dinsdag 31 juli 2012

Oude Kennis Delen 1 en 2: Bewustzijn, Heilige Geometrie, Cymatica, DNA, Vingerafdruk van God

Oude mysteriën oplossen delen 1 en 2. "De Ouden" wist veel meer dan we denken met betrekking tot het leven, het universum, astronomie, geavanceerd wiskunde, magnetisme, healing, onzichtbare krachten, enz. Gecodeerde kennis is informatie die wordt overgebracht d.m.v. tekens en symbolen en we kunnen deze kennis over de gehele wereld vinden. 

Al deze oude waarnemingen en geometrische patronen (Heilige Geometrie) symboliseren onzichtbare krachten. We worden door de media voorgelogen. Moderne archeologen weten niet eens waar ze het over hebben. De 'Ouden' waren niet dom of primitief, wij hebben gewoon hun kennis niet kunnen ontcijferen dat ze overbrachten in symbolen en oude kunstwerken. Waarom leren we dit niet op school? Deze informatie wordt verborgen gehouden voor het publiek. 

Wetenschappers weet niet wat het helaal bij elkaar houdt, het antwoord is geluid en onzichtbare krachten. Materie wordt bestuurd door geluid frequenties. Er is veel meer in het leven dan wij met onze vijf zintuigen kunnen waarnemen. De vraag is dan "wie of wat regeert de onzichtbare krachten?" Wat zit er achter de symmetrie in de natuur? (Gouden Ratio, Phi, Fibonacci enz.) Het kan gewoon geen toeval zijn, naar mijn mening is er een intelligente geest/bewustzijn achter dit alles dat het allemaal bij elkaar houdt.zondag 29 juli 2012

De Piramide Code Deel 5 - Een Nieuwe Chronologie  • Kunnen de piramiden veel ouder zijn dan de traditionele Egyptologie ons willen doen geloven?
  • Was men in de oudheid technologisch veel geavanceerder dan wij?
  • Waarom begrijpen we zo weinig van de oude Egyptenaren?
  • Dwingen nieuwe ontdekkingen ons om een nieuwe chronologie te maken?
  • Zijn we echt de meest geavanceerde beschaving die ooit op aarde leefde?


vrijdag 27 juli 2012

De Piramide Code Deel 4 - De Gemachtigde Mens


Mensen in de oudheid wisten dat de mannelijke en vrouwelijke energieën in balans dienen te zijn, om een hoog bewustzijn te bereiken. In onze cultuur hebben we het vrouwelijke praktisch verdreven en onze maatschappij is dan ook compleet uit balans.

De geheimen van de Egyptenaren waren slechts voor een hele kleine groep mensen bestemd; gedurende vele jaren werden ze geïnitieerd. Ze gingen door diverse initiaties, testen, zodat ze wijs werden, met hun angsten werden geconfronteerd, en zo in balans kwamen.

Patriarchaat bewustzijn richt zich op geschiedenis, lineaire tijd, dogma, rationaliteit, wakker wordende werkelijkheid en wetenschap.
Matriarchaat bewustzijn richt zich op eeuwigheid, cyclussen van tijd, rituelen, magie, andere bewustzijnstoestanden en kunst.
Beiden dienen in balans te zijn.

We zijn spirituele wezens die een aardse ervaring hebben. We zijn hier geïncarneerd, maar onze zielen kunnen verder gaan dan het aardse.
Mensen in de oudheid waren zeer geinteresseerd hoe het energiesysteem van het lichaam, chakra's genoemd in Oost-Azie, verbonden waren met de klieren. Egyptenaren hadden een holistisch begrip over de betekenis van de klieren en hun centrale rol in voortplanting en bewustzijn.

In Egyptische kunst zien we veel wezens die half mens en half dier zijn. Wat wilden ze hiermee overbrengen? Sjamanen in de Amazone zien ook dit soort wezens als ze in een andere staat van bewustzijn zijn. De Egyptenaren gebruikten dus ook die methoden om de geestenwereld te onderzoeken. De Egyptenaren gebruikten de blauwe lotus waarmee hallucinaties werden opgewekt. 

Toen het oude Egypte in een patriarchale manier van leven en denken gleed, werd de oude spirituele ideologie gecodeerd en domineerde het priesterschap van Amon de georganiseerde religie. Er werd hierna veel gedaan om het Matriarchale verleden te onderdrukken. Er zijn hierdoor een paar farao's van de koningslijst geschrapt: Hatsjepsoet, Achnaton en Toetanchamon.

In de kosmologie van zowel de Maya's als de oude Egyptenaren is het centrum van de Melkweg de plaats waar sterren worden geboren. Het is de baarmoeder van de grote kosmische moeder, afgebeeld als Isis die baart.dinsdag 24 juli 2012

De Piramide Code Deel 3 - Heilige Kosmologie

De oude Egyptenaren hadden geen woord voor 'dood'; om deze overgang uit te drukken gebruikten ze de term 'naar het westen'. Het westen is immers de plek waar de zon ondergaat. Ze geloofden in een leven na de dood, net zoals de zon ondergaat in het westen, komt die weer op in het oosten.

De Dogon in Mali hebben veel overeenkomsten met de oude Egyptenaren, ook op het gebied van het schrift. Door de betekenis van Egyptische hiërogliefen samen met Dogon priesters te achterhalen ontstaat er een diepere betekenis van de hiërogliefen.


Dit is te zien in deze video:


zaterdag 21 juli 2012

Kahuna’s de Sjamanen van Hawaï

De onderstaande tekst heb ik vertaald uit het boek "Totems, The Transformative Power of Your Personal Animal Totem" geschreven door Brad Steiger.

Kahuna’s zijn oorspronkelijk de genezers (sjamanen) van Hawaï. Kahuna betekent bewaarder van het geheim.

De essentie van Huna ligt in het geloof dat een mens drie zielen heeft: de uhane, een zwakke, dier-achtige geest die spreekt; de unihipili, een verborgen geest die zich vasthoudt aan een andere geest en deze vaak verbergt; en de aumakua, de oudere ouder geest, die uit zowel mannelijke en vrouwelijke elementen bestaat en de lagere zelf (unihipili) en de midden zelf (uhane) onder zijn begeleiding heeft. In moderne psychologische termen kan men zeggen dat eeuwen voor Freud, de Kahuna sjamanen het bewustzijn (uhane), het onderbewustzijn (unihipili) en het bovenbewustzijn (aumakua) hadden ontdekt.


De aumakua, de Hogere Zelf, is de "god" in ieder mens. Het is op dit niveau, boven het wakende, bewuste niveau, dat men het vermogen heeft om contact te maken met de geest helpers, te genezen en wonderen te verrichten. 

Max Freedom Long, een onderzoeker en geleerde van het Huna geloof in Hawaii, vertelde me vaak dat hij veel verbindingen had gevonden tussen Polynesiërs en de oude Egyptenaren. Hij voelde dat er veel bewijzen zijn die aantonen dat de Polynesiërs de landen in, of vlakbij, Egypte hadden verlaten in een periode voor het "Grote Drama" van Jezus, want de Hawaiianen waren bekend met alle belangrijke verhalen in het Oude Testament voor de komst van Christelijke missionarissen.

Max hield vol dat een zorgvuldige studie van Egyptische hiërogliefen zal aantonen dat ook zij op de hoogte waren van de drie soorten bewustzijn, de drie soorten levensenergie (mana) en de drie schaduw lichamen die overeen komen met de drie "eigen personen" en de drie "mana's" (levensenergieën). 

"De hiëroglief voor geest is altijd een vogel geweest, met name de ooievaar", zei Max. "In het vroege Egypte hebben we drie ooievaars die samenvallen tot bijna één ooievaar, een symbool voor de drie verenigde eigen personen van de mens."
"Voor mana is de code altijd water geweest. Deze hiëroglief was niet slechts één golvende lijn, maar drie, de één boven de ander. En voor de drie schaduw lichamen van de mens gebruikten ze drie paraplu's, één voor iedere van deze drie eigen personen."

Max zei vaak dat de enige leefregel in Huna is dat niemand iets mag doen dat een ander kan schaden. de enige zonde in deze spirituele filosofie is een ander mens schaden. Hiervoor gaven de meer ontwikkelde Kahuna's liefdediensten voor hun medemensen. 


Bron: "Totems, The Transformative Power of Your Personal Animal Totem" geschreven door Brad Steiger.

Huna Prayer foto: http://www.esotericonline.net/profiles/blogs/kahuna-philosophy?xg_source=activity

donderdag 19 juli 2012

De Piramide Code Deel 2 - Technologie van een Hoog Niveau

Veel  megalitische oude steden zijn gebouwd op leylijnen om de energieën ervan te concentreren, ze wisten dus precies wat ze deden.

De kern van de piramiden in Gizeh zijn gemaakt van één soort kalksteen, dat dolomiet wordt genoemd, en heeft een hoog magnesium gehalte waardoor het elektriciteit heel goed kan geleiden. De kern is afgeschermd met een ander soort kalksteen dat een magnesium gehalte van bijna nul heeft en daardoor elektriciteit veel slechter geleidt.
Waren de piramides machines om een energie soort op te wekken, waardoor men een hoger bewustzijn kreeg?

Dit alles is te zien in de volgende video:


dinsdag 17 juli 2012

De Levende Maya's: oude wijsheid in het tijdperk van 2012

De interessante tekst hieronder heb ik vertaald vanuit het boek "The Living Maya: Ancient Wisdom in the Era of 2012" geschreven door Robert K. Sitler.Ironisch, op het eerste gezicht, als we onszelf in de ontwikkelde wereld vergelijken met Maya’s, dan komen deze inheemse mensen heel wat tekort op bijna alle van ons gewoonlijke maatstaven. Voor de meeste plattelands Maya ligt het inkomen ver onder duizend dollar per jaar en de fysieke eisen van een typische werkdag zijn vaak extreem. Veel mensen leven in een huis van klei met maar één kamer en een zandvloer, geen verwarming of airconditioning en ze hebben slechts een klein vuur om te koken. Plattelands mensen hebben normaal geen TV, auto, koelkast, computer, kooktoestellen, wasmachines of CD spelers. Veel Maya’s hebben normaal geen toegang tot gezondheidszorg en nog veel minder hebben een zorgverzekering.
Kortom, wat we in de moderne levensstijl vaak beschouwen als een basis voor ons comfort en geluk, hebben de Maya’s niet. Ondanks de vele moeilijkheden die de Maya’s ondervinden, iedereen die bekend is met zowel hun als onze gemeenschap ziet dat over het algemeen Maya’s het leven veel meer waarderen en veel meer vervuld zijn dan wij. Als het mogelijk zou zijn om je de meest representatieve Maya persoon en een echt gemiddelde westerse persoon in te beelden, dan zal de Maya de westerling met glans overtreffen op het gebied van standaard psychologisch welzijn. Sommige Maya’s zijn zich bewust van aspecten van menselijke beleving waar veel van ons zich niet meer bewust van zijn dat het bestaat.
De mogelijkheid dat maïs boeren meer bevrediging in het leven hebben dan wij, betwist onze diepste aannames over wat het betekent om een succesvol leven te leiden. Het is dus verstandig om de mogelijkheid te overwegen dat deze “mensen van maïs” ons iets te leren hebben.

Het tijdperk van 2012, een tijd van reflectie. De komende verandering van 13 Pik geeft de mensheid een mogelijkheid voor reflectie en een kans om de richting van de menselijke reis te veranderen. De verschrikkelijke ecologische en maatschappelijke omstandigheden die we gecreëerd hebben verplicht ons om verstandelijk op te treden om meer onherstelbare schade aan onze planeet te voorkomen.
We kunnen en moeten onszelf en onze gemeenschappen transformeren, en de idealen van de Maya cultuur bieden een bewezen raamwerk om met deze radicale renovatie te beginnen. De lessen van de levende Maya’s zijn geen esoterische berichten van de sterren of complexe profetieën verscholen in hiërogliefen die we met veel moeite moeten interpreteren. 
In tegendeel, ze zijn juwelen van wijsheid gebaseerd op menselijke ervaringen van duizenden jaren. Ze zijn praktische levenslessen die heel dierbaar zijn voor traditionele Maya’s: heb onze kinderen lief, verbindt met onze gemeenschappen, vereer de natuurlijke wereld die ons onderhoudt, zoek de wijsheid van de ouderen en dompel onszelf onder in een directe beleving van deze goddelijke wereld die we bewonen.

Veel Maya’s weten niets over de overgang op 21 december 2012.

Ik betwijfel dat er een catastrofe zal gebeuren op 21 december 2012 en ik denk dat voor hen die niet naar een diepere betekenis zoeken, 21 december 2012 voorbij zal gaan zonder een belangrijke gebeurtenis. Op het moment dat ik dit schrijf gebeuren er grote globale ecologische catastrofes en is er maatschappelijke desintegratie aan de gang. We zijn steeds meer los van natuurlijke patronen en steeds meer ongevoelig voor onze gezamenlijke aanslag op complexe en kwetsbare ecosystemen waar we als mensen slechts een glimp van begrip van hebben. Soorten verdwijnen met snelheden die onbekend waren sinds de massale uitsterving van de dinosauriërs meer dan 60 miljoen jaar geleden. Honderd miljoen ton plastic afval drijft in de Noordelijke Grote Oceaan en komen uiteindelijk als moleculen in de zeeflora terecht. Zulke vervuilingen veroorzaken nu ongeveer 40% van de menselijke doden wereldwijd. In de USA hebben mensen gemiddeld meer dan 100 vreemde chemicaliën in hun lichaam zitten, en ze geven steeds meer psychiatrische medicijnen aan hun kinderen, om ze te helpen omgaan met de onsamenhangende en oppervlakkige wereld die we voor ze hebben gecreëerd. 

Wat je ook denkt over 2012 en de Maya kalender, als we ons gedrag niet veranderen, dan zullen natuurlijke veranderingen op onze planeet nog rampzaliger worden. Er is geen twijfel dat we op een kruispunt zijn aanbeland.Bron: "The Living Maya: Ancient Wisdom in the Era of 2012" geschreven door Robert K. Sitler.

zondag 15 juli 2012

Piramide Code - Band van Vrede

Volgens orthodoxe Egyptologen bouwden de Egyptenaren de stenen weg vanaf de piramide in Gizeh naar de Nijl in een boog, doordat de Sphinx in de weg stond, maar we kunnen ook een andere reden bedenken. Tijdens de zomerzonnewende komt de zon langs de ene stenen weg op, die loopt vanaf de Grote Piramide naar de Nijl en gaat tussen de Tweede Piramide en de Grote Piramide onder. Tijdens de winter zonnewende komt de zon bij de andere weg op, die loopt vanaf de Tweede Piramide naar de Nijl en gaat onder tussen de Tweede Piramide en de Derde Piramide. Het blijkt dus dat deze twee stenen wegen opzettelijk wijzen naar de opkomende zon tijdens de zonnewenden.

De piramiden van Gizeh zijn veel ouder dan de orthodoxe Egyptologen zeggen. De Grote Piramide staat precies in het middelpunt van de grootste landmassa op aarde. Maar wij hadden geen idee van de positie van de continenten tot 600 jaar geleden. Hoe hebben zij dat kunnen weten?
Als de drie piramiden een afspiegeling zijn van de riem van het sterrenbeeld Orion en de Sphinx naar het opkomende sterrenbeeld Leeuw kijkt, dan zijn de gebouwen op het Gizeh plateau een afbeelding van de sterren rond 10.500 voor Chr.

Abd'el Hakim Awyan is een archeoloog en een inheemse wijsheid bewaarder. Hij heeft zijn gehele leven in het gebied gewoond dat bekend staat als de Band van Vrede, dat de volgende oude plaatsen bevat: Abu Rowash, Gizeh, Abu Garab, Abusir, Saqqara en Dashour. Volgens hem werden deze plaatsen gebruikt om mensen met geluid te genezen, waarvoor stromend water dat door tunnels onder de tempels stroomt en kwarts werd gebruikt. De piramiden in de Band van Vrede zijn geavanceerde harmonische bouwwerken, die niet alleen afspiegelingen waren van posities van de sterren, maar ook waren ontworpen om harmonische punten van het menselijke lichaam te kopiëren. Het lijkt erop dat de kamers in de piramides harmonisch afgesteld zijn op een specifieke muzikale frequentie. Genezing met geluidtechieken werden gebruikt om het lichaam van de patiënt te herstellen naar de correcte innerlijke harmonie.

Dit is allemaal te zien in de video Piramide Code - Band of Peace:


zaterdag 14 juli 2012

Kantza: Amazone Multimedia Campagne

Het is een fantastisch initiatief, het Shuar volk is hun eigen film aan het maken, vanuit hun eigen perspectief. Het is bijzonder inspirerend om te zien hoe snel de Shuar multimedia-technologie zich eigen maakten. Net als hun buren de Achuar en andere Amazon stammen, zijn gemeenschappelijke dromen een integraal onderdeel van het dagelijks leven van de Shuar. 

Het Kantza project begon zelf met een droom, het Tawasap dorpshoofd droomde van een media center dat ook omliggende gemeenschappen kunnen gebruiken om met de buitenwereld te communiceren, een gezamenlijke creatief centrum voor de Amazone.