De Roodharige Mummies van Peru

Nasca mummies in Chauchilla, Nasca
Tijdens mijn reis door Peru en Bolivia in 2011, kwamen we in het zuidwesten van Peru de mummies van de Nazca cultuur tegen. De Nazca cultuur duurde van 200 voor Christus tot 600 na Christus. Het mooie van deze mummies was dat er velen nog een hele bos haar hadden, door de droogte van de woestijn waren de haren heel goed bewaard gebleven. De haarkleur was rood-bruin achtig, zoals je op de foto hiernaast goed kunt zien.


Welke volkeren mummificeerden hun doden?

In Egypte, delen van Zuid-Amerika en in centraal Azie mummificeerden mensen hun doden:
  • Oude Egyptenaren, 3.000 voor Chr.
  • Scythen in centraal Azië, tussen 700 voor Chr en 400 na Chr..
  • Chinchorro in de Atacama woestijn in Peru en Chili; vanaf 5.050 voor Chr. Dit zijn de oudste gevonden mummies ter wereld. Rond 1700 voor Chr stopten ze met mummificeren.
  • Moche cultuur in Peru, 200 voor Chr - 600 na Chr.
  • Nazca cultuur in Peru, 200 voor Chr - 600 na Chr.
  • Chachapoyas in Peru, vanaf 600 na Chr.
  • Inca’s in Zuid-Amerika, vanaf 1400 na Chr.
  • Tarim Basin in regio Xinjiang, China; 4.000 en 2.400 jaar geleden. Deze mummies hebben rood of blond haar en lange neuzen en hebben Aryan kenmerken (Indo Europees), het zijn dus blanke mensen. Er is ook een mummie van een tienermeisje met blonde haren en blauwe ogen.
  • Makan-woestijn in China, deze mummies hebben ook rood haar en zijn 3.500 jaar oud.


Waar komt rood haar eigenlijk vandaan?
Hoewel rood haar bijna alleen maar in Noord en Centraal Europa voorkomt, zijn er ook geisoleerde gevallen gevonden in het Midden Oosten, Centraal Azie (met name onder de Tajiks) en bij sommige Tarim mummies uit Xinjian in noord-west China. De Oedmoerten in Oedmoertië, een autonome republiek in Rusland, worden ook wel het volk genoemd met de meeste roodharigen (meer dan 10%). Al deze mensen delen eenzelfde afkomst die terug te voeren is op één Y-chromosoon haplogroup: R1b.
De oorsprong van haplogroep R1b ligt hoogstwaarschijnlijk in Iran, rond 23.000 voor Chr. Van daaruit migreerde men naar de Noordelijke Kaukasus en de Pontisch-Kaspische Steppe. Tijdens het Brons Tijdperk (3000 tot 800 voor Chr) trok men naar de Balkan en van daaruit naar Centraal en West Europa. Dit is de enige theorie die de aanwezigheid van rood haar bij de Oedmoerten, Centraal Aziaten en Tarim mummies verklaart. Haplogroep R1b komt bij indianen (Algonquin, Ojibwe, Chipewyan, Dene, Cherokee, Sioux) in het noord-oosten van Noord-Amerika voor (voordat Columbus Amerika ontdekte), hoogstwaarschijnlijk door contact met Europeanen. In Zuid-Amerika komt haplogroep R1b niet voor.


Nasca mummies in Chauchilla, Nasca
Waar kwamen de Nasca mensen met hun rode haren dan vandaan?
Het lijkt er dus sterk op dat deze mensen uit Europa of het Midden-Oosten kwamen, en er zijn diverse bewijzen waaruit blijkt dat er contact is geweest.


De Duitse wetenschapster Svetla Balabanova en twee collega's vonden in 1992 sporen van cocaine, hasj en nicotine in Egyptische mummies. Cocaine en nicotine komen van Amerikaanse planten: cocaïne uit Erythroxylon coca, en nicotine uit Nicotiana tabacum. In het onderzoek werden er monsters genomen van negen mummies die werden gedateerd tussen 1070 voor Christus tot 395 na Christus. Na deze vondst zijn deze stoffen ook door andere onderzoekers in Egyptische mummies gevonden. Dit is overtuigend bewijs dat er contact was tussen mensen in Amerika en het Midden-Oosten.


In de buurt van het Titicacameer is een bijzondere oude schaal gevonden en wordt de Fuente Magna schaal genoemd. Dr. Alberto Marini vertaalde het spijkerschrift op deze schaal en ontdekte dat het schrift waarschijnlijk Proto-Sumerisch was, dus het eerste of het originele Sumerische schrift. Hetzelfde schrift werd door de Elamieten gebruikt en wordt Proto-Elamitisch genoemd. Deze volkeren leefden in Mesopotamië, in het huidige Midden-Oosten.


De tekst op de rechterkant van de schaal is als volgt vertaald:
“Meisjes, neem een eed af om deze plaats rechtvaardig te behandelen. Dit is een gunstig orakel van het volk. Stuur een rechtvaardige goddelijke wet. De charme (deze schaal) is vol van Goed. De (godin) Nia is puur. Neem een eed (voor haar). De Godheid. De goddelijke wet van Nia is om de mensen te omringen met Goedheid / Blijheid. Waardeer het orakel van de mensen. De ziel die verschijnt als een getuige van de mensheid.”


De tekst op de linkerkant van de schaal is als volgt vertaald:
“Maak een ceremoniële (of een vloeibaar offer) plaats voor water en zoek zuiverheid. (Dit is) een grote amulet / charme, deze plaats van de mensen is een fenomenaal gebied van de macht van de godheid (Nia). De ziel (of de adem van leven). Veel wierook, om te rechtvaardigen, doe de pure ceremonie. Vang de pure ceremonie (of verschijn hier als een getuige van de pure ceremonie). Goddelijke goedheid in deze fenomenale nabijheid van de macht van de godheid.”


De godin Nia was erg populair onder de oude volkeren van Libya en andere delen van Midden-Afrika, voordat deze mensen deze regio verlieten om zich te vestigen in Mesopotamië, de Indus Vallei en Kreta.


In januari 2002 werd er opnieuw een voorwerp met Sumerisch schrift gevonden, een twee meter groot beeld: de Monoliet van Pokotia. Pokotia ligt 10 kilometer ten zuiden van Tiwanaku.


Er zijn dus objecten vanuit het Midden-Oosten in Zuid-Amerika gevonden en cocaïne en nicotine  vanuit Amerika in Egypte. Er moet dus contact zijn geweest tussen deze volkeren, en dat is heel goed mogelijk. Een mooi voorbeeld zijn de Feniciërs, Fenicië bestijkt ongeveer het huidige Libanon. De Fenicische Ronde Schepen handelden in de Middellandse Zee en in de Atlantische Oceaan minstens 1300 voor Christus en de Feniciërs onderhielden tin en lood mijnen in Groot-Brittannië en zilvermijnen in Spanje. Hun schepen waren grote, stevige, zeeschepen.


Bronnen:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten