Heksen - Bewuste Vrouwen

Onlangs heb ik het boek "Heks - Een magische reis door de westerse spiritualiteit" van Susan Smit gelezen. Ik vind het een interessant en mooi boek, waarin Susan Smit laat zien dat heksen door de geschiedenis heen ten onrechte in een kwaad daglicht zijn gezet. Hieronder heb ik een samenvatting van haar boek geschreven.

Heksen kennen geen goed of kwaad, alleen tegenstellingen. Alles in het universum is dualistisch van aard en bevat zijn tegendeel. Dag en nacht, zon en maan, mannelijk en vrouwelijk, geluk en verdriet. Door tegengestelden met elkaar te verzoenen, vergroten we onze kracht, Heksen hebben hun donkere kant dus geïntegreerd in hun persoonlijkheid.

Heksen geloven in de drievoudige wet: alles wat je een ander aandoet, komt in drievoud bij je terug. Ze zijn gewoon vrouwen die hebben leren werken met genezende planten, kruiden en stenen uit de natuur. Een beetje zoals de sjamanen en medicijnmannen bij de indianen. Heksen schijnen al eeuwen te bestaan en genoten, voordat de christenen bedachten dat ze gevaarlijk en duivels waren, een groot respect binnen de gemeenschap.
Hekserij wordt ook wel de godinnen religie genoemd, of de Oude Religie. Heksen zouden namelijk paranormale vermogens hebben, waarmee ze anderen konden helpen. Ze voorspelden de toekomst, hadden kennis van de genezende kracht van kruiden, gebruikten handoplegging om zieken te genezen en zegenden de grond waarop de gewassen groeiden. Bovendien werd er aangenomen dat ze in contact stonden met de goddelijke bron van het bestaan.

Heksen vereren een god en een godin. Samen symboliseren ze het mannelijke en vrouwelijke principe in de natuur. De godin, ook wel de Moedergodin genoemd, is de scheppende kracht van het universum. Zij heeft volgens de mythe de Aarde gebaard - want al het leven komt immers voort uit een vrouw - en is daarmee belangrijker dan de god, haar gemaal.
De godin van de heksen is drievoudig: ze is Maagd, Moeder en Oude Wijze Vrouw, parallel aan de perioden in een vrouwenleven en het jaarritme van geboorte, vruchtbaarheid, sterven en wedergeboorte in de natuur. De godin en de god heersen niet over het universum, zoals de christelijke God dat doet, maar zijn het universum zelf. De verering van de Godin gaat terug tot in de Oude Steentijd, zo'n 25.000 tot 30.000 jaar voor Christus. Uit onderzoek van graven uit die tijd blijkt geen enkele ongelijkheid tussen de seksen. Vrouwen werden met evenveel goederen, respect en aandacht begraven als mannen. Nederzettingen hadden geen verdedigingswerken, en werden niet gebouwd op een makkelijk te verdedigen plek.

In de Oude Religie bestaat er niet zoiets als een duivel. Al in de Oudheid ging men ervan uit dat de krachten in de elementen zich manifesteren in stenen, metalen, planten en dieren. Zelfs de zon, de maan en de planeten werden in verband gebracht met de natuurkrachten. In de hekserij staan de elementen ook voor seizoenen, eigenschappen en emoties. Kortgezegd: energieën.
De meeste heksen zijn het erover eens dat het element lucht samenhangt met de lente en de ochtend. Het hoort bij het oosten en de wind. Het staat voor intellect, communicatie, kennis. De kracht van het begrijpen.
Het zuiden hoort bij het element vuur, de zon, de zomer en de middag. Het staat voor energie, daadkracht, moed en creativiteit, succes en transformatie. Vuur is de kracht van het willen.
Het westen is verbonden met het element water. Het hoort bij de herfst en de avond. Het staat voor emoties, dromen, intuïtie, reflectie, empathie en liefde. De kracht van het durven.
De windrichting van het noorden beschouwen de meeste heksen als de krachtigste van de vier elementen. Het hoort bij het element aarde, de grond waarop we lopen, de winter en de nacht. Het staat voor mysterie en het onzichtbare. Het wordt geassocieerd met groei, vruchtbaarheid, het lichamelijke, materiele bezittingen en carrière. Het is de kracht van innerlijke wijsheid.
Er is nog een vijfde element dat niet te zien is met onze fysieke ogen. Sommige heksen noemen het element ether, naar de vluchtige vloeistof. Anderen noemen het geest of essentie. Het staat voor het onbeschrijfelijke, het onbenoembare. In een magische cirkel bevindt het element zich in het midden. Het correspondeert met tijdloosheid, beweging, verandering, transformatie. Het is de kracht van het doen. De energie van ether bevindt zich op de grens van het fysieke. Het vormt aura's rond objecten en mensen, en wordt daarom ook wel het etherisch lichaam genoemd.

De zon hoort bij de god, zoals de maan bij de godin hoort. De meeste heksen beschouwen de godin als een onsterfelijke kracht in de natuur, terwijl ze de god als een veranderlijke en bewegende kracht zien. De god, het mannelijke in de natuur, is even belangrijk. Om leven te scheppen op aarde moet het vrouwelijke principe samenwerken met het mannelijke principe.

Op http://www.susansmit.nl/hekserij.htm kun je lezen wat hekserij voor Susan Smit betekent.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten