donderdag 25 november 2010

Een Bijzondere Begrafenis

Als we de religie van de Amerikaanse Indianenstammen nader bestuderen, constateren we een opmerkelijke afwezigheid van angst voor de dood. Grafheuvels wijzen erop dat men geloofde dat het leven na de dood een voortzetting was van het leven zoals men het al had ervaren.
Expatriate Cemetery, San Miguel de Allende, Mexico, 2005


Persoonlijke bezittingen, gereedschappen en wapens die tot het familiebezit behoorden, kookgerei en vaak ook voedsel werden naast het lichaam gelegd, zodat het zou worden meegenomen naar het volgende leven. Men nam niet aan dat de ziel rekenschap zou moeten afleggen voor fouten en nalatigheid ten aanzien van een van te voren bepaalde ethische norm. Daarvoor was alles al gezegd tijdens het leven van de betrokkene. 


Sommige stammen beschouwden de overgang naar het volgende leven als een min of meer mechanisch proces, dat iedereen te wachten stond, een natuurlijke, kosmische aangelegenheid die alles en iedereen aanging. ...


Enkele decennia geleden woonde ik een begrafenis bij op een christelijk kerkhof in Mission, Zuid Dakota. Toen het lichaam zich in het graf bevond en de rouwenden eromheen stonden, kwam er een oude vrouw naar voren en legde een sinaasappel op het graf.  De priester die de dienst had geleid snelde toe en nam de sinaasappel weg, met de woorden: 


"Wanneer denkt u dat de overledene deze sinaasappel zal komen opeten?" Eén van de Sioux Indianen die erbij stond zei: "Als de ziel terugkomt om aan de bloemen te ruiken." Niemand zei daarna meer iets.


Vine Deloria Jr. (Oglala Sioux), 1973Uit: Indiaanse wijsheid. Het huis van dauw. Verzameld door Joseph Bruchac.


Foto: http://www.pbase.com/pnd1/festivals&page=2

woensdag 24 november 2010

Wie ben je werkelijk?

"Je hele leven lang denk je dat je je lichaam bent, 

soms denk je dat je je verstand bent, 

op het moment dat je dood gaat kom je erachter Wie je werkelijk bent."


Uit Gesprekken met God door Neale Donald Walsch.

maandag 22 november 2010

Prehistorische tekeningen gevonden van buitenaardse wezens

Prehistoric UFO and ET images found in remote cave in India
Diep verborgen in de dichte jungle van India, hebben antropologen samen met lokale mensen, een bijzondere ontdekking gedaan: grottekeningen die buitenaardse wezens, een vliegende schotel en een wormgat afbeelden.


De afbeeldingen werden gevonden in het district Hoshangabad in de deelstaat Madhya Pradesh slechts 70 kilometer van het plaatselijke administratieve centrum van Raisen. 


Op een zeer duidelijke tekening is een figuur te zien die misschien een buitenaards wezen in een ruimtepak is, samen met een klassieke vliegende schotel. Aan de achterzijde van de vliegende schotel is een krachtveld of een spoor getekend.


Ook is er iets afgebeeld dat op een wormgat lijkt, dit is misschien een verklaring hoe de buitenaardse wezens de aarde konden bereiken. 


Lokale archeloog Wassim Khan heeft de afbeeldingen zelf gezien en zegt dat ze abnormaal zijn, vergeleken met andere afbeeldingen in het gebied. Daardoor gelooft hij dat ze wezens van een andere planeet kunnen zijn en reeds sinds prehistorische tijden contact met mensen hebben.
Bron: Archeology Daily News

maandag 15 november 2010

Klimaatscenario's waardeloos

De klimaatscenario's van het KNMI, waarop Rijkswaterstaat, dijkenbouwers en milieuambtenaren hun beleid baseren, blijken van nul en generlei waarde.
  Foto: MOUW, RICHARD
  Marcel CrokFoto: Rob de Jong
  Die alarmerende conclusie komt uit het vandaag te verschijnen boek 'De staat van het klimaat - een verkoelende blik op een verhit debat' van wetenschapsjournalist Marcel Crok. De Nederlander sprak jarenlang met talloze wetenschappers over de hele wereld en trof onder hen veel meer twijfel en discussie aan over aardse opwarming door CO2-uitstoot, dan het VN-klimaatpanel IPCC ons wil doen geloven.
  "Ze laten zich zand in de ogen strooien", zegt Crok over alle politici, ambtenaren en natuurbeschermers die op basis van de KNMI-scenario's denken dat het met de temperatuur in Nederland maar één kant op kan: omhoog. Zo zou de kans op Elfstedentochten volgens het KNMI in deze eeuw drastisch afnemen.
  Crok: "De modellen die het KNMI gebruikt, zijn gebaseerd op de aanname dat CO2 de dominante factor is en de rest er niet toe doet. Maar dat is juist erg onzeker (dit schrijf ik al jaren op mijn blog). De scenario's geven een vals gevoel van zekerheid. Dan kun je wel een computer laten draaien naar het jaar 2050, maar waar slaat dat op?"
  De Amerikaanse onderzoeker Roger Pielke sr stelt in het boek dat veel meer naar lokale omstandigheden, zoals veranderend landgebruik en luchtvervuiling, moet worden gekeken als verklaringen voor klimaataanpassingen. Hij toonde aan dat de recente opwarming in Florida bijvoorbeeld tenminste deels is te verklaren door het droogleggen van moerassen.
  Overigens heeft de Britse Royal Society, de Engelse collega's van het KNMI, eerder dit jaar al ruiterlijk toegegeven dat voorspellingen voor regionale klimaatverandering eigenlijk onmogelijk te maken zijn. Daarvoor is ons begrip van het klimaat te beperkt, net als de capaciteit van de huidige computermodellen.

  zondag 14 november 2010

  maandag 8 november 2010

  Spiritual Reality: Near Death Experiences

  Mayans converted wetlands to farmland

  The sophistication of the civilization's agricultural systems rivalled their pyramids.


  Maya canalsMaya irrigation canals at "Birds of Paradise" site in northwest Belize.S. Luzzadder-Beach
  The ancient Maya civilization is widely recognized for its awe-inspiring pyramids, sophisticated mathematics and advanced written language. But research is revealing that the complexity of Maya agricultural systems is likely to have rivalled that of their architecture and intellect.
  Using new techniques and extensive excavations, researchers have found that the Maya coped with tough environmental conditions by developing ingenious methods to grow crops in wetland areas. "The work shows that this intensive agriculture is more complicated and on a par with these other areas of intellectual development," says Timothy Beach, a physical geographer at Georgetown University in Washington DC, who presented his findings on Wednesday at the Geological Society of America (GSA) meeting in Denver, Colorado.
  The Maya civilization, considered one of the most advanced ancient societies, lived in sprawling and densely populated pockets from the Yucatán Peninsula in southeastern Mexico to Honduras in Central America. The civilization arose before 1000 BC and reached its height from about 400 BC to 900 AD.
  The Maya's home was a tough environment replete with recurring droughts and rising sea levels, and the land that they farmed was rough, rocky terrain interixed with vast swamps, or wetlands. So one of historians' biggest questions about the Maya civilization is how they managed to feed their huge populations.

  Ancient avocados

  It has long been suspected that the Maya relied heavily on agriculture. In the 1970s, researchers began characterizing the remains of elaborate irrigation canals found in wetland areas. But it has not been clear how widespread these canals were or whether the use of wetlands for farming was an important part of the Maya agricultural system.
  At the GSA meeting, Beach presented the results of two decades' work aimed at answering these questions1,2. During that time, he and his wife, Sheryl Luzzadder-Beach, a physical geographer specializing in water quality from George Mason University in Fairfax, Virginia, and their colleagues, have performed more than 60 excavations to study and map the different earth layers, or strata, in field sites in northern Belize.
  “Usually in archaeology there's an elite focus on the majestic cities that we can wonder at. But the burning question is always how did they feed these populations.”
  Working in low-lying wetlands, which are difficult to access and navigate, the team dug trenches some 3 metres deep and 10–20 metres long to study soil and water chemistry. They performed carbon-isotope analyses on soil layers and studied fossilized plant materials to work out how the land was used.
  The soil layers revealed signs of rising water tables and the remnants of flood deposits. Fossilized plant remains at these sites show that the Maya were growing crops such as avocados, grass species and maize. Their research suggests that the Maya built canals between wetlands to divert water and create new farmland, says Beach.
  As the Maya mucked out the ditches, they would have tossed the soil onto the adjacent land, creating elevated fields which would kept the root systems of their crops above the waterlogged soil, while allowing access to the irrigation water. Beach says that surveys carried out using Google Earth and remote sensing techniques suggest that this wetland system was probably around 100 kilometres across.

  Archaeological elitism

  Although about 40% of the Yucatán Peninsula is swamp today, the idea that the Maya farmed wetland areas extensively has been controversial among archaeologists. But the new work is "very suggestive that the Maya were modifying these swamps intensively to make a living", says Vernon Scarborough, an anthropological archaeologist at the University of Cincinnati in Ohio, who was not involved with the research. "It's hard to project across the entirety of every swamp area because there are so many of them. But it's certainly intriguing."
  Stephen Houston, an expert on Maya civilization at Brown University in Providence, Rhode Island, who recently began collaborating with Beach, says that because so much archaeological work on the Maya civilization has focused on its architecture and written records, relatively little attention has been given to understanding its agriculture. "Usually in archaeology there's an elite focus on the majestic cities that we can wonder at," says Houston. "But the burning question is always how did they feed these populations."
  Beach's arduous excavations have filled "a crucial gap", he adds. "They've confirmed that many of these swamplands in that area were being used for that kind of intensive agriculture and large-scale manipulations of the landscape."
  One of the reasons some scholars dismissed the idea that wetlands were fundamentally important to the Maya is that they are often far from famous sites such as Tikal and Chichen Itza. But there must have been dense populations living in rural areas near wetlands, far from the glitzy urban centres, says Beach.
  "It's a very thoughtful, clever way of utilizing the environment," says Scarborough. "When a Westerner goes into a wetland today, they see nothing but trouble. It's difficult to tame, capture and modify. But in the past they were considered real breadbaskets in many parts of the world." 

  vrijdag 5 november 2010

  UFO's boven Leiden

  Deze week kreeg ik van een anoniem persoon een email met daarin een aantal foto's van UFO's boven Leiden.


  Ik heb de foto's goed bekeken, want op het eerste gezicht komen ze onwerkelijk over, en ook onderzocht met het programma JPEGsnoop, maar daaruit blijkt niet dat ze zijn bewerkt met Photoshop.
  Ook de anonieme bron beweert dat hij de foto's niet heeft bewerkt en heeft ze ook op zijn camera staan.


  Goed, het verhaal van de anonieme bron:


  "In juli heb ik een paar UFO's gezien. Op zondag 4 juli,het was toen ongeveer 14:00 zag ik de eerste. Ik was hierdoor heel erg geschokt en heb verschillende mensen in mijn omgeving gevraagd,maar ik was de enige die deze had gezien. In de dagen daarna heb ik nog meerdere keren dezelfde UFO's in de verte gezien. Om bewijs te kunnen hebben,omdat mijn verhalen niet geloofd werden,hebik daarna steeds mijn camera meegenomen. Op zaterdag 17 juli heb ik een paar foto's kunnen nemen van deze UFO's. Dit was midden op de dag. Rond een uur of 1. Later op die dag heb ik nog meer foto's kunnen nemen. Dit was in de omgeving van Leiden. Drie dagen later, op dinsdag heb ik 's avonds ook nog foto's kunnen maken toen ik er een zag boven de A12. Het was toen al donker. Dit heb ik in mijn agenda opgeschreven als bewijs.


  De UFO's lijken op de foto's erg groot, maar in het echt leken ze heel “licht”. Er ging ook geen soort van “zware energie” vanuit. In het echt zagen ze er wel groot uit maar voelden ze “klein” De foto's zijn dus niet helemaal zoals het in het echt “voelde” Ze verplaatsten zich snel door de lucht, maar als je je ogen erop focust dan leken ze langzamer te gaan. Een onwerkelijke beleving!!! Ik heb geen lampen of iets gezien, zoals meestal in de films. Toch leek het alsof er intelligentie in zat.Het voelde dat iemand of iets daarin op ons keek. Elke keer na zeg maar 10 minuten gingen ze weg. Ze maakten geen geluid of gezoem maar je voelde wel trillingen. Het ging heel snel.


  Door bekenden werd ik niet meer serieus genomen en omdat ik dit belangrijk vond ben ik direct met mijn foto's naar de overheid gegaan. De politie hier wilde er niets mee doen. Daarna heb ik de foto's lang voormezelf gehouden,omdat ze dachten dat ik een grapje maakte en ik mocht geen aangifte doen.


  Daarna heb ik een mail geschreven naar het ministerie van binnenlandse zaken. Iemand zei dat. Ik heb hen gevraagd naar de foto's te kijken als bewijs voor buitenaards leven. Eerst kreeg ik steeds maar geen antwoord maar op een gegeven moment (dit was in september) kreeg in zo'n gewone brief dat ze mijn “verzoek” in behandeling hadden genomen. Daarna heb ik niets meer van ze gehoord. Eind september heb ik gebeld,waar mijn antwoord bleef. Toen zei deze regeringsambtenaar dat er niets mee gedaan werd, maar dat ik NIET naar de media moest gaan!!! Op mijn vraag waarom niet gaf hij als antwoord dat ik dan voor gek verklaard zou worden door het publiek!!


  Nu weet ik niet veel van buitenaards leven en ik had nog nooit UFO's gezien. Maar ik kreeg het idee dat het geheim moest blijven en dat ik daarover niet zou mogen praten en ik durf nu niet met mijn naam naar buiten te komen. Ik denk dat de overheid niet wil dat de mensen dit weten. Ik geloof niet dat deze UFO’s van het leger zijn. Of het moet echt een heel groot geheim zijn dat buitenlandse legers ons bespioneren,maar dat geloof ik nooit. Ik snap niet waarom het geheim moet blijven als het buitenaards leven is,want dat is toch groot nieuws??!?! Weten jullie of meer mensen deze gezien hebben? Dat moet toch wel?? Durven deze mensen ook niet naar de media toe te gaan??


  Nu heb ik lang getwijfeld over wat ik zou moeten doen. Zoals ik zei heb ik me nooit eerder met buitenaardse dingen bezig gehouden. Ik ken dan ook niet de plekken waar ik heen moet met de informatie. Het kan toch niet zo zijn dat niemand het mag weten???"


  Nu heb ik besloten jullie te mailen. Mijn naam en plaats hou ik voormezelf, omdat ik ook nog normaal naar school en mijn werk moet en niet uitgelachen wil worden en omdat ik niet hoop dat de overheid me in de gaten houd.


  Ik heb nog een paar meer foto’s,als jullie deze ook willen"