Inca Sjamanisme

Volgens het Inca geloof bestaat het gehele universum en alles erin uit levende energie. Hoe meer spirituele kracht iemand heeft, des te meer energie die persoon kan verplaatsen.

Doordat ziektes ook uit energie bestaan, hebben mensen de potentie om ziekten te genezen en healing te brengen. De hoeveelheid en hoe vaak, hangt af van hoeveel energie hij of zij kan sturen. De paqo's in de Inca traditie kunnen ook healen. Ze doen dat met de hulp van hun mesa of met despacho's (offers in de vorm van een soort mandala's).

Een mesa is een heilige medicijnbundel die bestaat uit een doek (mestana) en een binnendoek waarin twaalf stenen (khuya's) zitten met één afkomststeen, twee hucha rumi stenen en eventueel krachtvoorwerpen. 
De khuya's vormen portalen naar verschillende dimensies in de onder, midden en bovenwereld. Paqo's verbinden zich met hun khuya's, zodat ze de portalen kunnen gebruiken.


Het Inca geloof wordt ook wel omschreven als natuurmystiek, doordat alles en iedereen in de kosmos met elkaar verbonden is. Het wordt gekarakteriseerd door de holistische benadering dat nog steeds uitgevoerd wordt en de liefde en tolerantie voor alle levende wezens. Het is niet moreel, oordeelt niet, kent geen wetten, stelt geen regels, het kent slechts één gebod: Ayni.
Ayni is een principe met veel facetten. Ayni betekent delen, zodat iedereen ontvangt wat hij of zij nodig heeft. Dit betreft het delen van kennis en wijsheid zodat de mensheid kan evolueren en harmonie wordt bevorderd.


De Inca traditie is daardoor erg open-minded en praktisch. Het doel is om energie te laten stromen. Om een rijk en voldaan leven te leiden verbindt men zich met de levende energie van de kosmos. Levende energie kan volgens de Inca's slechts twee stadia hebben: licht of zwaar; nooit negatief, pijnlijk of slecht.
Als de energie stroomt is het licht, maar als de energie ergens wordt geblokkeerd, dan is het zwaar. Alle andere levende wezens, zoals dieren, stenen en planten staan altijd in verbinding met lichte energie.


Paqo's genezen met de kosmische energieën. Ze roepen die energieën aan en sturen die naar hun cliënt. Ze fungeren als bemiddelaar en sturen de energie naar de cliënt, zodat er blokkades, oud zeer, traumatische ervaringen opgelost kunnen worden.


Het uiteindelijke doel van de paqo's is om ons bewustzijn te verhogen zodat we kunnen ontdekken wie we echt zijn en we leven zoals de persoon die we echt zijn.
De toepassingen, vooral de basis toepassing van saminchakuy, zijn energetische technieken om dat doel te bereiken, en ze zijn gericht op één of meer van de drie menselijke krachten:

  1. Yachay, dit is zowel intellectuele kennis als mystieke perceptie.

  2. Llank'ay is actie. Je neemt verantwoording voor je gedachten, woorden en daden. Je wilt coöperatief zijn, in plaats van competitief en bent dankbaar voor je beloning en deelt het.

  3. Munay, van alle drie menselijke krachten is munay het meest transformerend. Munay is onvoorwaardelijke liefde.
Het betekent dat je yachay (gedachten) en llank'ay (acties) volledig in je leven en zich volledig in je uitdrukken, en dat ze altijd door je munay (liefde) verlicht worden.

Bron: inka-world.com 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten