donderdag 30 juni 2011

My Videos of Tiwanaku and Puma Punku in Bolivia

During my trip through Peru and Bolivia, I visited Tiwanaku and Puma Punku in Bolivia. Here's the video in HD:dinsdag 28 juni 2011

Maya Astronomie - Papegaai was het sterrenbeeld Zwaan

Onlangs heb ik het zeer interessante boek “Mysteries and Discoveries of Archaeoastronomy: From Giza to Easter Island”, geschreven door Giulio Magli gelezen. Daarin komt hij tot een zeer belangrijke ontdekking: de papegaai in de Maya Levensboom is niet het symbool voor het sterrenbeeld de Grote Beer, maar voor het sterrenbeeld Zwaan (Cygnus). Wat heel belangrijk is, is dat het sterrenbeeld Zwaan ongeveer tussen 12.000 en 9.300 v.Chr de poolster was. De papegaai was eens het symbool voor het gebied rond de hemelse pool; de Heldentweeling schoot hem later uit de boom, waarna zijn tijdperk eindigde. Giulio Magli eindigt zijn onderzoek met het ongeloof dat de Popol Vuh dan wel heel erg oud is. Het is jammer dat hij dit niet verder heeft onderzocht, want hij heeft een hele belangrijke ontdekking gedaan. De uitleg van zijn overtuigende bewijs kun je helemaal hieronder lezen. Ik ben zelf verder gegaan met zijn ontdekking, doordat ik altijd al dacht dat de papegaai (Zeven Ara) niet het sterrenbeeld de Grote Beer was.
Waarom is dit zo belangrijk? De papegaai is in het heilige Maya boek Popol Vuh het symbool voor het tijdperk van de Tweede Zon, dat eindigde met de zondvloed. De Popol Vuh vertelt in prachtige poëzie de geschiedenis van de Maya volkeren vanaf de creatie van de wereld, maar er worden geen jaartallen in gebruikt. Met behulp van astronomie kan achterhaald worden wanneer bepaalde gebeurtenissen zich afspeelden, als de symbolen op de juiste manier geïnterpreteerd worden.


Maya’s delen de geschiedenis in Zonnen in, waarbij één Zon ongeveer 5125 (of 5200) jaar duurt. Momenteel leven we in de Vierde Zon. De Tweede Zon was dan van 13.364 tot 8.239 v.Chr. zoals ik reeds in mijn boek “Maya Mysteriën Ontwaken” schreef. De ontdekking van Giulio Magli bevestigt dit. Deze periode komt dus overeen met het tijdperk dat het sterrenbeeld Zwaan de hemelse noordpool was! Deze ontdekking bevestigt dat de papegaai (Zeven Ara) inderdaad het symbool van de Tweede Zon was. Hij vind het ongelofelijk dat de verhalen in de Popol Vuh terug kunnen gaan tot 12.000 v.Chr, maar voor mij is dat helemaal niet zo vreemd, want die verhalen kunnen van generatie op generatie mondeling overgeleverd zijn.


De symbolische dood van de papegaai (Zeven Ara) betekende een einde van een tijdperk, een einde van een wereld, dat eindigde rond 8.239 v.Chr. Als de Melkweg rechtop staat, dan ligt het sterrenbeeld Schorpioen bijna aan de onderkant (de schorpioen onderaan de Levensboom) en het sterrenbeeld Zwaan ligt bijna aan de bovenkant van de Melkweg (de papegaai bovenin de boom). Dit komt dus overeen met de afbeelding waarin Zeven Ara (de papegaai) door de Heldentweeling dood werd geschoten.
Mayanisten spreken bijna nooit over periodes voor de schepping van de huidige zon in 3113 v.Chr., doordat ze ervan uitgaan dat de verhalen in de Popol Vuh rond of na deze datum plaatsvonden. Voor mij is dat vreemd, doordat het duidelijk is dat er in de Popol Vuh gebeurtenissen zijn beschreven die duidelijk voor deze datum plaatsvonden. Ook spreken ze nooit over Zonnen, terwijl er wel degelijk bewijs is dat de Maya’s Zonnen gebruikten: op een Klassieke Maya vaas (zie afbeelding) staan namelijk vijf Zonnen afgebeeld, waarbij het middelste vierkant van de eerst drie zonnen zwart is (dit verwijst naar het verleden), het midden van de vierde Zon is een cirkel, het huidige tijdperk, en het vierkant van de Vijfde Zon is leeg. Deze informatie heb ik reeds in 2009 naar de mailinglijst voor Mayanisten gestuurd (zie http://famsi.org/pipermail/aztlan/2009-July/005715.html), maar hier is verder geen echt commentaar op gekomen. Ook spreken de huidige Maya’s over Zonnen, maar daar wordt blijkbaar geen aandacht aan gegeven.


Uitleg van het bewijs van Giulio Magli:
De Melkweg was zeer belangrijk voor de Maya’s en werd afgebeeld als een Levensboom. In de Popol Vuh is de passage waarin één van de Heldentweeling de papegaai Zeven Ara uit de Levensboom schiet heel belangrijk. Op een klassieke Maya vaas is deze gebeurtenis afgebeeld (zie foto). In deze tekening is duidelijk een schorpioen aan de voet van de boom te zien, dit is het sterrenbeeld Schorpioen en hiermee lieten de Maya’s zien dat de boom de Melkweg is. Bovenin de boom zit de papegaai Zeven Ara, het sterrenbeeld waar de papegaai voor staat moet dus op de Melkweg liggen. Het sterrenbeeld de Grote Beer ligt ver van de Melkweg af en dat was ook zo in het verleden; en kan dus nooit het sterrenbeeld zijn dat bij de papegaai hoort. Als toch de vogel met het gebied rond de hemelse pool overeenkomt (zoals het lijkt), dan kun je hieruit afleiden dat het een sterrenbeeld voorstelt die in vele andere culturen als een vogel werd gezien – de zwaan.


Bronnen:

donderdag 23 juni 2011

My Videos of Nasca Lines and Cahuachi Pyramid

During my trip through Peru and Bolivia, I took a flight over the mysterious Nasca lines, here's the video:
I also visited the pyramid complex Cahuachi near the Nasca lines, here's the video:

zondag 19 juni 2011

Reeds duizenden jaren voor Columbus contact met Zuid-Amerika

Wat doet een vaas met Sumerisch schrift in Bolivia? 
Tijdens mijn rondreis door Peru en Bolivia bezochten we het museum van Goud ("de Oro") in La Paz, Bolivia. En daar stond hij: een enorme schaal met Sumerisch spijkerschrift. Iets dat niet zou kunnen, want Amerika werd pas in 1492 ontdekt door Columbus!


Helaas mochten we geen foto's maken in het museum. Het schrift is proto-Sumerisch en werd gebruikt tussen 3500 en 3200 voor Chr. Proto-Sumeriërs kwamen oorspronkelijk uit de Sahara, toen het gebied nog geen woestijn was.
Deze schaal werd in de jaren 50 door een boer gevonden in de buurt van Tiwanaku en het staat vast dat deze schaal authentiek is. Men gaf deze schaal de naam Fuente Magna.


De tekst op deze oude vaas is als volgt vertaald:
"Benader de toekomst bezegend met grote bescherming van de Grote Nia.
De Goddelijke Ene Nia(sh) om Zuiverheid te bouwen, vrede te stichten, karakter te scheppen. (Dit gunstige orakel van de mensen om zuiverheid te creëren en om karakter te scheppen, voor iedereen die het zoekt). 

Gebruik deze talisman om de waarzegger te ontluiken, het unieke advies in de tempel.


Het rechtvaardige heiligdom, zalf dit heiligdom, zalf dit heiligdom. De leider neemt een eed af om zuiverheid in te stellen, een gunstig orakel (en om) karakter te stichten. [Oh leider van de verering] open een uniek licht [voor allen], die een nobel leven wensen."
In januari 2002 werd er opnieuw een voorwerp met Sumerisch schrift gevonden, een beeld van 2 meter: de Monoliet van Pokotia. Pokotia ligt 10 kilometer ten zuiden van Tiwanaku.


De tekst op dit beeld is als volgt vertaald:
"Verdeel / de opening van het orakel van de mensheid. Verkondig dat de nakomelingen van Putaki respect tonen. Handel (nu) rechtvaardig om het orakel te sturen dat kennis voedt. Waardeer de verering. Alles om getuige te zijn van het goddelijke besluit. Stuur de waarzegger om het gesprek van het orakel te horen om de ideale norm duidelijk te maken [voor het leven, als een gids voor de mensheid]. [Burgers] wees getuige van deze persoon die wijsheid creëert (voor de mensheid), en stuur een voorbeeld van een goed karakter [inderdaad]."


Deze twee ontdekkingen bewijzen dat het westen reeds lang voor Columbus contact had met Amerika, en wel duizenden jaren eerder. De Sumeriërs gingen naar Amerika om metalen te zoeken. Ze noemden het Titicaca meer waarschijnlijk Manu Meer. Sumerische overleveringen vertellen dat ze zeilden naar het land ten westen van de Middelandse Zee en ze noemden het "Tin Land van het Westen" of "Zonsondergang Land".


In Oruro, Bolivia, is een stenen plaatje gevonden met vreemde inscripties. De persoon aan de rechterkant heeft een hoofddeksel op die overeenkomt zoals de Mensen van de Zee of Hittieten ze droegen, toen ze rond 1200 v.Chr. Egypte aanvielen. Als dit stenen plaatje authentiek is, dan betekent dit dat er naast Sumeriërs ook Indo-Europees sprekende mensen in Zuid-Amerika zijn geweest, minstens rond 1200 v.Chr. 
Dit is niet zo verrassend, doordat er cocaïne is gevonden in Egyptische mummies. Als de Mensen van de Zee in Egypte zijn geweest, dan kunnen de Egyptenaren hebben besloten om mee te doen met deze lucratieve handel. Sommige onderzoekers beweren namelijk dat er ook cocaïne naar China werd geëxporteerd. 


Bronnen:
http://www.bibliotecapleyades.net/arqueologia/potokia01.htm
http://www.world-mysteries.com/sar_8.htm#Pokotiavrijdag 17 juni 2011

Antarctica – Eens Een Tropisch Paradijs

  • De leeftijd van de Antarctische ijskap is niet meer dan 6000 jaar oud
  • De geldigheid van de Vostok ijskernen van Antarctica  is onzeker

Momenteel ligt Antarctica onder een ijskap van ongeveer 5 kilometer en het is de koudste plek op aarde. Verbazingwekkend is het de droogste woestijn op aarde en het sneeuwt er alleen rond de grenzen waar het enorm waait.


Maar het was niet altijd zo koud en afgelegen.Geoloog Molly Miller van de Vanderbilt Universiteit ontdekte in het Beardmore gletsjer gebied van Antarctica de resten van drie oude loofbossen, compleet met fossielen van gevallen bladeren verspreid over versteende boomstronken. Deze bomen  groeien vandaag de dag alleen in warme, vochtige gebieden, zoals Queensland in Australië. In Antarctica zijn ook botten van uitgestorven buideldieren en dinosauriërs met enorme steenkoollagen vol met eens bloeiende flora en fauna gevonden.


Wanneer was dit fantastische tijdperk op Antarctica en nog belangrijker wat is de oorzaak van deze dramatische verandering? Het moet een plotselinge en dramatische verandering zijn geweest want er zijn geen tussenliggende fasen met veranderende vegetatie patronen gevonden. En hoe ontstond in het binnenland een vijf kilometer dike ijskap waar weinig sneeuw of neerslag valt? Dit zijn onmogelijke vragen waarmee moderne geologen worstelen. Bracht een continentale verschuiving Antarctica dichter bij de polen of was het een verschuiving van de aardas waardoor niet alleen het tropische regenwoud verdween, maar ook de ijskap ontstond?


En wanneer gebeurde dit? Klassieke geologen willen je laten geloven dat deze ijskap reeds miljoenen jaren bestaat. Twee krachtige feiten zijn hiermee in tegenspraak. De eerste zijn de zeer oude kaarten van Piri Reis en Oronteus Finaeus (zie ook: http://mikegeubel.blogspot.com/2010/01/oude-mysterieuze-wereldkaarten-echo-van.html) waarop Antarctica ijsvrij is afgebeeld; tweeduizend jaar oude bibliotheken in Alexandrië zijn hoogstwaarschijnlijk de bron van deze kaarten. Dit zou betekenen dat Antarctica ijsvrij en bevaarbaar was in een niet al te ver verleden. Misschien in de tijd van de farao’s?


Zijn deze kaarten geloofwaardig? Professor Charles Hapgood heeft ze voorgelegd aan de afdeling cartografie van de Amerikaanse luchtmacht. Luitenant-kolonel Ohlmeyer antwoordde dat ze niet alleen nauwkeurig waren, maar "dit geeft aan dat de kustlijn in kaart is gebracht voordat het door de ijskap werd bedekt. De ijskap in deze regio is nu ongeveer een mijl dik. We hebben geen idee hoe de gegevens op deze kaart overeen kunnen komen met de veronderstelde geografische kennis van die tijd." (www.ancientdestructions.com)


Er is nog een tweede bewijs over een recent ijsvrij Antarctica. De controversiële ijskern experimenten? In Groenland en Antarctica zijn laboratoria die door het ijs boren om gegevens over ijslagen te verzamelen. In Antartica zijn de Dome C en Vostok stations en in Groenland bijvoorbeeld de GISP 2 en GRIP.Uiteindelijk stuitten ze in Antractica op een stenen bodem en in Groenland op plantenresten. Iedere lag bevat vulkanisch stof en bepaalde isotopen, zoals Carbon 14 en Oxygen 18, die informatie verschaffen over het klimaat in een ver verleden. Zo wordt bijvoorbeeld beweerd dat ze duidelijk de opwarming in de Middeleeuwen, zo’n duizend jaar geleden, laten zien toen de temperatuur op aarde hoger was dan vandaag de dag.


Maar als iedere laag overeenkomt met één jaar, dan zijn de 140.000 lagen in Antarctica geen miljoenen jaren oud, zoals geologen zeggen. Maar nog controversieler: Charles Ginenthal schrijft in zijn artikel “ijsstaaf bewijzen” dat dooi tijdens de zomer en afzettingen van duizenden lagen tijdens chaotische tijdperken geheel “de laag per jaar” theorie ondermijnen. Hij stelt ook dat resultaten van kernen uit de oceaan en boorgaten de ijskernen tegenspreken. Dit betekent dat de ijskap geen miljoenen jaren oud is, het kan ook heel snel slechts in een paar jaar zijn ontstaan. En dit kan ook 6.000 jaar geleden zijn geweest. Weer in de tijd van de farao’s.


De snelheid hiervan wordt ondersteund door fossilisatie van oude bossen die Molly Miller ontdekte. Fossilisatie gebeurt gewoonlijk alleen tijdens catastrofale omstandigheden zoals een komeet ontlading of door extreme massa coronale uitbarstingen van verstoorde planetaire bewegingen waardoor magnetische velden omkeren. Zou dit in de toekomst weer kunnen gebeuren? In de maak is de film 'Antarctica ooit een tropisch paradijs', waarin het bewijs in detail onderzocht wordt.


Hieronder is een voorstukje van de film te zien:Bron: http://www.mikamar.biz/book-info/ada-a.htm 

woensdag 1 juni 2011

Chevron in Ecuador: A Defining Moment


Feb 2011: Oil giant Chevron ordered to pay $9 billion for pollution cleanup in Ecuador!
After nearly 18 years of legal battles, the communities in Ecuador's Amazon rainforest devastated by oil giant Chevron's reckless pump-and-dump oil operations have scored a landmark victory. Chevron has been ordered to pay $9.5 billion for cleanup of widespread contamination, and potable water and healthcare facilities for affected communities.
But Chevron has vowed to fight "until hell freezes over." Help us bring Chevron to justice once and for all: visit http://www.amazonwatch.org/