Boodschap van het Eeuwige. Uit het boek Kinderen van het Echte Volk.

De volgende boodschap geldt voor alle zielen, overal. Hij is altijd van toepassing geweest, van de tijd van de grotbewoners tot het heden. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. De taak is niet materieel succes; die ligt op het geestelijke vlak.
Dit is een norm waaraan mijn volk in de Outback Nation sinds het begin der tijden heeft vastgehouden. Ze zijn nooit boeren, kooplui of herders geweest. Ze zijn altijd verzamelaars, musici, kunstenaars en dichters geweest; ze leefden in harmonie met de aarde, alle schepselen en elkaar.
Dit is een van hun rituele gezangen:

Eeuwige Eenheid,
Die in stilte tegen ons zingt,
Die ons via elkaar doet leren,
Leid mijn stappen met kracht en wijsheid.
Moge ik op mijn tocht de lessen zien,
Het doel van alle dingen eerbiedigen.
Help mij met respect aan te raken,
Altijd van achter mijn ogen te spreken.
Laat me observeren, niet oordelen.
Moge ik geen kwaad doen en na mijn bezoek
Muziek en schoonheid achterlaten.
Wanneer ik naar het Eeuwige terugkeer,
Moge de cirkel dan gesloten zijn en
De spiraal breder.

Je bent een spiritueel wezen dat hier op aarde een menselijke ervaring heeft. Je hebt zelf besloten te komen. Het was geen toeval dat je bent geboren uit de twee mensen die je biologische ouders zijn. Je was je ervan bewust wie ze waren, onder welke omstandigheden je werd verwekt en welk erfelijk materiaal ze beiden hadden. Je zei: 'Ja!'
Elk stoffelijk ding op aarde komt uit de Ene Goddelijke Bron en alle zijn gemaakt van identieke fragmentjes energie. We zijn één met de hele schepping.

Je bent waarschijnlijk bekend met de tien geboden, of de 'gij zult niet'-wetten. Deze wetten bestaan al tweeduizend jaren. Er hebben ook wetten van 'gij zult' bestaan. Deze zijn nog ouder. Als men zich aan deze regels had gehouden, zou er geen enkele reden voor de tweede serie wetten zijn geweest. Je bent hier uit vrije wil; je hebt het zelf zo bepaald en hebt er lang op gewacht. Je tocht als mens zal tot uiting komen in de vooruitgang die je als Eeuwige Geest boekt.
Hieronder volgen de 'je moet / gij zult'-regels voor alle mensen:

1. Je moet je persoonlijke creativiteit tot uiting laten komen.
Ieder individu ziet de dingen in het licht van zijn eigen omstandigheden en heeft de wereld daarom iets unieks te bieden. Kunst valt onder creativiteit, maar creativiteit is meer, en schilderen, componeren of schrijven is in geen enkel opzicht belangrijker dan de creatieve oplossingen die je bedenkt om iemand in nood te troosten, orde in onenigheid of chaos te scheppen, of een kind een verhaal te vertellen. ...
Het belangrijkste is blijkbaar dat je jezelf in je daden tot uiting laat komen en ernaar streeft dat alles wat je uiting laat komen, iets is waar je trots op kunt zijn.

2. Wees je bewust van je verantwoordelijkheden.
Je bent een gast op deze planeet, en als zodanig wordt je geacht die in dezelfde toestand of beter achter te laten. ... Je bent verantwoordelijk voor beloften die je doet, overeenkomsten die je aangaat en voor de gevolgen van al je daden. Mensen zijn Eeuwige Wezens, hoewel de dood een einde maakt aan de stoffelijke uitingsvorm.

3. Voor je geboorte heb je ermee ingestemd anderen te helpen.Anderen van dienst zijn betekent hulp geven, kennis met hen delen en een positieve bijdrage aan iemands leven leveren. Alle mensen worden geboren met het recht om met respect en waardigheid te worden behandeld. ...

4. Wordt emotioneel volwassen.
Wanneer je ouder wordt en begint te begrijpen wat het is om mens te zijn, moet je streven naar groei en je emoties onder controle proberen te krijgen en selecteren. Zoals een beroemd iemand eens zei: 'Je bent net zo gelukkig als je van jezelf mag zijn.' ... Maar eerlijkheid is de sleutel. De waarheid over wie je bent, waarom je hier bent en hoe het met je gaat, kun je niet zoeken, tenzij je uitsluitend de waarheid spreekt. Altijd.

5. Zorg voor vermaak.
Ja, tot onze aardse taak behoort ook zorgen voor afleiding en de aandacht van anderen en onszelf op andere dingen richten. Het bieden van vermaak is een doelbewuste bezigheid; het is bedoeld om de vermoeiden op te vrolijken, de gefrusteerden te kalmeren, de ziekten te troosten, en als uitlaatklep voor je creativiteit.

6. Wees de rentmeester van je energie.
De mens kan geen energie scheppen, noch vernietigen. We kunnen hem alleen gebruiken, veranderen en herordenen. ... Elk woord, elke daad, elke gedachte waarop je je richt, draagt energie met zich mee. Alles in onze wereld, het zichtbare en het onzichtbare, is een stukje van dit spul dat energie wordt genoemd. ... Wijd je met hart en ziel aan de andere 'gij zult'- taken en snijd alle banden met het slachtofferschap door.

7. Geniet naar hartelust van muziek.
Muziek beïnvloedt de hele mensheid, en de energie van muziek kan in feite een helende uitwerking hebben op het lichaam en de planeet. Luisteren naar rustige muziek in een tempo dat aansluit bij de menselijke hartslag, kan een sterke positieve invloed op de zenuwen en geestelijke toestand van een mens hebben. Iedereen is muzikaal en wordt erdoor beïnvloedt.

8. Streef naar wijsheid.
Wijsheid is iets heel anders dan kennis. Kennis is geleerdheid die uit allerlei bronnen kan worden gehaald: boeken, scholen, de media en ervaring. Je IQ is gebaseerd op kennis. Iemand kan heel intelligent zijn, maar geen greintje wijsheid bezitten. Wijsheid is de manier waarop iemand kennis toepast. Het is het weloverwogen, zorgvuldige besluit om op een bepaalde manier te handelen, of helemaal niet te handelen, gelet op het welzijn van alle betrokkenen.
Het getuigt van wijsheid wanneer je het doel van alle dingen eerbiedigt en doet wat in het hoogste belang van alle leven overal is.

9. Breng jezelf discipline bij.
Zelfdiscipline kan je helpen je lichaam gezond te houden. ... Luister naar je hart; het zal je vertellen wanneer iets genoeg is. Leer het verschil tussen horen wat je hoofd zegt en luisteren naar de boodschap van je hart. De inhoud van je hoofd is een product van de maatschappij. De inhoud van je hart komt uit het eeuwige.

10. Observeer zonder te oordelen.
Alle mensen zijn spirituele zielen. ... We werden spiritueel volmaakt geschapen en zijn dat nog steeds, maar door onze gave geloven we het tegendeel en gedragen we ons anders. We staan onszelf toe onszelf en anderen als minder dan volmaakt te zien en gunnen onszelf het avontuur om minder te zijn dan ons potentiele vreedzame ik ... Observeren is gekoppeld aan begrip. ... Elke dag kunnen we onze volmaaktheid dichter benaderen, en als gevolg daarvan zal de wereld een goddelijkere plaats worden. Uiteindelijk zullen we zien hoe een mooie gouden cirkel zich sluit.

-- Einde citaat --

Nadat ik dit boek had uitgelezen heb ik op Internet gezocht naar informatie over de schrijfster. Er is blijkbaar nogal wat ophef geweest over haar boeken, en met name over haar vorige boek 'Australie op blote voeten', ook vanuit de Aboriginal gemeenschap. Op deze pagina (http://www.seizethemagic.com/lol/05worldinfo/05abowom.html) is een interview met Loraine Mafi Williams (een Aboriginal vrouw) te lezen, waarin de fouten uit het andere boek ('Australie op blote voeten' van Marlo Morgan) duidelijk naar voren komen. Ze heeft veel geld met haar boeken verdiend, en alles voor zichzelf gehouden, terwijl ze zegt dat ze de Aboriginals een warm hart toedraagt. Blijkbaar zijn beide verhalen fictief, maar de tekst hierboven vind ik toch mooi en bevat universele levenslessen, hetzelfde gevoel komt naar voren in het interview met Loraine Mafi Williams. Ik denk dan ook dat de Aboriginals zich wel in bovenstaande tekst kunnen vinden.

Bronnen:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten