Machu Picchu, Waar diende het voor?


Machu Picchu ligt bovenop een bergrug in Peru. Sinds de ontdekking door de westerling Hiram Bingham in 1911 (de Inka's kenden Machu Picchu natuurlijk al lang, want vanuit het dal zie je het zo liggen, de boeren hadden hem er tenslotte zelf heen gebracht) zijn er veel theorieën bedacht waar Machu Picchu voor diende. Hieronder staat de top 5:

 1. Machu Picchu was de Laatste Inka Stad.Hiram Bingham had gedurende zijn leven twee theorieën over het doel van Machu Picchu. De eerste: het was de geboorteplaats van de Inka elite; hij kwam hiermee toen hij door lokale boeren naar de plaats werd geleid in 1911.

  Bingham paste deze theorie later aan en suggererende dat het ook de legendarische "verloren stad" Vilcabamba de Vieja was, waar de laatste onafhankelijke Inka heersers in de 16e eeuw een lange slag voerden tegen de Spaanse conquistadors.

  Beide theorieën van Bingham klopten niet. Archeologen weten nu dat het "laatste toevluchtsoord" in Espiritu Pampa lag, een jungle plaats 130 kilometer ten westen van de Inka hoofdstad Cusco.

  Ironisch, Bingham bezocht Espiritu Pampa in 1911, maar hij besloot dat de plaats te klein was en niet groot genoeg voor de legendarische stad. Latere opgravingen in de 60er jaren en toen het gebeid uitgebreid in kaart werd gebracht in de jaren 80 door Vincent Lee, onthulden dat Espiritu Pampa veel groter was dan Bingham dacht.

  Er waren 400 tot 500 gebouwen in deze plaats, maar Bingham had er maar 20 gezien. De inheemse mensen die Bingham ontmoette noemden de plaats Vilcabamba Grande. Dit had wel een belletje bij hem moeten rinkelen, dat de plaats veel groter en veel belangrijker was dan hij dacht.
  Bingham had eigenlijk het "laatste toevluchtsoord" van de Inka's gevonden, maar het was niet zo mooi als hij had verwacht.

 2. Machu Picchu was een Heilig Nonnenklooster.
  Bingham speculeerde ook dat 
  Machu Picchu misschien een tempel was geweest, gewijd aan de Maagden van de Zon, een heilige orde van gekozen vrouwen gewijd aan de Inka zonnegod Inti.

  Deze theorie was grotendeels gebaseerd op tientallen skeletten die het team van Bingham vond in Machu Picchu. George Eaton zei aan het begin van de twintigste eeuw dat de resten bijna allemaal vrouwen waren.

  Deze theorie kwam waarschijnlijk na bovenstaande theorie, nadat Bingham de resultaten van Eaton had gezien.

  Maar ook deze theorie werd ontmaskerd, toen Verano in 2000 de resten van de skeletten onderzocht en hij ontdekte dat de helft mannelijk en de andere helft vrouwelijk was. Verano zijn analyse was gebaseerd op skelet verschillen tussen de geslachten, een methode die tijdens de tijd van Eaton nog niet bekend was.

  Archeologen zijn het er nu over eens dat de skeletten in Machu Picchu niet die van Inka priesteressen waren, maar eerder helpers die vanuit het gehele Inka rijk kwamen om de elite te dienen. Dit waren de mensen die het eten kookten, de gewassen groeiden en schoonmaakten.

 3. Machu Picchu was een Koninklijke Ontspanningsplek.
  De interpretatie van de skeletten van Machu Picchu door Verano komt overeen met één van de meest populaire theorieën over de plaats: het was de koninklijke ontspanningsplek van de 15e eeuwse Inka Keizer Pachacuti.

  Volgens dit idee was Machu Picchu een plaats voor Pachacuti en zijn hofhouding, of pacana, om te ontspannen, te jagen en om gasten te vermaken. Pachacuti zijn hofhouding kan er gedurende het jaar een paar dagen, weken of maanden hebben geleefd.

  De "Koninklijke landgoed" theorie, voor het eerst voorgesteld in de jaren 80, is voornamelijk gebaseerd op een 16e eeuws Spaans document dat verwijst naar een koninklijk landgoed dat Picchu heette, en was gebouwd in hetzelfde gebied als Machu Picchu.

 4. Machu Picchu was een Herschepping van de Inka Scheppings Mythe.
  Andere geleerden hebben gespeculeerd dat de Inka's een veel spiritueler doel in gedachten hadden, toen ze Machu Picchu bouwden.


  Een studie in 2009, door Giulio Magli, komt overeen met de theorie dat de plaats een kleine versie van het mythische landschap uit de Inka religie was. Volgens Magli was Machu Picchu een pelgrimsplaats waar aanbidders symbolisch een zware reis konden maken die schijnbaar door hun voorouders was gemaakt. De tocht begon in Bolivia vanaf het Titicacameer en ging verder onder de aarde, voordat het weer naar boven kwam op een plaats vlakbij Cusco.

 5. Machu Picchu was Gebouwd om het Heilige Landschap te Eren.
  Volgens een andere theorie, van Johan Reinhard in zijn boek "Machu Picchu: Exploring and Ancient Sacred Center", nam Machu Picchu een speciale plaats in het "heilige landschap" van de Inka's in.

  Bijvoorbeeld: Machu Picchu is gebouwd bovenop een berg die bijna geheel is omsloten door de Urubamba rivier, die de Inka Vilcamayo, of Heilige Rivier noemden.

  Reinhard wees er ook op dat de opkomst en ondergang van de zon, gezien vanaf specifieke plekken in Machu Picchu, netjes uitlijnen met religieuze belangrijke bergen gedurende zonnewenden (21 juni en 21 december) en equinoxes (21 maart en 23 september).  De Inka's geloofden dat de zon hun heilige voorouder was.

  "Het is een voorbeeld van kosmologie verweven met een heilig landschap, dat virtueel uniek is in de Andes... en dat zorgt voor een zekere mate van heiligheid, omdat het de Aarde met de lucht verbindt, die ook in de Inka gedachte gecombineerd zijn", zei Reinhard.

 6. Alle Bovenstaande?
  Hoewel de meeste theorieën over Machu Picchu de nadruk leggen op een materieel of op een spiritueel aspect, zeggen vele geleerden dat beide ideeën elkaar niet uitsluiten.

  De Inka's maakten geen onderscheid tussen religie en staat, dus de gedachte dat een plaats twee doelen had is niet ongebruikelijk. Voor de Inka's waren deze twee ideeën samengevoegd. Overal waar de keizer leefde was heilig, want hij was heilig.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten