De Drie Belangrijkste Lichamelijke Energiepunten in het Inca Sjamanisme


Bron: https://denieuwetijdsjamaan.nl/?page_id=157
De drie energiepunten in je lichaam zijn aspecten van je bewustzijn en laten zich vooral zien in de specifieke chakra’s. Het uiteindelijke doel in het Inca sjamanisme is om de verschillende lagen van je bewustzijn en onderbewustzijn te onderzoeken en zo je bewustzijn te verhogen, om te ontdekken wie we echt zijn, zodat we ook gaan leven zoals de persoon die we echt zijn. 
De toepassingen, vooral de basis toepassing van saminchakuy, zijn energetische technieken om dat doel te bereiken, en ze zijn gericht op één of meer van de drie primaire menselijke krachten:Yachay is het gebied in ons hoofd en is ons denkvermogen, en dan met name je wijsheid, de onpersoonlijke toepassing van kennis. Yachay is verbonden met ons derde oog, dat is verbonden met licht. 

Wijsheid krijg je door je levenservaringen en door kennis op te doen dat verder gaat dan iets intellectueel begrijpen. Sjamanistische yachay is de wijsheid dat er buiten je niks te ontdekken valt, want diep van binnen weet je alles al. 
Wijsheid houdt in dat je yachay samenwerkt met de andere twee centra.

Munay is in ons hart, het centrum van onvoorwaardelijke liefde. Maar dit is geen emotionele liefde, want emoties zijn verbonden met onze gedachten. Munay heeft ook niets te maken met romantiek, sex of sentimentaliteit.

In de Andes Kosmologie bestaat de kosmos uit een enorm netwerk van energiebanen, waar wij ook onderdeel van uit maken. Via munay ervaren wij onze verbinding met de rest van de kosmos en door ons op de frequentie van de kosmos af te stemmen ervaren we de prachtige onvoorwaardelijke liefde.

Door ons bewustzijn te verplaatsen vanuit ons hoofd naar ons hart, ervaren we een andere manier om de wereld te zien en te begrijpen. Van de drie centra is Munay het meest transformerend, vooral doordat je dan de wereld vanuit onvoorwaardelijke liefde gaat zien en ervaren, vanuit een houding van waardering en respect voor alles en iedereen.

Llank’ay ligt een paar centimeter onder je navel en dan een paar centimeter binnenin je lichaam. De llankay is het centrum van ons fysieke wezen en het vermogen om zich fysiek te manifesteren. Je neemt verantwoording voor je gedachten, woorden en daden en bent dankbaar voor je beloning en deelt die. De spirituele betekenis van llank’ay is de creatie en manifestatie van de dingen die we doen in het leven.

Als Inca sjamaan leer je om te werken vanuit de principes munay (wilskracht vanuit je hart), yachay (doen wat je weet) en llank’ay (weten vanuit verbinding), zodat je vanuit je totale betrokkenheid bij het leven met alle positieve aspecten van de menselijke ervaring, creëert. Je gaat van begrijpen met je hoofd naar diep weten van binnen. Het Inca sjamanisme biedt technieken om de verschillende lagen van je bewustzijn en onderbewustzijn te onderzoeken. Het belangrijkste daarbij is om de werking ervan te ervaren.

Bronnen:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten