zaterdag 16 maart 2013

Het wordt nu tijd om te handelen

Onderstaande tekst is van de interessante website http://www.denieuwedokters.nl/:


De twintigste eeuw zal op het gebied van gezondheid de geschiedenis ingaan als het tijdperk waar we door de uitvinding van vaccins, antibiotica en een groot aantal andere medicamenten en therapieën in staat waren dodelijke ziekten als de pest, pokken, tyfus, TBC, griep, mazelen, longontsteking wereldwijd een halt toe te roepen. Een succesverhaal dat tot op de dag van vandaag nog steeds miljoenen mensenlevens per jaar spaart en onnoemelijk veel leed en ellende voorkomt.

Tegelijkertijd zien we sinds de zeventiger jaren de massale opkomst van kanker, hart- en vaatziekten, beroerten, allergieën, suikerziekte, stress, overspannenheid, depressie etc. Ziekten die ieder jaar meer slachtoffers eisen en waartegen nog steeds geen afdoende oplossing gevonden is door de oude medische wetenschap.

Deze nieuwe volksziekten komen zo dichtbij, dat bijna iedere familie haar slachtoffers kent en men zich langzamerhand begint af te vragen wie de dodendans in de komende jaren nog kan ontspringen. Om het verhaal nog erger te maken, blijkt ook nog eens, dat een groot aantal virussen en bacteriën zoals bepaalde griepsoorten, TBC, pest etc. resistent zijn geworden tegen iedere vorm van chemische vaccins en antibiotica die we vandaag kennen. Als we doorgaan met onze oude methoden en technieken bestaat er dan ook een grote kans dat we in de 21e eeuw een dubbele epidemie te verwerken krijgen.

De tijd van elkaar napraten en vasthouden aan achterhaalde medicamenten en therapieën is dan ook voorbij. We zien immers dat iedere extra euro's die we vandaag in onze gezondheidszorg stoppen, steeds minder gezondheidswinst oplevert. Meer geld betekent dus niet meer gezondheid. De risico’s zijn dus te groot, de kosten van de gezondheidszorg reizen de pan uit en er staan miljoenen mensenlevens op het spel.

De Nieuwe Dokters handboek geeft u dan ook een evolutionaire kijk op ziekte en gezondheid. Na het lezen van dit boek zal uw idee over hoe mensen ziek worden en genezen, voorgoed veranderd zijn. Het gaat hierbij niet alleen om nieuwe ontdekkingen, maar ook om het openbaar maken van geheimen die duizenden jaren verborgen zijn geweest voor het grote publiek.

Met de kennis uit het gratis boek in PDF file "De Nieuwe Dokters" staat u weer aan het roer van uw eigen gezondheid. Laat u vanaf vandaag dan ook nooit meer adviseren door goedwillende maar vaak onwetende experts uit de 20e eeuw die niet de moeite hebben genomen om de wetenschAppelijke en wetenschEppelijke onderzoeken van de afgelopen 100 jaar, die de grondslag van het "De Nieuwe Dokters" handboek vormen door te lezen en doorgronden. Het gaat immers niet om hun maar om UW gezondheid. Gezondheid die pas belangrijk wordt wanneer U of uw naasten iets gaan mankeren.

Bestel hier het gratis boek "De Nieuwe Dokters" http://www.denieuwedokters.nl/contact.php

0 comments:

Een reactie posten