De Wijsheid van de Maya Profetie over Dag Nul (2012)

Het Weten van het Maya Ouder hoofd Don Alexandro Cirilo Perez Oxlaj, verteld door Maria Teresa Valenzuela:

"Er is een plek in de schaduw, verborgen voor het gemiddelde menselijke begrip. Tijdens het tijdspad komen we de geheimen van de schepping tegen: geschriften, hierogliefen, rotstekeningen, steles, piramides, astronomie, astrologie, architectuur, numerologie, natuurgeneeskunde en de lange telling van 5200 jaar, dat één cyclus van de zon is.

In deze wereld is er een grondige kennis, het is in ons leven, we worden geleid door de sterren en zijn verbonden met Moeder Natuur. De profetieën worden vervuld. Ze zeggen dat de trouwe wachters, wijze bedienden, bewaarders van de grote tradities terug zullen keren. Als je slaapt-ontwaakt, kijk naar boven en je zult vinden wat er over je geschreven is.

Op dezelfde manier dat je bloed hebt dat door je aderen stroomt, heeft Moeder Aarde dat ook. Het is onze drank. Het is onze voeding, het heilige water dat we drinken. De technologische vooruitgang wordt door de grote meerderheid bewonderd. De zwarte wolk is op een hoge snelheid aan het groeien, het is wat ons leven gaat nemen. Mannen, vrouwen en kinderen zijn ziek; dieren en planten met plagen.

De tijd van de 13 Baktun en 13 Ahaw is als de profetieën zijn vervuld. Als we naar boven kijken, zijn er drie sterren aan de hemel. Als we naar beneden kijken zullen we drie broers hand in hand vinden, gegraveerd in rotstekeningen. Als we onder de grond kijken zullen we drie waterstromen vinden. Ze zijn allemaal symbolen dat we broers en zussen zijn.

Morgen is voor onze kinderen. En het water op onze Moeder Aarde is voor alle toekomstige generaties. Het is voor het leven van alle levende wezens - mensen, dieren, planten. We zijn allemaal kinderen van Moeder Aarde.

Ik vraag u mensen, vernietig alsjeblieft niet de toekomst van onze Moeder Aarde. Laten we geen slechte kinderen van onze Moeder zijn. We zijn kinderen van de tijd, kinderen van het licht. We zijn allemaal pelgrims in de tijd.

Nogmaals, als u slaapt, wordt wakker! Begin te lopen. Kijk boven je. Kijk naar wat er voor je geschreven is. Je zult de sterren zien boven je. Zij zijn degenen die ons leiden. Zij zijn degenen die ons leiden naar ons individuele lot.

Waar er rotstekeningen zijn, ziet u drie wezens hand in hand. Vanuit de zuidelijke, de noorderlijke, de oostelijke en de westelijke richtingen, zijn we allemaal broers en zussen hand in hand.

We zijn bloemen van Moeder Aarde, van verschillende kleuren, talen en gevoelens. Maar we zijn allemaal hetzelfde. Onze Vader, de Schepper is Eén; slechts Eén. En slechts één is belast met de hemel. Hij is hetzelfde hart van de aarde, het hart van de wind, het hart van het water, en het hart van het vuur. Deze vier elementen voeden ieder van ons. Ze zijn wat ons in leven houdt hier op deze planeet.

Wees niet bang wanneer het einde van 13 Baktun / 13 Ahaw komt en we Dag Nul betreden. De Maya's noemen het de Lange Telling. Nul is het einde van één cyclus van de Zon. Eén cyclus van de Zon is 5200 jaar. Wanneer Dag Nul komt, zal Moeder Aarde donker worden. Het is een verandering van bewustzijn. In deze tijden, hoor je door velen die niet Maya zijn, dat de tijd 2012 zal zijn, maar wij Maya's weten eigenlijk niet eens wanneer Dag Nul zal komen, het zou 2011, 2012, 2013 kunnen zijn. We weten het gewoon niet. De Maya's verloren de telling meer dan 500 jaar geleden. Toen de invasie kwam met de Spanjaarden, doodden ze onze wijze oudsten, moeders en vaders, grote leraren, en veel mensen. Zij verzamelden onze boeken met al onze gegevens op een plaats en ze werden door Diego de Landa verbrand. Een periode daarna was de tijd bevroren. Een nieuwe kalender, de Gregoriaanse kalender werd toen rond 1600, 1700 ingevoerd. De Maya kalender is heel anders, dus wij Maya's kunnen jullie niet verzekeren dat Dag Nul in 2012 plaats zal vinden. Maar er is niets te vrezen, want dit is niet het einde van de wereld. Er zijn veel boeken geschreven over de Maya profetie waarmee grote angst in de wereld is gecreëerd .

Als die dag komt, zal Moeder Aarde gedurende enkele uren donker worden. We verliezen de zon. Maar opnieuw, het kan 24 uur, 48 uur of 60 uur duren. Nogmaals, we weten niet zeker hoe lang Moeder Aarde donker zal zijn, maar het zal gebeuren. De elektromagnetische frequenties zullen veel sterker worden gevoeld. We zullen alle elektriciteit verliezen. Veel mensen zullen in shock zijn. Veel mensen zullen sterven aan hartaanvallen. Mensen die in de illusie van materialistische gehechtheid / consumeren hebben geleefd zullen lijden of sterven.

Wij, de Astro Maya, besteden momenteel veel aandacht aan de centrale magnetische as die het centrum van de Melkweg is. We hebben dit in onze observatie centra bestudeerd. De wetenschappers noemen dit het Zwarte Gat. Op Dag Nul, zal de aarde de centrale magnetische as betreden - opnieuw we weten niet hoe lang de aarde op deze plaats zal blijven en wanneer het zal gebeuren.

We naderen het einde van 5200 jaar, dat is het einde van één cyclus van de Zon, en we gaan naar een verandering van een nieuwe Zon. We weten niet of dezelfde zon weer zal verrijzen, er een nieuwe zon zal verschijnen, of dat de zon in een andere richting zal verschijnen. Het einde van deze 5200 cyclus is eerder gebeurd en het is niets nieuws voor de Maya's. We zijn in de vijfde vernieuwing van een nieuwe Zon. Voor ons, de Maya's, wij zeggen "dank aan de schepper" want het is een tijd van groot geluk en grote verandering op deze aarde. Tijdens de periode van duisternis, zullen wij de Maya's ons herinneren wie we werkelijk zijn en we zullen ceremonies uitvoeren, onze muziek spelen, trommelen, en bidden om de nieuwe verandering te brengen. We zullen bidden dat de schoonheid van de dag weer te zien zal zijn. Wij zullen wachten dat onze zon aan de andere kant van de Moeder Aarde op zal komen. Alle mensen over de gehele wereld zouden hetzelfde moeten doen. Als je mediteert, mediteer die dag. Als je naar de kerk gaat, ga naar je kerk en bid die dag. Bid in uw eigen taal.

Vergeet niet, we zijn allemaal kinderen van de Schepper. Bid tot de schepper op die dagen om ons niet in het donker te verlaten. Bid: Grootmoeder van het Licht, Grootmoeder van de Zon, Grootmoeder van Liefde, heb medelijden met ons, verlaat ons niet, laat ons niet alleen."

Bron: http://www.atencionsanmiguel.org/archives/colu_well_2008_jan_18_eng.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten