De Natuurlijke Wereld van de Indianen van Noord-Amerika


"Wij zijn de oorspronkelijke bewoners van het westelijk halfrond, die dit deel van de wereld gedurende vele duizenden jaren hebben bevolkt. Niemand heeft ooit de tijd en de datum vastgesteld van het moment dat we ons hier vestigden. Volgens onze overleveringen dateert onze geschiedenis van het begin der tijden.

Aan het begin der tijden, ten tijde van de schepping dus, kwam ons volk hierheen. Wij hadden geen leraren, geen instructeurs, geen scholen. Wij moesten naar de achter ons liggende schepping kijken. We moesten de natuur bestuderen en haar nadoen. Onze hele beschaving was gebaseerd op het bestuderen van de natuur. Zij onderrichtte ons aan het begin der tijden. Onze religie werd in die periode gevormd. Tot onze leefwijze kwamen we door dat soort studie.

Ook onze regeringen organiseerden wij op grond van de studie van de natuur. We leefden onder een onveranderlijke regering, die ons door onze voorvaderen was overgeleverd. De wetten die we naleefden bleven lang onveranderd. Pas in 1492 begon deze wetgeving van ons voorgeslacht te veranderen.

We leefden onder een regering die duizenden jaren oud is. Die wetten waren uitvoerbaar voor ons. We leefden voorschriften na die we begrepen. Momenteel zijn over het hele land geschiedkundigen, antropologen, bezig met opgravingen om de geschiedenis van het westelijk halfrond te achterhalen. Maar zij hebben geen politiecellen gevonden. Ze hebben geen gevangenissen gevonden. Ze hebben geen psychiatrische inrichtingen gevonden. Hoe konden verschillende volkeren, die zoveel verschillende talen spraken, het stellen zonder deze instituten?

Toen kwam de tijd waarin die regering met die wetgeving tot staan werd gebracht: Vóór 1492 leefden we, en dat leven was waardevol voor ons.
De religie die we toen hadden, werd begrepen door alle oorspronkelijke bewoners van het westelijk halfrond. En toen kwam de tijd dat ons werd verteld dat die religie niet de juiste is. Daarom is zij tot op de dag van vandaag niet door de wereld erkend. We werden gedwongen de erkende religie te accepteren. Velen van ons volk werden gekerstend en lieten de oude religie van hun vaderen los.

We kijken nog steeds naar de natuur en letten op de manier waarop zij haar kleintjes grootbrengt. We zien hoe de eenden, we zien hoe de ganzen nog steeds leven onder dat duizenden jaren oude bestel. De dieren blijven gehoorzamen aan de leiding die hun wed gegeven toen de tijd begon. Alle levende wezens kregen aan het begin der tijden oorspronkelijke leefregels mee op hun weg.

De hele schepping volgt deze leefregels nog steeds op. De vruchtbomen falen nooit. Zij laten nooit na hun vruchten in het daarvoor geëigende seizoen voort te brengen. Ook de dieren maken nooit een fout. Zij leven nog steeds zoals ze werden geschapen. Wat zijn de leefregels van de mens als deel van de schepping? Wij zien de schepping ...leven, de kringloop, een figuur zonder begin en zonder einde."


Philip Deere (Muskogee-Creek), 1977

Uit het boekje: Indiaanse wijsheid. Het huis van dauw. Verzameld door Joseph Bruchac.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten