zondag 25 oktober 2015

Prachtige Bliksem in Vulkanische Aswolk

Volgens BBC Earth is vulkanische bliksem een zeer zeldzaam verschijnsel. Het ontstaat tijdens grote uitbarstingen als de bliksem wordt aangewakkerd in de wolken van vulkanische as. 

Christian Muñoz-Donoso filmde dit tijdens een uitbarsting van Volcán Calbuco, een van de meest gevaarlijke vulkanen van Chili, eerder dit jaar.vrijdag 23 oktober 2015

Marja de Vries - De hele olifant in beeld

Onlangs heb ik het prachtige boek "De hele olifant in beeld" geschreven door Marja de Vries gelezen, hieronder staan een aantal interessante passages uit haar boek:

Vanuit zijn veel ruimere perspectief en zijn bewuste gewaarzijn van een veel groter deel van de werkelijkheid, beschouwde Grandfather Stalking Wolf deze wereld van de westerse mens waar de materie de enige realiteit is daarom als een soort gevangenis. Omdat we in deze gevangenis volgens hem niet in staat zijn om het leven duidelijk en zuiver te zien, zag hij deze wereld waarin de westerse mens heeft gekozen om te leven ook als een wereld van onwetendheid.
Deze constante stroom van subtiele levensenergie is onder andere bekend als prana (India), chi (China), Ankh (het oude Egypte), Wakan (Lakota) en Heilige Geest (christendom) en wordt beschouwd als een creatieve kracht die een eigen intelligentie kent. Deze levensenergie kan des te gemakkelijker en overvloediger door ons heen stromen naarmate onze verschillende lichamen op een harmonische wijze op elkaar zijn afgestemd.
Des te gezonder zullen we zijn en des te ruimer zal ons waarnemingsvermogen zijn.
Het onderdeel van de Wet van Trilling dat ook bekend is als de Wet van Liefde en de Wet van Macht - hogere trillingen kunnen lagere trillingen transformeren en dat geldt niet andersom - ligt ten grondslag aan het feit dat wanneer we kiezen voor zuivere Liefde er geen angst meer kan zijn, omdat de hogere frequentie van Liefde de lagere frequentie van angst zal transformeren. Daarom is het zo, dat vele wijsheidstradities ons vertellen dat het mogelijk is om de duisternis te omarmen en in het Licht te brengen en daarom ook onthult de uitdrukking 'Liefde overwint alles' een van de grootste mysteries van de schepping.
Volgens sommige wijsheidstradities is onze ziel dat deel van ons dat op de hoogste frequenties trilt en daarom al onze andere lichamen volledig doordringt. Op deze manier vormt onze ziel ook onze verbinding met de Universele Liefde en Universele Wijsheid.
Zo hebben experimenten laten zien dat de invloed die elektromagnetische energie op levende organismen heeft, niet alleen bepaald wordt door de intensiteit van de energie van een veld. In plaats daarvan blijkt met name de specifieke frequentie van dat veld bepalend voor het effect op een biologisch systeem.
Terwijl de wetenschap dus bevestigt dat alles een eigen uniek trillingspatroon heeft,
vertelt de Wet van Trilling ons ook dat alles in het universum niet zomaar uit trillingen bestaat, maar dat het universum uit harmonische trillingen bestaat.
Ons energieveld blijkt, wanneer we gezond zijn, te zijn samengesteld uit evenwichtige , coherente energiepatronen die het gehele spectrum van frequenties beslaan van ELF (Extreem Lage Frequenties) tot EHF (Extreem Hoge Frequenties). Het onderzoek van Valerie Hunt laat zien dat op ieder willekeurig moment de staat van bewustzijn van een individu en het niveau van zijn of haar waarnemingsvermogen af te lezen is aan de trillingsfrequenties van zijn of haar energieveld. En hoe hoger onze trillingsfrequentie, des te ruimer is ons bewustzijn en ons waarnemingsvermogen.
Een verruimd bewustzijn lijkt samen te gaan met hogere frequenties in ons energieveld en minder hersenactiviteit en dus lagere frequenties van onze hersenengolven.
Onze schaduw is dat deel van onze persoonlijkheid waarvan we ons (nog) niet bewust zijn, dus die aspecten van onszelf die we nog niet onder ogen kunnen of willen zien. In plaats van dat we het schaduwaspect in onszelf herkennen, kleurt het onze waarneming en zien we het in anderen.
Ziekte blijft een staat te zijn waarbij de coherentie verstoord is en de golfbewegingen uit fase zijn. Wanneer de balans in het energielichaam wordt hersteld, dan zal het fysieke lichaam vervolgens zichzelf ook herstellen.
In feite is het oude idee van de realiteit als sneeuw voor de zon verdwenen sinds gebleken is dat fundamentele eigenschappen van de fysieke wereld niet vastliggen maar dat de wereld in plaats daarvan op subtiele manieren verandert afhankelijk van hoe wij haar wensen waar te nemen.
In het hindoeïsme spreekt men van yuga's, de cyclische perioden van de mensheid, bestaande uit vier enorme lange fasen. Deze cyclus begint met de Satya Yuga of de Gouden Tijd, een periode van schoonheid, harmonie en evenwicht, waarin we een zeer ruim spiritueel bewustzijn kennen en waarin mannen en vrouwen volkomen gelijkwaardig zijn en complementaire rollen vervullen. Deze periode wordt gevolgd door de Treta, Dvapara en Kali Yuga of de Zilveren, Bronzen en IJzer Tijd, waarin we steeds minder bewust zijn. In deze perioden van toenemende onwetendheid richten we ons steeds meer op de materie en voelen we ons uiteindelijk zowel gescheiden van elkaar, als van de natuur en van ons niet-fysieke aspect. Tenslotte bereiken we een tijd waarin het grootste deel van de mensheid vergeten is dat we ooit een verbinding met de andere niveaus van de werkelijkheid hadden. De hindoemysticus Paramahansa Yogananda schrijft in zijn boek Autobiography of a Yogi (1945 - 2003) dat volgens de berekeningen op basis van de hindoegeschriften de start van deze materialistische periode zo'n 5000 jaar geleden, rond 3100 voor Christus plaatsvond. De Kali Yuga wordt ook omschreven als een tijd van chaos en als prelude van een tijd van grote transformatie. Volgens sommigen zijn er voldoende aanwijzingen dat we ons op dit moment aan het einde van deze verwarrende Kali Yuga bevinden, wat betekent dat er zich spoedig mogelijk grote, sprongsgewijze veranderingen zullen voltrekken en er opnieuw een nieuwe Gouden Tijd zal ontstaan.
Volgens vele voorspellingen zal dan een tijd aanbreken die in verschillende wijsheidstradities aangekondigd is als een tijd van respect, samenwerking, begrip, wijsheid, vrede, harmonie en liefde.
Toeval bestaat niet, omdat alle gevolgen een oorzaak hebben. Als er geen toeval bestaat, bestaan er ook geen ongelukken in het universum, en vanuit dit perspectief bestaan er ook geen slachtoffers.