Taoïsme

Het taoïsme is een paar honderd jaar voor Christus in China ontstaan door Lao Tze en is een manier van leven, een levenswijze, waarbij je de dingen die er gebeuren accepteert, erin meegaat, ze waardeert en ervan leert. De betekenis van Tao of Dao is moeilijk te beschrijven: Tao is iets dat je moet ervaren en in je opnemen; Tao is de universele weg van de natuur, de juiste weg, de juiste manier van leven. Leven in overeenstemming met de werkzame kracht die het leven, het heelal, in stand houdt. Het doel van iedere taoïst is om in harmonie met jezelf en met je omgeving te zijn door geen onderscheid te maken tussen goed en kwaad, niet te oordelen en door spontaan en intuïtief te handelen. Dit leidt tot een levenshouding die zich kenmerkt door het volledig aanvaarden van dat wat is, met een sterke positieve levensinstelling.

Taoïsme is dus een levenswijze dat er voor zorgt dat je zoveel mogelijk in harmonie met de kosmos bent.

Je kunt Taoïsme op ieder moment van de dag toepassen. De offers die het vraagt zoals het loslaten van vaste denkpatronen kunnen zwaar zijn, maar de beloning is van onschatbare waarde: ongekende vrijheid van denken en voelen, ongekende vrijheid in bewegen en ervaren en onbevangenheid naar alles en iedereen. Hierdoor krijg je een heldere blik, waardoor je meer van het leven kan genieten en meer in harmonie met de wereld om je heen bent.

Levensenergie, chi of qi, is voor alle levensvormen noodzakelijk en het stroomt door je gehele lichaam door onzichtbare meredianen of kanalen. Levensenergie wordt in stand gehouden door dualiteiten die overal aanwezig zijn, deze dualiteiten worden door het ying en yang symbool weergegeven .
Ying en yang staat symbool voor alles dat met elkaar is verbonden en afhankelijk is van elkaar zoals hard en zacht, koud en warm, mannelijke en vrouwelijk, droog en nat. Het gaat daarbij om de dieper liggende eenheid en niet om het onderscheid dat door de menselijke geest wordt gemaakt. Alles beweegt en verandert en alles is veranderlijk. De Chinese medische wereld, waaronder accupuntuur, is voor een groot deel op deze levensenergie gebaseerd. Door ervoor te zorgen dat je lichaam, je geest en je omgeving met elkaar in harmonie zijn blijf je gezond en levenslustig.Tijd verloopt volgens het taoïsme in cycli, dus niet rechtlijnig of lineair, maar is meer een manifestatie, een veranderlijke beweging. Alles verkeert in perfecte harmonie, een harmonie die voortdurend in beweging is. Je lichaam is maar een voertuig van je ziel, dat na je dood verder leeft; de dood is dus slechts een fysieke manifestatie. Je ziel leeft verder en draagt de ervaringen van al je levens in zich mee en incarneert opnieuw.

Citaten van Lao Tze:
  • "Wie anderen overwint is sterk; wie zichzelf overwint is machtig."

  • "Wie de mensen kent heeft verstand; wie zichzelf kent, is verlicht."

  • "Hoe meer wetten er zijn, des te meer dieven."

  • "De wijze mens denkt nooit aan eigen grootheid; daarom wordt hij groot."

  • "Wat een ramp lijkt, blijkt vaak een kans."
Zoek geen beroemdheid. Maak geen plannen.
Ga niet op in je activiteiten. Denk niet dat je alles weet.
Wees bewust van alles wat er is en woon in het oneindige.
Ga daar waar geen pad is.
Wees alles wat de hemel je gegeven heeft, maar handel alsof je niets hebt gekregen.
De geest van de perfecte mens is als een spiegel. Het pakt niets vast.
Het verwacht niets.
Het reflecteert maar houdt niet vast.
Daarom kan de perfecte mens handelen zonder inspanning.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten