Bewustzijn wordt door factoren vanuit de ruimte beïnvloedt en bepaalt onze geschiedenis

In 1967 moest het beeld van Ramses de Grote in
in stukken gezaagd worden, anders konden ze het
niet verhuizen. De mensen in de oudheid konden
dus grotere stenen verplaatsen dan wij nu.
Er wordt ons geleerd dat bewustzijn of geschiedenis in een rechte rechte lijn loopt vanaf primitief naar modern en dat het bewustzijn niet door externe factoren wordt beïnvloedt. Deze breed geaccepteerde theorie komt echter niet overeen met belangrijke ontdekkingen in de laatste honderd jaar, waaruit blijkt dat oude volkeren 5.000 jaar geleden in vele opzichten veel geavanceerder waren dan tijdens de donkere Middeleeuwen en soms beter dan wij.

Oude culturen over de gehele wereld waren er echter wel van overtuigd dat er een grote cyclus is met afwisselende Donkere en Gouden Eeuwen, waarbij het bewustzijn afwisselend toe- en afnam, gedurende lange tijdsperioden. Plato noemde dit het Grote Jaar. De Santillana en Hertha von Dechend laten in hun baanbrekende boek Hamlett's Mill zien, dat de mythen en folklore van meer dan dertig oude culturen spreken over cyclussen met lange perioden van verlichting die worden onderbroken door donkere eeuwen van onwetendheid. Volgens de oude culturen wordt dit indirect door een astronomisch verschijnsel aangedreven: de precessie van de equinox.


We kennen allemaal de twee hemelse bewegingen die een diepgaand effect op leven en bewustzijn hebben. Precessie van de equinox
  1. De dagelijkse omwenteling van de aarde om haar eigen as, waardoor mensen iedere 24 uur van een wakende toestand naar slaap gaan.
  2. De jaarlijkse omwenteling van de aarde om de zon, heeft een even belangrijk effect, waardoor in de lente miljarden levensvormen opkomen uit de grond, bloeien, fruit geven en vervolgens vervallen, terwijl miljarden andere levensvormen overwinteren, paaien of massaal migreren.
  3. De derde hemelse beweging, de precessie van de equinox, is veel minder begrepen dan de eerste twee bewegingen, maar als we de oude culturen over de gehele wereld mogen geloven, dan is het effect ervan even transformerend. Tot nu toe lijken de Ouden gelijk te hebben, want sinds het dieptepunt van de donkere Middeleeuwen lijkt het bewustzijn zich te verruimen. Wat stuurt deze veranderingen aan en wat kunnen we in de toekomst verwachten?


Oude oosterse astronomie leert ons dat een equinox die langzaam verschuift, of precessie door de twaalf Sterrenbeelden van de Dierenriem, eenvoudig komt doordat de zon rondom een andere ster draait, waardoor ons gezichtspunt vanaf de Aarde op de sterren verandert. In het Binary Research Institute, hebben ze een model gemaakt van een bewegend zonnestelsel en ontdekte men dat hiermee veel beter de waarneembare precessie werd geproduceerd en dat het enkele vragen over ons zonnestelsel beantwoordde. Dit wijst er sterk op dat de Ouden gelijk hadden, ondanks dat de ster waar de zon omheen draait nog niet gevonden is.

Een bewegend zonnestelsel is wel een logische verklaring van afwisselende Donkere en Gouden Perioden. Als het zonnestelsel dus in een zeer grote omwenteling beweegt, dan wordt de Aarde beïnvloedt door het elektromagnetisch spectrum van een andere ster of een andere bron. Hierdoor worden de subtiele elektrische en magnetische velden vormgegeven en we kunnen verwachten dat dit onze magnetosfeer, ionosfeer en al het leven op aarde beïnvloedt in een patroon dat overeenkomt met de grote omwenteling.  


Net zoals de omwenteling van de aarde om haar eigen as een kleine cyclus als gevolg heeft, en de omwenteling van aarde om de zon een jaarlijkse cyclus van veranderingen, zo kan de precessie cyclus van ongeveer 26.000 jaar het leven en bewustzijn op een grote schaal beïnvloeden.

Pas onlangs in maart 2014 ontdekte NASA dat de omwenteling en de beweging van de Aarde door de ruimte, de elektronen in de straling gordel herschikt in een zebrapatroon. Dit was geheel onverwacht, want men dacht altijd dat de deeltjes te snel bewogen om beïnvloedt te kunnen worden door de beweging van de Aarde.

Dr. Valerie Hunt ontdekte dat veranderingen in de elektrische en magnetische velden, die ons altijd omvatten, de menselijke kennis en prestaties drastisch kunnen beïnvloeden. Kortom bewustzijn lijkt te worden beïnvloedt door subtiele velden van licht, of zoals kwantum natuurkundige Dr. Amit Goswami het stelt: "Bewustzijn verkiest licht".
Dit komt overeen met het concept van het Grote Jaar, of het cyclische geschiedenismodel dat gebaseerd is op de beweging van de zon door de ruimte, waarbij de Aarde bloot wordt gesteld aan toe- en afnemende stellaire elektromagnetische velden met als gevolg de legendarische opkomst en ondergang van de Grote Tijdperken.

Bronnen:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten