De hoogstaande beschaving van de Inca's

Het Incarijk omvatte op zijn hoogtepunt het gehele Andesgebergte vanaf Ecuador in het noorden tot aan Chili in het zuiden. De Inca's noemden hun rijk Tahauntinsuyu, en Cusco, dat "navel" of "centrum" betekent, was de hoofdstad. Tahauntinsuyu betekent "land van de Vier Wijken", en waren de vier gebieden rond Cusco: Antisuyu, ten oosten van Cusco, Cuntisuyu, ten westen van Cusco, Collasuyu, ten zuiden van Cusco en Chincasuyu ten noorden van Cusco.
De Inca's hadden een zeer hoogstaande beschaving, en de delen in het rijk waren door wegen met een lengte van in totaal 30.000 kilometer met elkaar verbonden. De oorsprong van de Inca’s is gehuld in mysteries. Volgens de Inca’s stuurde de zon zijn zoon Manco Capac (Viracocha), en de maan haar dochter: Mama Occlo, naar de Aarde om de cultuur te verbreidden. Ze rezen uit het Titicacameer omhoog en kozen Cusco als plaats om een grote stad te stichtten. Net als de Maya’s zeggen de Inca's dat we momenteel in het tijdperk van de Vierde Zon leven en dat we binnenkort het tijdperk van de Vijfde Zon gaan betreden, en net als de Maya's geloven de Inca’s dat ons zonnestelsel in een cyclus van minder dan 26.000 jaar om het Zwarte Gat draait. Gedurende deze periode is er 'vijf keer een tunnel van dertien slangen', oftewel één cyclus bestaat uit vijf tijdperken (Zonnen), die ieder weer uit dertien tijdperken bestaan.

Inti
, de zonnegod, was de hoogste god voor de volkeren in Zuid-Amerika. Zonnegod verwijst niet naar onze zon, wat door veel wetenschappers wel zo wordt opgevat, maar naar de spirituele lichtbron waar alles uit is ontstaan, en waar alles weer naar terugkeert. Ieder klein deel in het universum is afkomstig van deze bron, en ieder deeltje, wij dus ook, draagt een klein deel van God in zich. Inti bij de Zuid-Amerikaanse volkeren staat gelijk aan "Het Hart van de Hemel" voor de Maya's.
Con Ticci Viracocha Pachayachachic betekent letterlijk "het oude fundament, de Heer en Instructeur van de wereld" en was ook bekend als Tuapaca, en Arunaua. Hij creëerde het licht en het donker, de aarde en de zee, land en water, en alle dingen die er op de aarde zijn. Viracocha was blank, had een baard, en droeg in zijn handen een voorwerp dat lijkt op een boek. Hij leerde de mensen om goed voor elkaar te zijn, liefde en naastenliefde te tonen en niemand pijn te doen. Viracocha zou ook Tiahuanaco gebouwd hebben, met de Zonnepoort die diende als kalender.
Volgens de kosmologie van de Inca's bestaat de wereld uit drie aspecten, die een onafscheidbare eenheid vormen:
  1. Hanan Pacha, de spirituele wereld.
  2. Kay Pacha, de fysieke wereld, die we waarnemen. Op dit niveau is het mogelijk om de limiet van onze waarnemingen te voelen. Hier praten we met woorden en het is mogelijk om extreem fijne draden van communicatie en grote diepten te weven.
  3. Ucku Pacha, de mentale, geestelijke wereld. Op dit niveau bevindt zich de synchronisatie van de energiestroom die voortkomt uit het grote vuur van leven.
Deze werelden worden voorgesteld als drie concentrische cirkels en in elk van deze werelden zijn spirituele wezens. Iemands verleden, heden en toekomst wordt niet als een lineaire lijn gezien, want mensen hebben altijd toegang tot al deze drie dimensies.
De Tempel van de Drie Ramen in Machu Picchu was gewijd aan deze drie werelden, en is een gebouw met drie muren doordat de westkant geen muur heeft. De muur aan de oostkant heeft drie ramen. Machu Picchu is één van de best bewaarde geheimen van de Inca's, want het werd pas in 1911 door het westen ontdekt. Het is aangetoond dat de Intihuatana (de zon vastbinden) steen precies de data aangeeft van de twee dag- en nachteveningen (als de nacht even lang is als de dag) op 21 maart en 21 september. Op beide dagen is er op het midden van de dag geen schaduw en op het precieze moment "zit de zon met al zijn macht op de steen" en is voor een moment "gebonden" aan de steen. Tijdens deze perioden hielden de Inca's ceremonieën bij de steen. Volgens sjamanen opent de Intihuatana steen je visie naar de spirituele wereld als je er gevoelig voor bent en je de steen met je voorhoofd raakt.
Willaru Huayta is een Quechua indiaan en leerde tijdens zijn spirituele zoektocht in de oerwouden van de Amazone esoterische berichten te ontvangen. Het Quechua volk leefde ten zuiden van Cusco en was een van de eerste volkoren die door de Inca's werden ingelijfd. Quechua was de voertaal van de Inca’s. Momenteel leven de Quechua indianen in grote gebieden van Peru, Bolivia en Ecuador. Hier volgen enkele interessante teksten van Willaru Huayta:
"De buitenaardse wezens zijn van het Witte Broederschap van andere planeten. Ze bestaan in fysieke vorm maar ze stopten de samenwerking met ons vijfhonderd jaar geleden na de val van het Inca rijk. Destijds kwam er een grote morele en spirituele duisternis over de mensen van Amerika. Onze kennisbewaarders waren gedood en de nieuwe religie van materialisme verspreidde zich over het continent.
In Zuid-Amerika zijn nog steeds fysieke sporen aanwezig die getuigen van een tijd toen we nauw samenwerkten met onze oudere broers van andere planeten. Er zijn stenen met gegraveerde beelden van een man gekleed als een astronaut en naast hem een UFO die in Quechua "ccoyllor ch'asca" (vliegende ster) wordt genoemd. In de oudheid kregen de Maya's, Azteken en Inca's bezoek van andere werelden. Ze verwelkomden deze grote schepen die van andere planeten in het universum kwamen. In de gebieden Nazca, Sacsahauman, Machu Picchu, Pachacamac, Huaytapallana en Paititi in het hart van het oerwoud, ontwikkelden zich twintig glorieuze beschavingen. In veel van deze plaatsen waren universele vliegvelden met een grote variatie aan kosmische schepen gemaakt van goud, zilver en onbekende legeringen; schepen aangedreven door de zon en bemand door 'licht broeren'.
Onze voorouders ontwikkelden buitengewone fysieke faculteiten die het hen mogelijk maakten om zich af te stemmen op de grote mysteries van de natuur. Hun wetenschappelijke onderzoeken deden ze op een bewuste manier: ze verplaatsen zich tijdens hun ontdekkingstochten naar hogere dimensies. In de tempels in Peru is hier bewijs van te vinden: deze waren van gigantische stenen gebouwd die door middel van maanstralen op maat werden gezaagd. Dit werd door personen gedaan die geleerd hadden om zich op de natuurlijke krachten te richtten en die wisten hoe ze die toe konden passen."

Het vliegtuig hiernaast is een gouden object en is in een pre-Columbiaanse tombe gevonden. De ouderdom is geschat op 1.800 jaar! *** Update 9 augus 2014: Dit is geen vliegtuig, maar een vis en is gemaakt door Tolima kunstenaars. Ze maakten honderden van dit soort figuren, die dieren voorstellen waar ze in hun dagelijks leven van afhankelijk waren. ***

In het jaar 3000 v.Chr. kwamen volgens de Inca's de grote Leraren uit de hemel, de pre-Inca's noemden hen Orejona en Viracocha en volgens hen waren ze afkomstig van de planeet Venus.
"De duisternis van onze wereld is slechts een afspiegeling van onze persoonlijke levens van duisternis en mentale, fysieke en spirituele vervuiling. Onze echte vijand en onze echte krachtbron ligt in ons zelf. De externe wereld zal veranderen als genoeg van ons deze vijand hebben overwonnen. Als dit gebeurt dan zal er geen behoefte meer aan politieke partijen zijn; er zal geen behoefte meer aan een regering zijn, want iedereen zal dan weten hoe hij zichzelf kan regeren.
Aan het begin van deze Vijfde Zon zullen er engelen en aartsengelen van andere planeten komen. Ze assisteerden de mensen die de laatste vierde grote natuurramp overleefden waarin Atlantis in de oceaan zonk om het huidige nieuwe zonnetijdperk te creëren. Dat continent ging met miljoenen inwoners de diepte in met al hun geavanceerde technologieën. Destijds was de mensheid ook gewaarschuwd, maar ze wilde niet luisteren. Slechts een paar mensen met ontwaakt bewustzijn werden geëvacueerd en keerde zes of zeven jaar later naar de Aarde terug. Zij werden de zaden van dit huidige tijdperk. Na de grote ramp werden de verlichtte mensen teruggeplaatst naar plaatsen zoals het Titicaca meer en andere heilige meren op Aarde om de nieuwe mensheid te stichtten.
Nu in de twintigste eeuw hebben vele nobele mensen in Zuid-Amerika de onbegrensde ruimte veroverd, andere werelden bezocht en kennis terug gebracht ten bate van de mensheid. Ze reizen zonder dat ze ruimte schepen nodig hebben. Sommige indianen in de Andes reizen naar verre planeten en leren veel over het universum terwijl de officiële wetenschap nog steeds het oppervlakkige niveau van het materiële vlak onderzoekt. Onderzoeken in driedimensionale realiteiten zijn altijd onvolledig. Iedere persoon is een Heilige Tempel. Het altaar van die tempel is het hart. Het vuur van liefde, een reflectie van het grotere licht, brandt op dit altaar. Dit licht moet onderkend, voor gezorgd en geëerd worden. Dit is de religie van de Zonen van de Zon, het is dezelfde religie als die van de buitenaardsen, de universele, kosmische zonnereligie. Deze universele gemeenschap is onze heilige familie van andere planeten. We zijn allemaal verenigd en werken vrijwillig voor het licht.
We hebben vijfhonderd jaar gewacht. De profetieën van de Inca's zeggen dat nu, in dit tijdperk, als de adelaar van het Noorden en de condor van het Zuiden samen vliegen, de Aarde zal ontwaken. De adelaars van het Noorden kunnen niet vrij zijn zonder de condors van het Zuiden.
Nu gebeurt het. Nu is de tijd. Het Waterman tijdperk is een tijdperk van licht, een tijdperk van ontwaken, een tijdperk om terug te keren naar de natuurlijke wegen. Onze generatie is hier om te helpen dit tijdperk te laten beginnen, om ons voor te bereiden door middel van verschillende scholen om dit bericht van het hart, intuïtie en natuur te begrijpen. Natuurlijke mensen spreken met de Aarde. Als bewustzijn ontwaakt, kunnen we hoog vliegen zoals de adelaar, of de condor…
Uiteindelijk zijn we allemaal natuurlijk, want het woord natuurlijk komt van natuur, en we maken allemaal deel uit van Moeder natuur. Ze is in ons, en wij zijn in haar. We zijn compleet afhankelijk van de Aarde, de Zon en het Water. We behoren in onze fysieke lichamen tot de evolutie van de natuur. Maar we hebben ook een spiritueel lichaam dat van de Zon komt, niet de Zon die je kunt zien, maar een andere Zon die in een andere dimensie ligt, een gouden Zon die brandt met het vuur van spiritueel licht. Het innerlijke licht van mensen ademt van deze spirituele bron. We kwamen naar de Aarde van deze Zon om ervaringen op Aarde te hebben, en uiteindelijk keren we naar deze Zon terug. We zijn Kinderen van de Zon."
Sacsayhuaman ligt vlakbij Cusco en de muren zijn een archeologisch mysterie doordat ze dateren uit een zeer oude tijd. De stenen zijn op een formidabele manier op elkaar gezet, waardoor het lijkt alsof ze met elkaar versmelten. Er past geen mes of stukje gras tussen! Er is één grote steen bij die maar liefst 32 verschillende hoeken heeft, en toch past het precies in de stenen die er rondom liggen, en ook hier past er zelfs geen mes tussen! In het Andes gebergte komen vaak aardbevingen voor, waar deze muur tegen bestand is. Niemand kan verklaren hoe deze muur van zulke grote stenen, die zo’n tweehonderd ton wegen, gebouwd is. Rond Cusco en de het dal van de Urubamba rivier zijn meer van dit soort muren gevonden.
In het centrum van Cusco stond de grote tempel Coricancha, die geheel bekleed was met goud. Van deze tempel is nog maar weinig over, want de Spanjaarden hebben er een kerk van gebouwd. Deze tempel was gewijd aan Viracocha, de Schepper, en aan Inti, de Zonnegod. De Coricancha had ook heiligdommen voor de maan, Venus, de Plejaden en verschillende weergoden. De schitterende granieten muren waren bedekt met zevenhonderd platen puur goud. Het grote plein was bezaaid met bomen, beelden van dieren en maïs, allemaal gemaakt van goud. De oude Inca's maakten legeringen van zilver en platina. Platina smelt pas bij een temperatuur van maar liefst 1775 °C!
Het vereren van de voorouders was de basis van de Inca religie, ze werden vereerd in de vorm van een mummie, maar indien deze niet aanwezig was, werd er een berg of een steen vereerd.
De Inca's maakten in de schedel een gat om zo een kwade geest uit te drijven. Deze procedure wordt tegenwoordig trepanatie genoemd en is de oudst bekende medische operatie. Men dacht dat door deze ingreep geestesziekten en hoofdpijn genezen konden worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten