Yanantin and Masintin in de Andes wereld van complementair dualisme in het moderne Peru

De Andes kosmologie is er één van animisme, de overtuiging dat alle dingen die bestaan in zekere zin levend en bewust zijn en dat het niet alleen mogelijk, maar absoluut noodzakelijk is om wederkerige relaties aan te gaan met alle wezens van de kosmos.

En er bestaat niet zoiets als goed of slecht. Er is negatief en positief, er is mannelijk en vrouwelijk. Altijd die dualiteit. En wanneer een persoon ernaar kijkt vanuit een tweedimensionale wereld, kan één van beide te allen tijden veranderen. Alles wat positief is, kan in een oogwenk negatief zijn. Alles wat negatief is, kan in een oogwenk positief zijn. Het is niet zo dat de hemel de hemel is en de hel de hel. In de kosmovisie van de Andes kunnen deze dingen heel snel veranderen. In de Andeswereld bestaat alles in dualiteit: stad, delen van de wereld, kosmos, samenleving, mens. Iedereen/alles is verbonden met iemand anders en samen vormen ze een complementair geheel. Het is deze kijk op het leven die in de samenlevingen van de Andes een onbreekbaar geloof in saamhorigheid, solidariteit en samenwerking heeft verwerkt. Yanantin wordt op duizenden manieren gedefinieerd. Het gaat om de relatie, de alliantie, de ontmoeting en de eenheid tussen twee wezens. Twee wezens. Niet noodzakelijk mensen. Wezens. Maar waar het heel krachtig wordt en waarom het op het pad van de medicijnmensen wordt gebruikt, is wanneer je het woord masintin erbij gebruikt. Dit is waar beide wezens samenkomen in absolute dienstbaarheid, in absolute missie samen. Masintin is waar de kracht van de twee de kracht wordt die het mogelijk maakt om alles waar deze Yanantin van dromen te manifesteren.
Het masintin-gedeelte is wat de yanantin-relatie echt maakt. Masintin is het proces, de ervaring van die Yanantin-relatie. Daarom is masintin belangrijk in yanantin. Het is het leuke gedeelte! Het is nog steeds yanantin, maar met masintin is het leuk!
Yanantin lijkt een beetje op het zelfstandig naamwoord; de relatie zoals die is, maar op zichzelf statisch. En dan is die masintin als het werkwoord, de actie, de energetische ontplooiing die plaatsvindt tussen het yanantin-paar.

Masintin is wat gematerialiseerd is. Het is wat zelf gerealiseerd is, niet wat in theorie blijft. Masintin is binnengaan in de geest en de essentie van wat dan ook, van het ding. Van wat er is gerealiseerd. Van wat is bedacht. Je moet in de geest ervan treden. Masintin is creëren, recreëren en voortplanten


In het perspectief van de Andes worden man en vrouw beschouwd als de meest fundamentele polariteit - de absolute basis van het filosofische ideaal van yanantin. De verdeling van het menselijk lichaam in mannelijke en vrouwelijke elementen (linkerzijde vrouwelijk, rechterzijde mannelijk) weerspiegelt het verlangen van de Andes naar een evenwicht tussen de geslachten. Deze gelijke verdeling van energieën binnen één entiteit wordt ook geopenbaard in de Inca- en pre-Inca-voorstellingen van de scheppende godheid Viracocha. Hoewel Viracocha een 'god' wordt genoemd, wordt hij meestal afgebeeld met zowel mannelijke als vrouwelijke attributen, wat impliceert dat de godheid, als de schepper van de wereld, alle polariteiten omvat, integreert en overstijgt. Evenzo komen andere Andes-goden in paren. Pachamama (Moeder Aarde) wordt typisch gecombineerd met Inti Tayta (Vader Zon) enzovoort. Op basis van deze dubbele opvatting van de wereld werden Andes-mannen en -vrouwen gezien als gelijkwaardige status.

Mijn yanantin is een spiegel die het slechtste deel van mij laat zien. Het is niet van mijn wat ik moet bevrijden. Dus ik moet dan heel dankbaar zijn voor die reflectie. Evenzo is in de mesa alles complementair; niets spreekt iets tegen of is er tegen. De mesa wist de energie van tegenspraak uit en transformeert deze in complementaire energie. Dat is de relatie van de mesa met yanantin. Er is niet één ding dat daar niet yanantin kan zijn. Geen van deze dingen zal iets opleveren, enig resultaat, totdat je er in eenheid mee hebt getrild. Dat is yanantin – de geest en de essentie binnengaan van alles wat gematerialiseerd is. Of van wat is bedacht. Je moet in de geest ervan treden. Dat is wat trillen in yanantin betekent. Dat is de essentie van yanantin.
De yanantin in de mesa is er altijd. Het accepteert geen tegenstellingen, omdat het pure essentie is. Die essentie is yanantin. Maar als je interactie hebt met je mesa, is dat masintin. Daarom is een mesa heel krachtig, omdat je hierdoor toegang hebt tot de essentie. Het is iets dat je kunt aanraken, iets waar iedereen toegang toe heeft.

In de Andes zien we de verschillen tussen mannen en vrouwen niet. We concentreren ons niet op de verschillen. We richten ons op de kwaliteiten die alleen die twee mensen samen kunnen hebben. Die kwaliteiten creëren de masintin-actie van het yanantin-paar. Zodra je dat gaat waarderen, creëer je harmonie voor jou en je partner.

Hoewel sommige taken werden gedefinieerd als geschikt voor mannen en andere voor vrouwen, werden vrouwenwerk en mannenwerk gezien als complementair aan elkaar, waarbij elk even noodzakelijk was voor het welzijn van het huishouden en de gemeenschap.

Wij geloven dat partnerschap erg belangrijk is omdat, zoals ze zeggen, je jezelf misschien kent, maar je kunt jezelf nooit zien. Daarvoor heb je een andere persoon nodig. Je hebt andere ogen nodig, een ander perspectief om dat te zien. Als volwassene is je yanantin, je partner, de persoon die er is om te zien wat je niet in jezelf ziet. We concentreren ons niet op de verschillen. We richten ons op de kwaliteiten die alleen die twee mensen samen kunnen hebben. Die kwaliteiten creëren de masintin-actie van het yanantin-paar. Zodra je dat begint te waarderen, begin je harmonie te creëren voor jou en je partner.

Je kunt niet zeggen: ‘We zullen altijd samen zijn.’ Want dan zou het vanzelfsprekend zijn. En als je echt van iemand houdt, moet je ze bevrijden. Dat moet één van de belangrijkste wetten zijn in het yanantin-masintin-proces - dat je nooit als vanzelfsprekend kunt aannemen dat je altijd samen zult zijn. Dat is het begin van de heilige progressie. Dat is wat het meest moet worden erkend.

Door dit samenkomen van tegengestelde energieën vindt er een uitwisseling van ayni plaats, een wederzijdse verbintenis. Het is om deze reden dat ayni onder de inheemse Andes wordt beschouwd als het balancerende principe van de schepping, want alleen door dit soort wederzijdse uitwisseling worden tegengestelde energieën die deze tinkuy binnenkomen onderling afhankelijk en daarom yanantin.
Integendeel, het 'paren' van tegengestelde krachten kan zowel gewelddadig als vreedzaam zijn, afhankelijk van de context.

Yanantin kan een hij of een zij zijn. Daarom is het yanantin. Ze heeft een dubbele punt. Ja, Yanantin is bijna als twee bergen in één. Het gaat om de essentie, de dubbele essentie.
Bron: Hillary S. Webb - Yanantin and Masintin in the Andean World Complementary Dualism in Modern Peru.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten