Maya God L - De God van Tabak, "Eerste Sjamaan" en zijn terugkomst op 21 december 2012

Het is nu duidelijk dat Maya God L de God van tabak is, in al zijn vormen. Hij is de verpersoonlijking van tabak en tabak-preparaten en de Maya verpersoonlijkingen van tabak.
Tabak is dé heilige plant van Inheems Amerika en werd gebruikt door priesters, sjamanen en medicijnmannen. De meeste inheemse Amerikaanse tabakssoorten zijn krachtige psychoactieve planten, afhankelijk hoe ze worden ingenomen.

Bij de Tzutujil Maya van Santiago Atitlán in Guatemala komt God L bijna zeker overeen met San Simón als de sigaar rokende Maximon figuur (zie onderste foto). Maximon staat duidelijk buiten de katholieke christelijke heilige figuren en wordt geassocieerd met de oude Maya Goden die bekend staan als Mam, of "Grootvader". Deze tradities zijn diep en zijn overgeleverd in diverse hedendaagse culturen van de hoogland Maya.

Twee bekende Maya vazen, De Vaas van de Zeven Goden en de Vaas van de Elf Goden (zie foto, één zijde van de vaas), tonen God L als een Maya heer op zijn jaguar troon, de Senior Schepper God in de donkere grot van de Maya onderwereld, wachtend op de nieuwe dageraad. Voor hem staan groepen wezens die hem huldigen met Venus oorlog bundels en gebonden paketten die waarschijnlijk aderlaters en andere offergereedschappen bevatten.

Bij veel oude Mesoamerikaanse bloedoffer rituelen werden de druppels bloed op papier opgevangen, waarna men het papier verbrandde. De rook bevatte de essentie van de voorouders, met als doel om het te laten regenen. De regen zal de Aarde opnieuw voeden, waardoor de wereld wordt vernieuwd. Dezelfde rol speelt tabak in de Amerika's. De heilige rook draagt berichten naar de goden en creëert wolken van vocht en symbolische vruchtbaarheid.

God L was de eerste tabakpriester en hoofd scheppergod. Hij was er aan het begin van de huidige Grote Cyclus bij en zal terugkeren in het gezelschap van B'olon Yokte' K'uh en de anderen, om de cyclus na 260 heilige K'antus te herhalen op 21 december 2012.

God L komt vaak samen voor met God K (K'awil). God K is de verpersoonlijking van een bliksemstraal bijl met rookversieringen of een rokende sigaar die door zijn schedel en een spiegel op zijn voorhoofd steekt. Hij is een 'rokende spiegel' God. Als een bliksemstraal zagen de Maya hem de aarde inslaan, waardoor branden startten. Deze blijvende relatie tussen God L en God K belichaamt de diepe verbindingen tussen oorlog, offerbloed, tabak, rook, wolken, bliksemstormen en de eeuwige cyclus van vocht en vruchtbaarheid in de Mesoamerikaanse kosmovisie.

God L en zijn jongere broer God K en de rest van zijn kosmogenische groep inclusief B'olon Yokte' K'uh, zullen terugkeren op 21 december 2012 om deze rituelen van offer en transformatie in vuur en rook te herhalen om de vruchtbaarheid van de wereld te hernieuwen zoals hij sinds de eerste dageraad heeft gedaan.

Vertaald uit: "Lord of the Maya Creations on his jaguar throne: the eternal return of ELder Brother God L to preside over the 21 december 2012 transformation" door John B. Carlson. International Astronomical Union 2011.

Foto van Maya Vaas van Elf Goden: http://www.mayavase.com/eleven.html

Foto van Maximom: http://stripedpot.com/2011/06/21/guatemala-finding-the-mayan-god-of-smoking-and-drinking/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten