dinsdag 27 december 2011

Is het zuidoosten van de VS de bakermat van de beschavingen in Midden-Amerika?


In het zuid-oosten van de Verenigde Staten zijn veel meer oude terpen gevonden. Vroeger dacht men dat de kegelvormige terpen in de zuidelijke Mississippi vallei niet ouder waren dan 1000 jaar, maar in de jaren 70 en 80 waren archeologen verbluft dat radiokoolstof dateringen van sommige plaatsen een ouderdom van 3000 voor Chr aangaven. Dat is 2000 jaar ouder dan de eerste steden in Mexico!
In de jaren 90 begon Louisiana staatsarcheoloog Joseph Saunders een studie naar de terpen. Ten westen van Monroe onderzocht hij een plaats die Hedgepeth wordt genoemd; deze plaats met zes terpen en een kegelvormige structuur van 8 meter hoog en een diameter van 33 meter werd gedateerd op 3000 coor Chr met radiokoolstof datering. Een andere plaats die Frenchman's Bend wordt genoemd, ten noorden van Monroe, bleek even oud te zijn en heeft huizen met drie verdiepingen en zes terpen.

Watson Brake ten zuiden van Monroe met 11 terpen bleek van 3500 voor Chr te zijn. "De overvloed aan voedsel op deze plaats was ongelooflijk", zegt Saunders aan de hand van enorme hoeveelheden botten van wild en vis graten die er zijn gevonden. Een document van Saunders uit 1997 leverde prachtig bewijs dat een terpen bouwende cultuur veel ouder was dan gedacht. "Gedurende 2000 jaar bouwde men terpen in het zuidoosten van de VS, voordat de eerste monumenten in Midden-Amerika verschenen", zegt archeoloog David Anderson van de universiteit van Tennesee, Knoxville. Saunders stelt dat vanaf ongeveer 3700 voor Chr tot 2700 voor Chr, indianen langs de zuidelijke Mississippi vallei begonnen te bouwen; ze lieten mysterieuze rechthoekige blokken van verwarmde klei, duizenden speerpunten en reusachtige terpen achter. Saunders denkt dat men de terpen bij Watson Brake maakte tegen regelmatige overstromingen, waarop men leefde en voor ceremonieel gebruik. Hij en anderen hebben weinig aanwijzingen van uitgebreide handel gevonden en hij suggereert dat de terpen geen deel uitmaken van een nauw met elkaar verbonden cultuur, maar dat het eerder door iedere groep gebruikt kan zijn.

In de 14 jaar na dit document zijn er meer dan tien andere terpen geidentificeerd, maar Saunders en andere archeologen zeggen dat meer opgravingen en preciezere dateringen cruciaal zijn.

De tweede periode van terpenbouw begon rond 1600 voor Chr en duurde ongeveer 600 jaar. Poverty Point is de voornaamste nederzetting uit deze periode en is gelegen op een moerassige rivierarm ten oosten van Monroe. Het bevat een gigantische terp, dat is gevormd als een vliegende vogel – een beeld dat in deze regio gedurende 3.000 jaar wordt herhaald – en de structuur is 22 meter hoog en 200 meter lang. Poverty Point was praktisch een handelsbeurs. Samen met meer dan 8.000 speerpunten, hebben archeologen rode jaspis, kwarts en koper dat van de Grote Meren kwam, gevonden, meer dan 130 figuren van klei en talloze bot-priemen die waarschijnlijk werden gebruikt om dierenhuiden mee door te prikken. Wat er vanuit Poverty Point werd geexporteerd is een mysterie; er zijn slechts een paar stenen kralen gevonden die hier misschien zijn gemaakt.

Hebben de terpen in het zuidoosten van de Verenigde Staten de opkomst van de beschavingen in Midden-Amerika beinvloedt? De afmetingen die in de plaatsen in Louisiana zijn gebruikt komen vrijwel overeen met die in Midden-Amerika. Door de uitlijningen van de oude terpen te onderzoeken, stelde de gepensioneerde ingenieur Robert Patten tijdens een recente conferentie over archeo-astronomie, dat de getallen die met de plaatsen zijn verbonden worden weerspiegeld in latere Midden-Amerikaanse kalenders en in het ontwerp van structuren. De oorsprong van het Midden-Amerikaanse systeem ligt ergens in het uitgestrekte gebied tussen de Mississippi rivier en Midden-Amerika, zegt hij.

De tweede periode terpenbouw eindigde in 1000 voor Chr toen er in het oosten van Noord-Amerika abrupte economische en maatschappelijke veranderingen plaats vonden. Recent geo-archeologisch onderzoek in het noordoosten van Louisiana suggereert dat er grootschalige overstromingen zijn geweest, tesamen met koelere temperaturen. Overstromingen kunnen ervoor gezorgd hebben dat plaatsen als Poverty Point onbewoonbaar werden.


Er werden gedurende enkele honderden jaren geen terpen gebouwd. Uiteindelijk begon enkele honderden jaren voor Christus de derde en laatse periode van terpenbouw, deze keer in de Ohio rivier valle met als hoogtepunt de plaats Cahokia, zie foto. Cahokia trok immigranten aan om er te leven, werken en deel te nemen aan massala ceremonieen. Er woonden misschien wel 50.000 mensen. De abrupte ondergang in 1300 voor Chr is nog een groot vraagteken.

Er is een groeiend besef dat de oostelijke Native Amerikaanse samenlevingen veel ingewikkelder en genuanceerder waren dan voorheen gedacht. Veel terpen zijn jammer genoed in het verleden vernietigd, zo waren rond 1860 bijna alle terpen rond St.Louis vlak gemaakt. Cahokia, verder naar het oosten, was met meer dan 100 terpen een ceremonieel centrum dat groter was dan zeven vierkante kilometer. Deze plaatsen bleven bespaard dankzij de meer landelijke locatie. De grootste structuur, Monks Mound, lag in het midden van vier grote pleinen en werd door kleinere terpen omringd. Het monument heeft een basis dat zo groot is als de Grote Piramide van Gizeh en een omtrek die groter is dan de Piramide van de Zon in Teotihuacan in Mexico. Het is 30 meter hoog en 15 meter breed en geheel van zand gemaakt. Als je dit in de Maya laaglanden vind, dan is er geen twijfel over mogelijk dat dit een stad is, zegt John Clark, het zou in de top 10 van alle Midden-Amerikaanse steden staan.


In het nieuwe plaatje dat zo langzamerhand wordt gevormd waren Native Amerikanen in deze regio bouwmeesters, die als pelgrims en handelaren ver reisden, en experimenteerden met nieuwe technologieen terwijl ze geconfronteerd werden met afschrikwekkende natuursveranderingen. Ze kunnen zelfs een sleutelrol hebben gehad in de geboorte van grote Midden-Amerikaanse beschavingen, zoals de Olmeken en Maya’s. Vandaag de dag zijn geleerden er meer van overtuigd dat ze de mysteries van Cahokia en de terpen in het zuidoosten van de Verenigde Staten kunnen oplossen.

Hoe zit het met de plaats in het zuidoosten van de Verenigde Staten die onlangs in het nieuws kwam doordat het door Maya’s zou zijn gebouwd?
Dit is opnieuw een media hype; geen enkele archeoloog beweert dit en ook de archeoloog Mark Williams die er werkte zegt dat het niet door Maya’s is gebouwd. De plaats is Kenimer bij Sautee in White County, Georgia, en slechts een mijl ten oosten van de beroemde Nacoochee plaats (9Wh3) in de Chattohochee rivier vallei. Bijna alle potscherven die er zijn gevonden dateren uit de Late Woodland Napier periode (ongeveer 900 na Chr). Toch blijft deze plaats volgens Mark Williams een vreemde plaats doordat het de enige plaats is met terpen uit de Napier periode. In een paar andere plaatsen zijn wel een klein aantal Napier potscherven gevonden, maar er is geen enkele plaats met een terp uit deze periode.
Ook de aard van deze plaats op zich is vreemd. De ligging op de steile hellingen maakte het leven moeilijk; ook blijkt dat alleen de terpen zelf werden bewoond. Er is geen omliggende bewoning gevonden; er is geen dorp. Misschien was er in de buurt een dorp, maar dat is nog onbekend. Kenimer had misschien een speciaal doel, het lijkt niet overeen te komen met wat we normaal denken als het centrum van een gemeenschap in de Nacooche Vallei. De plaats werd waarschijnlijk slechts een korte tijd bewoond, misschien niet meer dan 20 jaar. Ook de vorm van de heuvel is vreemd; deze structuur werd waarschijnlijk gebouwd door een puntige heuvel in de vorm van een afgestompte piramde te houwen. De enige andere bekende structuur is Emerald Mound bij Natchez, Mississippi, maar die plaats is waarschijnlijk van een veel later periode.

Bronnen:

vrijdag 23 december 2011

1100 jaar oude Maya ruïnes gevonden in Noord Georgia, USA

Archeologen hebben in de Verenigde Staten in de staat Georgia een 1100 jaar oude Maya stad gevonden. Volgens Richard Thornton bij Examiner.com zijn de ruïnes de resten van een stad die door Maya's is gebouwd die vroeger de oorlogen, hongersnood, vulkanische uitbarstingen en droogte ontvluchtten.

In 1999 leidde Mark Williams van de universiteit van Georgia een expeditie om Kenimer Mound te onderzoeken, dat is een grote piramide met vijf zijden die rond 900 na Chr werd gebouwd aan de voet van de hoogste berg in Georgia, Brasstown Bald. Veel lokale inwoners dachten dat het een heuvel was, maar in feite bleek het een structuur te zijn die gebouwd was op een bestaande heuvel, een methode die gebruikelijk was bij Maya's in Midden-Amerika en bij zuidoostelijke Native Amerikaanse stammen.

Toen er bewijs tevoorschijn kwam dat deze stad verbindingen met Maya's had, bracht de Zuid-Afrikaanse archeoloog Johannes Loubser teams naar deze plaats die monsters namen en potscherven analyseerden zodat de plaats gedateerd kon worden. Het bleek dat de stad ongeveer 1.000 jaar geleden vele tientallen jaren bewoond was geweest. De mensen die er woonden stonden bekend als Itza Maya, een woord dat in de Cherokee taal werd opgenomen.

De stad die nu is gevonden werd waarschijnlijk Yupaha genoemd; de Spaanse ontdekkingsreiziger Hernando de Soto zocht er tevergeefs naar in 1540. Tot nu hebben archeologen tenminste 154 gemetselde stenen muren voor agrarische terassen opgegraven, plus bewijs voor een geavanceerd irrigatiesysteem en de ruïnes van diverse andere stenen structuren. Er ligt waarschijnlijk nog veel meer onder de grond.

Deze vondst is bijzonder doordat het een verbinding vaststelt tussen de Natives in het zuid-oosten van de USA en de Maya's. Volgens Thornton kan het de belangrijkste archeologische vondst van de afgelopen jaren zijn.


Bronnen:

woensdag 21 december 2011

De Sjamanistische oorsprong van Kerstmis

Hoewel de meeste mensen kerstmis zien als een christelijke feestdag, komen de meeste symbolen van sjamanistische tradities van de inheemse volkeren van voor het christendom uit Noord-Europa en Siberië. De heilige paddenstoel van deze mensen was de rode en witte Amanita muscaria paddenstoel, ook wel bekend als 'vliegenzwam’. Deze paddenstoelen komen nu vaak voor in sprookjes, en worden gewoonlijk geassocieerd met magie en feeën. Dit is omdat ze krachtige hallucinogenen bevatten, en ze werden door de oude volkeren gebruikt voor inzichten en transcendente ervaringen. De effecten van de vliegenzwam bevatten meestal sensaties zoals vervorming en vliegen. Het gevoel van vliegen zou de oorzaak kunnen zijn voor de legendes van vliegende rendieren, en legenden van sjamanistische reizen, inclusief verhalen van gevleugelde rendieren die hun ruiters tot de hoogste takken van de Wereldboom vervoeren.

De belangrijkste elementen van de moderne kerstfeest, zoals de Kerstman, kerstbomen, magische rendieren en het geven van cadeaus, zijn oorspronkelijk gebaseerd op de tradities rond de oogst en consumptie van deze meest heilige paddenstoelen.


De Wereldboom
Deze oude volkeren, zoals de Lappen uit Finland en de Koryak uit Siberië, geloofden in de Wereldboom. De Wereldboom werd gezien als een soort kosmische as, waarop de vlakken van het universum zitten. De wortels van de Wereldboom strekken zich naar beneden uit in de onderwereld, de stam is de midden wereld van ons dagelijks bestaan en zijn takken reiken naar boven in het hemelse rijk.

De Amanita muscaria paddenstoelen groeien alleen onder bepaalde soorten bomen, voornamelijk sparren en evergreens. De Poolster werd ook als heilig beschouwd, omdat alle andere sterren rond zijn vaste punt draaien. Ze associeerden de Poolster met de Wereldboom en de centrale as van het universum. De top van de Wereldboom raakte de Poolster, en de geest van de sjamaan zou de metaforische boom beklimmen, waarbij hij in het godenrijk terecht kwam. Dit is de ware betekenis van de ster in de top van de moderne kerstboom en ook de reden dat het huis van de super-sjamaan Kerstman op de Noordpool is. Oudere volkoren waren verbaasd hoe deze magische paddenstoelen uit de aarde omhoog kwamen, zonder enig zichtbaar zaad. Ze beschouwden dat deze ‘maagdelijke geboorte’ kwam door de ochtenddauw, die werd gezien als het zaad van de god. De zilveren versierselen die we nu in onze moderne kerstboom draperen staat voor deze goddelijke vloeistof.

De Kerstman, super sjamaan
Hoewel het moderne beeld van de Kerstman gedeeltelijk door de reclame afdeling van Coca-Cola is ontstaan, duiden zijn uiterlijk, kleding, manieren en metgezellen op de reïncarnatie van deze oude paddenstoel-verzamelende sjamaan. Eén van de bijverschijnselen van het eten van vliegenzwammen is dat de huid een rode blozende gloed krijgt. Dit is de reden dat de Kerstman altijd afgebeeld is met gloeiende rode wangen en neus. Zelfs de vrolijke “Ho, ho, ho!” groet van de Kerstman is de euforische lach van iemand die zich heeft verwend met de magische vliegenzwam.

De Kerstman kleedt zich ook als de vliegenzwam verzamelaar. Toe het tijd was om de magische paddenstoelen te oogsten, kleedde de oude sjamanen zich zoals de Kerstman, ze droegen rood met wit afgezette bontjassen en lange zwarte laarzen. De sjamaan plukte de paddenstoelen en liet ze gedeelte drogen in naaldbomen die dichtbij stonden en verzamelde ze later in een zak en leverde ze aan gezinnen, die ze vaak lieten hangen in sokken rond de open haard om ze te laten drogen. De paddenstoelen zouden klaar zijn om hun revolutionaire giften te geven op de ochtend van de winterzonnewende op 21 december.

De vliegenzwam is ook het favoriete voedsel van de rendieren:

Bronnen:

zondag 18 december 2011

Actie Guus Geurts

Voormalig agrarier Guus Geurts uit Noord-Limburg is in hongerstaking gegaan tegen de gevolgen van de Nederlandse veevoederindustrie elders in de wereld,en dan vooral in de Amazone. Guus zit nu in de 40 ste dag van de hongerstaking.

Hij wil doorgaan tot de WTO-top in Geneve plaats heeft gevonden (nl 15-17 december) en de Tweede Kamer minstens 1 van zijn voorstellen voor verandering aanneemt.

maandag 12 december 2011

Ayahuasca Documentaire: Other Worlds

Hier is een prachtige documentaire over het gebruik van Ayahuasca door sjamanen in de Amazone:

zaterdag 10 december 2011

Film Heart of Sky - Heart of Earth

In het nauw gedreven door de globalisering en hebzucht, laten zes Maya's zien hoe destructief die twee westerse waarden zijn voor hun oude manieren - en voor hun gezondheid.


Zie: http://www.idfa.nl/nl/tags/project.aspx?id=86268924-6D29-4B8F-A174-A70ADE8E21E0 en http://heart-of-sky.com/

donderdag 1 december 2011

Omkering magnetische polen kan geen kwaad

Wetenschappers weten dat het magnetische veld van de aarde in de loop van de duizenden jaren vaak omkeert. Als we 800.000 jaar terug konden gaan in tijd, zou de naald van ons kompas naar het zuiden wijzen in plaats van het noorden. Onduidelijk was of zo'n magnetische omkering ook rampzalige gevolgen zou kunnen hebben. Analyse van geologische en fossiele gegevens wijst erop dat dat niet het geval is.

De afgelopen twintig miljoen jaar is het magnetische veld van de aarde gemiddeld eens in de 200.000 tot 300.000 jaar omgekeerd. Dat gaat niet in één klap: het proces duurt honderden tot duizenden jaren. En daarbij verdwijnt het magnetische veld van onze planeet nooit volledig.

De wisselende richting van het aardmagnetische veld is vastgelegd in lavasedimenten op de oceaanbodem. Uit onderzoek van fossiel materiaal blijkt dat tijdens de laatste omkering, die ongeveer 780.000 jaar geleden plaatsvond, niets opzienbarends is gebeurd met het dieren- en plantenleven op aarde. Ook klimaatveranderingen zijn toen niet opgetreden.

De oorzaak van de omkering van het aardmagnetische veld wordt gezocht bij de bron ervan: de vloeibare, metalen buitenkern van onze planeet. Veranderende stromingen daarin zouden tot de omkering ervan leiden.

© Eddy Echternach (www.astronieuws.nl)

2012 - A Message of Hope II

dinsdag 29 november 2011

Fietser geramd door antilope

Tijdens een mountainbikerace bij de Albert Falls in Kwazulu-Natal werd de Zuid-Afrikaanse Evan van der Spuy zomaar van zijn fiets geramd. De oorzaak was een hartenbeest die tot wel 220 kilogram zwaar kan worden. Zijn maatje fietste achter hem en zag de grote antilope aankomen, maar toen was het al te laat. Van der Spuy hield er gelukkig slechts een gebroken helm en een stijve nek aan over.



donderdag 24 november 2011

Er zijn geen kristallen Maya schedels

De eerste kristallen schedel dook op in Europa. Anna Mitchell-Hedges, dochter van archeoloog Mike Mitchell-Hedges, zei dat ze het in 1924 gevonden had tijdens opgravingen in Lubaantun, een oude Maya site in Belize. Deze schedel kreeg behoorlijk wat bekendheid als de 'Skull of Doom’ en is door spiritisten gebruikt om visioenen te ontvangen. Mike Mitchell-Hedges schreef een biografie pas in 1954, maar over de schedel liet hij weinig kwijt, hij merkte alleen op dat hij redenen had om niet te vertellen waar het vandaan kwam. Hij schreef echter dat Maya hoge priesters het vroeger tijdens doods rituelen gebruikten en "Er wordt gezegd dat als hij met behulp van de schedel iemand dood wilde, steevast de dood volgde."




De eerste vermelding van de schedel was echter in 1936, in een antropologisch tijdschrift: de schedel was in het bezit van kunst-dealer Sydney Burney, zonder een verbinding met Mitchell-Hedges. Dit maakt de verklaring van Mitchell-Hedges zeer twijfelachtig.


Gebruikten de Maya's kristallen schedels?
In geen enkele Azteekse of Maya bron worden kristallen schedels genoemd en er is nooit tijdens een gedocumenteerde opgraving een kristallen schedel gevonden. Wat er wel is zijn afbeeldingen van schedels of jade maskers. Het is niet erg waarschijnlijk dat deze kristallen schedels voor de komst van Columbus in Midden-Amerika werden gebruikt, ook omdat ze bij geen enkele kunst stijl van die tijd passen. Ze zijn veel te naturalistisch.


Maar waar komen ze dan vandaan?
In 1995 heeft het British Museum hun kristallen schedel onderzocht. Het materiaal is helaas niet geschikt is voor de huidige dateringsmethoden, zoals thermoluminescentie of koolstofdatering. Maar er is een andere manier om erachter te komen wanneer het werd gemaakt: de productie techniek onderzoeken en op zoek gaan naar markeringen die alleen specifike moderne machines zouden achterlaten.


Mitchell-Hedges beschrijft in zijn biografie dat Maya’s al generaties lang zand gebruikten om een kristallen blok te bewerken, dat resulteert in schedel. Dat klinkt romantisch, maar het is onmogelijk. De onderzoeker gebruikte elektronen microscopen en ontdekte details waaruit bleek dat de schedel werd bewerkt door corundrum of diamant op een draaiende schijf van een bepaald metaal, waarschijnlijk staal. Dat was een belangrijke ontdekking. Door de ontdekking over de gebruikte techniek, konden ze zeggen dat de schedel in de laatste 200 jaar is gemaakt.


En wat betekent dat?
Dat betekent dat - samen met ander bewijs - de schedels vervalsingen uit de 19e eeuw zijn. Sommige schedels zijn zelfs gedateerd op de jaren 1950 of later. Het is ook zeer waarschijnlijk dat ze afkomstig zijn uit Parijs of uit een klein stadje in Duitsland, Idar-Oberstein. In 1870 begon daar een klein bedrijfje met het bewerken van enorme hoeveelheden kwarts uit Brazilië. Het bedrijf bestaat nog steeds en bezit sjablonen om schedels te maken, identiek aan de Lubaantun schedel.


Maar, hoe zit het met de kleinere Azteekse schedels?
Er zijn verschillende stijlen van schedels in diverse maten. En sommige kleinere zijn misschien zelfs echt. Archeoloog Michael E. Smith verwijst naar kleine kristallen schedels die niet uit gedocumenteerde opgravingen komen. Azteken hebben met kristallen gewerkt en maakten kleine rituele voorwerpen. Azteken - en de Maya's – gebruikten de schedel in tekeningen, decoraties en afbeeldingen van goden. Het kan dus mogelijk zijn, dat ze ook kleine kristallen schedels geproduceerd hebben.
Deze schedels zouden dan Azteeks zijn. Een vondst van de nep uitziende kristallen schedel in een Maya site in Belize is daarom erg onwaarschijnlijk en vooral ook doordat de stijl van de schedel niet overeen komt met de Maya-stijl.


Conclusie:
De grote, bekende kristallen schedels zijn zeker niet afkomstig van de Maya's of uit Meso-Amerika, maar zijn vervalsingen, gemaakt in Europa, waarschijnlijk in de 19e eeuw. Alle mystieke beschrijvingen komen zeker van de vage (en valse) informatie, die Mitchell-Hedges verspreidde.


Er zijn echter een aantal kristallen schedels uit niet-gedocumenteerde bronnen, die van echte Azteekse oorsprong zouden kunnen zijn. Tot nu toe is hier geen duidelijkheid over, doordat alle informatie over opgegraven kristallen schedels van horen zeggen is.
Sommigen mensen zijn misschien teleurgesteld door deze waarheid, maar de werkelijkheid, echte archeologie en geschiedenis zijn veel interessanter en boeiender dan moderne sprookjes.


Bronnen:






dinsdag 22 november 2011

Geavanceerde Machines in de Oudheid

Deze site toont bewijs dat er in de oudheid geavanceerde machines werden gebruikt:

Vitamine D3 helpt mentale aandoeningen voorkomen, verbetert mentale gezondheid

Een studie uit 2006 naar ouderen toonde aan dat mensen met een lager vitamine D-gehalte tot 11 keer meer risico lopen depressief te worden dan mensen met een gezond vitamine D-gehalte.


foto voor nieuwsartikel Vitamine D3 helpt mentale aandoeningen voorkomen, verbetert mentale gezondheid / @ foto bron: jfournierphoto

Veel mensen weten dat vitamine D3 vele aandoeningen, van griep tot kanker, helpt voorkomen door het immuunsysteem te versterken.


Er is echter nog maar weinig gepubliceerd over de potentie van D3 om depressies te voorkomen of op te lossen.


Recente studies associëren een tekort aan vitamine D3 met depressie. Dan zijn er studies die speculeren hoe de fysiologische bescherming van D3 de stemming kan beïnvloeden.


Depressie


Verschillende studies wijzen uit dat D3 de potentie heeft om mentale aandoeningen zoals depressie, Seasonal Affective Disorder (SAD), angststoornissen en schizofrenie te kunnen behandelen en voorkomen. Alhoewel de studies nog niet als overtuigend genoeg worden gezien is het verband tussen vitamine D en humeur duidelijk. Een overzicht van de studies vindt je hier.


Een studie uit 2006 naar ouderen toonde aan dat mensen met een lager vitamine D-gehalte tot 11 keer meer risico lopen depressief te worden dan mensen met een gezond vitamine D-gehalte.


Er wordt gespeculeerd dat een tekort aan vitamine D de dopamine en norepinefrine receptoren beïnvloedt als gevolg waarvan symptomen van depressie zich kunnen voordoen. Tevens wordt gesuggereerd dat vitamine D3 het immuunsysteem helpt versterken zodat ontstekingen worden voorkomen. Ontstekingen worden vaak geassocieerd met angststoornissen of depressie.


Immuunsysteem


Een te krachtige reactie van het immuunsysteem kan ontstekingen veroorzaken, maar datzelfde geldt voor een te zwakke reactie. Vitamine D3 reguleert het immuunsysteem zodat altijd de juiste reactie wordt gegeven.


Een tekort aan vitamine D wordt bovendien geassocieerd met hyperthyroïdisme (meer schildklierhormonen worden aangemaakt dan je lichaam nodig heeft). Hyperthyroïdisme wordt het meest aangetroffen bij oudere depressieve mannen en vrouwen.


Vitamine D3 reguleert het stresshormoon glucocorticoïde. Een teveel of tekort van dit hormoon wordt geassocieerd met mentale aandoeningen.


D3 voorziet het lichaam van een enzym dat essentieel is voor de creatie van de catecholamine neurotransmitters zoals dopamine, adrenaline en noradrenaline. Een onbalans in deze neurotransmitters veroorzaakt doorgaans bipolaire stoornissen, schizofrenie en depressie.


Zomerzon


De zomerzon bevat de grootste hoeveelheid uv B vitamine D3 producerende lichtstralen en zorgt voor een stijging van het serotoninegehalte.


Vitamine D3 is niet alleen een vitamine, maar ook een prohormoon dat werkt om bestaande hormonen te ondersteunen en de productie van hormonen in het algemeen te stimuleren.


De meeste vitamine D3 of cholecalciferol supplementen worden verkregen door 7-dehydrocholesterol moleculen uit de huid of lanoline uit schapenwol bloot te stellen aan uv B licht.


Rond 5.000 internationale eenheden (IE) vitamine D3 per dag is voldoende. Het is goed om te weten dat je met vitamine D3 je stemming kunt verbeteren en stabiliseren en je mentale gezondheid kunt beschermen.


Bron: http://www.aquariusage.com/index.cfm?newsid=13677&read=1&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Aquariusagecom-Recent+%28aquariusage.com+-+recent%29&utm_content=Google+Reader

zondag 20 november 2011

David Wilcock: Het Source Field Onderzoek

Dit is een geweldige documentaire. David Wilcock onthult het verbazingwekkende wetenschappelijke bewijs dat DNA en leven direct voortkomen uit het Bron Veld ... een universele matrix van energie dat alle ruimte, tijd, materie, energie, biologisch leven en bewustzijn creëert. Lees meer over de pijnappelklier.

Deze kennis komt geheel overeen met het sjamanisme.

zaterdag 19 november 2011

De Urzi UFO zaak

Meer dan 1700 UFO-waarnemingen zijn gefilmd sinds het jaar 2000 door Antonio Urzi. Deze omvatten metalen schepen, sferen van licht en vele andere vreemde verschijnselen. Het gefilmde bewijs van Antonio Urzi heeft een enorme belangstelling van UFO-onderzoekers over de hele wereld veroorzaakt. Na een zorgvuldige analyse en een verhit debat, hebben UFO film analisten vastgesteld dat de Urzi UFO filmbeelden authentiek zijn.

vrijdag 18 november 2011

Wijsheid leer je niet op school

Audelino Sac Coy, een Ajq'ij (sjamaan, kalender bewaarder) in Quetzaltenango herkent de warmte en de wijsheid die zich manifesteert als je de weg van spiritualiteit bewandelt.

Daarom zeg ik altijd: instituten en universiteiten geven ons diploma's, begrip, wetenschappen, de mogelijkheid om te redeneren en technologieën.
Maar wijsheid komt van geen enkele plaats behalve van je levenspad. Wijsheid komt niet van een universiteit. Iem
and loopt een lange tijd alleen, en bereikt een korrel wijsheid. Zij die geen lange tijd hebben gelopen beschikken slechts over informatie en kennis, en het is koud.


Wijsheid, waarneming vanuit je hart, warmte, intuïtieve kennis en intelligentie zijn menselijke kwaliteiten gewaardeerd onder de Maya's.


Uit: Jean Molesky-Poz - Contemporary Maya Spirituality: The Ancient Ways Are Not Lost

Foto: http://jouwvorming.nu/2011/10/03/vrouwencirkel-groupe-de-femmes/

maandag 14 november 2011

Baan rond de Aarde

De video hieronder is gemaakt van 600 foto's die door het Internationale Ruimte Station zijn gemaakt. In de video is ook de aurora vanuit de ruimte te zien.


vrijdag 11 november 2011

woensdag 9 november 2011

De Geheime Grotten van Giza

Onder de piramides van Egypte ligt een verloren onderwereld van catacomben, uitgehouwen kamers en tunnels die onontgonnen zijn gebleven voor honderden jaren. In oude Arabische teksten en legendes wordt er over verteld, maar ze waren nooit onderzocht. Ze zijn nu herontdekt en onderzocht voor de eerste keer. Wat vertelt dit onderaardse rijk ons over de piramiden, hun relatie met de sterren en de mythische oorsprong van de Egyptische beschaving? Ontdek voor jezelf de "Verloren Grotten van Giza."


zondag 6 november 2011

Prikkelbaar Darm Syndroom, Hoe ik het Overwon

Ik dacht dat ik doodging, ik voelde de energie helemaal uit mijn lichaam gaan en mijn darmen deden enorm pijn. Het was zomer 2010 en we zaten in een restaurant met vrienden. Ik ben op de WC gaan zitten met mijn hoofd tussen mijn benen en na een kwartier ging het wel weer. Dit was de ergste aanval die ik heb gehad. Ik had die dag een aantal gebakjes op, een paar wijntjes en een paar biertjes.

Na deze aanval ben ik uit gaan zoeken waarvan ik pijn in darmen krijg en wat ik nu mankeerde. Door veel dingen weg te strepen bleef er maar één ding over: prikkelbaar darm syndroom (PDS). Er bleek geen medicijn of genezing voor te zijn en mijn huisarts beaamde dit door te zeggen: "Dat is de zonde van de slechte dingen die je eet". Op Internet vond ik een document van de Universiteit van Utrecht met daarin soorten voeding waardoor mensen last kregen. Zo las ik dat vet een veroorzaker kan zijn en ging ik vette dingen vermijden en ook chips, cashewnoten, koeken, frisdrank, vlees (behalve gevogelte), koeken en gebak. Ook ging ik voeding en dranken vermijden met chemische toevoegingen, zoals light producten, etenswaar met MSG en andere verdachte E-nummers erin. Yakult had ik ook geprobeerd, maar hielp niet. Zo gingen er maanden voorbij, maar ik had er nog regelmatig last van.

In juni 2011 vertelde een vriend van me dat hij zich op basis van bioresonantie had laten onderzoeken, want hij voelde zich vaak futloos. Daar kwam naar voren dat hij een bepaalde bacterie in zijn lichaam had en hij kreeg er homeopathische geneesmiddelen voor. Hierna liet hij zijn bloed onderzoeken en daar kwam dezelfde bacterie naar voren. Een tijdje later waren zijn klachten verdwenen.

Dus besloot ik om ook een bioresonantie onderzoek te laten doen en vind ik Mirte van Praktijk Beyond in Eindhoven (mijn vriend woont in Heiloo bij Alkmaar). In juni ben ik naar haar toe gegaan en daar kwam naar voren dat mijn lichaam gevoelig is voor alle soorten vlees (behalve gevogelte), een bepaalde soort vis, koolhydraten, fructose, gemengde noten en pinda's en ook de inentingen voor alle reizen hadden me geen goed gedaan.
Een aantal weken later kon ik de homeopathische medicijnen ophalen met daarbij een geheel schema met dingen die ik niet meer mocht eten, of met mate (weinig koffie, geen vlees (behalve gevogelte), beperkt boter, geen cashew- en pistachenoten, geen lasagne, geen friet, alleen uit de oven, maximaal 2 keer aardappelen per week, maximaal 1 stukje chocolade in twee weken) en ik moest 1 eetlepel Aman Prana happy delight per dag innemen.

Een maand later merkte ik geen vooruitgang, ik had nog steeds last van mijn darmen. (Nu weet ik dat homeopathische geneesmiddelen het eerst verergeren.) Op Internet vond ik een Amerikaans document over PDS en daarin las ik dat mensen PDS kunnen krijgen na een antibiotica kuur. Ik heb nooit een antibiotica kuur gehad, maar wel veel inentingen. Je kunt dan je darmflora verbeteren met medicijnen. Ik ging naar de natuurwinkel en kocht daar Imutis.

Begin september had ik eigenlijk geen last meer, maar was nog steeds voorzichtig. Half oktober was mijn medicijnen kuur van de bioresonantie voltooid en het ging nog steeds goed, want een aantal weken ervoor was ik al wat meer koffie gaan drinken.

Het is nu begin november en ik kan zeggen dat ik er geen last meer van heb, als ik maar bepaalde voedingsmiddelen vermijd (zie hierboven). Ik eet veel groenten en fruit (bij voorkeur biologisch), ik drink vruchtensap, thee, minimaal 1 kop kruidenthee per dag, en ongeveer 4 of 5 koppen koffie per dag. Ook drink ik nog steeds 1 eetlepel Aman Prana Happy Delight olie per dag.
Ik eet geen fastfood, geen vlees (behalve gevolgte), beperkt boter op brood, ik vermijd glucose-fructose siroop, dat zit oa in frisdranken, koeken en energierepen, ik vermijd verdachte E-nummers, aspartaam (suikervrij, zero, E951), MSG (E621, monosodiumglutamaat, dit zit oa in chips) en ik vermijd vet eten.

Ik hoop dat anderen met PDS iets aan mijn informatie hebben, maar let op: ieder lichaam is anders, wat bij mij helpt hoeft niet voor een ander te helpen.

zaterdag 5 november 2011

Wellbriety Movement: Reis naar Vergeving. Genocide van Native Americans


Documentary on the Abuses of the Indian Bording Schools. Discusses the intergenerational trauma in native communities. The "Wellbriety Movement: Journey of Forgiveness" is now available on Youtube, www.whitebison.org , or free on DVD. Email info@whitebison.org for DVD, include mailing address.

donderdag 3 november 2011

Leven na de Dood - Bewijzen

Geloof je niet in een leven na de dood, bekijk dan deze video maar eens:

zaterdag 22 oktober 2011

Lessen van Hoogontwikkelde Beschavingen voor een Betere Wereld

In deze dialoog herhaal ik de essentiële punten, de hoofdpunten, die jullie moeten begrijpen als jullie de dingen echt willen veranderen zoals jullie zeggen dat te willen doen.
En dus zeg Ik het nog eens: de verschillen tussen menselijke beschavingen en hoogontwikkelde beschavingen bestaan uit het feit dat hoogontwikkelde wezens:

  1. volledig observeren;
  2. naar waarheid communiceren.
Ze zien 'wat werkt' en zeggen 'wat zo is'. Dit is nog zo'n minuscuul, maar wezenlijk verschilletje dat het leven op jullie planeet onmetelijk zou verbeteren.

En dit is overigens geen kwestie van ethiek. Er bestaan geen 'ethische verplichtingen' in een hoogontwikkelde maatschappij; dat zou net zo'n raadselachtig concept zijn als liegen. Het is eenvoudigweg een kwestie van functionaliteit, van wat voordeel biedt.


Hebben hoogontwikkelde wezens geen ethiek?

Niet zoals jullie dat zien. Het idee dat een groep een waardestelsel bedenkt volgens welke waarden individuele hoogontwikkelde wezens moeten leven, zou hun begrip van 'wat werkt' geweld aandoen omdat elk individu de enige en uiteindelijke beoordelaar is van wat wel of geen passend gedrag voor hem is.
De discussie gaat altijd over wat werkt voor een hoogontwikkelde maatschappij, wat functioneel is en voordeel brengt voor allen, en niet over wat mensen 'goed' en 'verkeerd' zouden noemen.

Maar dat is toch hetzelfde? Hebben wij niet gewoon wat werkt 'goed' genoemd, en wat niet voor ons werkt 'verkeerd?'

Jullie hebben schuldgevoel en schaamte aan die labels geplakt - ideeën die voor hoogontwikkelde wezens net zo vreemd zijn - en jullie hebben een verbijsterend aantal dingen als 'verkeerd' geclassificeerd, niet omdat ze niet werken, maar omdat jullie je verbeelden dat ze 'ongepast' zijn; soms niet eens in jullie ogen, maar in Gods ogen.
Op die manier hebben jullie gekunstelde definities gemaakt van 'wat werkt' en wat 'niet werkt', definities die niets te maken hebben mat 'wat echt zo is'.
Je gevoelens eerlijk uiten wordt door de menselijke maatschappij bijvoorbeeld vaak als 'verkeerd' beoordeeld. Een hoogontwikkeld wezen zou een dergelijke conclusie nooit trekken omdat een precies bewustzijn van gevoelens het leven in elke gemeenschap of cluster vergemakkelijkt. En zoals ik al zei, een hoogontwikkeld wezen zou nooit gevoelens verbergen of het 'sociaal correct' vinden dat te doen.
Het zou trouwens onmogelijk zijn omdat een hoogontwikkeld wezen trillingen ontvangt - echte vibraties - van andere wezens die hun gevoelens duidelijk genoeg maken. Net zoals je soms de 'lucht kunt voelen' als je een kamer binnenloopt, kan een hoogontwikkeld wezen voelen wat een ander hoogontwikkeld wezen denkt en ervaart.

Feitelijke uitingen - jullie zouden het 'woorden' noemen - worden zelden of nooit gebruikt. Deze 'telepathische communicatie' komt voor bij alle bewuste hoogontwikkelde wezens. Sterker nog, je kunt zeggen dat de mate waarin een soort - of een relatie tussen leden van dezelfde soort - zich heeft geëvolueerd, wordt getoond door de mate waarin wezens het gebruik van 'woorden' nodig hebben om gevoelens, verlangens of informatie over te brengen.
En voor je die vraag stelt, ja, mensen kunnen dezelfde vaardigheid ontwikkelen en sommigen hebben dat al gedaan. Duizenden jaren geleden was dat in feite gewoon. Daarna zijn jullie teruggevallen naar het gebruik van oeruitingen - 'geluiden' eigenlijk - om te communiceren. Maar velen van jullie keren nu terug naar een schonere, accuratere en elegantere vorm van communiceren. Dit geldt vooral voor mensen die van elkaar houden, en het benadrukt een belangrijke waarheid: zorgzaamheid schept communicatie.
Waar innige liefde heerst zijn woorden vrijwel onnodig. Het omgekeerde van dit axioma (grondstelling) is ook waar: hoe meer woorden je onder elkaar moet gebruiken, des te minder tijd heb je te besteden om je om elkaar te bekommeren omdat zorgzaamheid communicatie creëert.
Uiteindelijk gaat alle echte communicatie over waarheid. En uiteindelijk is de enige echte waarheid liefde. En daarom is er communicatie als er liefde is. En als de communicatie moeilijk is, dan is dat een teken dat de liefde niet honderd procent aanwezig is.

Dat is fraai gezegd. Ik mag wel zeggen: fraai gecommuniceerd.

Dank je wel. En om de zaak samen te vatten volgt hier het model om te leven in een hoogontwikkelde maatschappij.
Wezens leven in clusters of wat jullie kleine, doelgerichte gemeenschappen zouden noemen. Deze clusters zijn niet verder georganiseerd in steden, provincies of landen, maar elk cluster staat met de andere in wisselwerking op gelijke basis.
Er zijn geen regeringen zoals jullie die kennen en er zijn geen wetten. Er zijn raden of conclaven. Meestal van de ouderen. En er bestaan 'gemeenschappelijke overeenkomsten', zoals je dat het beste kunt omschrijven in jullie taal. Die overeenkomsten worden gereduceerd tot een 'code voor drie partijen': bewustzijn, eerlijkheid en verantwoordelijkheid.
Hoogontwikkelde wezens hebben lang geleden besloten dat ze op deze manier willen samenleven. Ze hebben die keuze niet gebaseerd op een morele structuur of spirituele openbaring die een of ander wezen of een of andere groep naar voren heeft gebracht, maar op een simpele observatie van wat zo is en wat werkt.

Er zijn geen oorlogen en/of conflicten?

Nee, en dat komt voornamelijk doordat een hoogontwikkeld wezen alles deelt wat hij heeft, en hij zou alles geven wat jij je met geweld zou willen toe-eigenen. Hij doet dat omdat hij zich ervan bewust is dat alles toch van iedereen is en omdat hij altijd meer kan scheppen van wat hij 'weggaf' als hij dat werkelijk wil.
Er bestaat geen begrip als 'eigendom' of 'verlies' in een maatschappij van hoogontwikkelde wezens. Zij begrijpen dat ze geen lichamelijke wezens zijn, maar wezens die lichamelijk zijn. Ze begrijpen ook dat alle wezens aan dezelfde bron zijn ontsproten en dus dat wij allen één zijn.

Er bestaat geen 'schoolsysteem' in een hoogontwikkelde maatschappij, alleen maar een leerproces waarbij het nageslacht wordt herinnerd aan 'wat zo is' en 'wat werkt'. Het nageslacht wordt opgevoed door ouderen, niet door hun verwekkers, hoewel ze tijdens het proces niet per se van hun 'ouders' worden gescheiden; die mogen wanneer ze maar willen bij hen zijn en zoveel tijd met hen doorbrengen als ze verkiezen.
In wat jullie 'school' zouden noemen (de beste uitdrukking zou eigenlijk nog 'leertijd' zijn) stellen de kinderen hun eigen 'vakkenpakket' samen, waarbij ze de vaardigheden kiezen die zij graag willen verwerven, in plaats van dat hun wordt verteld wat ze moeten gaan leren. Op die manier zijn ze optimaal gemotiveerd en worden de vaardigheden van het leven snel, gemakkelijk en met plezier verworven.

Anders dan in jullie maatschappij, waarin volwassenen gedragingen in een vorm gieten die tegengesteld is aan wat ze willen dat hun kinderen leren, begrijpen volwassenen in hoogontwikkelde beschavingen dat hun kinderen doen wat ze anderen zien doen.
Een hoogontwikkeld wezen zou het niet in zijn hoofd halen zijn kinderen voor een apparaat te zetten dat beelden laat zien van gedrag waarvan ze willen dat hun kinderen dat vermijden. Een dergelijk besluit is in de ogen van een hoogontwikkeld wezen onbegrijpelijk.
En het zou net zo onbegrijpelijk zijn als een hoogontwikkeld wezen dat wel deed om vervolgens te ontkennen dat dergelijke beelden iets van doen hadden met de plotseling afwijkende gedragingen van zijn nakomelingen.

Ik herhaal dat het verschil tussen een hoogontwikkelde maatschappij en de mensen maatschappij kan worden teruggebracht tot één echt heel simpel element dat we waarachtige observatie zullen noemen.
In hoogontwikkelde maatschappijen accepteren wezens alles wat ze zien. In menselijke maatschappijen ontkennen velen wat ze zien.
Ze zien dat de televisie hun kinderen ruïneert en ze negeren dat. Ze zien geweld en 'verliezen' als 'amusement' en ontkennen de contradictie (tegenstrijdigheid). Ze constateren dat tabak het lichaam schade berokkent en doen net alsof dat niet zo is. Ze zien een dronken en ruwe vader, en het hele gezin ontkent dit en niemand mag er een woord van zeggen.
Ze constateren dat hun religies duizenden jaren lang er compleet niet in geslaagd zijn het gedrag van de massa te veranderen en ontkennen dat ook. Ze zien duidelijk dat hun regeringen meer doen om te onderdrukken dan om te helpen, en ze negeren dat.
Ze zien een gezondheidszorgsysteem dat in werkelijkheid een ziekenzorgsysteem is en dat tien procent van het geld besteed aan het voorkomen van ziekten en negentig procent om ziekte aan te pakken, om vervolgens te ontkennen dat er een winstmotief in het spel is dat elke reële vooruitgang tegenhoudt om mensen te leren hoe ze moeten handelen, eten en leven op een manier die een goede gezondheid bevordert.
Ze zien dat het eten van vlees van dieren die zijn geslacht nadat ze gedwongen zijn gevoerd met voedsel dat barst van de chemicaliën hun gezondheid bepaald geen goed doet, en toch ontkennen ze wat ze zien.

Alles hangt af van Wie je denkt te zijn en Wat je probeert te doen.
Als het je doel is om een lang en gezond leven te leiden, dan werken dood vlees eten, bekende kankerverwekkende dingen roken en grote hoeveelheden zenuwdodende, hersencellen slopende drankjes drinken niet. Dat is al aangetoond.
Als het je doel is nakomelingen vrij van geweld en woede op te voeden, dan werkt het niet om hen jarenlang vlak voor levensechte beelden van geweld en woede te zetten. Dat is al aangetoond.
Als het je doel is om goed voor de Aarde te zorgen en zuinig om te springen met haar natuurlijke rijkdommen, dan werkt het niet om te doen alsof die grondstoffen onuitputtelijk zijn. Dat is al aangetoond.
Als het je doel is een relatie met een liefhebbende God te ontdekken en te koesteren zodat religie er wel toe doet bij menselijke zaken, dan werkt het niet om te leren over een God van straf en wraak. Ook dat is al aangetoond.

Motivering is het belangrijkste. Doelstellingen bepalen de resultaten. Het leven komt voort uit jullie bedoelingen. Jullie ware bedoeling komt tot uiting in jullie daden, en jullie daden worden bepaald door jullie ware bedoeling. Net als met alles in het leven (en het leven zelf) is het een cirkel.
Hoogontwikkelde wezens zien die cirkel. Mensen niet.
Hoogontwikkelde wezens reageren op 'wat zo is'; mensen negeren dat.
Hoogontwikkelde wezens spreken de waarheid, altijd. Mensen liegen vaak, zowel tegen anderen als tegen zichzelf.
Hoogontwikkelde wezens zeggen iets en doen wat ze zeggen. Mensen zeggen het een en doen het ander.

Diep in je hart weten jullie dat iets verkeerd is. Jullie zien de tegenstrijdigheden in jullie gedragingen en jullie zijn nu echt klaar om die te laten varen. Jullie zien duidelijk zowel wat zo is als wat werkt, en jullie zijn niet meer geneigd om de verschillen tussen die twee nog langer te steunen.
Jullie soort ontwaakt. Jullie tijdstip van vervulling is nabij.
Je hoeft niet ter worden ontmoedigd door wat je hier hebt gehoord omdat het fundament al is gelegd voor een nieuwe ervaring, een grotere realiteit, en dit alles was alleen maar de voorbereiding daarop. Nu zijn jullie klaar om over de drempel te stappen.
Met name deze dialoog heeft als doel die drempel te nemen. Ten eerste om hem aan te wijzen. Zie je? Daar is hij! Want het licht van de waarheid heb je in deze dialoog gekregen.


Deze gehele tekst komt uit het volgende boek:
De Gesprekken met God, 3 delen in 1 band geschreven door Neale Donald Walsch


woensdag 19 oktober 2011

Buitenaardse Voertuigen in S4 Faciliteit, Groom Lake, Nevada - Robert Lazar

Bob Lazar werkte in de S4 faciliteit in Groom Lake (Area 51), Nevada (USA), waar hij uit moest zoeken hoe een buitenaards voertuig functioneert. Er stonden in totaal 9 buitenaardse voertuigen:



En in deze video zie je dat Bob Lazar de waarheid vertelde met een leugendetector:





zaterdag 15 oktober 2011

Het Verband tussen Levensstijl en Kanker

Er zijn tijdens onderzoeken overtuigende bewijzen gevonden voor het verband tussen bepaalde soorten welvaartsvoedsel en het risico op kanker.

Hoe verminder je de kans op kanker?

  • Streef naar een slank postuur, vermijd overgewicht.
  • Neem iedere dag minimaal een half uur lichaamsbeweging, stevig wandelen kan ook.
  • Vermijd dranken met suiker en beperk het eten van calorierijk voedsel. Als je al fastfood eet, eet het dan zo min mogelijk.
  • Kies voor veel groenten, fruit, volkorenproducten en peulvruchten en varieer zoveel mogelijk. Beperk voorbewerkte zetmeelrijke producten zoals aardappelen en pasta.
  • Beperk de consumptie van rood vlees, zoals rund- varkens- en lamsvlees en vermijd bewerkt vlees (vleeswaren en worst).
  • Beperk het aantal glazen alcohol per dag tot twee voor mannen en één voor vrouwen. Om kanker te voorkomen kun je het beste geen alcohol drinken. Alcohol verhoogt de kans op verschillende soorten kanker, waaronder mond- en borstkanker.
  • Beperk de consumptie van zout voedsel en met zout (natrium) bewerkt voedsel. Vermijd in zout geconserveerde, gezouten of zoute voedingsmiddelen.
  • Niet roken. Roken is de bekendste veroorzaker van kanker en één van de allerslechtste keuzes voor de gezondheid die je kunt maken.
Een bepaalde hoeveelheid alcohol verhoogt het risico op borstkanker met 7%. Er komt minder borstkanker voor bij vrouwen die veel champignons of champignonextracten eten. Vrouwen die 6 uur of minder slapen hebben 62% meer kans op borstkanker dan vrouwen die regelmatig 7 uur nachtrust hebben. Vrouwen die elke nacht genoten van een 9 uur lange nachtrust hadden 'maar' 36% kans op borstkanker.

De grootste studie ooit naar het verband tussen levensstijl en kanker is de EPIC-studie. Deze studie omvat 500.000 mensen uit 10 Europese landen, die van 1996 tot 2007 gevolgd werden. Ook hieruit bleek dat voeding belangrijk was voor de preventie van darmkanker. Vezelrijke voeding verlaagt het risico op dikke darmkanker. Voeding met veel rood of voorbewerkt vlees en alcohol verhoogt juist die kans. Het eten van veel vis, groente en fruit vermindert de kans op darmkanker, maar ook een actief leven.

Hoewel goede voeding en voldoende slaap zeker niet in alle gevallen deze ernstige ziekte kunnen voorkomen, is het zeker aan te bevelen de adviezen op te volgen en zoveel mogelijk preventieve maatregelen te nemen.


Bronnen:

12,000 Years Old Site: Gobekli Tepe


maandag 10 oktober 2011

Koude winters zijn te danken aan de zon

De koude winters die Noordwest-Europa de afgelopen paar jaar in hun greep hielden, zijn te danken aan variaties in de energieproductie van de zon. Dat stellen onderzoekers in het vakblad Nature Geoscience op basis van meetresultaten van de Amerikaanse SORCE-satelliet (SOlar Radiation and Climate Experiment).

Uit metingen met de Spectral Irradiance Monitor (SIM) van de kunstmaan blijkt dat de intensiteit van de ultraviolette straling van de zon ongeveer vijf maal zo sterk varieert als altijd is aangenomen. Tijdens een activiteitsminimum van de zon, zoals we dat de afgelopen jaren beleefden, produceert de zon aanzienlijk minder ultraviolette straling dan tijdens een activiteitsmaximum. UV-straling wordt geabsorbeerd door ozon in de stratosfeer. Weinig UV-straling betekent minder absorptie, en dus een lagere temperatuur in de stratosfeer. Uit klimaatmodellen blijkt dat dat doorwerkt naar lagere delen van de aardse dampkring, en gevolgen heeft voor de straalstroom en de bijbehorende luchtcirculatie dichter bij het aardoppervlak. Terwijl daardoor in Europa de (winter-)temperaturen sterk kunnen dalen, is het op andere plaatsen juist warmer dan normaal - de UV-variatie heeft geen invloed op de gemiddelde wereldtemperatuur.

Het gevonden verband tussen variaties in de UV-productie van de zon en het Europese weer zou ook een verklaring kunnen bieden voor de Kleine IJstijd: tussen ca. 1645 en 1715 was de zon tientallen jaren lang vrijwel niet actief, en lagen de wintertemperaturen in Europa ongeveer een graad lager dan normaal.


Links:

Bron: http://allesoversterrenkunde.nl/nieuws/4865-Koude-winters-zijn-te-danken-aan-de-