woensdag 22 augustus 2007

Schuman Resonantie en de Veranderingen richting 2012

Dankzij de reactie van 'Rage of Reason' op mijn artikel over 21 december 2012 werd ik getriggerd door het fenomeen dat de Schuman resonantie heet. Ik had hier zelf nog nooit van gehoord en ben direct het Internet af gaan zoeken, waardoor ik interessante artikelen tegen kwam die de gebeurtenissen die we nu overal ter wereld meemaken verhelderen.

De Schuman resonantie is de trilling van een elektromagnetisch veld dat ontstaat door elektrische fluctuaties tussen het aardoppervlak en de onderkant van de ionosfeer, de bovenste luchtlaag. Het aardoppervlak en de atmosfeer slaan beiden elektrische lading op en ontladen deze ook weer; ze werken beiden als een gigantische condensator. De elektrische lading op de aarde is een gevolg van de geïoniseerde delen die van de zon afkomen. De elektronen die door de zon naar de aarde worden gestuurd komen in de negatief geladen ionensfeer terecht en worden afgestoten of afgeremd en hopen zich op, waardoor de lading toeneemt. Hierdoor ontstaat er een elektrisch schild om de aarde. Onweer is een bekend natuurverschijnsel dat zorgt voor een evenwichtige verdeling van energie tussen de aarde en de atmosfeer.

De Schuman resonantie lijkt afhankelijk te zijn van de veranderingen in de atmosfeer van de aarde en wanneer het magnetisch veld van de aarde verandert, dan verandert de Schuman resonantie ook! Dit magnetisch veld is in de loop van honderden jaren sterk gedaald en heeft momenteel bijna een waarde van nul bereikt. De laatste 130 jaar is het aantal Gauss eenheden (de maat waarmee magnetische velden wordt aangegeven) gemiddeld per jaar met 6% gedaald. Binnenkort zal het magnetische veld de waarde nul bereiken.
Volgens Gregg Braden zal hierdoor de aarde tot stilstand komen, doordat het magnetische veld van de aarde ervoor zorgt dat de aarde om zijn as draait. Het tot stilstand komen van de aarde lijkt de oorzaak te zijn van de Maya profetie dat het rond 21 december 2012 drie dagen donker zal zijn. In gebieden waar het op dat moment nacht is, zal het dus donker blijven zolang de aarde stilstaat.
Onderzoek wijst erop dat het aardmagnetisch veld inderdaad gerelateerd is aan de rotatie van de aarde en meerdere malen is de cesium atoomklok in de V.S. bijgesteld om de verloren tijd te compenseren, dit betekent dus dat de energie van de cesium-133 atomen toch niet altijd dezelfde frequentie hebben. De dagen worden dus iets langer dan dat de klokken aangeven, zo is er bijvoorbeeld in 2005 een seconde toegevoegd.

Maar wat is de cesium atoomklok?
Sinds 25 januari 1955 wordt de eenheid van tijd, de seconde, door deze klok aangegeven. Het principe van deze atoomklok berust op het feit dat alle cesium-133 atomen identiek zijn. De energie die deze atomen opnemen of vrijgeven, heeft 'altijd' dezelfde frequentie, waardoor het perfecte tijdmeters zijn. Op de 13de General Conference of Weights and Measures in 1967 werd de seconde formeel herdoopt in 9.192.631.770 perioden van straling van het cesium-133 atoom.

Het magnetisch veld van de aarde heeft een direct effect op het elektromagnetisch veld dat ieder levend wezen omringt en doordringt, doordat je eigen lichamelijke magnetische veld zich aanpast aan het omringende veld. Je hersengolven pulseren daarnaast ook synchroon met het aardmagnetisch veld. De Schuman resonantie geeft een frequentie aan waarop het grootste deel van de wezens op aarde afgestemd zijn. Het bepaald hoe we de werkelijkheid waarnemen. Als we ons lichaam afstemmen op een andere basis frequentie, dan nemen we ook een andere werkelijkheid waar. Gilbert ontdekte in 1600 het magnetisch veld door ijzervijlsel rond een staaf magnetiet te strooien. Hij noemde dit verschijnsel rond een magneet een aura dat van goddelijke afkomst moest zijn (zie foto). Het licht dat we zien is in feite elektromagnetische straling, waarbij het voor ons zichtbare licht een golflengte heeft tussen de 400 en 700 nanometer.

Normaal ligt de waarde van de Schuman resonantie rond de 7,83 Hertz (op het niveau van het aardoppervlak). Sinds 1980 en 1987 begon deze frequentie echter toe te nemen, en inmiddels zijn er waarden bekend van rond de 13 Hertz, maar deze fluctueert sterk en kan uitschieters vertonen van wel 60 Hertz.
De sarcofaag in de Koningskamer in de piramide van Cheops op het Gizeh plateau, waar overigens nooit een mummie is gevonden, heeft een Schuman frequentie van 13 Hertz die destijds dus hoger was dan de Schuman frequentie van de aarde. Deze sarcofaag was een prachtig instrument om in contact te komen met de hogere sferen, op hogere frequenties, oftewel met andere dimensies.

Momenteel is de Schuman frequentie dus hoger dan jaren geleden, waardoor dingen zich sneller manifesteren. Hierdoor lijkt het alsof de tijd sneller gaat. Volgens Drunvalo Melchizedek hebben de verschillende niveaus van de dimensies te maken met muziek en harmonieën. Een piano is een mooi verbeeld van deze dertien frequenties: het heeft acht witte toetsen van C tot C, het bekende octaaf, en daar tussenin zitten vijf zwarte toetsen. Deze dertien toetsen brengen alle scherpe en doffe klanken voort. Dimensies zijn parallelle werelden, ruimten en bewustzijnniveaus die ieder op een andere frequentie zitten. De frequentie van de aarde is de laatste jaren toegenomen van 7,83 Hertz tot 13 Hertz nu, we bevinden ons nu dus al in een ander frequentiegebied, en daarmee misschien ook al in een andere dimensie dan voorheen.
Ook hier kom ik weer het getal 13 tegen, dat voor de Maya's een heilig getal is. Ik zal eens kijken of ik hier nog een interessante verbinding over kan vinden voor een later blog.

Er lopen diverse rasters van lijnen van energie over de aarde, waaronder het Curry- en het Hartmann-netwerk. Netwerken die niet in een raster over de aarde liggen zijn bijvoorbeeld het leynetwerk en het Saturnusnetwerk, en lopen willekeurig in rechte lijnen over het aardoppervlak. Ook deze energiebanen van moeder aarde zijn de laatste jaren breder geworden.


Bronvermelding:

2 comments:

Anoniem zei

het verbaast me dat er geen enkele reactie te vinden is op zulk een intressant artikel
ik hoop dat men de ogen opent en rekening zal houden met deze theorieen

Healthy zei

U zegt:
Momenteel is de Schuman frequentie dus hoger dan jaren geleden, waardoor dingen zich sneller manifesteren.

Wat ik jammer vind is dat er hier omtrent alleen informatie te vinden is bij de New Age afdeling maar nergens wetenschappelijk onderbouwt wordt.

Ook hier wordt gesproken over de Schumann Resonantie http://www.goto2012.nl/blog/?page_id=65 Echter lijkt me dat wetenschappelijker dan de mening die u ventileert als ik er naast zit dan hoor ik dat graag van u.

Ook als u wetenschappelijke onderbouwing heeft voor uw uitspraak hoor ik graag van u.

Een reactie posten