De Betekenis van de Maya 2012 Profetie Uitgediept
Monument 6 in de Klassieke Maya stad Tortuguero, Tabasco in Mexico, is de enige bekende tekst die het einde van de huidige Zon op 21 december 2012 beschrijft. Monument 6 is in stukken gebroken, de meeste delen staan in het antropologisch museum in Villahermosa, Mexico. Een fragment van de hoofdtekst ligt in een museum in New York en twee fragmenten van de rechter flank zijn in een onbekende privé collectie, maar werden gefotografeerd door Donald Hales voordat ze verdwenen. Het linker deel dat de geboorte van de koning beschrijft is nooit gezien. Het rechter deel, gebroken in drie delen, heeft een beschadigde hoek, waardoor de betekenis van twee kritieke gliefen problematisch is.De ontcijfering van de tekst is problematisch geweest, ook doordat sommige gliefen niet goed te lezen waren, maar nieuwe foto’s die door Mark van Stone en Paul Johnson zijn gemaakt, brachten uitkomst. Dankzij deze foto’s hebben Maya geleerden Barbara MacLeod en Gronemeyer de tekst ontcijferd. Het einde van tekst met de voorspelling voor 2012 luidt als volgt:twee dagen, negen-aantal dagen, drie Tun, acht K’atun en drie Pik (voorwaarts)
het zal compleet zijn de dertiende Pik, het zal zijn 4 Ajaw, 3 K’ankin
het zal gebeuren, de getuigenis van de versiering van Bolon Yokte’
in de grote absolute aanstelling / troonsbestijging.Dat is de profetie over het einde van de dertiende Pik (ook wel Bak’tun) op 4 Ajaw, 3 K’ankin naar onze kalender vertaald als 21 december 2012. Maar wie of wat is Bolon Yokte’?

We weten dat hij aanwezig was op de Scheppingdag als één van de goden met de oude sigaar rokende God L in zijn jaguar mantel als leider. Erik Boot wees erop dat Bolon Yokte’ zowel op de “Vaas van de Zeven Goden” als op de “Vaas van de Elf Goden” voorkomt, met gezichtskenmerken van de Zonnegod en een duizendpoot hoofddeksel, dat wijst op een verbinding met een ander oorlogswezen en zijn verschijning als de Onderwereld Zon - Huk Chapat Tz’ikin K’inich Ajaw of ‘Zeven Duizendpoot Adelaar, de Zon Heer’.


Een afbeelding uit de Dresden Codex laat zien dat Bolon Yokte’ een god van vernietiging is. In de teksten bij deze afbeelding wordt hij genoemd als een ‘heer van de onderwereld’ verbonden met oorlog en ‘het einde van de dagen’, terwijl hij en een dubbelganger God N aanvallen. God N is een andere onderwereld vorst en een vierdelig wezen die de vier hoeken van de hemel omhoog houdt. Beide aanvallers hebben wapens en een touw om de nek.Volgens een studie van Zender en Guenter (2003) zijn God L en de Onderwereld Zon eeuwig tegengesteld: God L regeert de onderste regionen gedurende de dag en ‘s nachts wordt hij door de Zonnegod vervangen. Boot heeft nu bewijs dat de Zonnegod op de Koninklijke Konijn Vaas Bolon Yokte’ is. Op een andere vaas zien we een Onderwereld Zon God die in dezelfde tekst Zeven Duizendpoot Adelaar Zon Heer én Bolon Yokte’ wordt genoemd.Dus Bolon Yokte’ is de Zonnegod die ‘s nachts regeert en hij wordt ook Zeven Duizendpoot Adelaar Zon Heer genoemd. Hij is eeuwig tegengesteld aan God L, de Onderwereld Zonnegod van de dag.

Op de doodkist deksel van koning Pakal in Palenque komt Pakal tevoorschijn uit de kaken van een duizendpoot met eronder het Vierzijdige Badge Monster. Volgens Karen Bassie-Sweet stelt het Vierzijdige Badge Monster het Zuiderkruis voor en is de duizendpoot de donkere kloof in de Melkweg, dit is het middelpunt van ons Melkwegstelsel. Als het Zuiderkruis ondergaat, dan staat de donkere kloof rechtop en lijkt het op de kaken van een duizendpoot.
Bolon Yokte’ wordt ook Zeven Duizendpoot Adelaar Zon Heer genoemd. Is hij een symbool voor de donkere kloof van de Melkweg, waar de zon de huidige jaren rond de winterzonnewende op 21 december staat? Volgens mij wel.
Volgens Susan Milbrath is de skelet duizendpoot het sterrenbeeld schorpioen, dat dicht bij de zwarte kloof ligt. Dit is voor mij overtuigend bewijs dat Bolon Yokte’ het middelpunt van het universum is.Een belangrijke overeenkomst van tegenwoordig is Maximom, in de hooglanden van Guatemala. Het systeem van cofradías of religieus broederschap werd in de 16e eeuw ingesteld door de katholieke kerk om de bevolking te indoctrineren, maar de Maya goden van voor de verovering bleven onder de oppervlakte bestaan. Een wezen met de naam Rilaj Mam - of Oude Grootvader - verrees binnen één van de confradías tot een status die alleen met Christus en San Martin werd gedeeld. Het oogstfeest van San Martin, de geheime hertdans en de herrijzing getuigen van een weerspiegeling van de klassieke Maïs God. Maar waar kwam de Oude Grootvader vandaan?Voor de mensen van Santiago Atitlán die Rilaj Mam eren en hem smeken om rijkdom, geluk in de liefde en bescherming voor hekserij en vijanden, is zijn oorsprong onbekend, maar men zegt dat hij ‘ouder dan Christus is’. Zijn afbeelding bevat een frame van 'palo de pito', de boom waar de rode koraal bonen van komen die voor voorspellingen worden gebruikt. Slechts zijn meest intieme begeleiders hebben dit frame gezien.


Tijdens de start van de Heilige Week voor Pasen, worden de kleren rond middernacht in het Atitlánmeer gewassen, en de middernacht erna, wordt hij in een compleet donkere kamer publiekelijk door zijn begeleiders aangekleed, in een herschepping van de oerwereld voordat de zon verscheen.Dus, de Oude Grootvader is een schepper van voor de schepping. Hij is nooit zonder begeleiders, men biedt hem drank, sigaren en muziek aan, terwijl de stadsmensen hem eren met geld, kaarsen, sigaretten en drank. Op het moment van de offer van Christus symboliseert Rilaj Mam dood en de onderwereld zonder dat hij wordt gezien als het kwaad, zelfs terwijl hij voor sommigen de projectie van Judas Iscariot is. 


Zijn aanwezigheid roept de balans op tussen leven en dood, zonder het offer, er is geen wederopstanding. Op Heilige Woensdag wordt de Oude Grootvader in een processie door de stad gedragen, waarna hij in het kantoor van de burgemeester wordt gezet omringt door zijn eigen bewakers in een symbolische versmelting van gemeentelijke autoriteit.Hij heeft ook een reputatie als rokkenjager: in het verleden maakte hij alle jonge vrouwen zwanger. Ter herinnering aan zijn heldendaad ligt hij met jonge vrouwen, terwijl hij de rol van burgemeester heeft overgenomen. Dan wordt hij in een andere triomfantelijke processie naar zijn altaar op het hoofdplein naast de kerk gedragen, waar hij met zijn nek aan een touw in een boom wordt gehangen tot Heilige Vrijdag. Uiteindelijk, met de verrijzenis van Christus tijdens Pasen is de Oude Grootvader verslagen en nadat hij meedoet aan de processie van de doodkist van Christus, trekken hij en zijn begeleiders zich terug.Rilaj Mam of Maximóm is een weerspiegeling van een oud, krachtig wezen. Zowel God L als Bolon Yokte’ zijn kandidaten en ze zijn niet altijd zo verschillend als hun tegenstand op de Konijn Vaas suggereert. Ze wisselen van bestuur over de onderwereld van dag naar nacht; ze dragen jaguarhuiden en hoeden van roofvogels en ze zijn voorzitter op hoofdtijden van overgang. Volgens sommige Maya geleerden zijn God L en Bolon Yokte’ gedaanten van één en hetzelfde wezen.De klassieke en moderne weergaven van Bolon Yokte’ zijn een getuigenis van een zuiver Maya begrip van balans.De moderne Maya voorspellingen over 2012, verteld door Maya Oudere Alejandro Cirilo Perez Oxlaj luiden als volgt:


Het Jaar Nul kondigt een nieuwe tijd aan. We moeten zoeken naar nieuwe manieren om te overleven, voor de periode van de Vijfde Zon.


Het kan zijn dat plekken die nu rijk zijn aan regen, dat die zullen veranderen in heel droge plekken. Het kan zijn dat plaatsen waar nooit sneeuw of ijs is geweest, zoals hier (in Guatemala), dat daar sneeuw en ijs komt in de nabije toekomst. Hier...dit alles moet zich veranderen...zoals we ook nieuwe vormen van voedsel moeten zoeken om te overleven. Dat zijn de klimaatsveranderingen die gaan komen, na het Jaar Nul.Velen spreken erover dat we zullen leven in een tijd van harmonie, natuurlijk...maar dat is na het Jaar Nul. Na het Jaar Nul gaat de mensheid zich verenigen.Er zal respect zijn voor de aarde en respect voor onszelf. Als we de voorouders respecteren, de bomen, de dieren respecteren. Tenminste, als ze tegen die tijd nog niet allemaal verdwenen zijn. Het zal een tijd zijn van harmonie, of een tijd van leren hoe we in harmonie kunnen zijn met onszelf, met Moeder Aarde en met onze Schepper.Voor we bij het Jaar Nul komen, zullen er grote en ernstige dingen plaatsvinden. We zullen in gevaar zijn. We weten dat niet veel mensen het zullen overleven. En waarom?
Omdat we geen afweer meer hebben met onze vervuilde omgeving. Dat het tussen de regeringen niet tot overeenstemming komt, dat is iets wat verder zal gaan. Grote ziekten zullen er over ons komen. Zware aardbevingen. Zware overstromingen. Meer geweld. Hongersnood en droogtes zullen de planeet Aarde komen bezoeken. Er zal een dag komen dat we de doden niet langer kunnen begraven, door de grote ziekte die gaat komen.
Er zal een dag komen dat we de kracht van de zon niet meer vol kunnen houden. Niet langer de lucht kunnen ademen, dat het water volledig vervuild zal zijn. We kunnen deze problemen niet meer met dollars oplossen.Na het Jaar Nul zal een deel van de Aarde onder water verdwenen zijn en andere delen zullen weer oprijzen. Het is een tijd die komen gaat. Maar ik weet niet of Mexico, of de V.S. of Guatemala, onder water zullen verdwijnen. Dat weet ik niet.Een nieuwe hoop, een nieuwe heel andere manier van leven na het Jaar Nul. Opdat de mensen vrede en geluk zullen kennen. Want we zijn nu in een wereld vol van haat, wraak, uitbuiting, racisme en vervuiling. De mensen zullen begrijpen dat we in geluk en vrede kunnen leven. Wanneer we begrijpen dat de Aarde niet van ons is. Ze is alleen van ons tijdens ons bestaan. Wij zijn hier om de Aarde te bewaren, niet om haar te vernietigen.De tijd van 12 Baktun, 13 Ahau. Dat is de tijd waarin we ons bevinden. De tijd van de terugkeer van de Wijze Mensen. Deze boodschappen waarover ik spreek, komen niet van mij. Het zijn de woorden van onze voorouders die ze hebben opgeschreven op hun grote stenen stela's. In hun grote boeken, zoals in de Chilam Balam, zoals in de Popol Vuh en in andere boeken die er bij ons, de Maya's, nog zijn.
Daarin hebben onze Voorouders hun grote kennis achtergelaten. En dat is de terugkeer van onze Voorouders. De terugkeer van de Wijze Mensen. Dat is helemaal niets vreemds. Dat zijn jullie die zich zorgen maken om deze boodschappen de wereld in te brengen. Over wat is, en wat zal zijn.We zeggen niet dat de wereld vergaat. Er is hoop, als we bereid zijn de natuur te verdedigen. Dan is er hoop op nieuw leven na het Jaar Nul.In het Jaar Nul gaat deze periode van 5200 jaar eindigen, in 2012. 21 december van dat jaar is de eerste dag van de nieuwe cyclus, Dag Nul. Dan zal de zon niet meer te zien zijn gedurende 76 uren. De zon is verbonden met dit alles. We zullen dan met de Aarde een spiraal binnengaan. Dat zal zijn als een aardbeving, als een tornado. Drie dagen lang zullen we de zon niet meer zien. We moeten die uren door zien te komen. Wanneer we uit de spiraal komen, dan komen we in een nieuwe, pure atmosfeer. En dan begint een nieuwe cyclus van 5200 jaar.”


Bronnen:

1 opmerking: