dinsdag 27 december 2011

Is het zuidoosten van de VS de bakermat van de beschavingen in Midden-Amerika?


In het zuid-oosten van de Verenigde Staten zijn veel meer oude terpen gevonden. Vroeger dacht men dat de kegelvormige terpen in de zuidelijke Mississippi vallei niet ouder waren dan 1000 jaar, maar in de jaren 70 en 80 waren archeologen verbluft dat radiokoolstof dateringen van sommige plaatsen een ouderdom van 3000 voor Chr aangaven. Dat is 2000 jaar ouder dan de eerste steden in Mexico!
In de jaren 90 begon Louisiana staatsarcheoloog Joseph Saunders een studie naar de terpen. Ten westen van Monroe onderzocht hij een plaats die Hedgepeth wordt genoemd; deze plaats met zes terpen en een kegelvormige structuur van 8 meter hoog en een diameter van 33 meter werd gedateerd op 3000 coor Chr met radiokoolstof datering. Een andere plaats die Frenchman's Bend wordt genoemd, ten noorden van Monroe, bleek even oud te zijn en heeft huizen met drie verdiepingen en zes terpen.

Watson Brake ten zuiden van Monroe met 11 terpen bleek van 3500 voor Chr te zijn. "De overvloed aan voedsel op deze plaats was ongelooflijk", zegt Saunders aan de hand van enorme hoeveelheden botten van wild en vis graten die er zijn gevonden. Een document van Saunders uit 1997 leverde prachtig bewijs dat een terpen bouwende cultuur veel ouder was dan gedacht. "Gedurende 2000 jaar bouwde men terpen in het zuidoosten van de VS, voordat de eerste monumenten in Midden-Amerika verschenen", zegt archeoloog David Anderson van de universiteit van Tennesee, Knoxville. Saunders stelt dat vanaf ongeveer 3700 voor Chr tot 2700 voor Chr, indianen langs de zuidelijke Mississippi vallei begonnen te bouwen; ze lieten mysterieuze rechthoekige blokken van verwarmde klei, duizenden speerpunten en reusachtige terpen achter. Saunders denkt dat men de terpen bij Watson Brake maakte tegen regelmatige overstromingen, waarop men leefde en voor ceremonieel gebruik. Hij en anderen hebben weinig aanwijzingen van uitgebreide handel gevonden en hij suggereert dat de terpen geen deel uitmaken van een nauw met elkaar verbonden cultuur, maar dat het eerder door iedere groep gebruikt kan zijn.

In de 14 jaar na dit document zijn er meer dan tien andere terpen geidentificeerd, maar Saunders en andere archeologen zeggen dat meer opgravingen en preciezere dateringen cruciaal zijn.

De tweede periode van terpenbouw begon rond 1600 voor Chr en duurde ongeveer 600 jaar. Poverty Point is de voornaamste nederzetting uit deze periode en is gelegen op een moerassige rivierarm ten oosten van Monroe. Het bevat een gigantische terp, dat is gevormd als een vliegende vogel – een beeld dat in deze regio gedurende 3.000 jaar wordt herhaald – en de structuur is 22 meter hoog en 200 meter lang. Poverty Point was praktisch een handelsbeurs. Samen met meer dan 8.000 speerpunten, hebben archeologen rode jaspis, kwarts en koper dat van de Grote Meren kwam, gevonden, meer dan 130 figuren van klei en talloze bot-priemen die waarschijnlijk werden gebruikt om dierenhuiden mee door te prikken. Wat er vanuit Poverty Point werd geexporteerd is een mysterie; er zijn slechts een paar stenen kralen gevonden die hier misschien zijn gemaakt.

Hebben de terpen in het zuidoosten van de Verenigde Staten de opkomst van de beschavingen in Midden-Amerika beinvloedt? De afmetingen die in de plaatsen in Louisiana zijn gebruikt komen vrijwel overeen met die in Midden-Amerika. Door de uitlijningen van de oude terpen te onderzoeken, stelde de gepensioneerde ingenieur Robert Patten tijdens een recente conferentie over archeo-astronomie, dat de getallen die met de plaatsen zijn verbonden worden weerspiegeld in latere Midden-Amerikaanse kalenders en in het ontwerp van structuren. De oorsprong van het Midden-Amerikaanse systeem ligt ergens in het uitgestrekte gebied tussen de Mississippi rivier en Midden-Amerika, zegt hij.

De tweede periode terpenbouw eindigde in 1000 voor Chr toen er in het oosten van Noord-Amerika abrupte economische en maatschappelijke veranderingen plaats vonden. Recent geo-archeologisch onderzoek in het noordoosten van Louisiana suggereert dat er grootschalige overstromingen zijn geweest, tesamen met koelere temperaturen. Overstromingen kunnen ervoor gezorgd hebben dat plaatsen als Poverty Point onbewoonbaar werden.


Er werden gedurende enkele honderden jaren geen terpen gebouwd. Uiteindelijk begon enkele honderden jaren voor Christus de derde en laatse periode van terpenbouw, deze keer in de Ohio rivier valle met als hoogtepunt de plaats Cahokia, zie foto. Cahokia trok immigranten aan om er te leven, werken en deel te nemen aan massala ceremonieen. Er woonden misschien wel 50.000 mensen. De abrupte ondergang in 1300 voor Chr is nog een groot vraagteken.

Er is een groeiend besef dat de oostelijke Native Amerikaanse samenlevingen veel ingewikkelder en genuanceerder waren dan voorheen gedacht. Veel terpen zijn jammer genoed in het verleden vernietigd, zo waren rond 1860 bijna alle terpen rond St.Louis vlak gemaakt. Cahokia, verder naar het oosten, was met meer dan 100 terpen een ceremonieel centrum dat groter was dan zeven vierkante kilometer. Deze plaatsen bleven bespaard dankzij de meer landelijke locatie. De grootste structuur, Monks Mound, lag in het midden van vier grote pleinen en werd door kleinere terpen omringd. Het monument heeft een basis dat zo groot is als de Grote Piramide van Gizeh en een omtrek die groter is dan de Piramide van de Zon in Teotihuacan in Mexico. Het is 30 meter hoog en 15 meter breed en geheel van zand gemaakt. Als je dit in de Maya laaglanden vind, dan is er geen twijfel over mogelijk dat dit een stad is, zegt John Clark, het zou in de top 10 van alle Midden-Amerikaanse steden staan.


In het nieuwe plaatje dat zo langzamerhand wordt gevormd waren Native Amerikanen in deze regio bouwmeesters, die als pelgrims en handelaren ver reisden, en experimenteerden met nieuwe technologieen terwijl ze geconfronteerd werden met afschrikwekkende natuursveranderingen. Ze kunnen zelfs een sleutelrol hebben gehad in de geboorte van grote Midden-Amerikaanse beschavingen, zoals de Olmeken en Maya’s. Vandaag de dag zijn geleerden er meer van overtuigd dat ze de mysteries van Cahokia en de terpen in het zuidoosten van de Verenigde Staten kunnen oplossen.

Hoe zit het met de plaats in het zuidoosten van de Verenigde Staten die onlangs in het nieuws kwam doordat het door Maya’s zou zijn gebouwd?
Dit is opnieuw een media hype; geen enkele archeoloog beweert dit en ook de archeoloog Mark Williams die er werkte zegt dat het niet door Maya’s is gebouwd. De plaats is Kenimer bij Sautee in White County, Georgia, en slechts een mijl ten oosten van de beroemde Nacoochee plaats (9Wh3) in de Chattohochee rivier vallei. Bijna alle potscherven die er zijn gevonden dateren uit de Late Woodland Napier periode (ongeveer 900 na Chr). Toch blijft deze plaats volgens Mark Williams een vreemde plaats doordat het de enige plaats is met terpen uit de Napier periode. In een paar andere plaatsen zijn wel een klein aantal Napier potscherven gevonden, maar er is geen enkele plaats met een terp uit deze periode.
Ook de aard van deze plaats op zich is vreemd. De ligging op de steile hellingen maakte het leven moeilijk; ook blijkt dat alleen de terpen zelf werden bewoond. Er is geen omliggende bewoning gevonden; er is geen dorp. Misschien was er in de buurt een dorp, maar dat is nog onbekend. Kenimer had misschien een speciaal doel, het lijkt niet overeen te komen met wat we normaal denken als het centrum van een gemeenschap in de Nacooche Vallei. De plaats werd waarschijnlijk slechts een korte tijd bewoond, misschien niet meer dan 20 jaar. Ook de vorm van de heuvel is vreemd; deze structuur werd waarschijnlijk gebouwd door een puntige heuvel in de vorm van een afgestompte piramde te houwen. De enige andere bekende structuur is Emerald Mound bij Natchez, Mississippi, maar die plaats is waarschijnlijk van een veel later periode.

Bronnen:

vrijdag 23 december 2011

1100 jaar oude Maya ruïnes gevonden in Noord Georgia, USA

Archeologen hebben in de Verenigde Staten in de staat Georgia een 1100 jaar oude Maya stad gevonden. Volgens Richard Thornton bij Examiner.com zijn de ruïnes de resten van een stad die door Maya's is gebouwd die vroeger de oorlogen, hongersnood, vulkanische uitbarstingen en droogte ontvluchtten.

In 1999 leidde Mark Williams van de universiteit van Georgia een expeditie om Kenimer Mound te onderzoeken, dat is een grote piramide met vijf zijden die rond 900 na Chr werd gebouwd aan de voet van de hoogste berg in Georgia, Brasstown Bald. Veel lokale inwoners dachten dat het een heuvel was, maar in feite bleek het een structuur te zijn die gebouwd was op een bestaande heuvel, een methode die gebruikelijk was bij Maya's in Midden-Amerika en bij zuidoostelijke Native Amerikaanse stammen.

Toen er bewijs tevoorschijn kwam dat deze stad verbindingen met Maya's had, bracht de Zuid-Afrikaanse archeoloog Johannes Loubser teams naar deze plaats die monsters namen en potscherven analyseerden zodat de plaats gedateerd kon worden. Het bleek dat de stad ongeveer 1.000 jaar geleden vele tientallen jaren bewoond was geweest. De mensen die er woonden stonden bekend als Itza Maya, een woord dat in de Cherokee taal werd opgenomen.

De stad die nu is gevonden werd waarschijnlijk Yupaha genoemd; de Spaanse ontdekkingsreiziger Hernando de Soto zocht er tevergeefs naar in 1540. Tot nu hebben archeologen tenminste 154 gemetselde stenen muren voor agrarische terassen opgegraven, plus bewijs voor een geavanceerd irrigatiesysteem en de ruïnes van diverse andere stenen structuren. Er ligt waarschijnlijk nog veel meer onder de grond.

Deze vondst is bijzonder doordat het een verbinding vaststelt tussen de Natives in het zuid-oosten van de USA en de Maya's. Volgens Thornton kan het de belangrijkste archeologische vondst van de afgelopen jaren zijn.


Bronnen:

woensdag 21 december 2011

De Sjamanistische oorsprong van Kerstmis

Hoewel de meeste mensen kerstmis zien als een christelijke feestdag, komen de meeste symbolen van sjamanistische tradities van de inheemse volkeren van voor het christendom uit Noord-Europa en Siberië. De heilige paddenstoel van deze mensen was de rode en witte Amanita muscaria paddenstoel, ook wel bekend als 'vliegenzwam’. Deze paddenstoelen komen nu vaak voor in sprookjes, en worden gewoonlijk geassocieerd met magie en feeën. Dit is omdat ze krachtige hallucinogenen bevatten, en ze werden door de oude volkeren gebruikt voor inzichten en transcendente ervaringen. De effecten van de vliegenzwam bevatten meestal sensaties zoals vervorming en vliegen. Het gevoel van vliegen zou de oorzaak kunnen zijn voor de legendes van vliegende rendieren, en legenden van sjamanistische reizen, inclusief verhalen van gevleugelde rendieren die hun ruiters tot de hoogste takken van de Wereldboom vervoeren.

De belangrijkste elementen van de moderne kerstfeest, zoals de Kerstman, kerstbomen, magische rendieren en het geven van cadeaus, zijn oorspronkelijk gebaseerd op de tradities rond de oogst en consumptie van deze meest heilige paddenstoelen.


De Wereldboom
Deze oude volkeren, zoals de Lappen uit Finland en de Koryak uit Siberië, geloofden in de Wereldboom. De Wereldboom werd gezien als een soort kosmische as, waarop de vlakken van het universum zitten. De wortels van de Wereldboom strekken zich naar beneden uit in de onderwereld, de stam is de midden wereld van ons dagelijks bestaan en zijn takken reiken naar boven in het hemelse rijk.

De Amanita muscaria paddenstoelen groeien alleen onder bepaalde soorten bomen, voornamelijk sparren en evergreens. De Poolster werd ook als heilig beschouwd, omdat alle andere sterren rond zijn vaste punt draaien. Ze associeerden de Poolster met de Wereldboom en de centrale as van het universum. De top van de Wereldboom raakte de Poolster, en de geest van de sjamaan zou de metaforische boom beklimmen, waarbij hij in het godenrijk terecht kwam. Dit is de ware betekenis van de ster in de top van de moderne kerstboom en ook de reden dat het huis van de super-sjamaan Kerstman op de Noordpool is. Oudere volkoren waren verbaasd hoe deze magische paddenstoelen uit de aarde omhoog kwamen, zonder enig zichtbaar zaad. Ze beschouwden dat deze ‘maagdelijke geboorte’ kwam door de ochtenddauw, die werd gezien als het zaad van de god. De zilveren versierselen die we nu in onze moderne kerstboom draperen staat voor deze goddelijke vloeistof.

De Kerstman, super sjamaan
Hoewel het moderne beeld van de Kerstman gedeeltelijk door de reclame afdeling van Coca-Cola is ontstaan, duiden zijn uiterlijk, kleding, manieren en metgezellen op de reïncarnatie van deze oude paddenstoel-verzamelende sjamaan. Eén van de bijverschijnselen van het eten van vliegenzwammen is dat de huid een rode blozende gloed krijgt. Dit is de reden dat de Kerstman altijd afgebeeld is met gloeiende rode wangen en neus. Zelfs de vrolijke “Ho, ho, ho!” groet van de Kerstman is de euforische lach van iemand die zich heeft verwend met de magische vliegenzwam.

De Kerstman kleedt zich ook als de vliegenzwam verzamelaar. Toe het tijd was om de magische paddenstoelen te oogsten, kleedde de oude sjamanen zich zoals de Kerstman, ze droegen rood met wit afgezette bontjassen en lange zwarte laarzen. De sjamaan plukte de paddenstoelen en liet ze gedeelte drogen in naaldbomen die dichtbij stonden en verzamelde ze later in een zak en leverde ze aan gezinnen, die ze vaak lieten hangen in sokken rond de open haard om ze te laten drogen. De paddenstoelen zouden klaar zijn om hun revolutionaire giften te geven op de ochtend van de winterzonnewende op 21 december.

De vliegenzwam is ook het favoriete voedsel van de rendieren:

Bronnen:

zondag 18 december 2011

Actie Guus Geurts

Voormalig agrarier Guus Geurts uit Noord-Limburg is in hongerstaking gegaan tegen de gevolgen van de Nederlandse veevoederindustrie elders in de wereld,en dan vooral in de Amazone. Guus zit nu in de 40 ste dag van de hongerstaking.

Hij wil doorgaan tot de WTO-top in Geneve plaats heeft gevonden (nl 15-17 december) en de Tweede Kamer minstens 1 van zijn voorstellen voor verandering aanneemt.

maandag 12 december 2011

Ayahuasca Documentaire: Other Worlds

Hier is een prachtige documentaire over het gebruik van Ayahuasca door sjamanen in de Amazone:

zaterdag 10 december 2011

Film Heart of Sky - Heart of Earth

In het nauw gedreven door de globalisering en hebzucht, laten zes Maya's zien hoe destructief die twee westerse waarden zijn voor hun oude manieren - en voor hun gezondheid.


Zie: http://www.idfa.nl/nl/tags/project.aspx?id=86268924-6D29-4B8F-A174-A70ADE8E21E0 en http://heart-of-sky.com/

donderdag 1 december 2011

Omkering magnetische polen kan geen kwaad

Wetenschappers weten dat het magnetische veld van de aarde in de loop van de duizenden jaren vaak omkeert. Als we 800.000 jaar terug konden gaan in tijd, zou de naald van ons kompas naar het zuiden wijzen in plaats van het noorden. Onduidelijk was of zo'n magnetische omkering ook rampzalige gevolgen zou kunnen hebben. Analyse van geologische en fossiele gegevens wijst erop dat dat niet het geval is.

De afgelopen twintig miljoen jaar is het magnetische veld van de aarde gemiddeld eens in de 200.000 tot 300.000 jaar omgekeerd. Dat gaat niet in één klap: het proces duurt honderden tot duizenden jaren. En daarbij verdwijnt het magnetische veld van onze planeet nooit volledig.

De wisselende richting van het aardmagnetische veld is vastgelegd in lavasedimenten op de oceaanbodem. Uit onderzoek van fossiel materiaal blijkt dat tijdens de laatste omkering, die ongeveer 780.000 jaar geleden plaatsvond, niets opzienbarends is gebeurd met het dieren- en plantenleven op aarde. Ook klimaatveranderingen zijn toen niet opgetreden.

De oorzaak van de omkering van het aardmagnetische veld wordt gezocht bij de bron ervan: de vloeibare, metalen buitenkern van onze planeet. Veranderende stromingen daarin zouden tot de omkering ervan leiden.

© Eddy Echternach (www.astronieuws.nl)

2012 - A Message of Hope II