activiteiten waarnemen, maar niet de inhoud van bewustzijn. Dus gevoelens en gedachten spelen eigenlijk geen rol in dat onderzoek.

  Ik zeg niet dat mijn theorie zonder meer correct is. Maar het is duidelijk dat de huidige ideeën over het menselijk bewustzijn niet kloppen en dat we verdere studies moeten doen naar nieuwe concepten. En volgens mijn zijn er goede aanwijzingen dat mijn concept veel logischer is dan de huidige ideeën.’

  Pim van Lommel is cardioloog en deed de afgelopen twintig jaar onderzoek naar bijna-dood ervaringen bij patiënten die een hartstilstand overleefden. Zijn bevindingen leverden niet alleen wetenschappelijke publicaties op, maar ook de bestseller Eindeloos bewustzijn. De VPRO maakte op basis van zijn onderzoek de film Julia’s Hart.


  Bron: website Noorderlicht: http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/43923062/

  zondag 29 augustus 2010

  Familieleden van 9/11 slachtoffers beginnen televisiecampagne over WTC 7

  Familieleden van 9/11 slachtoffers zijn een nieuwe campagne begonnen om de onbeantwoorde vragen over de aanslagen op 11 september 2001 aan het licht te brengen. De campagne genaamd BuildingWhat betreft een reclamespotje dat uitgezonden zal worden op de televisie in New York. In het reclamespotje zijn enkele familieleden te zien die zich uitspreken over WTC 7, het derde gebouw dat die dag instortte.


  maandag 2 augustus 2010

  Recept Blauwe Maya Verf Ontdekt

  Natuurkundigen hebben verf ontwikkeld die minimaal 1.000 jaar meegaat. Het geheim? De formule is gebaseerd op een felblauw Maya pigment dat na meer 1.000 jaar nog steeds zichtbaar is op muren van hun oude tempels. “Dit pigment is eeuwenlang in de vijandige omstandigheden van de jungle bewaard gebleven,” vertelt onderzoeker Eric Dooryhee. “Wij proberen het na te maken om zo nieuwe materialen te maken.” Jarenlang bestudeerden Dooryhee en zijn collega’s de Maya-verf met röntgenstraling, zodat ze de structuur van de atomen konden bepalen, waardoor ze de verfstructuur hebben achterhaald.


  De meeste organische kleurstoffen gaan na enige tijd verloren, maar het helderblauwe pigment van de Maya’s is opmerkelijk sterk. Niet alleen doorstond het regen, hitte en licht, maar ook sterke zuren en oplossingen in het laboratorium. Ze maakten de verfstof door wierook van hars te verbranden en gebruikten vervolgens de hitte om een mengsel van indigoplanten en klei (palygorskiet) te verhitten. De molekulen van de indigoplanten kropen tijdens het verhitten in de klei en vulden zo alle kleine gaatjes op. Hierdoor kon de kleur niet verdwijnen. De klei beschermt vervolgens het blauwe indigo tegen bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden.


  Dooryhee wilde het kunstje van de Maya’s natuurlijk dolgraag herhalen. Maar dan wel op een manier waar wij tegenwoordig iets aan hebben. Hij combineerde indigo met de poreuze stof zeoliet. Zeoliet wordt tegenwoordig veel gebruik voor het maken van bijvoorbeeld cement. Door deze stoffen te combineren ontstond er een nieuw soort: eeuwige verf. Volgens Dooryhee is deze verf zeer geschikt voor het restaureren van schilderijen en zou ook heel goed gebruikt kunnen worden voor het vervaardigen van gekleurd cement.


  De Maya’s ontwikkelden de kleurstof ongeveer 1.700 jaar geleden, archeologen ontdekten het opnieuw in de oude Maya stad Chichen Itza in 1931. Maya’s gebruikten de verf voor kunst en voor regenrituelen. Recent bewijs suggereert dat ze voorwerpen en mensen die als offer dienden, blauw verfden en in een diepe natuurlijke waterbron, de heilige cenote, gooiden, zodat de regengod Chak het offer met regen zou belonen.


  De stoffen die de Maya’s in de verf stopten, werden door hen als helend beschouwd. Het is dan ook logisch dat zij juist de offers voor de regengod van deze ‘helende’ verf voorzagen: Chak was met zijn regenbuien in staat om ook het land te helen.


  Bronnen:
  Scientias.nl: Stevig verfje: met dank aan de Maya’s. http://www.scientias.nl/stevig-verfje-met-dank-aan-de-mayas/13807


  Fox News: X-Rays Reveal Secret of Ancient Maya Dye. http://www.foxnews.com/scitech/2010/07/27/x-ray-study-reveals-secrets-ancient-mayan-technology/