maandag 29 augustus 2011

De Betekenis van de Maya 2012 Profetie Uitgediept
Monument 6 in de Klassieke Maya stad Tortuguero, Tabasco in Mexico, is de enige bekende tekst die het einde van de huidige Zon op 21 december 2012 beschrijft. Monument 6 is in stukken gebroken, de meeste delen staan in het antropologisch museum in Villahermosa, Mexico. Een fragment van de hoofdtekst ligt in een museum in New York en twee fragmenten van de rechter flank zijn in een onbekende privé collectie, maar werden gefotografeerd door Donald Hales voordat ze verdwenen. Het linker deel dat de geboorte van de koning beschrijft is nooit gezien. Het rechter deel, gebroken in drie delen, heeft een beschadigde hoek, waardoor de betekenis van twee kritieke gliefen problematisch is.De ontcijfering van de tekst is problematisch geweest, ook doordat sommige gliefen niet goed te lezen waren, maar nieuwe foto’s die door Mark van Stone en Paul Johnson zijn gemaakt, brachten uitkomst. Dankzij deze foto’s hebben Maya geleerden Barbara MacLeod en Gronemeyer de tekst ontcijferd. Het einde van tekst met de voorspelling voor 2012 luidt als volgt:twee dagen, negen-aantal dagen, drie Tun, acht K’atun en drie Pik (voorwaarts)
het zal compleet zijn de dertiende Pik, het zal zijn 4 Ajaw, 3 K’ankin
het zal gebeuren, de getuigenis van de versiering van Bolon Yokte’
in de grote absolute aanstelling / troonsbestijging.Dat is de profetie over het einde van de dertiende Pik (ook wel Bak’tun) op 4 Ajaw, 3 K’ankin naar onze kalender vertaald als 21 december 2012. Maar wie of wat is Bolon Yokte’?

We weten dat hij aanwezig was op de Scheppingdag als één van de goden met de oude sigaar rokende God L in zijn jaguar mantel als leider. Erik Boot wees erop dat Bolon Yokte’ zowel op de “Vaas van de Zeven Goden” als op de “Vaas van de Elf Goden” voorkomt, met gezichtskenmerken van de Zonnegod en een duizendpoot hoofddeksel, dat wijst op een verbinding met een ander oorlogswezen en zijn verschijning als de Onderwereld Zon - Huk Chapat Tz’ikin K’inich Ajaw of ‘Zeven Duizendpoot Adelaar, de Zon Heer’.


Een afbeelding uit de Dresden Codex laat zien dat Bolon Yokte’ een god van vernietiging is. In de teksten bij deze afbeelding wordt hij genoemd als een ‘heer van de onderwereld’ verbonden met oorlog en ‘het einde van de dagen’, terwijl hij en een dubbelganger God N aanvallen. God N is een andere onderwereld vorst en een vierdelig wezen die de vier hoeken van de hemel omhoog houdt. Beide aanvallers hebben wapens en een touw om de nek.Volgens een studie van Zender en Guenter (2003) zijn God L en de Onderwereld Zon eeuwig tegengesteld: God L regeert de onderste regionen gedurende de dag en ‘s nachts wordt hij door de Zonnegod vervangen. Boot heeft nu bewijs dat de Zonnegod op de Koninklijke Konijn Vaas Bolon Yokte’ is. Op een andere vaas zien we een Onderwereld Zon God die in dezelfde tekst Zeven Duizendpoot Adelaar Zon Heer én Bolon Yokte’ wordt genoemd.Dus Bolon Yokte’ is de Zonnegod die ‘s nachts regeert en hij wordt ook Zeven Duizendpoot Adelaar Zon Heer genoemd. Hij is eeuwig tegengesteld aan God L, de Onderwereld Zonnegod van de dag.

Op de doodkist deksel van koning Pakal in Palenque komt Pakal tevoorschijn uit de kaken van een duizendpoot met eronder het Vierzijdige Badge Monster. Volgens Karen Bassie-Sweet stelt het Vierzijdige Badge Monster het Zuiderkruis voor en is de duizendpoot de donkere kloof in de Melkweg, dit is het middelpunt van ons Melkwegstelsel. Als het Zuiderkruis ondergaat, dan staat de donkere kloof rechtop en lijkt het op de kaken van een duizendpoot.
Bolon Yokte’ wordt ook Zeven Duizendpoot Adelaar Zon Heer genoemd. Is hij een symbool voor de donkere kloof van de Melkweg, waar de zon de huidige jaren rond de winterzonnewende op 21 december staat? Volgens mij wel.
Volgens Susan Milbrath is de skelet duizendpoot het sterrenbeeld schorpioen, dat dicht bij de zwarte kloof ligt. Dit is voor mij overtuigend bewijs dat Bolon Yokte’ het middelpunt van het universum is.Een belangrijke overeenkomst van tegenwoordig is Maximom, in de hooglanden van Guatemala. Het systeem van cofradías of religieus broederschap werd in de 16e eeuw ingesteld door de katholieke kerk om de bevolking te indoctrineren, maar de Maya goden van voor de verovering bleven onder de oppervlakte bestaan. Een wezen met de naam Rilaj Mam - of Oude Grootvader - verrees binnen één van de confradías tot een status die alleen met Christus en San Martin werd gedeeld. Het oogstfeest van San Martin, de geheime hertdans en de herrijzing getuigen van een weerspiegeling van de klassieke Maïs God. Maar waar kwam de Oude Grootvader vandaan?Voor de mensen van Santiago Atitlán die Rilaj Mam eren en hem smeken om rijkdom, geluk in de liefde en bescherming voor hekserij en vijanden, is zijn oorsprong onbekend, maar men zegt dat hij ‘ouder dan Christus is’. Zijn afbeelding bevat een frame van 'palo de pito', de boom waar de rode koraal bonen van komen die voor voorspellingen worden gebruikt. Slechts zijn meest intieme begeleiders hebben dit frame gezien.


Tijdens de start van de Heilige Week voor Pasen, worden de kleren rond middernacht in het Atitlánmeer gewassen, en de middernacht erna, wordt hij in een compleet donkere kamer publiekelijk door zijn begeleiders aangekleed, in een herschepping van de oerwereld voordat de zon verscheen.Dus, de Oude Grootvader is een schepper van voor de schepping. Hij is nooit zonder begeleiders, men biedt hem drank, sigaren en muziek aan, terwijl de stadsmensen hem eren met geld, kaarsen, sigaretten en drank. Op het moment van de offer van Christus symboliseert Rilaj Mam dood en de onderwereld zonder dat hij wordt gezien als het kwaad, zelfs terwijl hij voor sommigen de projectie van Judas Iscariot is. 


Zijn aanwezigheid roept de balans op tussen leven en dood, zonder het offer, er is geen wederopstanding. Op Heilige Woensdag wordt de Oude Grootvader in een processie door de stad gedragen, waarna hij in het kantoor van de burgemeester wordt gezet omringt door zijn eigen bewakers in een symbolische versmelting van gemeentelijke autoriteit.Hij heeft ook een reputatie als rokkenjager: in het verleden maakte hij alle jonge vrouwen zwanger. Ter herinnering aan zijn heldendaad ligt hij met jonge vrouwen, terwijl hij de rol van burgemeester heeft overgenomen. Dan wordt hij in een andere triomfantelijke processie naar zijn altaar op het hoofdplein naast de kerk gedragen, waar hij met zijn nek aan een touw in een boom wordt gehangen tot Heilige Vrijdag. Uiteindelijk, met de verrijzenis van Christus tijdens Pasen is de Oude Grootvader verslagen en nadat hij meedoet aan de processie van de doodkist van Christus, trekken hij en zijn begeleiders zich terug.Rilaj Mam of Maximóm is een weerspiegeling van een oud, krachtig wezen. Zowel God L als Bolon Yokte’ zijn kandidaten en ze zijn niet altijd zo verschillend als hun tegenstand op de Konijn Vaas suggereert. Ze wisselen van bestuur over de onderwereld van dag naar nacht; ze dragen jaguarhuiden en hoeden van roofvogels en ze zijn voorzitter op hoofdtijden van overgang. Volgens sommige Maya geleerden zijn God L en Bolon Yokte’ gedaanten van één en hetzelfde wezen.De klassieke en moderne weergaven van Bolon Yokte’ zijn een getuigenis van een zuiver Maya begrip van balans.De moderne Maya voorspellingen over 2012, verteld door Maya Oudere Alejandro Cirilo Perez Oxlaj luiden als volgt:


Het Jaar Nul kondigt een nieuwe tijd aan. We moeten zoeken naar nieuwe manieren om te overleven, voor de periode van de Vijfde Zon.


Het kan zijn dat plekken die nu rijk zijn aan regen, dat die zullen veranderen in heel droge plekken. Het kan zijn dat plaatsen waar nooit sneeuw of ijs is geweest, zoals hier (in Guatemala), dat daar sneeuw en ijs komt in de nabije toekomst. Hier...dit alles moet zich veranderen...zoals we ook nieuwe vormen van voedsel moeten zoeken om te overleven. Dat zijn de klimaatsveranderingen die gaan komen, na het Jaar Nul.Velen spreken erover dat we zullen leven in een tijd van harmonie, natuurlijk...maar dat is na het Jaar Nul. Na het Jaar Nul gaat de mensheid zich verenigen.Er zal respect zijn voor de aarde en respect voor onszelf. Als we de voorouders respecteren, de bomen, de dieren respecteren. Tenminste, als ze tegen die tijd nog niet allemaal verdwenen zijn. Het zal een tijd zijn van harmonie, of een tijd van leren hoe we in harmonie kunnen zijn met onszelf, met Moeder Aarde en met onze Schepper.Voor we bij het Jaar Nul komen, zullen er grote en ernstige dingen plaatsvinden. We zullen in gevaar zijn. We weten dat niet veel mensen het zullen overleven. En waarom?
Omdat we geen afweer meer hebben met onze vervuilde omgeving. Dat het tussen de regeringen niet tot overeenstemming komt, dat is iets wat verder zal gaan. Grote ziekten zullen er over ons komen. Zware aardbevingen. Zware overstromingen. Meer geweld. Hongersnood en droogtes zullen de planeet Aarde komen bezoeken. Er zal een dag komen dat we de doden niet langer kunnen begraven, door de grote ziekte die gaat komen.
Er zal een dag komen dat we de kracht van de zon niet meer vol kunnen houden. Niet langer de lucht kunnen ademen, dat het water volledig vervuild zal zijn. We kunnen deze problemen niet meer met dollars oplossen.Na het Jaar Nul zal een deel van de Aarde onder water verdwenen zijn en andere delen zullen weer oprijzen. Het is een tijd die komen gaat. Maar ik weet niet of Mexico, of de V.S. of Guatemala, onder water zullen verdwijnen. Dat weet ik niet.Een nieuwe hoop, een nieuwe heel andere manier van leven na het Jaar Nul. Opdat de mensen vrede en geluk zullen kennen. Want we zijn nu in een wereld vol van haat, wraak, uitbuiting, racisme en vervuiling. De mensen zullen begrijpen dat we in geluk en vrede kunnen leven. Wanneer we begrijpen dat de Aarde niet van ons is. Ze is alleen van ons tijdens ons bestaan. Wij zijn hier om de Aarde te bewaren, niet om haar te vernietigen.De tijd van 12 Baktun, 13 Ahau. Dat is de tijd waarin we ons bevinden. De tijd van de terugkeer van de Wijze Mensen. Deze boodschappen waarover ik spreek, komen niet van mij. Het zijn de woorden van onze voorouders die ze hebben opgeschreven op hun grote stenen stela's. In hun grote boeken, zoals in de Chilam Balam, zoals in de Popol Vuh en in andere boeken die er bij ons, de Maya's, nog zijn.
Daarin hebben onze Voorouders hun grote kennis achtergelaten. En dat is de terugkeer van onze Voorouders. De terugkeer van de Wijze Mensen. Dat is helemaal niets vreemds. Dat zijn jullie die zich zorgen maken om deze boodschappen de wereld in te brengen. Over wat is, en wat zal zijn.We zeggen niet dat de wereld vergaat. Er is hoop, als we bereid zijn de natuur te verdedigen. Dan is er hoop op nieuw leven na het Jaar Nul.In het Jaar Nul gaat deze periode van 5200 jaar eindigen, in 2012. 21 december van dat jaar is de eerste dag van de nieuwe cyclus, Dag Nul. Dan zal de zon niet meer te zien zijn gedurende 76 uren. De zon is verbonden met dit alles. We zullen dan met de Aarde een spiraal binnengaan. Dat zal zijn als een aardbeving, als een tornado. Drie dagen lang zullen we de zon niet meer zien. We moeten die uren door zien te komen. Wanneer we uit de spiraal komen, dan komen we in een nieuwe, pure atmosfeer. En dan begint een nieuwe cyclus van 5200 jaar.”


Bronnen:

zaterdag 27 augustus 2011

Zijn komeet Elenin en Planeet X de vervulling van de Maya profetie over 21 december 2012?

Op Internet zijn er veel verhalen te lezen over de komst van komeet Elenin en daarna planeet Nibiru of Planeet X. Vele spreken over enorme rampen die ons staan te wachten en sommigen denken dat de wereld zal vergaan.

Ik geloof zelf niet in de slechte scenario’s dat de wereld zal vergaan en ik was ook nogal sceptisch over komeet Elenin, daardoor plaatste ik ook gisteren het artikel dat planeet Elenin geen gevaar zal brengen. De Maya’s hebben het altijd over een nieuwe, betere wereld en niet over een ondergang. Daar geloof ik nog steeds in.

Als komeet Elenin en Planeet X de Blauwe en Rode Kachina’s uit de Hopi profetie zijn, dan zal het de aankondiging zijn van grote veranderingen zijn op onze Aarde.

Hier is een video over de Hopi profetie:

Hier is een video van komeet Elenin en Planeet X, het resultaat van honderden uren onderzoek. Tussen 26 september en 26 november 2011 kunnen er catastrofale gebeurtenissen plaatsvinden: aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Hierna kan de rode ster Planeet X komen, de Rode Kachina.Een Vrije Gratis Wereld - The Free World Charter


Zie: http://www.freeworldcharter.org/

vrijdag 26 augustus 2011

Komeet Elenin vormt geen bedreiging


De op 10 december 2010 ontdekt komeet Elenin vormt geen bedreiging voor de aarde. Dat heeft het Amerikaanse ruimteagentschap NASA nog maar eens uitgelegd op een van zijn websites. Over de komeet gaan al maandenlang de meest wilde geruchten.


Het idee dat kometen brengers van onheil zijn, is niet nieuw. Ook vroeger werden deze kleine, ijzige hemellichamen met hun soms indrukwekkend lange staarten als veroorzakers van rampen en epidemieën gezien. Rampenfilms en het internet hebben voor een nieuwe opleving in deze merkwaardige traditie gezorgd.


Net als al haar vele voorgangers is komeet Elenin een ongevaarlijke passant, die op ruime afstand van de aarde blijft. Dichterbij dan 35 miljoen kilometer komt zij niet.


Elenin is een nogal klein uitgevallen komeet die op geen enkele manier invloed kan uitoefenen op onze planeet. Ook is zij niet in staat om de zon dagenlang te verduisteren, zoals op internet wel wordt gesuggereerd. Het zelfs nog maar de vraag of de komeet helder genoeg zal worden om met het blote oog waarneembaar te zijn.


Bron: http://allesoversterrenkunde.nl/nieuws/4743-Komeet-Elenin-vormt-geen-bedreiging.html

vrijdag 19 augustus 2011

Help het Amazonewoud te redden en teken de petitie

De Amazone loopt ernstig gevaar. Brazilië staat op het punt om de wetgeving die de bossenbeschermt uit te hollen. Als we nu geen actie ondernemen, worden uitgestrekte gebieden van de ‘longen’ van onze planeet blootgesteld aan verwoestende kaalkap. Help mee om dit te voorkomen.

Al meer dan 740.000 mensen hebben getekend – laten we 1 miljoen handtekeningen ophalen voor bosbescherming in Brazilië. Teken nu en stuur de petitie door.
Update:
1,061,560 hebben de petitie ondertekend. Laten we komen tot 1,500,000

Het besluit heeft woede en protesten door het hele land veroorzaakt, en de spanningen nemen toe. Gewapende misdadigers (ogenschijnlijk ingehuurd door houthakkers) hebben de ergste dingen gedaan om milieuactivisten de mond te proberen te snoeren, maar we zetten door. Over drie dagen eisen dappere inheemse volken actie door omvangrijke protestmarsen door heel Brazilië te leiden. En betrouwbare bronnen zeggen dat president Dilma een veto overweegt tegen de veranderingen.

79 % van de Brazilianen steunt een veto tegen het aanpassen van de wetgeving, en interne druk zet Dilma’s regering ertoe dit te steunen. Maar om Dilma werkelijk te overtuigen moeten we ons wereldwijd solidair tonen met de Brazilianen. Deze globale petitie zal duidelijk te zien zijn op spandoeken van de protestmarsen voor het behoud van de Amazone. We gaan voor een miljoen handtekeningen om DE AMAZONE TE REDDEN! Teken de petitie hieronder en deel deze met zoveel mogelijk anderen:

Wereld aan Dilma: Red het Amazonewoud

Mensen zijn gek op Brazilië! De zon, de muziek, het dansen, het voetbal, de natuur — het land inspireert miljoenen mensen over de hele wereld. Om deze reden is Brazilië gastland voor het volgende WK voetbal en ontvangt Rio in 2016 de Olympische Spelen en volgend jaar de ‘Earth Summit’, een overleg om een duurzame route te kiezen voor onze planeet.

Deze liefde is niet misplaatst — het Amazonewoud is onmisbaar voor al het leven op aarde — 20 procent van de zuurstof en een vijfde van ons drinkwater is afkomstig uit dit schitterende regenwoud. Daarom is het ontzettend belangrijk dat wij het samen beschermen.

Maar Brazilië is ook een land dat zich snel ontwikkelt, en dat vecht om tientallen miljoenen uit de armoede te halen. Hierdoor is de druk op politieke leiders voor groen licht voor commerciële ontbossing en mijnontginning zeer hoog. Het is om deze reden dat ze gevaarlijk overhellen naar versoepeling van milieubescherming. Plaatselijke actievoerders worden geïntimideerd en het zwijgen opgelegd. Het is nu aan alle wereldburgers om de Brazilianen te steunen en de Braziliaanse politici aan te sporen sterk te zijn.

Velen van ons hebben in eigen land meegemaakt dat economische groei ten koste kan gaan van natuurlijk erfgoed. Voor Brazilië is er een alternatief. De voorganger van Dilma zorgde voor een spectaculaire afname van ontbossing en legde de grondslag voor een internationale reputatie als land dat milieubehoud combineert met grote economische groei. Samen kunnen we bij Dilma aandringen het werk van haar voorganger voort te zetten — teken de petitie om het Amazonewoud te redden, en stuur dit bericht daarna door naar zoveel mogelijk anderen:

Wereld aan Dilma: Red het Amazonewoud

woensdag 3 augustus 2011

Maya God L - De God van Tabak, "Eerste Sjamaan" en zijn terugkomst op 21 december 2012

Het is nu duidelijk dat Maya God L de God van tabak is, in al zijn vormen. Hij is de verpersoonlijking van tabak en tabak-preparaten en de Maya verpersoonlijkingen van tabak.
Tabak is dé heilige plant van Inheems Amerika en werd gebruikt door priesters, sjamanen en medicijnmannen. De meeste inheemse Amerikaanse tabakssoorten zijn krachtige psychoactieve planten, afhankelijk hoe ze worden ingenomen.

Bij de Tzutujil Maya van Santiago Atitlán in Guatemala komt God L bijna zeker overeen met San Simón als de sigaar rokende Maximon figuur (zie onderste foto). Maximon staat duidelijk buiten de katholieke christelijke heilige figuren en wordt geassocieerd met de oude Maya Goden die bekend staan als Mam, of "Grootvader". Deze tradities zijn diep en zijn overgeleverd in diverse hedendaagse culturen van de hoogland Maya.

Twee bekende Maya vazen, De Vaas van de Zeven Goden en de Vaas van de Elf Goden (zie foto, één zijde van de vaas), tonen God L als een Maya heer op zijn jaguar troon, de Senior Schepper God in de donkere grot van de Maya onderwereld, wachtend op de nieuwe dageraad. Voor hem staan groepen wezens die hem huldigen met Venus oorlog bundels en gebonden paketten die waarschijnlijk aderlaters en andere offergereedschappen bevatten.

Bij veel oude Mesoamerikaanse bloedoffer rituelen werden de druppels bloed op papier opgevangen, waarna men het papier verbrandde. De rook bevatte de essentie van de voorouders, met als doel om het te laten regenen. De regen zal de Aarde opnieuw voeden, waardoor de wereld wordt vernieuwd. Dezelfde rol speelt tabak in de Amerika's. De heilige rook draagt berichten naar de goden en creëert wolken van vocht en symbolische vruchtbaarheid.


God L was de eerste tabakpriester en hoofd scheppergod. Hij was er aan het begin van de huidige Grote Cyclus bij en zal terugkeren in het gezelschap van B'olon Yokte' K'uh en de anderen, om de cyclus na 260 heilige K'antus te herhalen op 21 december 2012.

God L komt vaak samen voor met God K (K'awil). God K is de verpersoonlijking van een bliksemstraal bijl met rookversieringen of een rokende sigaar die door zijn schedel en een spiegel op zijn voorhoofd steekt. Hij is een 'rokende spiegel' God. Als een bliksemstraal zagen de Maya hem de aarde inslaan, waardoor branden startten. Deze blijvende relatie tussen God L en God K belichaamt de diepe verbindingen tussen oorlog, offerbloed, tabak, rook, wolken, bliksemstormen en de eeuwige cyclus van vocht en vruchtbaarheid in de Mesoamerikaanse kosmovisie.

God L en zijn jongere broer God K en de rest van zijn kosmogenische groep inclusief B'olon Yokte' K'uh, zullen terugkeren op 21 december 2012 om deze rituelen van offer en transformatie in vuur en rook te herhalen om de vruchtbaarheid van de wereld te hernieuwen zoals hij sinds de eerste dageraad heeft gedaan.


Vertaald uit: "Lord of the Maya Creations on his jaguar throne: the eternal return of ELder Brother God L to preside over the 21 december 2012 transformation" door John B. Carlson. International Astronomical Union 2011.


Foto van Maya Vaas van Elf Goden: http://www.mayavase.com/eleven.html


Foto van Maximom: http://stripedpot.com/2011/06/21/guatemala-finding-the-mayan-god-of-smoking-and-drinking/

dinsdag 2 augustus 2011

Zonsondergang en Dood

Zonsondergang drukt symbolisch gezien dood uit. 


We weten allemaal dat de zon aan het eind van de dag verdwijnt in de uitgestrekte nacht. Echter, ieder keer als de zon onder is, vindt er een verandering van bewustzijn, een innerlijke reflectie plaats. Het is de tijd om dingen op een rijtje te zetten, het lichaam te ontspannen in een slaapstand en één te worden met de Geest van de Nacht. Het is de tijd dat we rare dromen kunnen hebben en een andere wereld kunnen zien dan die we kennen tijdens onze wakkere uren. 


Dood is in principe hetzelfde als slaap. Men is er eenvoudigweg bang voor omdat het onbekend is. Als we in de richting van het westen werken begrijpen we dat de zon nooit echt werd geraakt of van vorm veranderde door de duisternis. Voor ons lijkt het dat de zon onderging en opnieuw opkomt na de donkere momenten van de nacht, en het licht geeft voor een nieuwe dag, een nieuw begin, zoals de feniks die uit de as herrijst. 


Maar in werkelijkheid is de zon en het licht er altijd. We zien het eenvoudig niet, om dit begrip te ontwikkelen in het werk met dood is een echte prestatie.
Uit: Shaman's Wisdom, Reclaim Your Lost Connection with the Universe door Tony Samara