Het Verloren Boek van Nostradamus – Ze hebben het allemaal mis!

Vorig weekend zag ik de documentaire “The Lost Book of Nostradamus” op History Channel en had ik daarna ook op mijn blog gezet. Het gaat over een recent ontdekt boek van hoogstwaarschijnlijk Nostradamus en de voorspellingen gaan over deze tijd. Het lijkt dus wel alsof het de bedoeling was dat dit boek pas nu weer teruggevonden werd. Toch gaf me de interpretatie van History Channel me geen voldoening, er moest iets anders achter zitten.

En zo ben ik op Internet gaan zoeken en vond al snel een aantal artikelen van Philip Harris, die volgens mij precies op de bedoelingen en achtergrond van Nostradamus aansluiten. Ook sluiten het precies aan bij mijn wereldvisie, dat ik ook in mijn boek “Maya Mysteriën Ontwaken” heb beschreven. Hieronder volgt een samenvatting van de artikelen van Philip Harris; het is misschien een lang verhaal geworden, maar wel zeer interessant.

History Channel geeft in de documentaire wel een aantal hints over de mystieke betekenis van het boek, maar de zogenaamde “experts”misten de belangrijkste kenmerken bij het interpreteren van de teksten de tekeningen in “De Profetieën” van Nostradamus. De symbolen werden volgens de christelijke ideologieën geïnterpreteerd, terwijl Nostradamus een mysticus was en banden had met diverse geheime genootschappen, het meest duidelijk met de Rozekruisers. Als je het boek in deze context bekijkt, dan komen er nieuwe dimensies naar voren. History Channel noemde wel Tarot symbolen, maar ze misten duidelijk de esoterische kennis ervan. Volgens mij (Philip Harris) heeft de Tarot zijn wortels in beelden de ouder zijn dan het Assyrische Rijk en de symbolen komen in bijna iedere beschaving terug, maar ze zijn slechts door een klein aantal mensen begrepen.

Tegengesteld aan de informatie en de veronderstellingen in de documentaire van History Channel, overtreffen de symbolen van Nostradamus de beelden die Bijbel geleerden als de ondergang en het einde van de wereld zien. Maar ook hier is het belangrijk om te weten dat de term Apocalyps niet het einde van de wereld betekent. Het betekent ‘openbaring, onthullen, kennis onthuld’ en niet de Armageddon of de vernietiging van de fysieke wereld. Het is door de religieuze dogma’s misbruikt om volgelingen bang te maken dat er ooit een wezen zijn schepping zal vernietigen en dat alleen de gelovigen zullen overleven. De Apocalyps van Nostradamus gaat over het ‘einde van de leugens, en niet over het einde der tijden’.

De echte en diepere betekenis van de woorden en symbolen van Nostradamus gaan over spiritueel ontwaken. Zijn profetieën zijn bedoeld om de mensheid naar een nieuw tijdperk te leiden. Hij liet zien dat er zware keuzen gemaakt moeten worden als we onze eigen vernietiging willen voorkomen. Onze keuzen kunnen leiden naar de vernietiging van het milieu, de politiek en de maatschappij, als we onze denkwijze niet veranderen.

Nostradamus voorspelde dus niet het einde van de wereld en ook niet de terugkeer van iemand. Hij gelooft niet in de anti-Christus en vertelt ook niet alles in zijn kwatrijnen; hij onthult zijn mysteriën in symbolen. De kwatrijnen zijn als parabellen die door weinig mensen worden begrepen; de innerlijke waarheden zijn voor de ingewijden. Het Universum spreekt in beelden en symbolen en Nostradamus was een gereedschap van het Universum. Zonder twijfel gebruikte hij de symbolen van de Tarot en zijn echte verhaal ligt in de symbolen besloten en niet in de tekst. Als je echter de christelijke mythe gebruikt om de symbolen te interpreteren, dan blijf je steken in de rommel van onwetendheid.

Het is een klein wonder dat de Kerk duivels en demonen verzon om zo macht te krijgen en te behouden over de massa. Alle verstandige mensen zouden zeker begrijpen dat verhalen over een wraakzuchtige god, gevuld met woede en minachting, weinig bekeerlingen zou opleveren, tenzij ze met eeuwige verdoemenis werden bedreigd als ze niet gehoorzaamden.
De slangen en draken van Nostradamus zijn geen voorstelling van het kwaad. Het is slechts een verzonnen leugen om een leugen te beschermen. Zeker, alles dat de leugen zou onthullen zal als het kwaad beschouwd worden. Voor hen is de “waarheid” onheil, doordat het hun eigen fundament ondermijnt.

Om de innerlijke boodschap van Nostradamus te begrijpen, moet je alle religieuze bijbetekenissen opzij schuiven. Denk niet dat de afbeelding van de paus letterlijk de paus hoeft te zijn. Zie de slang niet als het kwaad, zie het als wijsheid. Pas op om de maansikkel als een symbool van Islam te zien, het wordt vaak als een dubbel teken afgebeeld. Het gaat niet alleen over de innerlijke en verborgen betekenis van de Islam; het gaat ook over de Godin wiens Tarot kaart nummer twee is. Ze is de bron van wijsheid. De vele vrouwelijke figuren in het boek van Nostradamus zijn geen aankondiging voor een vrouwelijke paus, maar de terugkeer van de Godin en al haar wijsheid.

In tegenstelling tot het populaire geloof, dat fout is, stelt de brandende toren niet het einde van de wereld voor. De toren is het menselijke dogma dat door het spirituele vuur gezuiverd wordt. In religieuze kringen wordt dit vuur vaak als vernietigend afgebeeld; bijvoorbeeld het vuur van de hel en het meer van vuur in Openbaringen. In tegenstelling tot deze foutieve denkwijze, ontstond het Universum vanuit het vuur en zijn zuiverende aard bevrijdt de geest van mentale slavernij. Zelfs Jezus zei dat hij kwam “dopen met vuur”.
De toren in tekening van Nostradamus heeft drie openingen; nummer drie komt in Tarot overal voor en in de tekeningen van Nostradamus. Kaart nummer drie uit de Tarot is de Keizerin, de Godin, ze geeft geboorte aan wijsheid. Ze heeft één voet op een maansikkel en haar kroon is versierd met twaalf sterren. Kaart twaalf is de hangende man, die door zijn denkwijze om te draaien, door de innerlijke wijsheid van het Universum wordt gewekt. Op zijn jas staan twee maansikkels.

Het Rad van Fortuin, het Rad van Ezechiël en het Rad van Nostradamus draaien allemaal om hetzelfde. Het wiel laat zien dat gedachten voorafgaan aan manifestatie. Het wiel spreekt in cycli, rotaties, karma en dat gedachten van vandaag de realiteit van morgen produceren. Het wiel is ook het symbool van complete manifestatie.

Het originele Rad van Fortuin heeft in de hoeken vier symbolen: een mens, een adelaar, een stier en een leeuw. Het midden van het wiel stelt volgens Eliphas Levi “de Eerste Eenheid, waaruit alle bewegingen afkomstig zijn”, voor. De acht spaken van het wiel, het nummer 8, is de mens die vanuit het centrum straalt, en is de bron van wat we zijn. De vier symbolen in de hoeken zijn de naam van God en dat de mens er een voortvloeisel van is en een uitbreiding van God zijn macht.
Volgens de Hermetische Kennis is de slang het licht en zijn vorm doet aan DNA en trillingen denken. De originele Tarot afbeelding bevat ook wolken, om het spirituele draagvlak van alles dat er is te onderschrijven. Als één geheel gaat het wiel over de vele cycli, seizoenen, nacht en dag, leven en dood, oorzaak en gevolg, een tijd om te zaaien en een tijd om te oogsten.

Het Rad van Nostradamus is anders. Zijn rad bevat geen wolken, ziel, zoals in de Tarot. De beelden in de achtergrond zijn beelden van steden, aarde en door de mens gemaakte objecten. Hier laat hij zien dat de mens nog steeds een gevoel van superioriteit heeft en op het materiële vlak is gericht. In dit wiel toont Nostradamus dus een bepaalde tijd. Het gaat niet over 11 september, maar over een tijdperk waarin er moderne steden, ruimtevaartuigen en straalvliegtuigen zijn. De boodschap is voor onze tijd. De beelden geven aan dat we deze periode nog steeds in de cycli van leven en dood gevangen zitten en daardoor nog steeds onderworpen zijn aan de dingen die dat met zich meebrengt. De boodschap gaat ook over het feit dat wat binnen het wiel ligt, onderworpen is aan de krachten die rond het wiel hangen.

In plaats van rechtsboven een adelaar, heeft hij een haan. De haan heeft symbolisch gezien een lange geschiedenis; in veel culturen was het een zonnesymbool, die de overwinning van het licht over de duisternis weergeeft, verlichting. De adelaar is het symbool van de stijgende geest, onze hogere natuur, hogere waarheden, een beweging die voorbij gaat aan de materiële beklemming, naar een nauwere verbinding met de Schepper. Nostradamus geeft hier aan dat we op dit moment in de geschiedenis nog niet op het stijgende niveau van de adelaar zijn beland, maar dat we nog steeds gevangen zitten in goed versus slecht; Christus zal komen en ons redden.

De pauw is in het Christendom een symbool van onsterfelijkheid, maar ook van menselijke ijdelheid. Eén voet van de pauw staat op een zandloper. Hier wordt ons verteld dat de tijd van menselijke ijdelheid en de tijd van het wachten op een soort verlossing in dit tijdperk ten einde zal komen. Dit betekent niet dat er een religieus figuur terug zal komen, maar dat deze overtuiging ten einde is. Door onze ijdelheid denken we immers dat een god de mens boven alles heeft verheven.

Quetzalcoatl, die bij de Maya’s Kukulkan en Gucumatz wordt genoemd, was voor hen geen historisch figuur, maar een symbool die geest en materie verenigde. De quetzal-vogel vertegenwoordigt de geestelijke drang om een vlucht te nemen en zo de grenzen van het menselijke bestaan te overstijgen, en de slang symboliseert het geaard zijn in de fysieke realiteit, volgens de ritmes en de cycli van de natuur.
Nostradamus kende de betekenis van de gevederde slang. Hij wist ook dat de slang wijsheid en hogere vibraties symboliseert. Verder wist hij dat het verhaal van Quetzalcoatl de vernietiging van de beschavingen in Midden-Amerika voorspelde, en een eventuele terugkeer naar waarheid en licht. De man met de hoofdtooi in de tekening is Quetzalcoatl. Let op het kruis op de aubergine. Was het niet de christelijke ijver die de beschavingen in Midden-Amerika vernietigde? Dus hier hebben we twee aanwijzingen naar een terugkeer van iets. Van belang is dat de man met de hoofdtooi de slang vasthoudt. De slang gaat hier omhoog, en zijn kop kijkt naar het westen, symbool voor het einde van de dag, zonsondergang, het einde van wat is geweest.

Het volgende symbool is de feniks (de vogel onderaan) en staat voor wedergeboorte en transformatie. Het gaat door de cycli die representatief zijn voor deze Tarot sleutel. Gelukkig stijgt de feniks. Opnieuw, een zinspeling op verandering en transformatie in onze tijd. Merk ook op dat hij vanaf de bal opstijgt en met minachting naar de kroon kijkt.

De onderste figuur is een prins, of een koning, of een leider, die de Koninklijke kleur paars draagt. Hij heeft zijn kroon verloren en probeert de blauwe bol, de aarde, schoon te maken. Dit is een weergave van de pogingen van de huidige inefficiënte leiders om de planeet van zijn ziekelijkheden te verschonen. De verloren kroon geeft aan dat de pogingen geen effect hebben. Klinkt dit bekend?
Van de ene kant naar de andere kant van de globe, van het ene naar het andere grote probleem; wereldleiders zijn niet in staat geweest en hadden er geen zin in om grote politieke, maatschappelijke en milieu problemen aan te pakken.

Enkele betekenissen van de leeuw zijn duidelijk: kracht, sluw, trots, gulzigheid, macht, instinct en leiderschap. De leeuw is ook het symbool van Christus bewustzijn, de zon en ook hebzucht. De leeuw heeft een haak om de paus zijn nek. Een beeld dat de innerlijke aard van de Kerk zijn dorst naar macht onthuld, met een hoofd en een kroon, maar met het lichaam van een hond, klaar om de personen die het niet verwachten angst aan te jagen. Het Christus symbool, het licht van de leeuw, de zon, probeert het symbool van de religieuze autoriteit te controleren. Dus wie is de man die aan de staart van de leeuw trekt? De aanwijzing vinden we op zijn rug. Daar zien we een “X”, het oorspronkelijke kruis, dat vooraf ging aan het christelijke kruis. De “X” staat symbool voor 2012, als de aarde en ons zonnestelsel de galactische evenaar passeren, het einde, of het begin, of een nieuwe cyclus voor de planeet en alles dat erop leeft. Er wordt gezegd dat “alles dat verborgen is wordt onthuld”.

De huidige golf in spirituele gedachten, georganiseerd door mystieke organisaties, baant de weg naar een grote transformatie. De New Age, Now Age, The Secret, Waking God, en alle andere evenementen en boeken geven een explosie van opnieuw ontstoken ideeën weer, van de echte en goddelijke aard van de mens.
Let op dat de figuur de leeuw niet probeert te stoppen in zijn poging om het dogma klein te krijgen. Hij zoekt naar een manier om de leeuw op zijn juiste plek in de cirkel en tijdscyclus terug te krijgen. De kleur van de slang en de broek van de mysticus is groen, de kleur van liefde en genezing.

Bronnen:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten