Wat is magnetiseren?

Heel simpel gezegd is magnetiseren: Het geven van liefde in de vorm van energie, waarbij het opruimen van blokkades centraal staat. De balans tussen lichaam en geest wordt hierdoor hersteld!Met andere woorden als magnetiseren het geven van liefde is, kan iedereen magnetiseren. Het geven van liefde is essentieel.

Iedereen kan deze energie geven. Er zijn echter wel enkele voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Het is belangrijk dat de magnetiseur zelf in balans is. Zeker op het moment dat hij gaat magnetiseren. Zijn er op dat moment in hemzelf blokkades aanwezig, dan dienen deze te worden opgeruimd. Heeft hij bijvoorbeeld op dat moment ruzie met zijn partner, dan zal hij de boosheid in hemzelf eerst opzij moeten zetten voordat er behandeld wordt. U begrijpt dat die boosheid energie voortbrengt die negatief is geladen, en wanneer deze negatieve energie wordt overgebracht op de patiënt, zal dit de patiënt eerder onrustig maken dan genezen.

Ieder mens bouwt in zijn leven blokkades op. Blokkades zijn problemen of situaties waar een mens op het moment dat ze zich voordoen, geen raad weet. Een oplossing wordt niet direct gevonden, dus wat wordt er gedaan, het probleem wordt ver weggestopt. Op deze wijze leert een mens zijn muur op te trekken waarachter hij zich kan verschuilen. Hij leert zijn masker op te zetten, zodat de pijn en angst die hij niet kan hanteren, hem niet zullen raken.
Wordt iemand langdurig met de pijn van zo'n blokkade geconfronteerd dan kan daaruit een trauma ontstaan. Dat trauma zet zich vast in het energieveld van de mens en kan hem uiteindelijk ziek maken. De taak van de magnetiseur is om die blokkade op te heffen. Het energieveld van de patiënt schoon te maken en op te laden.
Blokkades kunnen o.a. ontstaan door ruzies, relatie- of zakelijke problemen, een moeilijke jeugd, een slechte ouder-kindrelatie, moeilijke geboorte, traumatische ervaringen van de ongeboren vrucht en zelfs door probleemsituaties uit een vorig leven.

Het is heel goed mogelijk om zelf een probleem of trauma van minder ernstige aard op te lossen. Door bijvoorbeeld te mediteren, naar goede muziek te luisteren of een fijne boswandeling te maken, lukt dat meestal wel. Willen we alle blokkades in ons leven opruimen dan kan dat door zelfontwikkeling, of via de behandelingen van een goede therapeut. Het is altijd mogelijk om alle blokkades in ons leven op te ruimen en in een goede balans te komen.

Uit: Magnetiseren, Wat is Dat? door Frank den Ouden.
Een nuchtere en praktische uiteenzetting over helende krachten voor lichaam en geest.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten