Inca Sjamanisme

Het Inca Sjamanisme is een zeer oude traditie, volgens sommigen is het maar liefst 35.000 tot 40.000 jaar geleden in Zuid-Amerika ontstaan. Het grote Inca rijk werd door de Spaanse veroveraars rond het jaar 1500 vernietigd en tijdens die verovering vluchtten sommige mensen de bergen in. De Q’eros zijn de huidige nakomelingen, ze leven hoog in de Andes bergen in de buurt van Cusco en hebben de oeroude traditie zuiver en geheim weten te houden. De Q’eros hebben een profetie dat als de gletsjers zouden gaan smelten, ze hun kennis met de wereld moeten gaan delen, doordat die anders verloren zou gaan. Dit gebeurde rond 1980 en sindsdien worden steeds meer mensen bezield met deze prachtige kennis.


Net als alle andere indianen in de Amerika’s, weten ook de Q’eros dat alles uit levensenergie bestaat, alles is met elkaar verbonden. De mannen en vrouwen die met die energieën en met de energieën van de sterren en planeten werken worden paqo’s genoemd. Ze leven vanuit hun hart. Alles is bij hen gebaseerd op ayni (onzelfzuchtige dienstbaarheid, wederkerigheid, balans, harmonie in het Quecha, de taal van de Inca’s) ze hebben geen woorden voor bezit. Alles is energie, er is geen goed of slecht, er is geen positieve of negatieve energie, alleen zware en lichte energie, er is geen oordeel. Voor hen zijn er twee goddelijke bronnen: de Kawsay Pacha, levende energie vanuit de kosmos en Pachamama, Moeder Aarde.


Je lichaam bestaat niet alleen uit je fysieke lichaam, maar heeft ook energievelden die om je lichaam heen zitten. Een trauma, een ziekte of een virus komt eerst in je buitenste energie laag terecht en als we dat niet verwerken of niet genezen, dan komt het uiteindelijk in ons fysieke lichaam terecht en worden we ziek of krijgen we bepaalde klachten. Door die energievelden te zuiveren kan er een herstel optreden, de energie die vastzit gaat weer stromen, blokkades worden opgeheven, voordat de ziekte of klacht zich in het lichaam openbaart. Door het evenwicht in jezelf of in relatie tot de wereld om je heen en tot anderen te herstellen kun je allerlei kwalen genezen.


Door vanuit je hart te leven leer je jezelf kennen en langzaamaan wordt je innerlijke visie geopend. Voel je verbonden met de natuur, voel je verbonden met de wereld om je heen. Mensen creëren hucha (zware energie), dat kan door luchtverontreiniging, negatieve gedachten, woede, haat, enz komen en als we daar niets aan doen, dan kunnen daardoor klachten ontstaan. Het Inca sjamanisme heeft healing technieken waarmee we die zware energieën omzetten in lichte energieën, waardoor we ons lichter en beter voelen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten