Moderne Mystieke Overtuigingen

De volgende tekst komt uit het boek "Awakening to the Spirit World" geschreven door Sandra Ingerman en heb ik vanuit het Engels vertaald.


In het begin is de zoektocht van de moderne spirituele zoeker vooral persoonlijk. Maar als het vordert, leidt het ons onvermijdelijk in de richting van een universeel en uiteindelijk onbaatzuchtig perspectief - één die een aantal mystieke overtuigingen omvat. Bijvoorbeeld, de voortdurende directe ervaring met de transpersoonlijke werelden leidt de zoeker tot een ​​onontkoombare conclusie: dat alles, overal, met elkaar verbonden is, en dat bewustzijn het "etherische veld" is waardoor deze verbinding wordt bereikt. Dit is een kern geloof dat duidelijk wordt verwoord door inheemse volksstammen die onze verre voorouders waren aan de ene kant van de menselijke continuüm en aan de andere kant door de kwantum fysici en Zen-boeddhisten van onze eigen tijd.
Een andere kern geloof van de moderne mystici gaat over het bestaan ​​van meer dan één werkelijkheid. In aanvulling op het dagelijkse, objectieve fysieke niveau waarin wij allen leven en families, vrienden, en carrières hebben, zijn er de ongewone bewustzijnstoestanden, subjectieve niveaus van de droom- of geest werelden buiten ruimte en tijd, waar de wetten van de fysica en oorzaak en gevolg niet op dezelfde manier werken.
Een ander gerelateerd geloof betreft het bestaan van een gebied van mystieke kracht, dat door vrijwel iedereen als een onzichtbare essentie of vitale kracht wordt gezien, die over het gehele universum is verspreid en in bepaalde objecten, plaatsen en levende wezens sterk is geconcentreerd. Het wordt binnen de beweging algemeen aangenomen dat iedereen kan leren om toegang te krijgen tot deze kracht, het kan accumuleren, en richten, en dat iemands gezondheid, welbevinden en succes in het leven uiteindelijk afhankelijk zijn of je je eigen aanvoer kunt behouden en zelfs vergroten.

Dit bewustzijn geeft aanleiding tot het geloof in het bestaan ​​van een persoonlijk energie lichaam - een subjectief zelf-aspect dat deze kracht als levenskracht draagt ​​en zorgt voor het "etherische patroon" of energie lichaam als omhulsel, waarin het fysieke lichaam is gevormd en wordt onderhouden. Deze energetische matrix kan waargenomen worden als een aura en het kan verhoogd worden door gebruik te maken van de energie centra die erin liggen, chakra's genoemd in het oosterse denken. 
Tezamen vormen deze overtuigingen een opkomend wereldbeeld dat wordt omarmd door een groeiende bevolking van goed geïnformeerde zielen. En zij die het nieuwe inzicht hebben, geloven dat het een ongekende belofte van hoop biedt voor alle mensen, en een harde garantie van ruime veranderingen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten