woensdag 27 maart 2013

Explosieve vulkanische uitbarstingen veroorzaakt door kosmische straling

Vulkanen met zeer kleverig magma en veel silica hebben vaak zeer explosieve uitbarstingen. Elf uitbarstingen van vier vulkanen met silica-rijk magma in Japan (Mt. Fuji, Mt. Usu, Myojin-sho, en Satsuma-Iwo-jima) van de afgelopen 306 jaar (van 1700 tot 2005) zijn onderzoekt. Hierbij vonden negen van de elf uitbarstingen plaats tijdens een zonneminimum, waarbij er weinig magnetische zonneactiviteit was en er meer kosmische straling onze aarde kon bereiken.

Lees hier het gehele verhaal: 

ScienceDirect.com - Gondwana Research - Explosive volcanic eruptions triggered by cosmic rays: Volcano as a bubble chamber

zaterdag 23 maart 2013

11.000 jaar oude Sterrenkaart nauwkeuriger dan NASADe sterrenkaart bij Nabta Playa bestaat uit een aantal stenen die in het zand staan, en het berekent de positie van het sterrenbeeld Orion gedurende een 26.000 jarige precessie cyclus en de afstand tot elke ster in lichtjaren. De sterrenkaart is correct met sterren waarvan we de afstanden kennen, maar bij sterren waarvan NASA momenteel de exacte afstand niet weet, moeten we aannemen dat het correct is. Deze stenen werden ongeveer 11.000 jaar geleden geplaatst. Het doel van deze structuur werd onlangs door Thomas G. Brophy ontdekt.

dinsdag 19 maart 2013

Maya Kalenders

Dit is een schitterende website met goede informatie over de Maya Kalenders:

zondag 17 maart 2013

Piramiden in Egypte gebouwd dmv Levitatie? Kennis van Atlantis?

Ik heb net het prachtige boek "Spectrum van regressie en reïncarnatie", geschreven door Henri de Vidal de St. Germain gelezen en Henri heeft dankzij regressie belangrijke informatie verkregen over het oude Egypte en Atlantis. Informatie die dankzij herinneringen aan vorige levens weer beschikbaar komt, zo verkreeg Henri belangrijke informatie hoe de piramides in Egypte zijn gebouwd: 


De herinnering aan levitatie van objecten komt in regressies vaker ter sprake dan men zou vermoeden. Remigranten naar levens in het oude Egypte vertelden - wanneer ze aanwezig waren geweest bij de piramidebouw - over door de lucht zwevende blokken steen, die met de grootst denkbare nauwkeurigheid op hun plaats werden gebracht. 
Zo groeit het aantal getuigenissen uit een ver verleden, waaruit een ander beeld naar voren komt dan dat waarin alle piramiden door legioenen van slaven werden gebouwd. Volgens de verkregen mededelingen waren het met name priesters en andere ingewijden, die door concentratie van energie en het voortbrengen van een zacht zoemend keelgeluid, de zwaartekracht overwonnen. De gigantische steenblokken werden daardoor van hun plaats geheven en zweefden door de lucht naar hun plaats van bestemming.

Op www.grenswetenschap.nl is hier ook een interessant artikel over te lezen: deel 1: http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?grens=4474
deel 2: http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?grens=4475Ook over Atlantis staan er interessante dingen in het boek van Henri:

Diverse Atlantisregressies geven aan dat er toen al (duizenden jaren voordat in Egypte piramiden werden gebouwd) piramidevormige bouwwerken bestonden. Dat zou een verklaring kunnen geven voor de aanwezigheid van piramiden in zover uiteen gelegen delen van de wereld als Zuid-Amerika en Egypte.

Hoewel in wetenschappelijke publicaties soms nog in wat schampere bewoordingen wordt geschreven over het bestaan van Atlantis, komt er steeds meer (onderling vergelijkbare) informatie beschikbaar uit mediamieke en regressiebronnen. Daaruit vormt zich een beeld van een eilandenrijk dat eens een grote bloei heeft gekend, met technologische kennis die op sommige punten de onze diep in de schaduw stelt. Maar ook: een rijk waarvan de inwoners hun eigen ondergang hebben opgeroepen door misbruik van de grote mogelijkheden waarover zij konden beschikken.

Volgens Edgar Cayce - de slapende profeet - heeft Atlantis bestaan van circa 80.000 jaar tot circa 11.000 jaar voor onze jaartelling. Rond 30.000 jaar voor Christus zou een deel van Atlantis door menselijke fouten ten onder zijn gegaan. Er waren Atlantiden die de dreiging van de eerste ondergang hebben gevoeld en het eilandenrijk ontvluchtten. Zij waren de bouwers van de piramiden die in Centraal-Amerika te vinden zijn.

zaterdag 16 maart 2013

Het wordt nu tijd om te handelen

Onderstaande tekst is van de interessante website http://www.denieuwedokters.nl/:


De twintigste eeuw zal op het gebied van gezondheid de geschiedenis ingaan als het tijdperk waar we door de uitvinding van vaccins, antibiotica en een groot aantal andere medicamenten en therapieën in staat waren dodelijke ziekten als de pest, pokken, tyfus, TBC, griep, mazelen, longontsteking wereldwijd een halt toe te roepen. Een succesverhaal dat tot op de dag van vandaag nog steeds miljoenen mensenlevens per jaar spaart en onnoemelijk veel leed en ellende voorkomt.

Tegelijkertijd zien we sinds de zeventiger jaren de massale opkomst van kanker, hart- en vaatziekten, beroerten, allergieën, suikerziekte, stress, overspannenheid, depressie etc. Ziekten die ieder jaar meer slachtoffers eisen en waartegen nog steeds geen afdoende oplossing gevonden is door de oude medische wetenschap.

Deze nieuwe volksziekten komen zo dichtbij, dat bijna iedere familie haar slachtoffers kent en men zich langzamerhand begint af te vragen wie de dodendans in de komende jaren nog kan ontspringen. Om het verhaal nog erger te maken, blijkt ook nog eens, dat een groot aantal virussen en bacteriën zoals bepaalde griepsoorten, TBC, pest etc. resistent zijn geworden tegen iedere vorm van chemische vaccins en antibiotica die we vandaag kennen. Als we doorgaan met onze oude methoden en technieken bestaat er dan ook een grote kans dat we in de 21e eeuw een dubbele epidemie te verwerken krijgen.

De tijd van elkaar napraten en vasthouden aan achterhaalde medicamenten en therapieën is dan ook voorbij. We zien immers dat iedere extra euro's die we vandaag in onze gezondheidszorg stoppen, steeds minder gezondheidswinst oplevert. Meer geld betekent dus niet meer gezondheid. De risico’s zijn dus te groot, de kosten van de gezondheidszorg reizen de pan uit en er staan miljoenen mensenlevens op het spel.

De Nieuwe Dokters handboek geeft u dan ook een evolutionaire kijk op ziekte en gezondheid. Na het lezen van dit boek zal uw idee over hoe mensen ziek worden en genezen, voorgoed veranderd zijn. Het gaat hierbij niet alleen om nieuwe ontdekkingen, maar ook om het openbaar maken van geheimen die duizenden jaren verborgen zijn geweest voor het grote publiek.

Met de kennis uit het gratis boek in PDF file "De Nieuwe Dokters" staat u weer aan het roer van uw eigen gezondheid. Laat u vanaf vandaag dan ook nooit meer adviseren door goedwillende maar vaak onwetende experts uit de 20e eeuw die niet de moeite hebben genomen om de wetenschAppelijke en wetenschEppelijke onderzoeken van de afgelopen 100 jaar, die de grondslag van het "De Nieuwe Dokters" handboek vormen door te lezen en doorgronden. Het gaat immers niet om hun maar om UW gezondheid. Gezondheid die pas belangrijk wordt wanneer U of uw naasten iets gaan mankeren.

Bestel hier het gratis boek "De Nieuwe Dokters" http://www.denieuwedokters.nl/contact.php

maandag 11 maart 2013

Schitterend Natuurherstel!

Al meer dan 15 jaar is de cameraman en ecoloog John D. Liu bezig met zijn wereldwijde missie om woestijnen te vergroenen en biodiversiteit te herstellen. Het begon allemaal in 1995 toen Liu het Löss-plateau in China filmde.

Hij zag hoe de lokale bevolking een gebied bijna zo groot als Nederland veranderde van een dorre, uitgeputte woestenij in een grote groene oase. Die ervaring veranderde zijn leven. Vanaf dat moment reist John Liu de hele wereld af om regeringsleiders, beleidsmakers en boeren met zijn beelden en kennis te overtuigen en te inspireren. Onvermoeibaar brengt hij de boodschap dat herstel van ecosystemen niet alleen mogelijk is, maar ook nog eens economisch zeer zinvol.

zondag 3 maart 2013

De Astronomische Matrix van Tikal


De vijf grote piramides in Tikal zijn ieder meer dan 60 m hoog en zouden zonder het wiel of een kraan in 40 jaar rond het jaar 750 gebouwd zijnMaar wat deze prestatie nog indrukwekkender maakt is dat alle vijf de piramiden zeer precies werden gebouwd, waardoor ze tot op de dag van vandaag nog steeds als een gigantische astronomische matrix functioneren!

Hoewel in de piramiden ook de elite van Tikal werd begraven, dienden ze  voornamelijk als observatie platforms voor de sjamanen die met de kalender werkten. Dr Malmström ontdekte dat de piramides waren ontworpen en gebouwd als een astronomische matrix om zo de belangrijkste data in het Maya jaar te kalibreren.


Grand Plaza in Tikal met rechts Tempel I en links Tempel II
Als je op 13 augustus vanaf Tempel I naar Tempel IV (de hoogste van de piramides) kijkt, dan zie je boven Tempel IV de zon ondergaan. Op 13 augustus gaat de zon in Tikal door de zenith.Als je op 21 december (winter zonnewende) vanaf tempel IV naar Tempel III kijkt, dan zie je daar 's morgens de zon op komen.
Als je tijdens de equinoxen (21 maart en 22 september) 's morgens vanaf Tempel III naar Tempel I kijkt, dan zie je erboven de zon opkomen. Als je 's avonds vanaf Tempel I naar Tempel III kijkt, dan zie je er de zon ondergaan.


Hoewel er tijdens de Klassieke Maya periode geen ster direct boven de aarde stond, lijkt een lijn vanaf Tempel V naar Tempel II de meest westelijke positie van de poolster Kochab aan te geven.


Bronnen: