dinsdag 28 december 2010

Spaarlampen zijn een gevaar voor de gezondheid

Spaarlampen zijn een gevaar voor de gezondheid, toch als ze gebroken worden. Dat komt doordat ze te veel kwik bevatten, en 20 keer meer giftige dampen dan is toegestaan binnenskamers. Dat meldt een studie uitgevoerd in opdracht van het Duitse federale agentschap voor milieu. Vooral kleine kinderen en zwangere vrouwen lopen gevaar, aldus de studie.
Het agentschap testte twee 'worst case scenario's': een spaarlamp met twee gram kwik en een met vijf gram. Geen van beide lampen had een beschermlaag en beide werden gebroken terwijl ze warm waren. 

Metingen
Uit metingen bleek dat er ongeveer 7 microgram kwik vrijkwam per kubieke meter lucht. Dat is 20 keer zoveel als de richtlijn van 0,35 microgram. Er werden tot vijf uur na het breken van de lamp metingen uitgevoerd op grondniveau. Wanneer bovenstaande waarden werden gemeten, is niet duidelijk, net zomin als hoe snel het kwik verdeeld raakt.

Ruimte verlaten en verluchten
Zwangere vrouwen wordt aangeraden zo snel mogelijk de ruimte waarin een spaarlamp brak te verlaten. Ook kinderen moeten weggestuurd worden, en aangeraden wordt om in kinderkamers alvast een spaarlamp te gebruiken met extra beschermlaag. 

Tegelijk moet er wel bij gezegd worden dat de kans dat een spaarlamp breekt, bij normaal gebruik enorm klein is.  Breekt zo'n lamp toch, verlucht dan de ruimte en ruim de scherven op met beschermende handschoenen.

Energie besparen
Als gevolg van de pogingen om energie te besparen, zijn gloeilampen verboden en moeten nu spaarlampen worden gebruikt. Ze gebruiken maar 20 procent van de energie van een gewone gloeilamp, en besparen dus zowel geld als energie.

Gevoelige mensen
Niet iedereen is blij met de maatregel. Er wordt geklaagd over het licht, en sommige medische groeperingen beweren dat spaarlampen epileptische aanvallen, migraines en zelfs huiduitslag kunnen veroorzaken. Zij vragen dat 'gevoelige mensen' deze lampen niet moeten gebruiken.

Zover wil het Duitse agentschap echter niet gaan. "De aanwezigheid van kwik is een serieus nadeel aan de spaarlampen. We moeten snel evolueren naar een lamp die kwik minder of niet nodig heeft." Die bestaan nochtans al: hallogeen lampen en LEDs bevatten geen kwik en gebruiken ook minder energie dan de traditionele gloeilamp.  (edp)

Bron: http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/1199446/2010/12/23/Spaarlampen-zijn-een-gevaar-voor-de-gezondheid.dhtml

zondag 12 december 2010

21 december 2012? Ik betwijfel het

21 december 2012 is volgens Maya wetenschappers de datum waarop een nieuwe periode van 5.125,25 jaar begint, maar is dat wel zo?


Inmiddels is er al een tijd een ware hype gaande over 2012 en de één na de ander wil hiervan een graantje meepikken. Veelal gaat het over de meest dramatische voorstellingen, iets dat de Maya’s ontkennen, maar daar wilde ik het eigenlijk niet over hebben.
Maya wetenschappers hebben deze datum (sommigen 2 dagen later op 23 december 2012) geaccepteerd als de datum waarop de 13e Baktun uit de Lange Telling kalender eindigt, maar de methode (GMT) waarmee de Lange Telling kalender wordt omgezet naar onze Gregoriaanse kalender is nooit bewezen! Het is dus nooit bewezen dat 13.0.0.0.0 3 Kankin 4 Ahau op 21 december 2012 valt.


De Maya’s gebruikten de Lange Telling tot ongeveer het jaar 1200, daarna schakelden ze over op de Korte Telling. De Chilam Balam boeken en het boek van Diego de Landa, geschreven na de verovering van Midden-Amerika door Spanje, zijn de belangrijkste Korte Tellingsbronnen. Maar de meeste gebeurtenissen vielen binnen een bepaalde Katun periode van 20 jaar en toen de Spanjaarden in de 16e eeuw de Maya kalenders ontdekten, was de Lange Telling kalender al honderden jaren niet meer in gebruik, en in de vergetelheid geraakt.
De Spanjaarden verboden de Maya’s om het hiërogliefenschrift te gebruiken, waarna dat ook snel vergeten was. Aan het einde van de 19e eeuw ontdekten men de oude Klassieke Maya steden, maar er was niemand die het prachtige hiërogliefenschrift nog kon lezen. Het duurde tientallen jaren voordat kalender tekens waren ontcijferd, maar hoe dit met onze kalender in verbinding stonden was een groot raadsel. 
Het ontcijferen van het Maya schrift is een grote en lange strijd geweest (zie hier voor de achtergrond erover), een strijd die nog niet over is, want er zijn nog veel tekens die niet ontcijferd zijn of waarvan de betekenis onbekend is.
Daar komt nog bij dat het niet zeker is of de Maya kalender steeds ononderbroken is geweest; het is onzeker of de Korte Telling één op één in de Lange Telling valt.


Het is dus zoeken naar momenten die te herleiden zijn naar een bepaalde datum, maar ook dat blijkt niet zo eenvoudig. De Dresden Codex (zie foto) is eigenlijk het enige authentieke Maya boek waarin astronomische gegevens staan. Het bevat o.a. tabellen voor zons- en maansverduisteringen en cyclussen van Venus. Iedere tabel bevat één of meerdere basisdatums uit de Lange Telling waarbij vervolgens een bepaald aantal dagen uit de tabel opgeteld dient te worden om zo de volgende astronomische gebeurtenis (b.v. een zonsverduistering) te krijgen.
Nu is het vreemd dat met de GMT methode deze tabellen niet historisch herleid kunnen worden, want met de GMT methode kloppen de zons- en maansverduisteringstabellen niet! Dit is toch vreemd, want we weten dat Maya’s bijna perfecte astronomen waren.
Wat het nog vreemder maakt is dat deze methode toch door Mayanisten is geaccepteerd. Er zijn Mayanisten die zeggen dat de zonsverduisteringstabel in de Dresden Codex wel klopt met de GMT methode, ze rekenen dan wiskundig dat er een zonsverduistering was, maar als je vervolgens op de NASA website kijkt (hier), dan vond er op de betreffende dag geen zonsverduistering plaats.


De grote vader van de GMT correlatie is  J. Eric S. Thompson (zie foto); hij gold tientallen jaren als dé Maya goeroe, waar andere Mayanisten tegenop keken en durfden hem zodoende niet in twijfel te trekken. Zo ontdekte Tatiana Proskouriakoff in 1959 dat een bepaald patroon van datums op stenen monumenten gebeurtenissen van een bepaalde persoon beschreven, maar de “oude school” geleerden onder leiding van Thompson bleven bij het standpunt dat ze te maken hadden met godsdienst, astronomie of profetie. Pas vele jaren later zagen ook de Mayanisten in dat ze gelijk had. 
Zo is ook de fabel dat de Maya’s geloofden dat er 13 hemelen en 9 hellen zijn, afkomstig van Thompson, en bijna iedere documentaire over Maya’s op Discovery Channel of National Geographic herhaald deze fabel steeds opnieuw.


Thompson heeft wel meer foute denkwijzen gemaakt. Is de GMT ook een foute erfenis van Thompson? Als je het aan mij vraagt, dan zeg ik ja. En waarom? Doordat er geen bewijzen zijn, en met name geen astronomische bewijzen.
Ik vind het nog steeds vreemd dat men met grote zekerheid de GMT als waarheid heeft verkondigd, terwijl het nogal onzeker is. Er zijn in de laatste honderd jaar zeer veel andere correlaties geweest, maar geen enkele ervan is bewezen. Dus de Mayanisten hebben gewoon de minst slechte correlatie geaccepteerd … en zo kwam de datum 21 december 2012 in de wereld.


Ik dacht ook dat de GMT de juiste correlatie was, totdat ik vorig jaar Luuk Buursen leerde kennen. Van Luuk leerde ik dat er met de GMT correlatie geen zons- en maansverduisteringen volgen uit de tabellen van de Dresden Codex. Hier verbaasde ik me enorm over. Vele Mayanisten verkondigen de GMT als vaststaand feit, terwijl het in de praktijk niet klopt. Met Luuk zijn correlatie valt er op iedere datum in de Dresden Codex een zons- of maansverduistering, of had er een verduistering plaats kunnen vinden, met de gegevens van NASA. Luuk heeft veelvuldig contact gehad met Mayanisten over zijn correlatie, er is er zelfs één die beweerd dat de gegevens van NASA onbetrouwbaar zijn en dat er wiskundig met de GMT wel zons- en maansverduisteringen zijn geweest. 


Inmiddels is Luuk meer dan een jaar bezig om Mayanisten zover te krijgen om zijn vele astronomische bewijzen voor zijn correlatie nader te onderzoeken, maar ze hebben er geen tijd voor, of geen zin in. Want wie is immers Luuk Buursen? Hij heeft geen academische opleiding en is binnen het Maya wetenschappers wereldje niet bekend.
Toch heeft Luuk voor vele Lange Tellingsdatums bewijzen waarop met zijn correlatie bijzondere astronomische gebeurtenissen plaats vonden. Hij is inmiddels 20 jaar bezig en heeft volgens mij de juiste correlatie ontdekt. 


Luuk wil volgend jaar een eigen website maken en daarop zijn correlatie uitleggen, ik laat het woord dan ook verder over aan Luuk, maar ik wil toch enkele belangrijke punten uit zijn correlatie noemen:

  • De huidige Zon begon met een zonsverduistering op 5/6 november 3160 voor Chr. en eindigt met een zonsverduistering op 4/5 november 2040.

  • Eén Zon duurt precies 5.200 jaar, en geen 5.125,25 jaar zoals volgens de GMT.

  • Luuk zijn correlatie bevat schrikkeldagen, dat in de GMT ontbreekt, terwijl er aanwijzingen zijn dat Maya’s wel schrikkeldagen gebruikten: klik hier.

donderdag 9 december 2010

Wikileak: Infiltratie Nigeriaanse overheid door Shell


De Guardian maakte gisteren bekend dat Shell volgens eigen zeggen mensen op elk relevant ministerie van Nigeria heeft zitten en ”dus toegang heeft tot alles wat er op die ministeries wordt gedaan''. Dit blijkt uit door klokkenluiderssite Wikileaks gelekte documenten. "Dit is het zoveelste bewijs dat Shell in Nigeria vuil spel speelt," aldus Geert Ritsema van Milieudefensie.

Milieudefensie wijst er op dat deze onthullingen haaks staan op de vaak door Shell geuite bewering dat het geen greep heeft op de Nigeriaanse regering en dat het daarom weinig kan doen aan de grootschalige olielekkages en het nodeloos affakkelen van gas. De nieuwe onthullingen rondom Shell in Nigeria staan volgens de milieuorganisatie niet op zichzelf. Het past in een stroom van berichten over massale milieuvervuiling, schending van mensenrechten en corruptie waaraan het bedrijf zich in Nigeria schuldig maakt.

Op 26 januari aanstaande houdt de Tweede Kamer een hoorziting over Shell in Nigeria. Milieudefensie roept de Kamerleden op om Shell tijdens deze hoorzitting stevig aan de tand te voelen over de vele schandalen die zich rond de aanwezigheid van het bedrijf in Nigeria voordoen.

Een greep uit eerdere berichtgeving rond de activiteiten van Shell in Nigeria:
In augustus veroordeelt een Nigeriaanse rechtbank Shell tot het betalen van 16.7 miljard Naira (ongeveer 100 miljoen dollar) omdat het bedrijf heeft verzuimd een grote olielekkage in het dorp Ejama Ebubu op te ruimen. Voor meer informatie: http://www.unpo.org/article/11398

In september wordt bekend dat de Dow Jones Duurzaamheid Index Shell uit de index heeft verwijderd vanwege het falende milieu- en mensenrechtenbeleid van het bedrijf in Nigeria. http://www.milieudefensie.nl/actueel/pers/berichten/dow-jones-index-deelt-kritiek-milieudefensie-op-shell
In oktober komt het nieuws naar buiten dat Shell in Nigeria en Kazachstan via een tussenpersoon mogelijk betrokken is bij het omkopen van douanepersoneel. De zaak wordt onderzocht door de waakhond van de Amerikaanse effectenbeurs. http://nos.nl/artikel/194223-shell-betrokken-bij-omkooppraktijken.html